Devetdnevnica k sveti Veroniki

Veronika JeruzalemskaSveta Veronika, ti si Odrešeniku sveta ponudila prt. V času peklenskih sil na zemlji si pokazala ljubezen, pogum in vdanost svojemu Odrešeniku Jezusu Kristusu, kakor takrat tega ni storil nihče. Kot znamenje zahvale ti je Gospod podaril sliko svojega svetega in izmaličenega obraza. Mi, grešniki, pa lahko zaradi tega tvojega dejanja dobimo velike milosti in uslišanja.
Glej, sedaj tudi jaz, ubogi grešnik, prihajam k tebi in te prosim, da mi pomagaš, da bi tudi v moje srce bila vtisnjena podoba našega Odrešenika. Prosim tudi, da posreduješ moje težave, bolečino in trpljenje našemu Jezusu (povej mu, kar želiš) in izprosiš slavo Gospoda, našega Jezusa Kristusa, za odrešitev moje duše. Kakor je Gospod tebi v znamenje zahvale pustil sliko svojega Svetega obraza za tvoj pogum in ljubezen, bom tudi jaz v znamenje zahvale širil to devetdnevnico na Gospodovo čast in tvojo priprošnjo. Amen.
Moli:
6X Očenaš
6X Zdrava Marija
6X Slava Očetu

Devetdnevnica se moli devet petkov pred križem Gospoda Jezusa Kristusa. Ta molitev prinaša velike milosti in uslišanje posebno tam, kjer se je zlo ukoreninilo in kjer hudobni duh največ napada ter prinaša zlo. Velika uslišanja in ogromne milosti pa so dobili tudi vsi tisti, ki so zvesto molili to devetdnevnico, saj v njihovem trpljenju in težavah ni bilo problema, katerega bi Odrešenikova ljubezen zavrnila. Njihovo zaupanje v Njega je nagradila Gospodova moč in vsemogočnost ter priprošnja sv. Veronike.
Vir