Evharistični križev pot 1. – BOŽJE JAGNJE ZA REŠITEV SVETA

1. postaja

Pilat obsodi Jezusa na smrt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, dopustil si, da so te vklenjenega, prebičanega, s trnjem kronanega obsodili na smrt. Molče si sprejel strašno Pilatovo obsodbo. Postal si plen okrutne, s sovraštvom nasičene množice, ki je zahtevala tvoje žrtvovanje.

2: Jezus v evharistiji, tako kot si postal žrtveno jagnje, si še danes med nami Božje Jagnje, ki odjemlješ naš greh. Dal si se obsoditi Pilatu, da nas v evharistiji, v življenju darovanja rešuješ obsodbe in smrti greha. Postal si kruh in dal, da razpolagamo s tvojim svetim telesom.

Vsi: Prosimo te, Jezus, da ne bi nikoli nikogar obsojali in da bi vedno izpričevali resnico, tudi za ceno obsodbe na človeškem sodišču.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

2. postaja

Jezus vzame križ na svoje rame

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, ti nisi prišel kot mogočni vladar, ki bi obračunal s svojimi nasprotniki, pokazal nad njimi svojo moč in tako rešil svoje ljudstvo. Prišel si kot nemočen, kot jagnje, kot zadnji med ljudmi. Nisi prišel iskat kraljevsko žezlo, temveč naše grehe in si jih kot križ naložil na svoje rame.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki si z ljubeznijo sprejel breme našega križa in ga nesel do konca. Zato si postal zmagovalec nad vsakršnim zlom. Tu nam daješ razumeti, da smo tvoji učenci le tedaj, če vzamemo vsak dan svoj križ in hodimo za teboj. V svetem Rešnjem telesu nas obložene z našimi križi čakaš, sprejemaš, tolažiš, opogumljaš, nam daješ svojo moč in svoj mir.

Vsi: Jezus, naj se učimo z ljubeznijo in po tvojem vzoru sprejemati in nositi svoj križ.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

3. postaja

Jezus pade prvič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Nikoli ne bomo mogli doumeti, kakšna bolečina je bila zate, Jezus, pasti na tla. Čeprav si nosil križ z ljubeznijo, so bile tvoje človeške moči prešibke za tolikšno breme naših grehov. Sprejel si to ponižanje pred množico, ki je slavila zmago ob tvojem padcu.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki si ležal pod križem, v prahu, poteptan, zasramovan. Tako si nas opogumil, da moremo k tebi nemočni, poraženi, obupani, potrti. Iz tvoje človeške nemoči na križevem potu je vzklila nova moč in upanje za nas vse.

Vsi: Jezus, daj nam moč, da po padcu gremo naprej z novo močjo in novim zaupanjem, ki nam ga vlivaš na tej postaji.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

4. postaja

Jezus sreča svojo mater

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, kakšna bolečina je presunila tvojo mater, ko te je zagledala tako razbolelega, ponižanega, in kaj si čutil ti, ko si videl, kakšen meč prebija njeno srce zaradi tvojih bolečin! Iz tega ljubečega in s tolikšno bolečino prepojenega srečanja se je iz obeh src dvignil klic: Oče, tvoja volja naj se zgodi!

2: Jezus v evharistiji, ti si ljubezen, ki nas nenehno spremlja. Na poti našega trpljenja nam znova in znova prihajaš naproti s svojo ljubeznijo, nam vlivaš zaupanje in nam s svojo navzočnostjo pomagaš, da gremo dalje. Tudi nam pošiljaš svojo mater, ki nas spodbuja, da bi tudi v trpljenju iskali le Božjo voljo.

Vsi: Jezus, tvoja in Marijina bolečina na tej postaji križevega pota naj nam podarita globoko spoznanje, da je na svetu eno samo zlo, ki vaju je tako zelo ranilo: naši grehi.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

5. postaja

Simon iz Cirene
pomaga Jezusu nositi križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, bridko ti je bilo sprejeti prisiljeno pomoč, ki ni prihajala iz srca, vendar čeprav si Bog, si sprejel pomoč človeka, ki se je branil in upiral.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki daješ svojo pomoč, sebe samega, neprisiljeno, ki se daješ zastonj, ki si preprosto vedno na razpolago. Že samo tvoje bivanje v najsvetejšem zakramentu je dar vsakomur od nas. Od tu nas kličeš: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.«

Vsi: Jezus, ko te častimo in molimo, te prosimo: spreminjaj naše srce, da postane rahločutno za stisko bližnjega!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

6. postaja

Veronika poda Jezusu potni prt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Veronika, ki je obrisala tvoj obraz, Jezus, je za nagrado prejela podobo tvojega trpečega obličja. Ta podoba se je za vedno vtisnila v njeno srce in spremenila njeno življenje.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki pred nami ne skrivaš svojega obličja, želiš se nam razodeti, želiš nam odkriti svojo neizmerno bližino, svojo ljubezen. Ob spoznanju Boga ljubezni vedno znova začutimo željo razodeti to še drugim. Tvoja ljubezen nas priganja na pot k vsem, ki trpijo, ki so osamljeni in potrebni naše pomoči.

Vsi: Jezus, opogumi nas za pozorno ljubezen do bližnjih, za dejanja ljubezni, po katerih boš mogel v naše brate in sestre vtisniti svojo podobo.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

7. postaja

Jezus pade drugič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, ponovno si padel. Ponovni padci so tako boleči in tudi ti si okusil njihovo tragičnost. Toda goreča želja, da nas odrešiš in izpolniš očetovo voljo, ti je dala novih moči, da si se spet s križem dvignil na noge.

2: Jezus v evharistiji, ti si naše življenje in naša pot, pot, na katero nas vztrajno kličeš. Svojo moč nam daješ, ker je sicer pot za nas predolga in pretežka. Kljub našim padcem in nemoči pa se ne kesaš svojih obljub in svoje izvolitve, zato tudi pot ponovnih padcev vodi visoko.

Vsi: Jezus, ko te vidimo ležati v prahu tako ponižanega in izmučenega, se ti zahvaljujemo za tvojo ljubezen. Pokazal si nam, da tudi po padcih vodi pot do izpolnitve Očetove volje.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

8. postaja

Jezus nagovori jeruzalemske žene

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, zatajil si svojo bolečino, nisi mislil nase, temveč si se oziral na ljudi okoli sebe, na jokajoče žene. Dvigal in spodbujal si, kazal pot k rešitvi. Ostal si zvest oznanjevanju resnice.

2: Jezus v evharistiji, ti si usmiljenje. Tvoja tolažba ni miloščina, ni ponižujoča za človeka, ne vzbuja občutja njegove majhnosti. Tvoja tolažba je pot v novo življenje, je moč in trdnost, kajti le resnica, ki jo ti izpričuješ, nas osvobaja.

Vsi: Jezus, ker prejemamo tvoje usmiljenje, nam pomagaj, da bomo tudi mi usmiljeni do naših bližnjih, da bomo tolažniki in da bomo vedno izpričevali resnico, tudi takrat, ko okolje ne bo naklonjeno.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

9. postaja

Jezus pade tretjič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, zrušil si se pod vrhom gore, na katero si se napotil. Tvoje moči so vse bolj pojemale, srce pa se je pripravljalo na največjo daritev. Zato si zbral zadnje moči onemoglega telesa in še poslednjič dvignil svoj križ na rame.

2: Jezus v evharistiji, ti si znamenje ljubezni, ki se ne naveliča, ne odneha, ki ne opeša. Noben padec, nobena oddaljitev od tebe ni tako velika, da bi jo tvoja ljubezen ne mogla preseči, da bi se ob njej izgubila. Ta ljubezen naj nam daje poguma, da ne bi obupali, da kljub neuspehom, dvomom in malodušju ne bi zapustili poti, na katero smo stopili.

Vsi: Jezus, pokaži nam, kako nekaj velikega je preko padcev iti do vrha gore, do izpolnitve Očetove volje v življenju vsakogar od nas!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

10. postaja

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina,
z žolčem mešanega

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svoj im križem svet odrešil.

1: Jezus, slekli so te, vzeli so ti vse, kar si še imel, tudi dostojanstvo. Ostal ti je samo križ, ki si ga izbral sam.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog brez zunanjega blišča, brez velikih znamenj, ki bi te spremljala, brez velike množice, ki bi te branila. Ostal si samo kruh zato, da bi nam tvoja veličina, tvoje dostojanstvo, moč in sijaj ne bili v breme, da ne bi izgubili poguma zaradi naše grešnosti. In ti nam podarjaš to, kar ti je bilo na Kalvariji odvzeto, podarjaš nam dostojanstvo, ki ga ne more vzeti nihče. Zapraviti ga moremo samo z grehom.

Vsi: Jezus, bodi naša moč, da bomo pazili na dostojanstvo, ki si nam ga pridobil za tako visoko ceno, in naj pazimo tudi na dostojanstvo naših bratov in sester.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

11. postaja

Jezusa pribijejo na križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, tesno si se povezal s križem. Našega bremena nisi pahnil od sebe. Potem ko si ga nosil tako dolgo, si ga objel še enkrat in se od njega nisi več ločil. Dopustil si krutim žebljem, da so prebili tvoje svete roke in noge.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki je premagal vse ovire, ki nas ločujejo od tebe. Dal si, da so te pribili na križ. Kličeš nam, naj odvržemo vsako navezanost in posvetnost, vso navlako greha, da bi postali svobodni in v tej svobodi Božjih otrok dopustili, da nam pribijejo roke in noge na križ Očetove volje.

Vsi: Jezus, pokaži nam veličino življenja, ki je zapustilo vse, da izpolni Očetovo voljo!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

12. postaja

Jezus umre na križu

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, na križu si umrl, kajti večje ljubezni nima nihče, kakor če kdo za druge da življenje. Učenci so slišali zgodbo o pšeničnem zrnu; kaj pomeni, pa so spoznali ob svojem Učitelju kasneje. To ljubezen je poznala le Mati, ki je zvesto stala pod križem in čutila z utripi srca umirajočega Sina.

2: Jezus v evharistiji, ti si Bog, ki je šel v ljubezni do konca, ki je dal vse. Ob tebi moremo zaslutiti, da je v življenju samo ena veličina, samo eno bogastvo: darovati svoje življenje za druge. Samo to je vredno tvoje Božje žrtve. Zato se ob tebi mora staliti led sovraštva, nezaupanja, zavist, zamera, jeza. Ob tebi mora izumreti vse, kar ni tebe vredno. Ob tej postaji križevega pota pa se mora ustaviti naše življenje zato, da bi se naše srce dalo preoblikovati Srcu, prebodenem na križu.

Vsi: Jezus, zato ti vzklikamo: Upodobi naše srce po svojem Srcu! Jezus, vir življenja in svetosti, usmili se nas!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

13. postaja

Jezusa snamejo s križa
in ga položijo Mariji v naročje

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Marija, sprejela si mrtvega Jezusa v svoje naročje. Samo tvoje roke pa so mogle z ljubeznijo v svoje naročje sprejeti tudi nas, ki smo tvojemu Sinu vzeli življenje.

2: Jezus v evharistiji, ti si moč, da bi mogli posnemati tvojo mater: njeno ljubezen, njeno vero, njeno upanje, popolno zvestobo njenemu poslanstvu soodrešiteljice. Potem ko si na križu umrl, je ona s svojo bolečino nadaljevala tvoje odrešenje. Marija nas je sprejela za svoje otroke v trenutku največjih bolečin, v trenutku, ko smo se imenovali izdajalci, ubijalci, odpadniki, maloverni. V teh trenutkih je ob svojem tako izmaličenem, mrtvem Sinu doživljala, kako strašen je naš greh.

Vsi: Jezus, ko gledamo tvojo mater tako trpečo zaradi naših grehov, nam prihaja iz srca ena sama želja: rajši umreti kakor grešiti!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

14. postaja

Jezusa položijo v grob

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Jezus, vpričo tvoje žalostne matere so te položili v grob. V srcih vseh, ki so te ljubili, je ostala bolečina in strašna praznina, razočaranje. Samo tvoja sveta mati je ohranila vero v tretji dan, vero v vstajenje.

2: Jezus v evharistiji, ti si kruh za življenje, za življenje, ki se ne konča v grobu. Ti si razlomljeni kruh, za lačno in bolno, razočarano človeštvo, ki kriči po drugačnem, bolj polnem življenju, ki hoče iz teme brezupa in smrti. Si kruh za takšno življenje, ki vodi v vstajenje s teboj, za življenje, kakršnega svet pričakuje od ljudi, ki se imenujejo kristjani.

Vsi: Jezus, hvala za tvoje odrešenje. Hvala za odrešenje, ki ga nadaljuješ za nas v najsvetejši evharistiji. Prosimo te, bodi naš vsakdanji kruh in pomagaj nam, da te bomo vredni prejemati.

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

15. postaja
Jezus vstane od mrtvih

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

1: Neizmerna luč, neizrazna svetloba je razžarila grob in se razlila na odrešeno zemljo. V tej luči se je poveličani Jezus prikazal svojim izbranim. Presrečna mati je pila neizmerno tolažbo in radost ob pogledu na lepoto in sijaj svojega Sina zmagovalca. V učencih se je počasi prebujala vstajenjska vera.

2: Jezus v evharistiji, vstali Kristus, ki z vsem vstajenjskim žarom, zmagoslavjem in močjo živiš med nami, veselimo se tvojega bivanja. Bela hostija zakriva tvojo veličino, svetost, božanstvo, zmagoslavje Vstalega, toda ko te častimo, ko te v veri molimo, nas obdarjaš z vsemi svojimi darovi. Upodabljaš nas po sebi, saj si nas ti sam ustvaril in nas želiš imeti sebi podobne, želiš, da bi se v nas odražala tvoja podoba.

Vsi: Jezus, naš zmagoslavni kralj, zakraljuj v naših srcih, v naših družinah, v svoji sveti Cerkvi in vseh njenih služabnikih, v našem narodu!

Usmili se nas, Gospod.
Usmili se nas.

Pesem
Kristus, kraljuj, Kristus, zmaguj,
v hostiji sveti, nam gospoduj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja