KATEHEZA: Sv. Hieronim – Razlaga knjige preroka Jona

HieronimSv. Hieronim
Razlaga knjige preroka Jona
II, 1 a. In Gospod je pripravil veliko ribo, da bi pogoltnila Jona. Po grškem
prevodu sedemdesetih (LXX): In Gospod je naročil velikemu kitu in je pogoltnil
Jona. Smrti in podzemlju je Gospod ukazal, naj sprejmeta preroka. Kakor sta se
veselila, ko sta s požrešnim žrelom mislila, da sta dobila plen, tako sta se
žalostila, ko sta ga morala izpljuniti. Tedaj se je zgodilo, kar beremo pri Ozeju:
Smrt, jaz bom tvoja smrt; jaz te bom ugriznil, podzemlje.
V hebrejskem besedilu beremo, da gre za veliko ribo, sedemdeset
prevajalcev (LXX) in Gospod v evangeliju pa jo označijo kot kita in jo tako na
kratko razložijo. Hebrejsko se namreč reče dag gadol, ker se prevaja z veliko ribo,
nedvomno pa to pomeni kita.
Pozorno je treba še uvideti, da je tam, kjer bi človek mislil, da gre za pogin,
v resnici varstvo.
Ko reče »pripravil«, misli bodisi od samega začetka, ko jo je to ribo ustvaril,
kakor piše v psalmu: Tisti zmaj, ki si ga oblikoval, da bi se igral z njim (Ps 103,26Ps 103,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
);
bodisi da jo je pripeljal ob ladjo, da bi padajočega Jona ujela v svoj objem in mu
namesto smrti priskrbela prebivališče.
On, ki je na ladji občutil božjo jezo, naj bi tako v smrti občutil njegovo
naklonjenost.
1 b. In Jona je bil v ribjem trebuhu tri dni in tri noči. Po grškem prevodu
sedemdesetih (LXX): In Jona je bil v kitovem trebuhu tri dni in tri noči. Skrivnost
tega odlomka razloži Gospod v evangeliju (Mt 12,40Mt 12,40
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
) in odveč bi bilo bodisi reči
to isto bodisi reči kaj drugega, kot je razložil on sam, ki je trpel. Samo to se
vprašajmo, kaj pomeni tri dni in tri noči v zemljinem osrčju. Nekateri petek, ko je
zaradi zamračitve sonca od šeste do devete ure noč že sledila dnevu, razdelijo na
dva dni in noči, potem dodajo še soboto in tako naračunajo tri dni in tri noči. Mi
pa po sinékdohi celoto razumemo že v delu, tako da v petek, ko je umrl (Lk
23,54), štejemo en dan in eno noč, v soboti drugi dan in drugo noč; tretjo noč, ki
se dotika Gospodovega dneva, pa nanašamo na začetek novega dneva, kajti tudi v
Prvi Mojzesovi knjigi (1,5.8) noč ne pripada predhodnemu, ampak naslednjemu
dnevu; noč je torej začetek prihodnjega in ne konec prejšnjega dne. Da bo laže
razumeti, povem še preprosteje. Predstavljaj si, da nekdo odpotuje iz enega
prenočišča popoldne, drugi dan dopoldne pa prispe do drugega. Če bi rekel, da je
hodil dva dni, me ne bi obtožili laži, čeprav tisti, ki je potoval, ni porabil za pot
vseh ur obeh dni, ampak le njun del. Zdi se mi, da lahko razložimo na ta način. Če
kdo te razlage ne sprejme in zna bolje razložiti skrivnosti tega odlomka, je treba
slediti njegovemu mnenju.2. In Jona je molil Gospodu Bogu iz ribjega trebuha in rekel. Po grškem
prevodu sedemdesetih (LXX): podobno. Če se Jona nanaša na Gospoda, in tako,
ker je bil tri dni in noči v kitovem trebuhu, nakazuje Odrešenikovo trpljenje,
mora tudi njegova molitev biti predpodoba Gospodove molitve. Dobro vem, da se
nekaterim zdi neverjetno, da bi človek preživel tri dni in noči v kitovem trebuhu,
kamor se stekajo brodolomi; in taki so med vernimi in nevernimi. …
(…)
IV. 9. In Gospod je rekel Jonu: »Misliš, da imaš prav, ko se jeziš zaradi
bršljana? In rekel je: Po pravici sem jezen na smrt. Po grškem prevodu
sedemdesetih (LXX): In Gospod Bog je rekel Jonu: Kaj se tako zelo žalostiš zaradi
buče? In rekel je: Zelo sem žalosten, do smrti.
Najprej je Bog preroka enako vprašal o Ninivljanih, ki so delali pokoro, in o
poganskem mestu, ki je bilo rešeno: Ali misliš da je prav, ko se jeziš? On pa ni nič
odgovoril, ampak je z molkom potrdil božje spraševanje, vedoč, da je Bog
milostljiv in blag, potrpežljiv in zelo usmiljen (2 Mz 34,62 Mz 34,6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
; Ps 102,8Ps 102,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
); in da odpušča
zlobo. Zato se ni žalostil nad rešitvijo poganov.
Ko pa se je posušila buča in je bil požgan Izrael in ko je bil razločno
vprašan: Misliš, da je prav, ko se jeziš zaradi bršljana? je zaupno odgovoril in
rekel: Po pravici se jezim ali sem žalosten na smrt. Ni namreč hotel rešiti enih
tako, da bi drugi propadli; ni hotel drugim prislužiti dobička s tem, da bi svoje
pogubil. In resnično, do današnjega dne se Kristus joka nad Jeruzalemom in joka
vse do smrti, ne svoje, ampak smrti Judov, da bi umrli kot zanikovalci in vstali kot
priznavalci Božjega Sina.
10-11. In Gospod je rekel: Tebi je hudo zaradi bršljana, za katerega nisi delal in mu
nisi ti dal, da je zrasel; eno noč se je rodil in eno noč ga je pobralo; jaz pa naj ne bi
bil usmiljen z Ninivami, velikim mestom, kjer je več kot sto dvajset tisoč ljudi, ki ne
ločijo med desnico in levico, in toliko živali?
(…)
Mesto Ninive, veliko in zelo lepo, je predpodoba Cerkve, v kateri je večje
število prebivalcev kot v desetih Izraelovih rodovih, kar tudi ponazarjajo ostanki
v dvanajstih košarah v puščavi.
Ne ločijo med desnico in levico: bodisi zaradi nedolžnosti in preprostosti,
kar kaže na življenjsko dobo dojenčka (koliko je potem šele vseh tistih, ki so že
odrasli, če je že malčkov toliko), bodisi zato, ker je bilo mesto veliko in v veliki
hiši ni samo zlatih in srebrnih posod, ampak so tudi lesene in lončene (2 Tim
2,20). Torej je bila v mestu pred opravljanjem pokore velika množica nevednih
glede tega, kaj je dobro in zlo, kaj je desno in levo. In toliko živali: v Ninivah je
veliko število živali in nerazumnih ljudi, ki jih primerja z nerazumnimi živalmi,
ker so jim podobni (Ps 48,21Ps 48,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
Prevedel br. Miran Špelič OFM
Vir