Oznaka: Evharistija

Apostolski izvor tradicionalne svete maše (3. del)

Povzeto po predavanju s. Marie Francesche Perillo, F.I. Prvi del lahko preberete tukaj. Drugi del lahko preberete tukaj. Delo Jezusa Kristusa V okviru preučevanja svete liturgije je nujno in temeljno ugotoviti, ali je Gospod Jezus vzpostavil – vsaj implicitno –…

Apostolski izvor tradicionalne svete maše (2. del)

Povzeto po predavanju s. Marie Francesche Perillo, F.I. Prvi del lahko preberete tukaj. Tretji del lahko preberete tukaj. Sovražniki Cerkve načelo liturgije kot moljene dogme poznajo do potankosti. Dobro vedo, da se Božje ljudstvo uči predvsem po in v svetih…

Apostolski izvor tradicionalne svete maše (1. del)

Povzeto po predavanju s. Marie Francesche Perillo, F.I. Drugi del lahko preberete tukaj. Tretji del lahko preberete tukaj. Izraz “tridentinska maša” ali “maša svetega Pija V.” se uporablja za obhajanje obreda po tako imenovanem Vetus Ordo, tj. pred pokoncilsko liturgično…

Molitev sv. Tomaža Akvinskega pred mašo

Vsemogočni večni Bog, glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja, slepec k luči večne svetlobe, ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje. Prosim te pri…

Molitev sv. Tomaža Akvinskega po obhajilu

Zahvaljujem se ti, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, ki si meni grešnika, svojega nevrednega služabnika, ne zaradi mojih zaslug, marveč zgolj po dobroti svojega usmiljenja nasitil z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prosim te,…

Beseda o bogoslužju: MAŠNA DARITEV – 4.

Priznaj svoje grehe in se jih kesaj Mašnik zbrano občestvo povabi k splošnemu priznanju grehov in k skupnemu kesanju. Vsemogočnemu Bogu in vsem navzočim priznaš, da si »grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil«. Pri…

Beseda o bogoslužju: MAŠNA DARITEV – 3.

Prisluhni uvodu v mašno daritev Duhovnik ali drug primeren pomočnik lahko vernike čisto kratko uvede v mašno daritev tistega dneva. Pred besednim bogoslužjem lahko čisto kratko uvede vse navzoče v to bogoslužje, pred hvalospevom pa v evharistično molitev. Pred odslovitvijo…

Beseda o bogoslužju: MAŠNA DARITEV – 2.

Mašnikov pozdrav te poveže z navzočimi Pri vsakem srečanju se ljudje med seboj pozdravijo ali jih pozdravi voditelj. To jih poveže med seboj. Isto velja za evharistični zbor vernikov. Mašnik v pozdrav razprostre roke, kakor da bi hotel vse navzoče…

Beseda o bogoslužju: MAŠNA DARITEV – 1.

Z znamenjem križa se pridruži mašniku Mašnik gre k sedežu in začne mašno daritev z znamenjem križa. Skupaj z njim se pokrižajo vsi navzoči. Kakor si se pokrižal, ko si stopil v cerkev, se pokrižaš tudi zdaj. V krščanstvu mnoga…