Kratka priprava na sveto spoved

Ko se pripravljamo na zakrament sprave, nas Bog vabi, naj premišljujemo o svojem
pogledu na življenje. So v našem življenju področja, kjer se nismo oklepali
Jezusovega življenjskega sloga? Razmislimo, kakšen odnos imamo do družinskih
članov ali sodelavcev ali koliko časa si vzamemo za vsakdanjo molitev? Ali nas pri
odločitvah bolj vodi posvetno mišljenje kot klic k svetosti?
V pismu apostola Pavla Filipljanom beremo: „Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično,
kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je
količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih“ (Flp 4, 8)
Vprašajmo se …
… ob besedah „Kar jo resnično“:

Sem bil kdaj nepošten do ljudi, ki so mi najbližji?

Ali kdaj nisem iskren do sebe in Gospoda?

Ali poskušam kakšen greh skriti pred Gospodom? Se izogibam potrebi po tem,
da bi spravil v red neurejeno področje svojega življenja?
… ob besedah „Kar je vzvišeno“:

Ali uporabljam svoje darove in talente Bogu v slavo?

Ali moji življenjski cilji odsevajo evangeljske vrednote ali pa bolj temeljijo na
sebičnem in posvetnem stremljenju?

Ali govorim z drugimi oz. o njih – spoštljivo in odkritosrčno?
… ob besedah „Kar je pravično“:

Ali se po najboljših močeh trudim skrbeti za uboge in nesrečne?

Sem pravičen do ljudi? Sem sodeloval pri nedopustnih poslih, bodisi v službi
ali med prijatelji?

Sem se bolj osredotočil na napake ljudi okoli sebe kot na svoje?… ob besedah „Kar je čisto“:

Sem varoval misli in oči pred pohoto?

Sem nečistoval bodisi sam ali s kom drugim?

Sem do sozakonca spoštljiv in časten?
… ob besedah „Kar je ljubeznivo, kar je častno“:

Ali sem pričevanje za evangelij omadeževal z besedami ali dejanji?

So moja oblačila in videz spodobni? Se preveč ukvarjam s tem, kakšen sem
videti pred drugimi?

Ali komu zavidam ali mu zamerim? Moram komu odpustiti?
PRAZNOVANJE ZAKRAMENTA SVETE SPOVEDI
Ko pridem na vrsto, da se spovem, najprej pozdravim:
HVALJEN JEZUS in nadaljujem: ZADNJIKRAT SEM BIL PRI SPOVEDI….
(povem kdaj).
MOJI GREHI SO:… (naštejem svoje grehe, napake in kar sem dobrega opustil) ter
zaključim:
DRUGIH GREHOV SE NE SPOMINJAM.
Nato poslušam spovednikove nasvete, mu odgovorim, kar me vpraša.
Zapomnim si pokoro.
Nato molim KESANJE
VSEMOGOČNEMU BOGU in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih,
besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame
Boga, nebeškega Očeta.
ali
MOJ BOG, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljšo Oče. Trdno
sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Spovednik moli odvezo, ki jo sklene takole:
… in jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Odgovorim: AMEN.
Spovednik lahko nadaljuje: Zahvaljujmo se Gospodu ker je dober.
Odgovorim: VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA.
Spovednik: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru.
Odgovorim: BOGU HVALA.
Zbrano se umaknem od spovednice in se Bogu zahvalim. Nato opravim
zadoščevanje, oziroma pokoro.

Vir

 

MOLITEV ZA IZPRAŠEVANJE VESTI
O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življenje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen.
(Po rimskem obredniku)

Pogoji za dobro opravljeno spoved
– dobro si izprašati vest
– grehe iskreno priznati spovedniku
– obuditi kesanje svojih grehov
– narediti trden sklep o poboljšanju
– opraviti naloženo pokoro

Pred dobro spovedjo premisli:
– Ali grem vsaj enkrat na leto k spovedi ali pa menim, da nimam nobenega greha?
– Sem vestno opravil pokoro, ki sem jo dobil pri zadnji spovedi?
– Kdaj sem bil nazadnje pri sveti spovedi?
– Ali sem kakšen večji greh pozabil povedati?
– Sem kak greh namerno zamolčal?
– Sem po svojih močeh povrnil škodo, ki sem jo povzročil s svojimi grehi?
– Sem se trudil, da ne bi več grešil?
– Sem se varoval tudi grešne priložnosti?
– Kateri greh največkrat ponavljam in zakaj?
– Sem se morda na kak greh že navadil?
– Sem se trudil za rast v duhovnem življenju?
– Na kaj bom moral biti v prihodnje posebej pozoren?
– V čem je moj trdni sklep o poboljšanju?

SPRAŠEVANJE VESTI

1. Veruj v enega Boga
– Mi je Bog prva in najvišja vrednota ali pa so mi druge stvari: denar, imetje, kariera, oblast, ugled, ugodje, televizija, šport… pomembnejše kot Bog?
– Sem zaradi strahu, sramu ali koristoljubja kdaj zatajil vero?
– Sem brezbrižen do duhovne izobrazbe in si mislim: “Če kaj ne delam prav, me bodo že drugi poučili?
– Berem in premišljujem Sveto Pismo, berem verske knjige in časopise?
– Skrbim za versko vzgojo otrok? Tudi s svojim zgledom?
– Si prizadevam za družinsko molitev?
– Zmorem izročiti svoje živijenje Bogu kakor Marija, ki je rekla: “Zgodi se mi po Tvoji besedi!”?
– Ali zvesto spolnjujem Bogu dane (za)obljube in stanovske dolžnosti?
– Kako sprejemam življenjske križe: trpljenje, osamljenost? Ali neprestano sitnarim in godrnjam?
– Mi vera pomaga premagovati vsakdanje stiske, težave in razočaranja ali pa sem prav zaradi njih izgubil zaupanje v Boga?
– Znam prinašati krščansko veselje in optimizem ali pa sem nad življenjem razočaran?
– Sem poskušal kdaj narediti samomor?
– Sem kdaj iskal rešitve pri bioenergetikih, vedeževalcih, čarovnikih?
– Sem se sam ukvarjal z okultnimi stvarmi: magijo, čaranjem, napovedovanjem prihodnosti (iz kave, dlani, kart ipd.), klicanjem duhov, astrologijo, horoskopom, bioenergijo.
– Sem nepremišljeno uporabljal nihalo?
– Nosim ali imam v hiši kakršnekoli amulete (predmete, podobe, tekočine, praške za srečo)?
– Sem kdaj sodeloval v prireditvah, ki poveličujejo zlo (Satana) ali poslušal takšno glasbo?
– Sem kdaj sramotil Boga ali svete osebe (svetnike), svete kraje (cerkve), svete stvari (hostijo), oltar)?
– Sem kdaj prisostvoval ali dejavno sodeloval pri nekrščanskih obredih (npr. v sektah)?

2. Ne skruni Božjega imena
– Sem po nepotrebnem izgovarjal ali celo preklinjal Boga, Božjo Mater, svetnike?
– Kličem v jezi imena hudega duha (Vrag, Satan)?
– Ali to opravičujem z izjavo: “To je moja navada.”?
– Se postim zapovedane postne dni?

3. Posvečuj Gospodov dan
– Ali ob nedeljah in zapovedanih praznikih najdem čas za sveto mašo?
– Ali pridem pravi čas v cerkev, ali pa se ne morem odvaditi zamujanja?
– Sodelujem pri sveti maši, ali pa sem zgolj naveličani gledalec, ki si zapomni samo to, kje se je kdo kaj zmotil?
– Kako prejemam sveto obhajilo – ali sem spovedan vseh velikih grehov?
– Sem šel k spovedi in obhajilu vsaj za veliko noč in božič?
– Ali se maša in sporočilo Božje besede nadaljujeta tudi v mojem vsakdanjem življenju?
– Si ob nedeljah in praznikih vzamem čas za molitev, družinski pogovor, razvedrilo, ali pa tudi takrat delam?

4. Spoštuj očeta in mater…
– Spoštujem svoje starše, sestre, brate, otroke?
– Jim rad pomagam, ko potrebujejo pomoč?
– Ali svoje starše kdaj izkoriščam?
– Sem bil kdaj do starejših nepotrpežljiv?
– Spoštujem vse Ijudi, tudi drugače misleče, drugih narodnosti…
– Se norčujem iz slabosti drugih?
– Ali moram imeti jaz vedno prav?
– Sem kdaj komu vsiljeval svojo voljo?
– Znam poslušati sogovornika?
– Ali spoštujem svoje predpostavljene?
– Molim tudi za domovino in njene voditelje?
– Sem na volitvah šel volit?
– Ali mi je bilo vseeno za usodo bližnjih?

5. Ne ubijaj
– Sem se z bližnjimi kaj kregal?
– Sem bil do koga nasilen (pretep)?
– Sem kdaj koga preklel ali drugi mene?
– Ali še komu nisem odpustil?
– Ali koga preziram ali celo sovražim?
– Privoščim ali želim komu slabo?
– Sem koga zavedel v greh?
– Ali sem kdaj iz samoljubnega namena opustil obrambo nedolžnega?
– Mi je življenje (tudi še nerojenega otroka) najvišja vrednota?
– Sem sodeloval ali pomagal pri splavu, sem ga odobraval?
– Se zavedam posledic uporabe sredstev za uravnavanje spočetja (ki so v večji meri abortivna)?
– Skrbim dovolj za svoje zdravje in počitek?
– Škodujem sebi in drugim s prekomernim pitjem alkohola, kajenjem ali drugimi drogami?
– Ali pretiravam v hrani?
– Spoštujem prometne predpise?
– Kakšen je moj odnos do narave – jo varujem ali neodgovomo uničujem?

6. Ne nečistuj
– Spoštujem svoje telo kot svetišče Svetega Duha?
– Poslušam, berem ali gledam stvari, ki imajo nespoštljiv odnos do človekove spolnosti?
– Ali živim v izvenzakonskem razmerju?
– Sem bil sozakoncu zvest v mislih, besedah in odnosih do drugih ljudi?
– Se samozadovoljujem?
– Imam spoštljiv odnos do drugega spola?
– Sem koga s svojim vedenjem pohujšal?
– Se varujem slabe družbe?

7. Ne kradi
– Sem koga okradel, ogoljufal, kaj poneverjal ali bil nepravičen pri prodaji in kupovanju?
– Sem si krivično prisvajal tuje stvari – doma, v službi, drugod?
– Ravnam odgovorno s tujo lastnino?
– Sem vrnil izposojene stvari?
– Opravljam pošteno svoje dolžnosti (v službi, šoli) ali pa sem malomaren?
– Ali pošteno plačujem davke in obveznosti do sodelavcev?
– Sem komu naredil krivico?
– Sem poravnal škodo, ki sem jo morebiti povzročil?
– Kako uporabljam svoj čas – ali lenarim?
– Zapravljam svoj čas s prekomernim gledanjem televizije, igranjem računalnika?
– Ali prav uporabljam talente, ki mi jih je Bog dal?
– Se vključujem v življenje župnije?
– Sem bil v zadnjem času komu v stiški pomoč in v žalosti veselje?

8. Ne pričaj po krivem
– Ali kdaj lažem, tudi če le za šalo?
– Sem komu z govorjenjem povzročil škodo?
– Sem kdaj izdal čigavo zaupanje?
– Sem kdaj lažnivo prisegel ali obljube ne spolnil?
– Se pred Ijudmi delam lepši kot sem (hinavščina)?
– Ali rad druge opravljam (razširjam o kom resnično slabost) ali obrekujem (razširjam o kom izmišljeno slabost)?

9. Ne želi svojega bližnjega žene
– Ali imam urejene odnose s partnerjem (cerkvena poroka)?
– Sprejemam svojega zakonskega partnerja z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi?
– Sem bil do sozakonca kdaj sebičen, nepoštljiv, maščevalen?
– Je moja Ijubezen do sozakonca, otrok in sorodnikov, iskrena ali pa koga odklanjam?
– Sem bil pravičen do svojih otrok? Sem do njih prestrog ali jih pa razvajam?
– Si vzamem dovolj časa za družino?

10. Ne želi svojega bližnjega blaga
– Ali krotim slaba nagnjenja, kot so zavist, napuh …
– Ali težko prenašam, če ima kdo čega več kot jaz?
– Se veselim uspeha drugih, ali pa jim zavidam imetje, družbeni položaj, uspeh?
– Znam biti hvaležen Bogu in Ijudem? Ali to kdaj tudi izrazim: z besedo, dejanjem?
– Se znam čemu prostovoljno odreči?
– Sem po svojih zmožnostih daroval kaj za uboge?
– Sem pozoren do tistih, ki nimajo hrane, dela, stanovanja?

ZAHVALA ZA SPRAVO
Vem, Gospod, da po tej spovedi ne bo vse čisto drugače v mojem življenju. Zaupam pa, da me ti nikoli ne zavržeš in da mi v občestvu Cerkve spet naklanjaš svoj mir, četudi ne uspem v vsem, kar sem sklenil. Hvala ti, Gospod, da smem tako upati. Hvala ti, ker si ti vzel nase mojo krivdo, in hvala ti, ker tvoje usmiljenje v Cerkvi dalje živi. Amen.

OBRED SPOVEDI

Ko sem se pripravil na sveto spoved, stopim v spovednico in počakam, da duhovnik odpre okence.

Duhovnik me pozdravi: Hvaljen Jezus!
Odgovorim: Na vekomaj, amen.
Pokrižam se: V imenu Očeta…
Duhovnik moli: Bog, ki razsvetljuje človeška srca, naj ti pomaga, da boš prav spoznal/a svoje grehe in dosegel/la božje usmiljenje. Amen.
Zadnjikrat sem bil/a pri sveti spovedi…
Na kratko se predstavim
: svoj stan (sem poročen/a, samski/a), družino (mati, oče, dijakinja, študent, babica, tast…)
Moji grehi so: … Iskreno povem vse, kar vem, da ni bilo prav pred Bogom.
Nato zaključim z: Moj Jezus usmiljenje!
Duhovnik mi bo skušal dati kakšen nasvet in povedal, kaj naj storim za pokoro.
Potem zmolim kesanje: Moj Bog žal mi je, da sem grešil/a in žalil/a tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal/a, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Duhovnik mi bo sedaj dal odvezo: …in jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Odgovorim: Amen.
(DUH.: ZAHVALJUJMO SE GOSPODU KER JE DOBER.
ODGOVOR: VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA.)
Duhovnik: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru.
Odgovorim: Bogu hvala!

Zapustim spovednico, opravim pokoro, prejemam obhajilo in se z veseljem trudim, da bi bil boljši kot doslej.

Vir