Očenaš : »Pridi k nam tvoje kraljestvo«

»Pridi k nam tvoje kraljestvo«

Po svetu je vsak dan na tisoče maš in pri vsaki ljudje molijo Gospodovo molitev. Po svetu verniki vsak dan zmolijo tudi na milijone rožnih vencev in pri vsaki desetki zmolijo tudi Gospodovo molitev. To molitev molimo tudi pri hvalnicah in večernicah ter pogosto med češčenjem Najsvetejšega. Neštetokrat jo molimo samodejno. Verjetno je med molitvami, ki se jih kristjani najpogosteje naučimo na pamet.

Čeprav je ta slavna molitev preprosta, vsebuje tudi prodorno slavljenje in prošnje. V članku se bomo osredotočili na prošnjo, ki je pogosto deležna manj pozornosti kakor druge: »Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.«

Te besede ponavadi povezujemo z Jezusovim drugim prihodom in prav je tako. Moliti bi morali, da bo Gospodovo kraljestvo prišlo v vsej svoji slavi. Vendar pa se v tej prošnji skriva več kot zgolj molitev za dogodek v prihodnosti. Te besede nakazujejo Jezusovo hrepenenje, da bi vsi spoznali, kaj se prav zdaj dogaja v nebesih. Navsezadnje prosimo, da bi se to, kar se dogaja v nebesih, zgodilo tudi na zemlji – tukaj in zdaj.

Vsako leto o božičnem času usmerimo pozornost na Jezusov čudežni prihod na svet – to imenujemo njegov »spust« na zemljo. Toda tudi ko se spominjamo tega veličastnega dogodka, nas praznik vseh svetih in vernih duš opominja na to, da je ta svet za nas samo začasen dom. Naš pravi dom so nebesa. Jezus bo še enkrat prišel na zemljo – tokrat v slavi. A prišel bo spremenit zemljo, tako da se bo to, kar se vsak dan dogaja v nebesih, zgodilo tudi tukaj – v polnosti in popolnosti.

Oglejmo si torej nekaj razsežnosti življenja v nebesih. Poglejmo, kako lahko odpremo vrata nebeškemu življenju, da bo lahko prežel našo cerkev, domove in naša krščanska srca.

Življenje v nebesih

Sveto pismo nam o nebesih ne pove veliko. Nasprotno, govori nam, da »oko ni videlo in uho ni slišalo . kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1 Kor 2,91 Kor 2,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Vendar pa nas ne pusti povsem v nevednosti. Sveto pismo nam daje nekaj namigov – ravno dovolj, da nam zbudi domišljijo in da v nas vznikne želja po prihodu tega kraljestva.

Kaj lahko torej povemo o nebesih? Vemo, da vsi, ki tam živijo, poznajo Boga in živijo v ljubeči pokorščini njegovi volji. Niti enega glasu nasprotovanja ni slišati. Ni upiranja niti ugovarjanja. Edino vodilo je mirna edinost – ves dan, dan za dnem.

Toda edinost ni edina stvar. Sveto pismo nam govori, da so nebesa kraj, kjer bo Bog obrisal vse solze z naših oči: »Smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo« (Raz 21,4).

Si lahko predstavljamo svet brez skušnjav, greha ali smrti? Si lahko predstavljamo svet brez umorov, bolezni ali revščine? Si predstavljamo svet brez žalosti, potrtosti ali bolečine? Svet, kjer vsi poznajo Jezusa, ga sprejemajo kot Gospoda in živijo, kakor jim je naročil? Si lahko predstavljamo, kako bo, ko bosta vsemu stvarstvu vladala mir in ljubezen? Tako je v nebesih v tem trenutku in tako si Jezus želi, da bi bilo tudi tukaj na zemlji. Prav zato se je učlovečil.

Nedosegljivo merilo?

Sveto pismo nam ne pove le, kakšna bodo nebesa, ampak nam pove tudi, kako se bodo počutili tisti, ki ne bodo mogli priti vanje. Če bi morali narediti seznam, bi morda vseboval tiste, ki se niso rodili »od zgoraj« v krstni vodi in v moči Svetega Duha (Jn 3,3Jn 3,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
); sebične, ki zanemarjajo uboge (prim. LK 16,19LK 16,19
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
–31); nečistnike, malikovalce in prešuštnike (prim. 1 Kor 6,9); ubijalce in vse, ki ljubijo laž in lažejo (prim. Raz 22,15Raz 22,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Prav žalosten seznam, kajne? Skupaj z apostoli se lahko začnemo spraševati: »Kdo se torej more rešiti?« (Mt 19,25Mt 19,25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Toda Jezus nam govori: »Pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče« (Mt 19,26Mt 19,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Enako lahko rečemo za svoje vsakdanje življenje. Brez Boga je nebeško življenje na zemlji nemogoče, z Bogom pa je slika povsem drugačna. Z Bogom je mogoče prav vse – tudi življenje v nebesih po naši smrti in življenje na zemlji kakor v nebesih tukaj in zdaj.

Če nam Bog stoji ob strani, lahko tudi na zemlji najdemo nebeško lepoto in veličastje.

Popolnost ljubezni

V enem izmed morda najveličastnejših poglavij v Svetem pismu apostol Pavel govori o ljubezni (prim. 1 Kor 13). Po ganljivem opisu popolne ljubezni poudari dvoje. Najprej pove, da bo to, kar je delno, prenehalo, ko bo prišlo popolno. Z drugimi besedami, ko bo Jezus znova prišel s popolno ljubeznijo, bo naša nepopolna ljubezen izginila in bomo v njem popolni. Poleg tega Pavel nagovarja Korinčane, naj opustijo, kar je otročje in nepopolno (prim. 1 Kor 13,101 Kor 13,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
–12). Ta dva poudarka nam lahko pomagata do uvida, kako bi lahko nebeška radost v tem trenutku prišla tudi v naš dom.

Jezus je popoln in po krstu smo bili povzdignjeni z njim. Omogočil nam je, da tudi mi postanemo popolni, kakor je popoln naš nebeški Oče (prim. Mt 5,48Mt 5,48
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Zveni nemogoče, toda bolj ko bomo čutili, kako nas njegova milost ozdravlja in krepča, pogumnejši bomo – in vse skupaj bo dejansko postalo bolj mogoče!
V omenjenem poglavju, posvečenem ljubezni, apostol Pavel jasno pove, da smo sposobni v polnosti ljubiti drug drugega, če pustimo, da nas uči ljubiti On, ki ljubi popolno. V bistvu se naša nepopolna ljubezen lahko zmanjšuje, ko okušamo Jezusovo ljubezen do nas. In tudi kadar nam ne uspe popolno ljubiti, lahko še vedno vstanemo, začnemo znova, se pokesamo in poskusimo malo več sodelovati z Jezusom.

V nebesih so otročje lastnosti, denimo muhavost, iskanje pozornosti in neodgovornost, stvar preteklosti. Nezrele oblike otročje ljubezni so izginile. Tukaj na zemlji pa nam Sveti Duh želi pomagati odrasti, da bomo lahko postopoma opustili sleherno nezrelo in grešno ravnanje. Tukaj morda nikoli ne bomo dosegli popolne ljubezni, lahko pa se dan za dnem, leto za letom približujemo popolnosti.

Z božjo milostjo lahko vsak izmed nas znatno pomnoži ljubezen in dozori v tem, kako ljubimo. Še več, ko bomo opazili, da bolj hrepenimo po tem, da bi pomnožili ljubezen in zmanjšali svoj jaz, bomo imeli vedno večji dokaz, da lahko na zemlji resnično odkrijemo nebeško ljubezen.

Božja luč popolnosti

Sveto pismo nam govori, da nebeško mesto ne potrebuje ne »sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje« (Raz 21,23Raz 21,23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Ko je Jezus živel na zemlji, je sam sebe imenoval »luč sveta«. Rekel je tudi: »Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja« (Jn 8,12). Z drugimi besedami, Jezus hoče, da bi njegova luč svetila v nas, nas vodila in nas navdajala z modrostjo za naše življenje; pomagala pa naj bi nam tudi, da postanemo odsev njegove luči v temačnem svetu. Apostol Pavel to potrjuje, saj tiste, ki verujejo v Jezusa, imenuje »luč v Gospodu« ter jih spodbuja, naj živijo »kot otroci luči« in se poskušajo naučiti, »kaj je všeč Gospodu« (Ef 5,8.10Ef 5,8.10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Kadar se bomo po najboljših močeh potrudili ugotoviti, kaj je všeč Gospodu, in to potem udejanjili, bo naše življenje vedno bolj obsijano z božjo navzočnostjo. Spoznali bomo, da živimo v Kristusovi luči, isti luči, ki razsvetljuje celotna nebesa. To pa pomeni, da bo božja luč odstranila vse naše pomanjkljivosti in da bomo potem prečiščeni kakor čisto zlato.

Resnično je mogoče!

Bog želi, da bi spoznali, da sta lepota in sijaj nebes na voljo tudi nam na zemlji. Želi, da bi bila advent in božič čas veselja nad lučjo, ki prihaja na svet (prim. Jn 1,9Jn 1,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Hoče nas spomniti, da je Jezus Cerkev poklical, da bi živela v luči in da bi bila njegova luč – tako zdaj na zemlji kakor v nebesih.

Zatorej prosimo Jezusa, naj uresniči te sanje. Vsi skupaj molimo: »Jezus, rad bi živel v tvoji luči. Z besedami in dejanji bi rad drugim odseval tvojo luč. Jezus, naj me obsije tvoja luč in naj me povsem očisti, da bom lahko druge ljubil, kakor ti ljubiš mene. Verujem, da lahko sodelujem pri tvojem nebeškem osvajanju zemlje. Pridi, Gospod, in pomnoži mi vero!«

Iz 6. številke revije Beseda med nami

Vir