Postno sporočilo duhovnikom 2011

8.3.2011
Prefekt Kongregacije za duhovščino, kardinal Mauro Piacenza, v letošnjem postnem sporočilu duhovnike poziva k stalnemu spreobrnjenju, poročajo pri Radiu Vatikan. Spreobrnjenje za duhovnike pomeni predvsem usklajevanje svojega življenja s pridiganjem, da bi sami postali odlomki živega evangelija, ki jih vsi lahko berejo in sprejemajo. Temelj take drže je nedvomno spreobrnjenje lastne istovetnosti: duhovniki se morajo spreobrniti k temu, kar v resnici so, je zapisal kardinal Piacenza. Istovetnost, ki so jo duhovniki prejeli preko zakramenta, zahteva stalno približevanje srca, mišljenja, drž in vsega, kar duhovnik je, k podobi Kristusa, dobrega pastirja, ki je z zakramentom vtisnjena v duhovnika.

Kardinal je v postnem sporočilu duhovnikom tudi zapisal, da morajo vstopiti v skrivnosti, ki jih obhajajo, predvsem v sveto evharistijo, ter pustiti, da jih zakramenti preoblikujejo. V evharistiji namreč duhovnik najde svojo identiteto in v obhajanju božjih skrivnosti lahko razloči, kako biti pastir in kaj je treba storiti, da bi zares služil bratom in sestram. Razkristjanjen svet zahteva novo evangelizacijo, nova evangelizacija pa zahteva nove duhovnike, ki so prenovljeni z vsako sveto mašo v skladu z ljubeznijo Srca Jezusovega, duhovnika in dobrega pastirja. Kardinal Piacenza je izpostavil, da je posebej pomembno spreobrnjenje, ki vodi stran od hrupa v tišino, od vznemirjanja k biti z Jezusom in vedno bolj zavestno biti del njegovega bistva. Vsako pastoralno delovanje mora vedno biti odmev in širitev tistega, kar duhovnik je, je izpostavil prefekt Kongregacije za duhovščino.

Duhovniki se morajo po njegovih besedah prav tako spreobrniti k občestvu in odkriti, kaj to zares pomeni: občestvo z Bogom in Cerkvijo ter v njej z brati. Cerkveno občestvo je v osnovi zaznamovano z obnovljeno in živeto zavestjo o življenju in oznanjevanju cerkvenega nauka, izročila, svetosti in torej same Cerkve. Poklicani smo živeti postni čas z globokim smislom za cerkvenost, odkriti lepoto tega, da smo v eksodusu, ki vljučuje vse duhovnike in vse ljudi, je pozval kardinal Piacenza. V nadaljevanju je še izpostavil, da se duhovniki morajo spreobrniti k vsakodnevnemu Kristusovemu žrtvovanju na križu. Kot je Jezus uresničil zadostitev za naše odrešenje, tako je vsak duhovnik, ki je drugi Kristus, kot veliki svetniki poklican, da v prvi osebi živi skrivnost te zadostitve, v službi bratom in sestram, predvsem preko zakramenta spovedi. Duhovniki, ki se zares kesajo pred Najsvetejšim zakramentom in so sposobni v sodobne okoliščine prinašati luč evangelijske in cerkvene modrosti, postajajo resnični preroki, ki svetu prinašajo edini pravi izziv: izziv evangelija, ki kliče k spreobrnjenju.

Kardinal Piacenza je še zapisal, da je duhovnikov glede na potrebe Cerkve malo, vendar pa če se ne bodo spreobrnili, jih bo še manj, kajti samo en prenovljen in spreobrnjen duhovnik postane novo orodje, preko katerega Sveti Duh kliče nove duhovnike.
Vir