Litanije vseh svetnikov

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.

Kristus, sliši nas.

Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški – usmili se nas!

Bog Sin, Odrešenik sveta.

Bog Sveti Duh.

Sveta Trojica, en sam Bog.

Sveta Marija – prosi za nas!

Sveta Božja mati

Presveta Devica

Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael

Vsi sveti angeli

Sveti Abraham

Sveti Mojzes

Sveti Elija

Sveti Janez Krstnik

Sveti Jožef

Vsi sveti očaki in preroki
Sveti Peter in Pavel

Sveti Andrej

Sveti Janez in Jakob

Sveti Tomaž

Sveti Matej

Vsi sveti apostoli

Sveti Luka

Sveti Marko

Sveti Barnaba

Sveta Marija Magdalena

Vsi sveti Gospodovi učenci

Sveti Štefan

Sveti Ignacij

Sveti Polikarp

Sveti Justin

Sveti Lovrenc

Sveti Ciprijan

Sveti Bonifacij

Sveti Janez in Pavel

Sveti Jurij

Sveti Vid
Sveti Tomaž in drugi angleški mučenci

Sveti Pavel in drugi japonski mučenci

Sveti Izak in drugi kanadski mučenci

Sveti Peter Šanel

Sveti Karel in drugi ugandski mučenci

Sveta Perpetua in Felicita

Sveta Neža

Sveta Marija Goretti

Vsi sveti mučenci in mučenke

Sveti Leon in Gregor

Sveti Ambrož

Sveti Hieronim

Sveti Avguštin

Sveti Atanazij

Sveti Bazilij in Gregor Nacianški

Sveti Janez Zlatousti

Sveti Martin

Sveti Patricij

Sveti Karel Boromejski

Sveti Frančišek Saleški

Sveti Pij Deseti

Sveti Anton
Sveti Benedikt

Sveti Bernard

Sveti Frančišek in Dominik

Sveti Janez XXIII.

Sveti Janez Pavel II.

Sveti Tomaž Akvinski

Sveti Ignacij Lojolski

Sveti Frančišek Ksaverij

Sveti Stanislav Kostka

Sveti Vincencij Pavelski

Sveti Janez Vianney

Sveti Janez Bosko

Sveti pater Pij

Sveti Rok

Sveta Katarina Sienska

Sveta Terezija Velika

Sveta Roza Limanska

Sveta Favstina Kovalska

Sveti Ludvik

Sveta Monika


Po prihodu Svetega Duha
Po svojem prihodu v slavi
Prizanesi nam – prosimo Te, usliši nas!

Pripelji nas k pravi spokornosti.

Utrdi in ohrani nas vse v svoji sveti službi.

Povrni vsem naših dobrotnikom z večnimi darovi.

Daj in ohrani sadove zemlje.

Odpusti nam.

Vodi in ohrani svojo sveto Cerkev.

Ohrani papeža, škofe, duhovnike in diakone

v sveti veri.

Zedini vse, ki verujemo v Kristusa.

Privedi vse ljudi k luči Evangelija.

Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas!

Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta

– prizanesi nam, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta

– usliši nas, o Gospod!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta
– usmili se nas!

Molimo:
Bog, naše zavetje in naša moč, človeka navdihuješ s
pobožnostjo, poslušaj prošnje svoje Cerkve; daj, da resnično
dosežemo, kar zaupno prosimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.