Posvetitev in izročitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu ter nepreklicna podaritev Marijinemu Srcu in po njem Jezusovemu Srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu.

Zakaj govorimo o Jezusovem in Marijinem”srcu”

Najprej zato, ker o Jezusovem in Marijinem Srcu govorijo odloki cerkvenega učiteljstva in cerkvena liturgija (praznik Srca Jezusovega in spomin Srca Marijinega).
Tudi Jezus in Marija se tako predstavita v posebnih razodetjih (npr. sv. Marjeti Alakok, sv. Katarini Labouré, fatimskim vidcem, sv. Favstini Kowalski). Temelj za to pa je že v Svetem pismu.

Vir: Sticna. Jezusovo, Marijino Srce. Posvetitev in izrocitev..

Izročitev Jezusovemu srcu

Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu Srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega Očeta in vsakega človeka.

Razodel si nam Očeta, ki je Bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod.

Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse: za tiste, ki te še ne poznajo, in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu Srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti.

Dobri Pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja Cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edinost vse razkropljene otroke. Zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti.

Hvaljeno bodi tvoje presveto Srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

Vir

Izročitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu

Posvetilna molitev na prve sobote

O Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov in pribežališče človeškega rodu! Danes se posvetimo in izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu.

Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po tvojem zgledu vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po božjih in cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost.

Varuj nas, o Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov preklinjevanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, greha sovražnosti in vsake hudobije.

Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Po tvoji želji bomo za spreobrnjenje grešnikov radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.

O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo ostali zvesti do konca tebi in tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen.

Vir