Devetdnevnica k svetemu Judu Tadeju

Litanije

Gospod, usmili se!
Kristus, usmili se!
Gospod, usmili se!

Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas!

Bog Oče nebeški – usmili se nas!
Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas!
Bog Sveti Duh – usmili se nas!
Sveta Trojica, en sam Bog!
Sveta Marija – prosi za nas!
Sveta Mati Božja!
Mati dobrega sveta!
Kraljica apostolov!
Kraljica vseh svetnikov!
Sveti Juda Tadej,
Sorodnik Jezusa, Marije in Jožefa,
Častivredni in slavni apostol,
Marljivi učenec božjega učenika,
Pravi Jezusov posnemovalec,
Glasnik božje previdnosti
Pričevalec svete vere
Ljubitelj uboštva
Zgled ponižnosti in potrpežljivosti
Lilija čistosti
Plamen ljubezni božje
Zvezda svetosti
Posoda milosti božje
Strah pekla
Steber svete Cerkve
Tolažnik žalostnih
Pribežališče grešnikov
Svetla luč blodečim
Opora malodušnim
Tolažba obupanim
Velik čudodelnik
Dobrotljivi posredovalec Božjega blagoslova,
Hitri priprošnjik vsem, ki te kličejo,
Zvesti pomočnik vsem, ki vate zaupajo,
Sočutni pomočnik trpečih.
Hitri pomočnik v zamotanih zadevah,
Mogočni priprošnjik v brezupnih stiskah,
Ljubeznivi varuh vseh svojih častilcev,
Ti moj posebni zavetnik,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe s sveta – prizanesi nam, o Gospod,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe s sveta – usliši nas, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe s sveta – usmili se nas!

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …
……………………………………………………………………………………………………………………..

Pozdrav svetemu Judu Tadeju
Pozdravljam te, sveti Juda Tadej, ti veliki apostol in slavni mučenec. Čestitam ti k plemenitemu rodu, tvojim krepkostim in svetosti. Ter večni blaženosti. Zaupam se v tvojo mogočno priprošnjo in zaradi premnogih tvojih zaslug prihajam k tebi da te izvolim za svojega posebnega zaveznika in priprošnjika. Odslej te bom goreče častila, posnemala tvoje kreposti, posnemala tvoj zgled in skrbela, da se bo tvoje čaščenje vedno bolj širilo. Ti pa, sv. Juda Tadej, me pridruži številu svojih izvoljenih in se me pred Gospodom pogosto spominjaj. Od Jezusa mi pomnoži milost, da se mi pomnoži vera, utrdi upanje in razvname ljubezen. Varuj me pred vsakim zalezovanjem hudega huda in mi pomagaj, da bom uspešno premagoval dušne in telesne nevarnosti. Varuj me obupa in malodušnosti. Od Boga mi izprosi tiho vdanost v njegovo sveto voljo ter veliko blagoslova za vsa moja dela, zlasti pa milost stanovitnosti v dobrem ter srečno zadnjo uro.

Molitev k svetemu Judu Tadeju v posebni težavi
Sveti Juda Tadej, sorodnik našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa, apostol in mučenec, ki si slaven po krepostih in čednostih! Ti zvesti pomočnik vsem, ki te časte, in posebni zavetnik v težkih zadevah! Zaupno se obračam k tebi, kajti ti imaš posebne pravice, da pomagaš posebno tistim, ki v bridkostih in težavah že obupujejo.
Iskreno te prosim, pomagaj mi iz stiske, iz katere si sam ne morem pomagati.
Sveti Juda Tadej, obljubim ti, da ne bom nikoli pozabila tvojih dobrot in te bom častila kot svojega posebnega zavetnika v stiskah. Amen.

Molitev k svetemu Judu in Tadeju v žalosti in bridkosti
Pozdravljam te, sveti Tadej, apostol, mučenec in zvesti priprošnjik v težavah. Usmili se me, kajti strah in žalost prešinjata moje misli, zato vzdihovaje dvigam k tebi roke in solzne oči. Srčno te pozdravljam, častim te z največjim spoštovanjem in iz globine svoje duše kličem na pomoč. Pozdravljam te po presvetem srcu tvojega Učenika in Zveličarja. Tebe slavim in njega zahvaljujem, da te je pridružil apostolskemu zboru in okrasil s tako velikimi milostmi. Glej, prišel sem k tebi, k svojemu izvoljenemu priprošnjiku. Ti milostljivi tolažnik vseh potrtih duš, poslušaj moje, iz globine prihajajoče vzdihe, naj te gane bridkost moje stiske, kajti ti veš, kaj je beda in trpljenje. Sveti Tadej, ti si blažen, rešen vseh težav in uživaš večno veselje! Moje srce pa je potopljeno v morje bolečin, vendar zaupam vate in te ponižno prosim, pomagaj mi, reši me iz vsake bridkosti, stiske, bede, malodušnosti in vsake nadloge. Ne daj, da bi bil prijateljem v žalost, sovražnikom pa v zasmeh! Za prejeto pomoč se ti bom v Bogu zahvalil in ga na veke s teboj slavil. Amen.
Gospod Jezus Kristus, ki tolažiš srca, spominjam te na strašno trpljenje in na mučeniško smrt, ki jo je po tvoji sveti volji junaško pretrpel sveti Tadej.
Spomni se njegovega zasluženja in mi pomagaj, ko me tlačijo težave ter mi bridkost stiska srce. Zato me okrepčaj s svojo milostjo, tolažbo in blagoslovom. Vse svoje skrbi izročam tvojim očetovskim rokam. Ne pozabi me v bolezni, v zalezovanju hudega duha in v drugih težavah. Po priprošnji svojega ljubečega učenca, apostola in mučenca, mi podeli milost srečne smrti. Amen.

Molitev v brezupni stiski
Sveti Juda Tadej, sorodnik našega gospoda Jezusa, Marije in svetega Jožefa; slavni apostol, mučenec in ljubljenec Svete Trojice, ki sloviš po krepostih in čednostih, zvesti in hitri priprošnjik vseh, ki te kličejo na pomoč, in mogočni zavetnik tistih, ki vate zaupajo, ter vztrajni pomočnik v hudi sili! V stiski se zatekam k tebi! Če se ti ne zavzameš zame, si sam ne bom mogel pomagati.
Iz globine svojega srca te prosim, pridi mi na pomoč! Zakaj od Boga si prejel pravico, da očividno pomagaš vsem tistim, ki nimajo več upanja in obupujejo. Ozri se name, moje življenje je življenje križa, moji dnevi so dnevi bridkosti in moje srce je kakor morje bolečin. Vsa moja pota so prepletena s trnjem in skoraj ni trenutka ko bi ne čutil stiske in bi ne točil solza. Poleg tega imam še to nadlogo, da mi duha grenijo temne misli, ki me ženejo v obup. Pogosto se me polašča malodušnost in nezaupanje. Mojo dušo obdajajo grozeči oblaki. V tem žalostnem položaju sem prišel k tebi in ne grem od tod, dokler me ne uslišiš. Hiti mi na pomoč, ti veliki sveti apostol, da bom mogel hvaliti božje usmiljenje, tvojo pomoč in dobroto. Vse življenje ti bom hvaležen ter te bom goreče častil do dneva, ko se ti bom zahvalil v nebesih. Amen.

Bolnikova molitev k svetemu Tadeju
Ljubljeni sveti Tadej, ki si z Božjo pomočjo in po svojem prizadevanju ozdravil toliko dušnih in telesnih bolezni, pomagaj mi v tej slabosti in prosi Boga, če je njemu v čast in meni v zveličanje, naj vzame dobrotno to bolezen od mene., da mu bom mogel tu na zemlji bolje služiti in oznanjati njegovo slavo. Amen.

Zahvalna molitev k svetemu Tadeju
Ko se pridružujem neizrekljivemu Božjemu čaščenju, ki ga prejema presveta Trojica, te, o dobri Jezus, hvalim, slavim, blagrujem in se ti zahvaljujem, za vse milosti in prednosti, ki si jih podelil svojemu izvoljenemu apostolu ter sorodniku Judu Tadeju. Tebi pa, čudoviti apostol, se zahvaljujem za ljubeznivo pomoč, ki si mi jo podelil, ko si uslišal mojo prošnjo. Za preljubeznivo dobroto ti bom hvaležen. Sveti Tadej, podpiraj me še naprej v vseh stiskah in mi po potrebi hiti na pomoč, posebno pa me krepčaj ob smrti uri ter me brani pred jezo mojih sovražnikov. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi (trikrat)
Vir