O tolažilni spodbudi očeta Rajmonda, učitelja Reda, namenjenega priorjem, očetom in bratom

Rajmond iz CapueIz pisem blaženega Rajmonda iz Capue, prezbitra:
(O tolažilni spodbudi očeta Rajmonda učitelja Reda, namenjenega priorjem, očetom in bratom, ki so živeli v podpornih samostanih: Opuscula et litterae, Romae, 1899., str. 112-113.)
Dobro seme boste, posebno ljudstvo blaženega Dominika
Predragi in ljubljeni bratje v Gospodu Jezusu, iz srca vas v Kristusu blagoslavljam in pozdravljam.
Zahvaljujem se Bogu, ker vam je dal svojega Svetega Duha, ki vas vodi k sveti samostanski oskrbi, da nadaljujete delo svetih očetov, naših predhodnikov, ki so, sledeč stopinjam blaženega Dominika, stopali po najpravilnejši poti.
Zato boste, z Božjo pomočjo, bili dobro seme, izbrani rod, posebno ljudstvo blaženega Dominika, postali boste luč drugih in sol.
A rotim vas, bratje, z usmiljeno ljubeznijo našega Gospoda Jezusa Kristusa, da se ne bojite kogarkoli, ki bi vam nasprotoval ali vam grozil, pa tudi se zaradi kateregakoli zlega nasveta ne odvrnite od svetega dela in svetega življenja, ki ste ga začeli.
Prav tako, bratje moji, ne želim, da bi se zaradi tega kakorkoli ponašali ali prezirali druge, ki živijo drugače. Močan kakor je, bo Bog tudi njim dal Svetega Duha. Pa tudi, morda so Bogu prav oni ljubši kakor vi. Vemo namreč, da telesne vaje malo koristijo, pobožnost pa je koristna vsakomur. Če imajo torej oni, ki uživajo meso in vino, več pobožnosti, so vsekakor boljši od vas pred Bogom, kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč ljubezen do Boga in bližnjega.
Ne želim torej, da se imate za boljše od drugih, ampak od za manjše vseh in kakor tisti, ki slabotni in nemočni, potrebujejo te pomoči, katere drugi ne potrebujejo. Saj, če jaz, ki uživam meso in vino, s čistim in celim srcem ljubim svojega Boga in svojega bližnjega, ti pa zaradi te jedi in pijače svojega bližnjega preziraš, se tvoja vzdržnost pred Bogom ne bo mogla meriti z mojo jedjo.
Spomnite se apostolskega nauka: Kajti če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Varujte se, bratje moji, tiste zveri oholosti in samovšečnosti, ki uničuje in slabi vsako dobro delo.
In naj vam popolnoma odprem svoje srce: ničesar se v vas ne bojim bolj, kakor te kuge ali zveri. In ničesar si tako ne želim, kakor to, da bi bilo to daleč od vas. Tudi vi se prav tako bojte in za to molite k Bogu, da vam da duha ponižnosti.
Prosim vas, da pogosto in vneto molite tudi zame, vašega služabnika, ki sem, slaboten in neoborožen, postavljen na polje, kjer se vrši velika bitka: naj mi Gospod da svojega Svetega Duha, da bom samo po njem živel in za njegovo stvar zmagal.
Vir