Oznaka: molitev

Molitev noseče matere

Gospod Jezus, ljubeče ti zaupam veselo novico in prijetno upanje, ki ga nosim skritega pod svojim srcem. Podelil si mi čudoviti dar življenje, ki utripa v meni. Hvaležna sem, da si me izbral za orodje svoje ljubezni. V tem veselem…

Molitev staršev za otroke

Gospod, zaupal si nama otroke. Vsakega od njih si ustvaril po svoje in vsak naju na svoj način potrebuje. Toda, Gospod, imava vsak svoj poklic in po napornem delu se jim je težko posvetiti. Čutiva nevarnost, da bi nanje stresala…

Molitev mladostnika za starše

Gospod Bog, ti veš, da si včasih predstavljam zakonsko in družinsko življenje drugače kot moji starši. Na mnoga vprašanja ljubezni in vzgoje otrok gledamo jaz in moji vrstniki drugače in bolj sproščeno. Naši pogledi se nam zdijo boljši in pravilnejši…

Molitev otrok za starše

Jezus, prosim te za svojo mamo. Ti si hotel, da mi je dala življenje. Brez nje me ne bi bilo. Hočem ji biti za to hvaležen. Dolge mesece in leta je bedela nad menoj in tudi sedaj neprestano dela zame.…

Litanije Svetega Duha

Gospod, usmili se Kristus, usmili se Gospod, usmili se Kristus, sliši nas Kristus, usliši nas Bog Oče nebeški, – usmili se nas Bog Sin, Odrešenik sveta Bog Sveti Duh Sveta Trojica, en sam Bog Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta…

Pridi, Sveti Duh!

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo…

Molitev za sedem darov Svetega Duha

Pridi božanski tolažnik in napolni mi srce s sedmimi svojimi darovi! PRIDI, DUH MODROSTI, in prepoji moje srce in dušo. Nauči me, kako opazovati in ceniti nebeške stvari, da jih bolj, kot vse zemeljske stvari vzljubim in iskreno iščem. PRIDI,…

Litanije Srca Jezusovega

Gospod, usmili se – Gospod, usmili se Kristus, usmili se – Kristus, usmili se Gospod, usmili se – Gospod, usmili se Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas Bog Oče nebeški – usmili…

Devetdnevnica k svetemu Judu Tadeju

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JUDU TADEJU IN NJEGOVIM SEDMERIM SORODNIKOM Prvi dan Slavni apostol Tadej, spominjam te na tisto srečno uro, ko si začel z vsem žarom svojega srca ljubiti Boga in le njemu služiti ter si v tem vztrajal stanovitno…