Križev pot za duhovne poklice

Namen tega križevega pota je izprositi Cerkvi mnogo svetih duhovnikov.

MOLITEV:

Gospod Jezus Kristus, ti si pot k resničnemu življenju in pravi sreči. Kliči tudi v tem času mlade ljudi v svojo bližino. Daj jim moči, da se bodo oklenili duhovnega poklica in bodo drugim luč na življenski poti. Vsem poklicanim pa daj doživeti, da nihče v Tvoji službi ne bo razočaran. Gospod, daj nam svetih duhovnikov! Usmiljeni Bog! Iz ljubezni do tebe obžalujem vse svoje grehe. Hočem se poboljšati. Z žalostno božjo Materjo ti darujem to premišljevanje trpljenja in smrti Jezusa Kristusa v zadoščenje za svoje grehe vsega sveta. Prav posebno pa ti darujem ta križev pot z namenom, da bi z njim izprosili Cerkvi svetih duhovnikov in bogat blagoslov pri njihovem delovanju. Želim pridobiti vse odpustke, ki jih je sveta Cerkev namenila za pobožnost križevega pota. Moj Bog pomagaj mi, da ga bom dobro opravil.

Prva postaja:

JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

Molimo te Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, ki je zaradi naših grehov obsojen na sramotno smrt na križu! Usmili se nas.

Božji Zveličar: Iz ljubezni, s katero si molče sprejel sramotno obsodbo, blagoslovi duhovnike, ki zaradi vere delijo s Teboj usodo preganjanja! Daj jim moči in poguma za trpljenje in jih reši iz vseh stisk, če je to v Tvojo večno slavo.

Bog Sveti Duh: Duh gorečnosti! Zaradi poguma, s katerim je Jezus pri tej postaji molčal, daj duhovnikom Duha notranje zbranosti in molčečnosti, da boš mogel neovirano delovati v njihovih dušah.

Marija, dobra Mati duhovnikov, izprosi nam mnogo dobrih, gorečih duhovnikov.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Druga postaja:

JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME

Molimo te Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Poglej svojega ljubljenega Sina, kako zaradi naših grehov z razprostrtimi rokami objema križ. Usmili se vseh duhovnikov, ki jih bremeni križ težke odgovornosti.

Božji Zveličar: Zaradi tvoje nepojmljive ljubezni, s katero si nase vzel ta križ, daj vsem duhovnikom svoj blagoslov in milost, da bodo vse zunanje in notranje križe pogumno in vdano nosili.

Bog Sveti Duh: Duh notranje sile. Zaradi ljubezni, s katero je Jezus objemal na tej postaji križ, daj vsem duhovnikom veliko ljubezen do križa, ljubezen do trpljenja, da bo njihovo delo oplodila božja milost.

Marija, dobra Mati duhovnikov: Izprosi nam mnogo dobrih, gorečih duhovnikov!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Tretja postaja:

JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, kako se prvič zgrudi pod težo križa! Usmili se vseh duhovnikov, ki so kot novomašniki sprejeli svojo službo, da ne bodo zaradi težav v svojem apostolskem delovanju postali malodušni.

Božji Zveličar: Zaradi svojega prvega, tako bolečega padca pod križem, blagoslovi delovanje vseh duhovnikov, katehetov in katehistinj, ki jim je zaupana mladina.

Bog Sveti Duh: Duh gorečnosti! Poživi njihovo gorečnost in ljubezen do neumrljivih duš, posebno do otroških duš. Daj jim potrpežljivosti.

Marija, dobra mati duhovnikov: Izprosi nam mnogo duhovniških poklicev. Podari nam dobre, potrpežljive duhovnike!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Četrta postaja: JEZUS SREČA SVOJO ŽALOSTNO MATER

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej od bridkega trpljenja raztrgani Srci, ki ju tako iskreno ljubiš! Usmili se duhovnikov, ki trpijo zaradi preganjanja in obrekovanja. Usmili se svetega očeta, kardinalov, škofov in vseh duhovnikov!

Božji Zveličar: Zaradi ljubezni, s katero si srečal svojo ljubljeno Mater, daj pozabljenim duhovnikom tolažbo in moč, da bodo vztrajali v svojem duševnem trpljenju.

Bog Sveti Duh: Duh pravičnosti: Pomagaj vsem zaničevanim, zasramovanim, preganjanim in obrekovanim duhovnikom. Ozdravi, kar je zlobnost ranila!

Marija, dobra Mati duhovnikov: Izprosi nam veliko dobrih, velikodušnih duhovnikov.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Peta postaja:

SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU KRIŽ NOSITI

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, tako oslabljenega in brez moči! Morali so prisiliti Simona iz Cirene, da mu je pomagal nositi težki križ. Usmili se svetega očeta, ki ga teži breme težke odgovornosti za vse krščanstvo.

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si poplačal Simonu, ki ti je pomagal nositi križ, blagoslovi svetega Očeta in ga podpiraj!

Bog Sveti Duh! Duh modrosti! Po Kristusovem namestniku vodi vso katoliško Cerkev, da bo mogla služiti vsem narodom!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo dobrih in srčnih duhovnikov.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Šesta postaja:

VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej, od krvi, ran in udarcev zmaličeno obličje svojega ljubljenega Sina! Usmili se duhovnikov, ki so zaradi težkih zablod iz svojega srca iztrgali Tvojo podobo posvečujoče milosti.

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si tako bogato poplačal ljubečo Veronikino uslugo, se usmili vseh mlačnih duhovnikov in vseh tistih, ki so v veliki nevarnosti, da bi se izneverili svojemu vzvišenemu poklicu.

Bog Sveti Duh! Duh luči! Razsvetli duhovnike, ki so zašli, da bodo s kesanjem in pokoro zopet našli pravo pot!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi tem duhovnikom milost spreobrnenja in pokoro. Izprosi nam mnogo svetih duhovnikov.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Sedma postaja:

JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, kako se je drugič zrušil pod bremenom križa! Usmili se vseh duhovnikov, ki se bore z malodušjem in obupanostjo.

Božji Zveličar: Zaradi ljubezni s katero si se drugič dvignil, da bi nadaljeval pot smrti, daj vsem žalostnim in obupanim duhovnikom milost, da bodo z zaupanjem zopet vstali in nadaljevali pot božje volje!

Bog Sveti Duh! Duh odločnosti! Dvigni, kar se je zrušilo, kar bolno leži na tleh, kar omahuje in je brez moči!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo dobrih in gorečih duhovnikov!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Osma postaja:

JEZUS TOLAŽI ŽALOSTNE ŽENE

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče! Glej svojega ljubljenega Sina, kako kljub svojemu trpljenju tolaži žalostne žene! Usmili se vseh, ki jih tare skrb za duše, vseh pridigarjev in spovednikov.

Božji Zveličar! Zaradi ljubezni, s katero si tolažil žalostne žene, položi vsem duhovnikom v srce globoko sočutje, pomagajočo ljubezen in razumevanje za tuje potrebe, posebno pa za dušno trpljenje drugih!

Bog Sveti Duh! Duh tolažbe! Daj vsem duhovnikom milost, da bodo zavezali, kar je zlomljeno; iskali, kar je izgubljeno; okrepili, kar je slabotno!

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo gorečih duhovnikov za domače in zunanje misijone!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Deveta postaja:

JEZUS PADE TREtJIČ POD KRIŽEM

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, kako se popolnoma izčrpan tretjič zgrudi na tla. Usmili se vseh duhovnikov, ki v ječah, umobolnicah, med nevernimi ali nemoralnimi ljudmi opravljajo duhovniško službo.

Božji Zveličar! Zaradi tretjega padca, ki je zate tako boleč, daj vsem duhovnikom pravo razsodnost, da bodo kot dobri pastirji zate pridobivali izgubljene ovce.

Bog Sveti Duh! Duh dobrote! Pošlji v duše duhovnikov žarek svojega usmiljenja, svoje ljubezni za ubogo, tako globoko padlo človeštvo.

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo dobrih, modrih in preudarnih duhovnikov.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Deseta postaja:

JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO GRENKO PIJAČO

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, samo večno Lepoto, kako ga v groznih bolečinah oropajo oblačil. Usmili se tistih, vsega usmiljenja vrednih duhovnikov, ki so vrgli od sebe ideal duhovništva.

Božji Zveličar: Zaradi strašnih muk, ki si jih prestal na tej postaji, se usmili tistih, ki so strmoglavili z višine duhovniškega dostojanstva in so z odpadom ali grešnim življenjem povzročili Materi Cerkvi grenko žalost.

Bog Sveti Duh! Duh čistosti! Uniči v duhovniških dušah, vse kar je tvoji svetosti zoprno. Pomagaj duhovnikom, ki so v nevarnosti in jih pelji proč od roba prepada.

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo vrednih in gorečih duhovnikov!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Enajsta postaja:

JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, pribitega na križ! Zaradi njegove krvi in njegovih svetih ran se usmili vseh duhovnikov, ki jih vežejo duhovne zaobljube.

Božji Zveličar: Zaradi silnih bolečin, ki si jih pretrpel, ko so te pribijali na sramotni križ, priveži vse redovne duhovnike s svetimi zaobljubami na križ ljubezni, mlačne pa okrepi, da si bodo z novo gorečnostjo in hrepenenjem prizadevali za popolnost.

Bog Sveti Duh! Duh stanovitnosti. Daj vsem duhovnikom gorečnost v skrbi za duše in za izpolnitev lastnih neumrljivih duš.

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi nam mnogo vrednih in gorečih duhovnikov!

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Dvanajsta postaja:

JEZUS UMRJE NA KRIŽU

Molimo te, Kristus in te hvalimo!

Ker si s svojim križem svet odrešil!

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, ki zaradi naših grehov na križu krvavi. Usmili se duhovnikov, ki so sedaj v smrtnem boju in bodo še danes umrli.

Božji Zveličar: Umrl si iz ljubezni do nas. Usmili se duhovnikov, ki se bore s smrtjo! Prosim te, obvaruj duhovnike nagle in nepredvidene smrti.

Bog Sveti Duh! Duh usmiljenja! Stoj ob strani umirajočim duhovnikom. Preženi s svojo božjo lučjo od njihove smrtne postelje duha teme.

Marija, dobra Mati duhovnikov! Bodi jim Mati, posebno v zadnji uri. Izprosi vsem duhovnikom milost srečne smrti.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Trinajsta postaja:

JEZUSA POLOŽE MARIJI V NAROČJE

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, kako mrtev leži v naročju svoje Matere. Zaradi njenih žalosti in bolečin, daj vsem duhovnikom, posebno pa pridigarjem in spovednikom milost, da bodo omehčali tudi najbolj zakrknjena srca in jih ganili k odkritosrčnemu kesanju in pokori.

Božji Zveličar! Glej svojo preljubo Mater, kako se v bolečinah sklanja nad tvojim okrvavljenim truplom. Razžari v srcu vseh duhovnikov iskreno ljubezen in češčenje do tvoje presvete Matere, da bo njihovo delovanje po njeni priprošnji blagoslovljeno.

Bog Sveti Duh! Duh spoznanja! Daj vsem duhovnikom globoko razumevanje vrednosti trpljenja, ter veliko potrpežljivosti in vdanosti v vseh preizkušnjah.

Žalostna Mati Marija! Bodi varstvo in tolažba trpečim duhovnikom. Dobra Mati izprosi nam veliko svetih duhovnikov in bogat blagoslov njihovemu delovanju. Amen.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

Štirinajsta postaja:

JEZUSA POLOŽE V GROB

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nebeški Oče: Glej svojega ljubljenega Sina, ki počiva v grobu! Dokončal je delo, ki si mu ga zaupal. Usmili se duhovniških duš, ki se pokore v vicah.

Božji Zveličar: Dokončal si delo svoje ljubezni. Dokončaj tudi delo svojega usmiljenja. Usmili se ubogih duš v vicah, ki so brez moči in se použivajo v hrepenenju, da bi videle Tvoje sveto obličje. Skrajšaj njihove muke in privedi domov duhovnike, ki si jih tako globoko ljubil.

Bog Sveti Duh! Duh veselja! Sprejmi v kraljestvo luči in poveličanja tiste, ki jih je posvetil in blagoslovil nebeški Oče.

Marija, dobra Mati duhovnikov! Izprosi posebno tistim, ki so že dolgo v vicah in hudo trpijo, da bodo kmalu rešeni. Popelji jih domov na svoje materinsko srce. Amen.

LJUBI JEZUS PRIJATELJ DUHOVNIKOV!

Pošlji vsem duhovnikom vsak dan sedmere darove in sadove Svetega Duha, da bodo vsem vse v življenju in ob smrti. Daj, da bodo potrpežljivi pri otrocih, sočutni z bolniki, ponižni pri revežih, neustrašeni nasproti sovražnikom Cerkve.

Daj, da bodo neumorno poučevali, potrpežljivo spovedovali in radi delili sv. obhajilo. Naj bodo strašni peklu in vsem, kateri so z njimi v zvezi, njim pa, kateri so dobre volje, naj prinašajo božji mir. Kamor gredo jih spremljaj s svojim blagoslovom, kjer se nahajajo, naj se naseli mir, kogar blagoslavljajo, tega blagoslavljaj tudi Ti, o Bog! Daj, da postanejo apostoli in naj bodo svetniki. Amen.

O Jezus, moje male žrtve, združene s Tvojo božjo daritvijo, naj pridobijo Cerkvi svete in številne duhovniške in redovniške poklice.

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!
Vir