Marijino vnebovzetje 2007 : škof Peter Štumpf

MARIBORSKI POMOŽNI ŠKOF DR. PETER ŠTUMPF: HOMILIJA:

Spoštovani bratje in sestre, kot skupnost romarjev iz vseh krajev naše domovine danes v tem olimeljskem svetišču oziramo naš pogled in srce k Materi Mariji, saj obhajamo praznik njenega vnebovzetja. Marija, Božja in naša Mati je v vsej polnosti deležna Jezusove slave v nebesih. To pomeni, da je tudi ona skupaj s svojim Sinom premagala smrt in trohnobo telesa v grobu. Cerkev zato veruje, da je vzeta v nebesa z dušo in telesom.

Narava današnjega praznika nas v bistvu opomni na odgovornost do smrti, sodbe, nebes ali pekla. Te resničnosti imenujemo poslednje reči, ki nas določajo za vso večnost. Ljudje danes na splošno verjamejo v posmrtno življenje. Zato ni več vprašanje, ali obstaja življenje po smrti ali ne, ampak kakšno je to življenje. Kristjani verujemo v nebesa, budisti v reinkarnacijo, naivneži kličejo duhove umrlih. Če bi bili ljudje sami sposobni dajati odgovore o tem, kaj je po smrti, bi dobili toliko odgovorov, kolikor je pač ljudi, pa nobeden ne bi bil pravilen. Resnica je namreč že v svetu in v nas! Ni je potrebno toliko odkrivati ali iskati, ampak jo je potrebno preprosto sprejeti, priznati, se ji pokloniti in jo moliti. Resnica je Jezus Kristus, ki je Večna učlovečena Beseda in po njej celotno stvarstvo nosi odsev njegove osebe, kajti vse je ustvarjeno po njem in zanj, on vse podpira, da se ne povrne v prah. Jezus je premagal smrt in vstal od mrtvih, on je prišel nazaj k nam. On živi z nami, nas spremlja in podpira v naših težavah. Kadar nam je težko, takrat je on najbolj z nami. On nam je povedal, kaj je onkraj smrti in kakšna je naša prihodnost. Apostol Pavel to resnično v pismu Korinčanom tudi potrjuje z besedami: »Kakor v Adamu namreč vsi umiramo, tako bomo v Kristusu vsi oživeli« (prim. 1 Kor 15, 221 Kor 15, 22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Mi, ki verujemo v posmrtno, večno življenje, premalo govorimo o smrti, še manj o nebesih. Otroke in mlade bi na vsak način radi obvarovali pred krutostjo smrti. Vendar pa so mladi vneti iskalci. Odgovore na temeljna vprašanja življenja mnogokrat iščejo sami, in to tam, kjer so samo še iluzije, fantazije, sanjski ali celo pravljični svet. Pred kratkim je zahodni svet preplavilo navdušenje ob izdaji sedme knjige o čarovniškem junaku Harryju Potterju. Menda zanimivo branje, zato se je sto tisoče mladih po svetu poistovetilo s tem likom, ki pa jih odteguje od življenjskega vsakdana, njegovih izzivov in zahtev ter jih peha v lažni svet magije, ki je lahko samo pravljično-sanjski in neuresničen ali pa zaradi radovednost in naivnosti preide v okultne prakse, kjer pa se že zelo otipljivo pojavljajo duhovne sile zla. Ta skrivnostni svet se mladim zelo učinkovito vriva na področje verskih vsebin in se lahko v skrajni obliki izrodi v satanističnih sektah in ritualih. Danes smo brali Božjo besedo iz Knjige razodetja, ki nam predstavi boj zmaja z ženo. Zmaj pomeni skrivnost osebnega, duhovnega in inteligentnega zla v najbolj skrajnih oblikah, ki ga imenujemo satan ali hudi duh. Pred to skrivnostjo niso odporni ne družba, družine ali posamezniki, še najmanj pa mladi. V vseh časih in civilizacijah zmaj meče na ljudi ogenj laži in nasilja, vojn in terorizma. Posledica tega so smrt neštetih nedolžnih, jok in bolečina ter porušeni domovi.

Naše domovine v tem pogledu zmaj trenutno ne preizkuša na tak način, vendar pa sedaj znova odkrivamo njegove grozote izpred šestdesetih let. Sto tisoči, pobiti po bratski roki, ležijo zagrebenih v slovenski zemlji. Vsaka ped te prelepe zemlje od Jadranskega morja do Panonije je prepojena s krvjo. Med nami pa še živijo krvniki in ljudje, ki to odobravajo. Ne bojijo se nikogar, ker jih roka pravice ne doseže! Zdi se, da je pot sprave s temi pobitimi še zelo daleč. Zato pa med nami tako močno čutimo hladni dih kulture smrti, ki se ne veseli življenja od spočetja do naravne smrti.

Toda Knjiga Razodetja nam pokaže na znamenje zmage nad zmajem in smrtjo. To je Skrinja zaveze, ki je v Božjem svetišču. V Stari zavezi je bila Skrinja zaveze simbol nenehne navzočnost Boga med Izraelci. V Novi zavezi je ta simbol zamenjala resnična živa oseba, to je Devica Marija. Ona je resnično prebivališče živega Boga, saj ga je devet mesecev nosila pod srcem. Njen Sin je večni Bog, ki se je učlovečil, Jezus Kristus, naš Gospod. Ta živa Skrinja zaveza, se je noseča odpravila na težavno pot v gore, kot pričuje evangelist Luka, k teti Elizabeti. Za nekaj časa je zapustila svoj dom v Nazaretu, da bi ji lahko stregla. Toda Elizabeta, njen mož Zaharija in še nerojeni Janez Krstnik, niso pričakovali samo Marije in njene pomoči v strežbi, ampak Otroka, ki je skupaj z Marijo, pod njenim srcem, tudi vstopil v njihov dom. Ti trije so predstavniki vseh, ki hrepenimo po Jezusovi bližini. Sveti Duh je navdihnil Elizabeto, da je izpovedala: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljeni sad tvojega telesa. In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda« (Lk 1,42Lk 1,42
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
–43). Prav tako je Sveti Duh vlil v srce še nerojenega Janeza Krstnika milost, ki mu jo je Bog podaril po Mariji. Elizabeta je to tudi občutila in Mariji priznala: »Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete v mojem telesu od veselja poskočilo« (Lk 1,44Lk 1,44
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Marija torej kot mati Boga, Jezusa ne hrani ljubosumno le zase, ampak ga velikodušno podarja vsem ljudem. Zaradi te Marijine velikodušnosti sta tudi Elizabeta in njen še nerojeni otročiček po delovanju Svetega Duha postala živi skrinji Jezusove navzočnosti. Janez Krstnik je pozneje to tudi izpričal kot največji izmed prerokov ob reki Jordan, ko je pripravljal pot Odrešeniku in potrdil svoje delovanje z mučeniško krvjo. Marija kot skrinja zaveze pa Jezusa svetu ne podarja samo v skritosti in preprostosti Elizabetinega doma ali pa pod njegovim križem, ko postane naša mati, temveč ga podarja tudi v vsem nebeškem sijaju, ki ga je deležna kot poveličana Božja Mati. Knjiga Razodetja namreč prerokuje: »In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča in vpila je v porodnih bolečinah in mukah. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico; in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu« (Raz 12,1Raz 12,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
–2.5). Tudi v tem času hudega medijskega preganjanja in zasramovanja Cerkev v tej Marijini slavi prepoznava sebe, ko v današnjem prazniku njenega vnebovzetja zre svojo dokončno slavo v nebesih kot poveličana Cerkev. Vsi, ki so že v nebesih, so namreč poveličana Cerkev. In Marija je mati te preganjane, zasramovane in tudi poveličane Cerkve.

Dragi bratje in sestre, praznik Marijinega Vnebovzetja vse bolj postaja znamenje slovenske identitete, ko po vsej Sloveniji v Marijinih svetiščih okušamo vrednost naše tradicije, iz katere kot narod, kljub tragični zgodovini, ki sem jo prej omenil, prepoznavamo izzive vsakdanjega življenja. Pri sveti maši poglabljamo vero v Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v Božji besedi ter v svojem telesu in krvi pod podobama kruha in vina. Ta edinstvena, živa Jezusova navzočnost nas povezuje kot brate in sestre! On nas zato oblikuje v živo Skrinjo zaveze, njegove nosilce. Mati Marija naj bo z vami vsemi, dragi bratje in sestre, da boste na poteh vašega življenja prinašali Jezusa vsem, ki ga še niso srečali ali ga še iščejo, oziroma so se mogoče od njega oddaljili. Bodite prinašalci upanja vsem, ki hrepenijo po takšnem življenju, ki ga ne uniči smrt, ampak dobi svojo dopolnitev v Bogu, kajti »česar oko še ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce še ni prišlo, je Bog v nebesih pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1 Kor 2,91 Kor 2,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
(pisna predloga)

Vir