Devetdnevnica k svetemu Judu Tadeju

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JUDU TADEJU IN NJEGOVIM SEDMERIM SORODNIKOM

Juda TadejPrvi dan
Slavni apostol Tadej, spominjam te na tisto srečno uro, ko si začel z vsem žarom svojega srca ljubiti Boga in le njemu služiti ter si v tem vztrajal stanovitno do konca. Goreče te prosim, izprosi mi pri Bogu milost, da se bom naslednjič tudi jaz odločil za bogoljubno življenje, v njem vztrajal in ga srečno dokončal ob dnevu večnega plačila.
Amen.
Molimo. Gospod Jezus, Delivec milosti, zahvaljujem te za vse prednosti, ki si jih podelil svojemu bratrancu in zvestemu služabniku Tadeju. Posebno se ti zahvaljujem, ker si ga od vekomaj odbral, ljubeznivo za seboj poklical in se družil z njim; prosim te, pritegni tudi mene k sebi z vezjo ljubezni in me pridruži številu svojih izvoljenih. Zahvaljujem se ti za gorečo ljubezen in za veliko gorečnost, ki si jo v meni zanetil. Pri ljubezni, ki si mi jo podelil, te prosim, odpusti mi vse moje grehe, zlasti mlačnost v tvoji službi, ter po obilnem zasluženju svetega Tadeja dopolni, česar nimam. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije…

Drugi dan
Slavni sveti Tadej, spomni se, kako si neprestano rasel v ljubezni do Boga in v gorečnosti v njegovi službi; z vso iskrenostjo te prosim, izprosi še meni, ubogemu grešniku, toliko ljubezen v službi Božji in vnemo za njegovo slavo, da zaslužim odpuščanje vseh svojih grehov in dosežem večno življenje .
Sveti Kleopa, oče svetega Tadeja, brat svetega Joahima in svetega Jožefa, stric deviške Jezusove Matere, tebe je vstali Zveličar na drugi velikonočni dan na poti v Emavs počastil s tem, da se ti je razodel, ko je lomil kruh v tvoji hiši. Zaradi te odlike in mučeniške smrti, ki si jo pretrpel od hudobnih Judov za vero v Jezusovo vstajenje, te prosim, bodi mi pri Bogu dobroten priprošnjik.
Gospod ostani z nama. Zakaj proti večeru gre in dan se je že nagnil.
Molimo. Gospod, bodi nam milostljiv in nam na prošnjo Tadejeveda očeta Kleopa podeli odpuščanje grehov, svojo milost in večno življenje. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija … Litanije …

Tretji dan
Ljubeznivi sveti Tadej, spominjam te, kako si bil ponižen in si se zavedal svoje lastne ničnosti, ko si se v vsem podrejal Božji volji; iz vsega srca te prosim, posreduj zame pri Bogu, da bom prav spoznal sam sebe in da se bo moja volja vedno ujemala z Božjo voljo.
Sveta Marija Kleopova, mati svetega Tadeja in teta blažene device, ti si zvesto hodila za Božjim Zveličarjem iz Galileje v Jeruzalem, kjer si z iskrenim sočutjem stala pod njegovim križem in ga z bridko žalostjo spremljala do groba. Pri tej ljubezni do Jezusa te prosim, izprosi mi pri nebeškem očetu pomoč za velike težave.
Stale so pa poleg križa Jezusovega njegova Mati. In sestra njegove matere, Marija Kleopova (Jan 19, 25).
Molimo. Gospod Jezus Kristus, živi Bog, pri ljubezni, ki jo je pokazala tvoja zvesta spremljevalka Marija Kleopova poleg križa in ob grobu, ponižno prosim tvojo neskončno dobroto, nikar ne zapusti mene, ubogega grešnika, brez tolažbe v stiskah, ki si me, moj na veke ljubljeni Bog, tako drago odkupil. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Četrti dan
Sveti Tadej, spominjam te na veselo žrtev, s katero si se popolnoma Bogu izročil in si bil pripravljen zanj tudi umreti; srčno te prosim, izprosi mi od Boga milost, da se bom pridno vadil v premagovanju in sebi bolj in bolj odmiral.
Sveti apostol Jakob, brat svetega Tadeja, ki se imenuješ mlajši, pa si vendar velik po krepostih in svetosti; ti si se odlikoval posebno po veliki gorečnosti v delitvi svetih zakramentov in po navdihnjenju Svetega Duha Cerkvi v poučenje zapisal obred sv. maziljenja ter bil prvi jeruzalemski škof in si še med mučenjem z dvignjenimi rokami molil za svoje sovražnike: prosi tudi za moj časni in večni blagor, saj te kot pravi kristusov prijatelj prisrčno častim in ljubim.
Drugega apostola pa nisem videl nobenega. Razen Jakoba, brata Gospodovega (Gal 1, 19).
Molimo. O Bog, ki nas razsvetljuješ z zaslugami svojega svetega apostola Jakoba, podeli nam milost, da bomo po njegovem zgledu poučeni tebi zvesteje služiti. Po Kristusu, Gospodu našem.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Peti dan
Stanovitni sveti Tadej, spomni se, da si samemu sebi in navezanosti na časne dobrine popolnoma odmrl; prosim te, dosezi mi pri Bogu milost, da bom časne reči tako uporabljal, da ne bom zapravil večnih. Po Kristusu, Gospodu našem.
Veliki Božji prijatelj, sveti škof in mučenec Simon, ki si posnemal svoje starše v svetosti, brata Jakoba v škofovski službi, Božjega Zveličarja pa v smrti na križu; pri zasluženju, ki si si ga pridobil s svojo mučeniško smrtjo, ko si v poznih letih čudovito stanovitno dotrpel, te prosim, izprosi tudi meni ljubezen do križa in potrpežljivost v trpljenju.
Zelo so mi pa v časti tvoji prijatelji; o Bog. Silno je utrjeno njih gospostvo (Ps 138, 17)

Molimo. Vsemogočni Bog, ozri se na našo slabost in, ker nas tlači krivda naših slabih dejanj, nas varuj po mogočni priprošnji svojega svetega mučenca in škofa Simona. Po Kristusu, Gospodu našem.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Šesti dan
Sveti Tadej, ljubljeni Gospodov sorodnik, spominjam te na veliko prednost, po kateri si svoje srce popolnoma Bogu daroval; neprestano kličem k tebi, izprosi mi od Boga milost, da bom tudi jaz brez pridržka daroval svoje srce in da bo Jezus vedno kraljeval v njem.
Apostolski mož, sveti Jožef, ki se imenuješ pravični in v resnici tudi si; ti krona 72 Jezusovih učencev , ki si se že od početka popolnoma podvrgel svojemu Gospodu in Učeniku, mu do konca vztrajno služil, in se ne kot sorodnik, marveč kot zvest služabnik dosegel venec večnega življenja: po svoji priprošnji in zasluženju mi izprosi milost in blagoslov na moje dejanje in nehanje, na moje življenje, trpljenje in smrt.
Dal je pravičnim plačilo za njih trud. In jih povedel na čudovito pot (Mdr 10, 17).
Molimo. Usliši, Gospod, naše ponižne prošnje, ki jih opravljamo v imenu tvojega zvestega prijatelja Jožefa; da bo nam, ki se ne moremo zanašati na lastno pravičnost, po priprošnji njega, ki ti je ugajal, pomagajo. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Sedmi dan
Bogovdani sveti Tadej, spominjam te na tvojo smrt, ki si se nanjo tako lepo pripravil; prosim te, izprosi mi od Boga milost, da bo moje življenje neprestana priprava na srečno smrt, ki jo hočem radovoljno sprejeti v pokoro za svoje grehe in v odpuščanje časnih kazni, ki sem jih po lastni krivdi tolikokrat zaslužil.
Blažena Marija Saloma, sestra svetega Tadeja, mati svetega Jakoba starejšega in svetega Janeza Evangelista, ki si v zvesti vdanosti hodila za Gospodom do njegovega groba in si zaradi svojega brezmejnega zaupanja prejela od njega veliko milosti; zavzemi se v svoji materinski skrbi tudi zame in prosi pri Bogu, da se bo milostno ozrl name in me sprejel v večno slavo.
Marija Magdalena in Marija mati Jakobova in Saloma so kupile dišav. Da bi ga mazilile. (Mr 16, 1)
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ki si bridko žalost, ki jo je občutila tvoja zvesta služabnica Marija Saloma ob tvojem vstajenju spremenil v obilno veselje; podeli milostno, da se bomo svojih grehov, ki so pravi vzrok tvoje smrti, odkritosrčno kesali in jih objokovali, da se bomo mogli veseliti popolnega odpuščanja v tebi, ki kraljuješ na vekov veke.
Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Osmi dan
Z nebeško slavo venčani sveti Tadej, ob spominu na tvoje poslednje srčne utripe in na blaženo ločitev od tega sveta te ponižno prosim, z Božjo pomočjo odženi krutega sovražnika in odvrni vse njegove napade, da ne bom ob smrtni uri trpel nobene škode na duši in bom tako srečno dopolnil svoje življenje.
Ljubezniva Marija, sestra svetega Tadeja, ki si s svojo odkritosrčnostjo in dobrotljivostjo tako ganila srce Božjega Zveličarja, da je izvolil tvojo hišo in v njej pri zadnji večerji postavil najsvetejši Zakrament in jo s Svetim Duhom, ki je prišel na apostole, zbrane ob Materi Mariji, še posebej posvetil, pri tvoji nebeški slavi te prosim, izkaži mi v tej stiski svojo naklonjenost in mi pomagaj po svoji mogočni priprošnji.
Po soboti pa, ko se je svital prvi dan tedna, je šla Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob (Mt 28, 1).
Molimo. Dobrotljivi Jezus, ki si zvesto službo Marije, matere svetega Janeza, s takim veseljem sprejel in njeno dušo tako počastil; daj, da ti bomo tudi mi goreče služili, in sprejmi milostno naše skromno imetje, ki si slavljen na vekov veke. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …

Deveti dan
Sveti Tadej, ti jasna jutranja zarja, Jezusov sorodnik, apostol in mučenec, spominjamo te na veselje, ki ga sedaj uživaš pri Bogu. Za vekomaj si združen z Jezusom, ki te razveseljuje s poveličanim telesom; sveti Tadej, prosi zame, da bom po zglednem življenju in blaženi smrti zaslužil gledati troedinega Boga in uživati večno veselje v nebesih.
Gospod Jezus, pravi Bog in pravi človek, z vsemi svetimi te srčno pozdravljam in slavim na veke. V imenu vseh tvojih svetih sorodnikov in po njih zasluženju te prosim, usmili se me in me reši moje žalosti. Sveta Marija, deviška Mati Božja, ljubeče pozdravljam tebe in tvoje svete starše, Joahima in Ano. Z nebeškega prestola se usmiljeno skloni k meni , svojemu otroku, ki vzdihujem v tej solzni dolini in jokaje k tebi kličem. Sveti Jožef, ženin preblažene device in Jezusov rednik, pozdravljam te in se priporočam tvoji priprošnji. Sveti Kleopa, brat svetega Jožefa, prosi zame. Sveta Marija Kleopova, srečna mati svetih sinov Jakoba Mlajšega, pravičnega Jožefa, Simona in Juda Tadeja in obeh svetih hčera, Marije in Marije Salome, prosi zame in mi pomagaj v mojih težkih zadevah. Sveti Jakob Starejši in sveti Janez Evangelist, sinova Zebedeja in njegove žene Marije Salome, izprosita mi od Boga milost vdanosti v življenjskih težavah. Sveta Elizabeta in sveti
Zaharija, srečna roditelja svetega Janeza Krstnika, zaradi sorodstva z Jezusom, Marijo in svetim Jožefom vaju prosim, nesita moje prošnje pred Boga in mu jih priporočita. Vsi sorodniki in zaupni prijatelji svete Družine, pozdravljam vas; dajte, da vam bom ugajal, in posredujte pri Bogu, da bo uslišal moje vroče prošnje. Pomagajte mi, da bom iz ljubezni do Boga veselo in zgledno izpolnjeval Božje zapovedi; tako bom po Jezusovi besedi, ki pravi: »Kdor koli spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati« (Mt 12, 50), postal njegov sorodnik. Kajti le na ta način mi je zagotovljeno, da se bom po tem minljivem življenju pridružil vašemu veselju v nebesih.
Blagor njim, ki so to videli. In bili so počaščeni s tvojim prijateljstvom (Sir 38, 11).
Molimo. Vsemogočni večni Bog, nebeški Oče, čigar milosrčnost je neizmerna in dobrotljivi zaklad neskončen, da vsem, ki se ti bližajo v duhu in ti služijo, podeljuješ bogastvo svoje milosti: po sijajnih zaslugah tvojih svetnikov te prosim, podeli nam svojo milost na zemlji, v nebesih pa večno slavo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Litanije …
Vir