KRIŽEV POT NA KVIRIK

O pridite, stvari,

kaj glejte se godi:

edini Božji Sin
strašno za nas trpi.

Uvodna molitev:

Jezus, Tvoja Mati nas je poklicala, da premišljujemo Tvoje trpljenje in smrt, da častimo Tvoj križ. S Tvojo in mojo Materjo Marijo sem pripravljen, da te spremljam na Tvojem križevem potu. Spremljati Te hočem s tisto ljubeznijo, s katero Te je spremljala Tvoja Mati. Tudi jaz želim nositi svoj križ, kakor si Ti nosil svojega. Pomagaj mi, da se skupaj s Teboj naučim, kako je potrebno pomagati nositi križ drugim. Pomagaj mi, da bom tudi sam lahko pomagal tistim, ki padajo pod težo križa, da bodo lahko ponovno vstali.

Marija, zdaj grem s Teboj in skupaj bova spremljala Jezusa na križevem potu. Nosim svoj križ, križ svoje družine, Cerkve in sveta. Svoje rame želim podstaviti pod vsak križ in hočem pomagati vsem. Na tej poti nisem sam, ker me ti spremljaš in opogumljaš. Hvala Ti. Amen.

Razbičan, zapljuvan

in kronan, zasram’van

pred sodni stol zdaj gre,

nedolžen v smrt izdan.

1. postaja: Jezus, Pilat Te obsoja na smrt

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Pilat pokliče poglavarje in starešine in jim reče: “Pripeljali ste mi tega človeka, češ da hujska ljudstvo, jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Poglejte, nič takega ni storil, da bi zaslužil smrt.” (Lk 23,14)

Jezus, glej me zdaj tu pred Teboj. Ti me ne obsojaš, ne iščeš moje krivde, ampak me je hočeš očistiti. Hvala Ti! Sedaj mi je iskreno žal, ker sem tolikokrat obsojal druge, tolikokrat slabo govoril o njih. Tolikokrat sem molčal, čeprav sem vedel, da se drugim godi očitna krivica.

Jezus, daj mi milost, da bom popolnoma Tvoj! Prosim Te za vse, ki molijo križev pot v tem svetem postnem času na različnih krajih in v različnih situacijah. Vsem bodi milostljiv! Umakni obsodbo, ki jo nosijo na sebi. Umakni vse obsodbe, ki so jih oni prizadejali drugim! Naj bo odslej človek s človekom kot brat z bratom. Naj pravični ne umirajo več! Naj zavladata ljubezen in mir!

Marija, poslušala si obsodbo, pa nisi sodila. Bodi z menoj in s svojimi sinovi in hčerami!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Glej, križ mu nalože

na ranjene rame;

objame ga voljno

in nese vseh dolge.

2. postaja: Ti, Jezus, sprejemaš križ na svoje rame

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nato je Jezus rekel vsem: “Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ, ter hodi za menoj. Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi, ali si škodo stori?” (Lk 9,23.25)

Jezus, Ti si vzel nase prostovoljno svoj križ, ker je bila to tedaj Očetova volja. Prepustil si se hudobiji, da bi se mi lahko rešili hudobije. Žal mi je, ker sem se tolikokrat upiral križu z namenom, da bi izbral lažjo pot. Žal mi je, ker sem se otepal križa potrpljenja in ljubezni, izbral pa križ nemira, sovraštva, sebičnosti, nepotrpežljivosti. Sedaj razumem, da sem s svojim obnašanjem pogosto prelagal križ na ramena drugih. Odpusti mi! Odslej ga želim sprejeti tako, kot si ga Ti sprejel… Zdaj odpuščam vsem, ki so zaradi njihovih grehov prelagali križ na moja ramena. Zaradi tega so bili ti križi tolikokrat težki, pretežki. Prosim Te za vse tiste, ki so me preklinjali, ki me niso ljubili, ki mi niso odpuščali, ampak so mi zaradi mojih prestopkov in mojega greha vračali zlo. Jaz jim odpuščam! Odpusti jim tudi Ti!

Marija, zdaj globlje razumem, da si z menoj. Izprosi mi milost, da bom znal sprejeti in nositi križe! Hvala, ker si me naučila, da prosim za ljubezen v trpljenju.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Opešal je v močeh,
podre ga križ, naš greh,

vtopljen v dolge sveta,

leži potrt na tleh.

3. Postaja: Ti, Jezus, padaš prvič pod križem

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Slabotnim sem postal slaboten, da bi slabotne pridobil. Vsem sem postal vse, da bi jih vsaj nekaj pridobil!” (1 Kor 9,22)

Gl. tudi Mt 8,17

Jezus, spremljam Te pri Tvojem padcu pod križem. Vem, da lahko tudi prostovoljni križi postanejo pretežki. Tebi ne bi bilo treba pasti. Lahko bi poklical na pomoč angele in ne bi padel. Toda Ti si šel po poti trpečega človeka. Postal si nam enak v vsem, razen v grehu. Hvala Ti, Jezus!

Ko sedaj pomislim na padce svoje ljubezni, vere in upanja, lahko samo rečem: Odpusti mi! Tolikokrat sem se otepal svojega križa in ga nisem hotel nositi, zato pa so morali drugi padati pod njim. Odpusti mi, ker je moja ljubezen tako šibka. Prav tako tudi moja vera in upanje.

Jezus, hvala Ti, ker se po padcu nisi umaknil. Hvala Ti, ker nisi Očetu rekel: “Ne morem več”, ampak si vstal in odšel dalje! Jezus, daj mi moči, da po vsakem padcu vstanem in spremljaj me, da ne padem!

Prosim Te za vse, mimo katerih sem šel in nisem bil pripravljen, da bi jim pomagal. Naj vstanejo iz trpljenja. Jezus, daj jim milosti, da vstanejo. Mene pa nauči, kako je treba drugim pomagati, da vstanejo.

Moj Odrešenik! Mnogi iz vsega sveta so stali pred to postajo in so se odločali, da bodo bolj pazljivi, da ne bodo padali. Zdaj so morda ponovno padli pod križi trpljenja, greha in zla. Jezus, naj jih Tvoja milost zdaj najde in dvigne!

Pod težo sovraštva je padel mir na svetu; pod težo želje za imetjem in lahkim življenjem je padla pravičnost in ljubezen. Mnogi so tako navezani na materialne dobrine, da so jih te popolnoma priklenile k zemlji. Jezus, Ti si padel za vse, da bi vsi vstali. Daj, da se dvignemo in da se vsi odločimo za pot vstajenja.

Marija, nemočna si spremljala padec svojega Sina. Prav gotovo pa mu je bila Tvoja navzočnost v veliko tolažbo. Hvala Ti, ker nam obljubljaš, da boš tudi z nami! Marija, spodbudi nas, da vstanemo s svojimi križi in da nas ozdravi padec Tvojega Sina.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

O žalostni spomin,

ko Mater sreča Sin,

bridkosti meč ji gre

do srca globočin.

4. Postaja: Ti, Jezus, srečaš svojo Mater Marijo

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč.” (Lk 2, 34-35)

Marija, na križevem potu si srečala svojega Sina. Že samo s pogledom si mu nudila olajšanje. V njegovem pogledu si začutila, kako je on sprejel trpljenje in križ z namenom, da nas odreši. Marija, hvala Ti, ker se nisi umaknila! Ljubezen je bila močnejša od trpljenja in ko sta se srečala s pogledom, sta oba ponovno sprejela Očetovo voljo. Oba trpita in nosita križ v ljubezni in predanosti. Marija, izprosi mi tako vero, kot je bila Tvoja!

Jezus, odpusti mi, ker sem se izmikal srečanjem s Teboj in ker so bila ta srečanja pogosto tako površna! Ob vsaki priložnosti mi daj milost srečanja s Teboj!

Tudi druge želim srečevati z ljubeznijo, pa četudi sam trpim, ali pa oni trpijo. Ne želim več bežati pred nikomer. Jezus, prosim Te za vse, ki trpijo, pa ne morejo srečati nikogar, ki bi jim pomagal. Prosim Te za vse, ki so prezrti…

Jezus, prosim Te za vse, ki se tu udeležujejo te pobožnosti. Naj Te srečajo. Srečaj se tudi Ti z njimi. Naj se njihovo življenje spremeni, trpljenje pa naj se obrne v njihovo dobro in v Očetovo slavo!

Marija, ti ljubiš vse ljudi. Spremljaj jih na njihovi poti, kot si spremljala svojega Sina. Tvoj materinski pogled naj se sreča z vsakim človekom in naj gre domov potolažen, ter naj nadaljuje svojo pot, polno upanja!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Omagal Jezus je,
od teže križeve;

o Simon sprejmi križ,

Gospoda usmili se!

5. Postaja: Jezus, Simon iz Cirene Ti pomaga nositi križ

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali, ko se bo razodelo Njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusa sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave in božji Duh.” (1 Pt 4,13-14)

Moj Jezus, tisti, ki imajo nalogo, da Te čimbolj izmučijo in da te čimprej pribijejo na križ, iščejo človeka, ki Ti bo pomagal nositi križ. Prisilili so Simona, ki se je vračal s polja…

Simon, kako si se počutil? Kaj nisi v sebi godrnjal: “Zakaj moram prav jaz pomagati? Ves dan sem delal, utrujen sem. Zakaj moram prav jaz pomagati nositi križ nekomu, ki si ga je po pravici zaslužil? Kaj moram res jaz sodelovati v tej sramoti?”

Razumem te, Simon, če si godrnjal in se upiral. Toda vseeno si pomagal nositi križ Njemu, ki je znal najti način, kako se ti za to zahvali. Pomagal si nositi križ Jezusu. Vsi mi te blagrujemo, ker te je On gotovo nagradil z večnim življenjem…

Jezus, hvala Ti, ker si to pomoč sprejel!

Daj, da Te spoznam v vsakem človeku, ki trpi! Daj, da spoznam, da sem lahko še srečnejši od Simona iz Cirene, ker Ti lahko pomagam vsak dan! Pomagaj mi, da izkoristim vsako priložnost in da že tu živim srečo ljubezni!

Jezus, prosim Te za vse tiste, katerim nisem hotel pomagati v njihovih težavah! Odpusti mi, nje pa ozdravi teh ran!

Hvala Ti za vse tiste, ki sem jim pomagal v Tvojem imenu in za vse, ki so meni pomagali v Tvojem imenu! Prosim Te za vse, ki tudi danes radi pomagajo, ker ljubijo Tebe, v Tebi pa brate in sestre.

Mnogi, ki molijo križev pot, iščejo nekega Simona. Naj občutijo, da si jim blizu. Naj se vrnejo domov v pripravljenosti pomagati nositi križ drug drugemu. Tako bodo sodelovali v Tvojem trpljenju!

Marija, hvala za pripravljenost, da me v vsakem človeku učiš ljubiti brata in sestro. Hvala, ker mi sporočaš, da lahko tudi danes pomagam Jezusu.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

S prtom Veronika,
obriše Jezusa,

zato ji da spomin

obličja svetega.

6. Postaja: Jezus, Veronika Ti je obrisala obraz

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Na njem ni bilo lepote ne sijaja, da bi ga občudovali. Ljudje so ga prezirali, zavračali. Bil je mož bolečin, izkušen v trpljenju.” (Iz 53, 2-3)

Jezus, tudi obraz so Ti zmaličili. Kri se je pomešala z znojem. Niti samega sebe nisi mogel več prepoznati. Toda Tvoje srce je bilo najlepše, zato je bil tudi Tvoj obraz, kljub vsemu, lep. Tudi med preziranjem in poniževanjem ljudi je iz Tebe žarela notranja lepota.

In tedaj Te sreča pogumna žena in Ti obriše obraz. In Ti, Jezus, se ji ne pozabiš zahvaliti. Veronika je na tem prtu ugledala odtis Tvojega obraza.

V tej gonji proti Tebi niso vsi pozabili, da si delal samo dobro. Da si tolikokrat tolažil, da si tolikokrat brisal solze trpljenja in bolečine. Veronika, hvala tebi, ker se nisi bala, čeprav si lahko pričakovala posmeh in poniževanja, ker si se zavzela za obsojenca!

Žal mi je, Jezus, ker sem tolikokrat maličil svoj obraz in obraze drugih s svojimi grehi. Vem pa, da si se Ti izenačil z vsakim izmed nas. To pomeni, da sem tudi jaz s svojimi grehi mazal Tvoj obraz. Odpusti mi! Jezus, želel si in želiš, naj bo moj obraz in moje življenje podoba Tvojega obraza in Tvojega življenja. Jaz sem to tolikokrat pozabljal, zato tudi Tvoja Luč in Tvoje veselje ni moglo priti do drugih. Prosim Te, očisti moj obraz vsakega madeža, da bo lahko Tvoja Luč zasijala v meni.

Prosim Te za vse tiste, ki so od mene pričakovali več ljubezni in razumevanja, moj obraz pa je bil zamračen s sebičnostjo in ošabnostjo. Naj Tvoj obraz in Tvoja Luč odslej zasije med vsemi nami in po nas na druge!

Hvala Ti za vse tiste, ki pomagajo najbolj zapostavljenim, tako pa v njih pomagajo Tebi!

Posebno pa Te prosim, Jezus, pomagaj našemu narodu, da bi se osvobodil preklinjevanja, s katerim toliki onečaščajo Tvoj obraz in Tvoje ime, Tvojo čast in slavo. Odpusti nam in daj našemu narodu novih milosti!

Ti, Marija, si se v srcu zahvalila Veroniki za njeno pozornost do Tvojega Sina. Meni in vsem izprosi velik dar od svojega Sina. Njegov obraz naj odseva v naših obrazih.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Slabosti ves prevzet,
Zveličar pade spet:

oh, grehi ga teže,

ki jih ponavlja svet.

7. Postaja: Jezus, ti padaš drugič pod križem

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Gospod, jaz pa sem črv in ne človek, sramotenje ljudi, prezir ljudstva. Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo, kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo: Prepustil se je Bogu, naj ga osvobodi, naj ga reši, saj ima z njim veselje… Razlil sem se kakor voda, vse moje kosti so se razklenile. Moje srce je postalo kakor vosek, raztopilo se je sredi mojega telesa. Suha kakor črepinja je moja sila, moj jezik se lepi na nebo; v smrtni prah si me položil… Obkolili so me psi, drhal hudobnežev me je obkolila.” (Ps 22)

Po tolažilnih srečanjih z Materjo, s Simonom in z Veroniko je sledil ponovni padec. Prav gotovo težji in bolj boleč kot prvi. Okrog tebe le sovraštvo pobesnele množice. Šibkejši kot si bil, bolj so besneli okoli Tebe. Toda Ti si kljub vsemu nadaljeval svojo pot…

Hvala, Jezus, za Tvoje nadaljevanje poti, za Tvoj padec, za Tvoje vstajanje!

Odpusti moje padce. Odpusti, ker so bili moji dobri sklepi tako kratkotrajni! V preizkušnjah in težavah sem tako lahko pozabljal svojo pot in svojo smer. Ostajal sem v starih navadah in razvadah. Jezus, hočem ponovno vstati in obljubljam Ti, da bom vstal, kadarkoli padem. Hvala Ti za potrpljenje z menoj!

Ob Tvojem drugem padcu Te prosim za vse, ki so ponovno padli in so obupali nad seboj in nad Tvojim usmiljenjem. Pomagaj jim, da se ponovno dvignejo. Naj ne bo ljudi, ki bi ostali v zankah greha in življenjskih težavah. V vsako srce naj ponikne nova moč in nova želja za ponoven začetek!

Jezus, prosim Te za tiste, ki so začeli novo življenje, pa so ponovno padli pod težo strasti in slabih navad. Prosim Te, naj ne ostanejo v grehu! V ponižnosti in preproščini naj sprejmejo svoje ponovne padce! Daj, da ne bo nihče preizkušan preko svojih moči!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Usmiljene žene,
ne jokajte za me,

le zase in svoj rod

točite zdaj solze.

8. postaja: Ti, Jezus, si našel besedo tolažbe za jeruzalemske žene

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema pa bom razlil duha molitve in prošenj. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem, in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Tisti dan bo veliko žalovanje v Jeruzalemu… Žalovala bo dežela, vsaka rodbina posebej…” (Zah 12,10-12a)

Ponižno in milostljivo Jezusovo Srce. Tvoje trpljenje Te ni oslepilo, niti nisi postal gluh. Videl si jokajoče žene. Nikoli nisi imel rad hinavščine. Trpeči za človeštvo, s svojim trpljenjem nisi hotel spodbujati plehkega sočustvovanja, temveč si hotel globoko spremembo življenja. Hvala Ti!

Jezus, odpusti mi, ker sem iskal tolažbe pri tistih, ki mi je ne morejo dati! Iz samoljubnosti sem tolikokrat preslišal resnico, verjel pa sem dobrikanjem in lažem. Nisem imel moči, da bi z ljubeznijo izrekel resnico. S svojimi laskavimi besedami sem varal sebe in druge. Odpusti mi vso neiskrenost in ves strah, ki sta me ovirala, da nisem iskal resnice z ljubeznijo! Pomagaj mi, da nikoli ne iščem lažne tolažbe, je ne sprejemam, pa tudi, da je ne ponujam drugim. V Tvoji luči želim živeti svojo resnico.

Odpusti staršem in vsem, ki vzgajajo mlade, ker so si večkrat zatiskali oči pred resnico in ker je niso znali prenesti drugim! Odpusti vsej Cerkvi, ker je pogosto iskala površne rešitve, ki jih ponuja ta svet in pri tem pozabljala na osnove ljubezni in odpuščanja!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Zveličar omedli,

pod križem spet leži;

o trdo srce, glej,

tvoj greh ga žalosti.

9. postaja: Jezus, tretjič padaš pod križem

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo…” (Ps 118,22)

Kaj si še lahko mislim pri tem Tvojem ponovnem padcu? Padam na kolena in s srcem spremljam to, kar se dogaja s Teboj. Onemogel si do konca. Ti, ki so Te vodili na kraj trpljenja, so bili gotovo nestrpni zaradi Tvojih padcev, ker so nasprotovali njihovim načrtom. Ti pa si potrpel s seboj in z njimi. Njim si odpuščal, svoje bolečine in rane pa si za nas daroval Očetu. Hvala Ti!

Jezus, odpusti mi, ker sem bil tolikokrat nepotrpežljiv do pomoči potrebnih. Močnejših sem se bal. Bežal sem pred resnico. Odpusti mi Jezus, ker je bila moja ljubezen tako slabotna. Drugim nisem povijal ran, niti jih nisem varoval pred udarci. Zato Te prosim za vse, katerim sem jaz povzročil padce v greh. Ti jim sedaj daj moči, da se dvignejo!

Jezus, prosim Te za vse družine, ki trpijo zaradi grehov prednikov in staršev, ki trpijo zaradi prepirov med očetom in materjo, zaradi needinosti med otroci in starši, zaradi nevere, preklinjevanja, alkohola, splava. Naj stopijo na novo pot!

Prosim Te za mlade, ki so zapadli v mamila in alkohol in so postali odvisni od tega. Pri Tvojem najtežjem padcu Te prosim za najhujše odvisnike, ki Te prosijo pomoči.

Jezus, vsem postani vogelni kamen, da Te nikoli ne zavrnemo in bo naša hiša trdna! V marsičem Te je današnji svet zavrgel. Zato se rušijo mnoge družine, zato propadajo celi narodi. O Jezus, bodi naš vogelni kamen, da bo naša hoja s Teboj pokončna!

Marija, doživela si tudi ta padec. Nov meč bolečin je prebodel Tvoje srce. Sprejela si trpljenje in padce darovala za naša vstajanja.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Ko pride na goro,

obleko mu vzemo

in za dolge sveta

še žolča mu dado.

10. postaja: Jezus, slekli so Te in Ti dali piti vina z žolčem mešanega

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Vojaki so vzeli njegova oblačila in jih razdelili na štiri dele: vsakemu en del. Prav tako tudi suknjo…” (Jn 19,23)

Odvrzimo torej dela teme in si nadenimo orožje luči. Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v požrešnosti in popivanju, ne v posteljah in razuzdanosti, ne v prepirljivosti in nevoščljivosti…” (Rim 13,12b-13)

Jezus, sram me je za to, kar so Ti storili. Slekli so Te. Ostal si brez obleke, gol. Ti, Božja Beseda, po kateri je vse ustvarjeno, si popolnoma razgaljen. To si dopustil, da lahko z nas odstraniš prekletstvo greha in smrti in nas odeneš v blagoslov življenja in vstajenja. Hvala Ti!

Jezus, odpusti mi, ker sem se prepustil strastem, ker sem se uklanjal telesnim zahtevam in pri tem oškodoval duha in dušo! Odpusti mi, ker sem menil, da so telesne potrebe pomembnejše od potreb duha! Daj mi milost, da se spreobrnem! Naj me preobleče Tvoja milost, da bom lahko odslej živel po zakonih duha! Pomagaj mi, da bom rešen vseh težkih grehov: napuha, poželjivosti, lakomnosti, sovraštva, jeze in zlobe!

Jezus, vse to Te prosim tudi za vse ljudi. Naj zakoni duha prevladajo nad zakoni telesa! Naj bomo tako priče novega življenja, ki si ga Ti zaslužil s trpljenjem in smrtjo. Naj bodo vsi oblečeni v novo obleko dobrote!

Vsakemu posamezniku odpusti tudi grehe nečistosti, poželjivosti in vsega drugega zla! Jezus, hvala Ti, ker Te lahko vsega tega prosim v moči obnovljenega upanja!

Kako si se Ti, Marija, počutila pri tej postaji, si ne morem niti misliti, kaj šele da bi to občutil. Zdaj se pridružujem Tvojim občutkom in Te prosim, da me naučiš živeti po duhu.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Na križ ga polože,

razpno roke, noge

in ostri mu žeblji

spet rane narede.

11. postaja: Tebe, Jezus, pribijejo na križ

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in pribil na križ.” (Kol 2,13-14)

Križ, ki si ga Ti, Jezus, nosil in Ti je še bolj ranil že tako ranjen hrbet, sedaj postaja trda postelja. Nihče ne bo mogel nikoli občutiti kakšne bolečine si trpel, ko so Te pribijali na križ…

Ker si mirno sprejel vsa zasramovanja in nisi odprl svojih ust, ter nisi iskal maščevanja za tiste, ki so Te mučili, si Ti, Jezus, odprl novo pot odrešenja. Hvala, Trpeči nad trpečimi! Tvoje trpljenje je odkupilo nas ljudi, ker si ljubil s trpljenjem in trpel z ljubeznijo.

Jezus, odpusti mi, ker sem s svojim obnašanjem tudi druge pribijal na steber sramote. Ker sem drugim zbujal strah in trpljenje s svojo jezo. Prav tako sem s svojo slabo voljo in jezo nad drugimi zabijal vrata svojega srca. Očisti me nepravih želja in slabih navad!

Jezus, odkupi uboge, ki so razpeti na križe uboštva in siromašnosti, ker so bogati do njih trdosrčni in jih izkoriščajo! Odkupi vse otroke, ki jih s svojim obnašanjem pribijajo na križ njihovi starši! Prekini vsako napetost med narodi in državami!

Vsem nam pomagaj, da križamo vsako strast, vsako jezo, vsako ošabnost. Naj se rojeva ljubezen in mir, sprava in razumevanje!

V tvojem materinskem srcu, Marija, je odmeval vsak udarec. Toda ostala si pokončna. Hvala, ker me ljubiš in me želiš voditi k odrešenju! Marija, pomagaj, da bo v meni uničeno vse, kar me oklepa in veže, ter tudi vse tisto, s čemer jaz vežem druge. Naj bom odslej vezan samo po ljubezni do drugih!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Na križu Bog visi
in sveta teče kri:

za nas umira Bog,

žalujte vse stvari.

12. postaja: Ti, Jezus, umiraš na križu

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.” (1 Pt 2,24-25)

Jezus moj, glej kam te je pripeljala ljubezen do nas in pokornost Očetu. Kdo izmed nas bo sploh kdaj razumel Tvojo ljubezen? Zato, hvala Ti, ker si nas tako ljubil, da ne moremo niti razumeti. Naj bo Tvoje prebodeno srce nam vsem v odrešenje!

Hočem biti odgovor na Tvojo ljubezen. Klečim pred Tvojim križem in hočem poslušati Tvojo besedo z ljubeznijo. Naj Tvoja beseda pronikne v moje srce, kot se je potopila v srce Tvoje Matere Marije, ki je ostala močna kljub križu.

(trenutek tišine)

Hvala Tebi, nebeški Oče, ker si zaupal tako veliko nalogo svojemu Sinu Jezusu Kristusu! Hvala, ker jo je On izpolnil do smrti na križu. Hvala, ker si sprejel njegovo prošnjo, da nam odpustiš!

Odpuščam vsem, ki so se name jezili, me ranili. Prosim Te za vse, ki še ne odpuščajo. Naj se jih dotakne Tvoje usmiljenje in trpljenje Tvojega Sina, da bi vsi ljudje prejeli notranji mir!

Marija, najbrž nisi lahko sprejela Očetove volje, toda sprejela si jo skupaj s svojim Sinom. Hvala, ker si nas sprejela kot svoje otroke. Janez, hvala ti, ker si v imenu vseh nas sprejel Marijo za Mater in si ji na ta način izkazal tudi našo hvaležnost!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

O Mati žalostna,

ki ljubiš Jezusa,

objemlješ zadnjikrat

Sinu zdaj mrtvega.

13. postaja: Jezus, sneli so Te s križa in Te položili Materi v naročje

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Prišel je tudi mož z imenom Jožef. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota.” (Lk 23,50-54)

V težkem trpljenju si Ti, Jezus, končal svoje zemeljsko potovanje. Umrl si kot junak ljubezni in odpuščanja. Očetu si izročil svojo dušo. S seboj v nebesa si odpeljal razbojnika s križa, ker te je prosil, da se ga spomniš. Jezus, sedaj se Ti zahvaljujemo zato, da si prišel med nas. Hvala Ti za vsako besedo, za vsako delo, za vsako znamenje, s katerim si nam pokazal, da nas ljubiš!

Marija! Bila si pod križem. Vse si slišala, vse pretrpela in sedaj držiš svojega Sina mrtvega v svojem naročju. S kolikšno nežnostjo in ljubeznijo si ga sprejela s križa. Tega ne bo mogel nikoli nihče dojeti, niti opisati.

Marija, hvala za Tvoje naročje. Hvala, ker si ga pri oznanjenju sprejela v svoje naročje in ga nosila, pri tem pa mu dala prostor v svojem lastnem srcu. Hvala Ti, ker je v Tvojem naročju Božji Sin postal človek in naš Odrešenik! Hvala, ker ga je Tvoje naročje sprejelo tudi potem, ko so ga ljudje pribili na križ! Hvala, ker si ga z vero in upanjem izročila zemlji!

Po tebi, Marija, sedaj prosim odpuščanja za vsak greh, ki je prinesel hlad v moje srce in ga širil okoli sebe. Hvala, ker si pripravljena, da tudi mene sprejemaš v svoje naročje, me tolažiš in vodiš po poti h Gospodu!

Marija, sedaj te prosim za vse Tvoje otroke po vsem svetu. Posebno za tiste, ki so postali popolnoma brezbrižni, ki jih je greh duhovno ubil in jih je zajela smrt, ter jim grozi večna smrt. Sprejmi jih iz njihovih križev in naj oživijo z močjo božjega Duha!

Marija, še posebej Te prosim za zavržene otroke, ki ne poznajo topline materinega naročja. Ti jim bodi Mati, vrni jim voljo do življenja! Marija, prosim Te za Matere, ki so postale grob za svoje otroke, ker so jih morile pred rojstvom ali pa jih zavrgle po rojstvu. Tudi njih oživi! Naj oživi materino telo in naj nobeno ne postane grob, pač pa nosilec življenja!

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

Bridko objokovan

je Jezus v grob dejan;

o grešnik, moli ga,

tvoj greh je zdaj opran.

14. postaja: Jezus, polagajo Te v grob

Molimo Te Kristus in Te hvalimo,

Ker si s svojim križem svet odrešil.

Zakaj to, kar je uničljivo, si mora obleči neuničljivost, in kar je umrljivo, obleči neumrljivost. Ko pa si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost in kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo spolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.” (1 Kor 15, 53-57)

Jezus, tudi križ, smrt in grob si sprejel, da si nam bil enak. S svojim križem si posvetil trpljenje. S svojo smrtjo si uničil smrt. S svojim grobom si odprl vse grobove. Hvala Ti! Ko stojim nad Tvojim grobom, razmišljam o svojem življenju in o koncu svojega življenja. Vem, da bo tudi zame prišel konec življenja na tej zemlji. Ne vem ne ure, ne dneva. Zato Ti sedaj zopet izročam življenje in smrt. Izročam Ti tudi strah pred smrtjo. Naj bo trenutek mojega prehoda posvečen s Tvojo prisotnostjo! Naj se zavedam, da vedno živim v svetlobi prehoda in da mi ne more nič na tej zemlji preprečiti poti k Tebi. Naj se za večno spočijem v Očetovem naročju.

Sedaj Te prosim za tiste, ki umirajo naravne smrti in pripravljeni. Prosim Te za vse, ki umirajo nenadne smrti. Posebej Te prosim za te, ki umirajo nasilne smrti. Za te, ki umirajo brez upanja. Prosim Te za vse tiste, ki so poleg umirajočih. Naj jim bo njihova navzočnost v pomoč ob zadnji uri! Prosim Te za vse, ki umirajo na nečloveški način: stoj jim ob strani in pripelji jih v raj! Vse nas reši večne teme! Pripelji nas k tisti svetlobi, ki je zasijala tretji dan nad Tvojim grobom!

Marija, bodi z menoj ob moji smrti! Moje življenje sprejmi v svoje materinsko naročje! Marija, daj, da razumem vse to, kar si mi ponudila tukaj. Odslej naj živim s Teboj v veseli resnosti. Da bom tako vsak dan spolnil Očetovo voljo, kakor si jo izpolnila Ti! Naj umre vsako zlo v meni in vstane dobro in življenje.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

SKLEP:

O Jezus, hvali naj,

ves svet te vekomaj!

Po svojem križu nam

podeli sveti raj.

Jezus je šel po kraljevski poti križa do zmage, hodil je skozi trpljenje v poveličanje, skozi smrt v vstajenje.

Vodi nas, prosimo Te, Kralj zmage, stanovitno po križevem potu življenja – do zmage, do poveličanja duše in telesa v večnem življenju. Amen.