Birmanski obrazci

Sedem zakramentov:

1. sveti krst,
2. sveta birma,
3. sveta evharistija,
4. sveta pokora,
5. sveto bolniško maziljenje,
6. sveti red (diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje),
7. sveti zakon

Telesna dela usmiljenja:


1. lačne nasičevati,
2. žejne napajati,
3. popotnike sprejemati,
4. nage oblačiti,
5. bolnike obiskovati,
6. jetnike reševati,
7. mrliče pokopavati.

Duhovna dela usmiljenja:

1.grešnike svariti,
2. nevedne učiti,
3. dvomljivcem prav svetovati,
4. žalostne tolažiti,
5. krivico voljno trpeti,
6. žaljivcem od srca odpustiti,
7. za žive in mrtve Boga prositi.

Molitev za sedem darov Svetega Duha

Pridi božji tolažnik in napolni mi srce s sedmimi svojimi darovi!

1. Pridi, DUH MODROSTI, in prepoji moje srce in dušo. Nauči me, kako opazovati in ceniti nebeške stvari, da jih bolj, kot vse zemeljske stvari vzljubim in iskreno iščem.

2. Pridi, DUH RAZUMA, in razsvetli mojo dušo, da tvoje božje besede in skrivnosti, sebi v rešitev pravilno razumem in se po tem spoznanju ravnam.

3. Pridi, DUH SVETA, in nauči moje srce predvsem, da bo naklonjeno dobremu in se izogiba zlu. Vodi me in upravljaj v vsakem dvomu, da nikoli ne skrenem s poti, katera me vodi k rešitvi!

4. Pridi, DUH MOČI, in naseli se v meni! Ohrabri me v vseh težavah, utrdi me v bolečinah in nasprotovanjih, daj mi moč proti vsem napadom hudobnega duha, da ti v vsem ugodim!

5. Pridi, DUH VEDNOSTI, in nauči me pravilno spoznati prehodne stvari tega sveta, da jih uporabljam le za tvojo slavo in rešitev svoje duše!

6. Pridi, DUH POBOŽNOSTI, in povedi moje srce v pravo pobožnost in sveto ljubezen do Boga, da Tebe vedno iskreno iščem, tebe v ljubezni najdem in te za vedno obdržim!

7. Pridi, DUH STRAHU BOŽJEGA, in prepoji moje srce s svetim strahom, da na tebe, svojega Boga, neprestano mislim in se izogibam vsemu, kar bi lahko bilo sovražno tvojemu božjemu veličanstvu.
Amen

Dvanajst sadov Svetega Duha:

1. ljubezen

2. veselje

3. mir

4. potrpežljivost

5. blagost

6. dobrotljivost

7. dobrohotnost

8. krotkost

9. zvestoba

10.skromnost

11.zdržnost

12.čistost

Sedem poglavitnih grehov:

1. napuh

2. lakomnost

3. nečistost

4. nevoščljivost

5. požrešnost

6. jeza

7. lenoba

 

Šest resnic:

1. da je Bog;

2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje;

3. da so tri božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh;

4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu

odrešil in večno zveličal;

5. da je človeška duša neumrljiva;

6. da je milost Božja za zveličanje potrebna.

Za dobro spoved je potrebno:

1. temeljito izpraševanje vesti
2. iskreno kesanje
3. trden sklep poboljšanja
4. spoved
5. pokora in zadoščevanje

Pet cerkvenih zapovedi:

1. Posvečuj zapovedane praznike

2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.
3. Posti se zapovedane postne dni

4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo

5. Sklepaj zakon po cerkvenih določbah.


Sadovi molitve so:

 1. razsvetljuje naš um

 2. potrjuje nas v veri in ljubezni do dobrega

 3. uči nas spoznavati in občutiti lastno revščino

 4. napolnjuje nas z božjim strahom in nas dela ponižne

 5. v našem srcu budi kesanje

 6. v nas odpira obilen in sladek vir solza

 7. očiščuje našo dušo

 8. miri našo vest

 9. uči nas pokorščine

 10. vodi nas do popolnosti

 11. daje nam spoznanje svetnikov

 12. poduhovlja našo pamet

 13. vnema nas v srčnosti

 14. dela nas potrpežljive

 15. pridobiva nam pravo modrost

 16. daje nam spoznavati Boga, ki se razodeva tistim, ki ga molijo v duhu in resnici

Blagri:
1.BLAGOR UBOGIM V DUHU, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
2.BLAGOR KROTKIM, kajti deželo bodo podedovali.
3.BLAGOR ŽALOSTNIM, kajti potolaženi bodo.
4.BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVIČNOSTI, kajti nasičeni bodo.
5.BLAGOR USMILJENIM, kajti usmiljenje bodo dosegli.
6.BLAGOR ČISTIM V SRCU, kajti Boga bodo gledali.
7.BLAGOR TISTIM, KI DELAJO ZA MIR, kajti imenovali se bodo božji otroci.
8.BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVIČNOSTI PREGANJANI, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

 

Deset božjih zapovedi:
1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
5. Ne ubijaj.
6. Ne nečistuj.
7. Ne kradi.
8. Ne pričaj po krivem.
9. Ne želi svojega bližnjega žene, moža.
10. Ne želi svojega bližnjega blaga, imetja, položaja.

 

Vir