Evharistija – vrhunec vsakega dne

TelovoČe je moje preteklo in sedanje življenje mogoče označiti kot aktivno, ne pozabimo, da je dejanje par excellence vsakega dneva sveta maša, ki je najboljša sinteza molitve, srce srečanja z Bogom v Kristusu. Izkušnja več kot tridesetih let duhovniškega življenja me je naučila, da je za to, da pridemo do tega vrha, da dosežemo to sintezo in to polnost, treba vstopiti prek jutranje molitve in se od nje napotiti proti molitvi vsega dne, vedoč, da bo ta dan poln najrazličnejših dejavnosti in obveznosti. V knjigi Andŕeja Frossarda Ne bojte se! Prijetno je muditi se pri njem in se kakor ljubljeni učenec nasloniti na njegove prsi (prim. Jn 13,25Jn 13,25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), da se nas dotakne brezmejna ljubezen njegovega srca. Če naj se krščanstvo v našem času odlikuje predvsem po »umetnosti molitve«, moramo zopet začutiti obnovljeno potrebo, da v duhovnem pogovoru in v prežetosti z ljubeznijo obilno vztrajamo pred Kristusom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Kolikokrat, dragi bratje in sestre, sem to izkusil in iz tega prejel moč, tolažbo in podporo!

Okrožnica Cerkev iz evharistije Janez Pavel II.