KATEHEZA: “Pismo Flavijanu” (sv. Leon I. Veliki)

Pismo Flavijanu (Tomus ad Flavianum) svetega Leona I. Velikega

Leon dragemu bratu Flavijanu.
Leon I. Veliki1. Ko sem prebral tvoje ljubeznivo pismo, ki me je začudilo, ker je bilo tako pozno, in ko sem pregledal zapisnik škofovskega posveta, sem končno spoznal, kakšno pohujšanje proti pravi veri se je porodilo pri vas. To, kar je bilo prej videti skrito, mi je zdaj popolnoma jasno. S tem se je Evtih, ki se je zdel častitljiv zaradi duhovništva, pokazal kot zelo nespameten in zelo nevešč, tako da tudi zanj velja preroška beseda: »Ni hotel razumeti, da bi prav ravnal; na svojem ležišču je razmišljal o pregrehi« (Ps 36,4-5Ps 36,4-5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Kaj pa je bolj grešnega kot nesveto misliti in ne verjeti modrejšim in bolj učenim? Toda v to nespamet zapadejo tisti, ki se takrat, ko jih pri razumevanju resnice ovira kakšna nejasnost, ne zatekajo k preroškemu glasu ne k apostolskim pismom niti k evangeljski avtoriteti, ampak k samemu sebi. Tako postanejo učitelji zmote, ker niso bili učenci resnice. Kakšno znanje si je pridobil iz Stare in Nove zaveze tisti, ki ni doumel niti začetka veroizpovedi? In to, kar po vsem svetu izrekajo novokrščenci, srce tega starca ne razume.1

2. Ker torej ni vedel, kaj mora misliti o učlovečenju božje Besede, in ker se ni hotel truditi, da bi zaslužil luč razumevanja v obsežnih svetih pismih, naj bi z vestnim poslušanjem sprejel vsaj tisto običajno in nesporno izpoved vere, «da veruje v Boga vsemogočnega in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je rojen iz Svetega Duha in Device Marije.« Ti trije stavki porušijo nakane skoraj vseh krivovercev. Ko namreč verujemo, da je Bog vsemogočen in Oče, priznavamo, da je njegov Sin sovečen in da se v ničemer ne razlikuje od Očeta, ker je Bog od Boga, vsemogočen od vsemogočnega, iz večnega je rojen sovečni in ne kasnejši v času; ni nižji v moči, ni drugačen v slavi, ni deljen v bistvu.2 Isti večni edinorojenec večnega Očeta se je rodil iz Svetega Duha in Device Marije. To rojstvo v času onega večnega in božanskega rojstva v ničemer ni zmanjšalo, v ničemer mu kaj dodalo, temveč se je popolnoma usmerilo na ozdravljenje prevaranega človeka, da bi premagalo smrt in s svojo močjo uničilo hudobnega duha, ki je imel oblast smrti. Ne bi namreč mogli premagati začetnika greha in smrti, ko ne bi privzel naše narave in je naredil za svojo on, ki ga greh ni mogel omadeževati ne smrt zadržati. Spočet je bil torej od Svetega Duha v telesu matere device, ki ga je rodila in pri tem ohranila devištvo, kakor ga je ohranila pri spočetju.
Toda če iz tega najčistejšega studenca krščanske vere ni mogel zajemati jasnega spoznanja, ker je blesk očitne resnice zatemnjeval s sebi lastno zaslepljenostjo, bi se vsaj podvrgel evangeljskemu nauku. Matej namreč pravi: »Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina«(Mt 1,1Mt 1,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Iskal naj bi tudi nauk apostolskega oznanjevanja. Ko bi bral v Pismu Rimljanom: »Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za oznanjevanje božjega evangelija, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih knjigah, torej za evangelij o njegovem Sinu, ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu« (Rim 1,1-3Rim 1,1-3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), bi se moral s pobožno skrbnostjo obrniti na preroške spise.
In ko bi našel božjo obljubo Abrahamu, ko pravi: »Blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi« (1 Mz 22,181 Mz 22,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), in da ne bi dvomil, kateri zarod je to, bi moral slediti apostolu, ko pravi: »Obljube so bile izrečene Abrahamu in njegovemu zarodu. Sveto pismo ne pravi “in zarodom”, kakor če bi šlo za mnoge, ampak “in tvojemu zarodu” tako, da gre za enega, in ta je Kristus« (Gal 3,16Gal 3,16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
Z notranjim sluhom bi dojel Izaijevo oznanjevanje, ko pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel« (Iz 7,14Iz 7,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), kar pomeni “Bog z nami”. Zvesto bi prebral besede istega preroka: »Dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah. Imenuje se: čudoviti, Svetovalec, Močni Bog, Knez miru, Oče prihodnjega veka« (prim. Iz 9,5-6Iz 9,5-6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
Tako ne bi v prazno govoril, da se je Beseda tako učlovečila, da je imel on, ki je izšel iz materinega telesa obliko človeka, ne pa resničnega telesa, kot je bilo materino.3 Je morda zato menil, da naš Gospod Jezus Kristus ni naše narave, ker je angel blaženi Mariji vedno devici rekel: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi otrok, ki bo rojen, svet, in se bo imenoval Božji Sin« (Lk 1,35Lk 1,35
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), kakor da bi zato, ker je bilo deviško spočetje božje delo, telo spočetega ne bilo iz narave nje, ki ga je spočela.
Toda tega enkratno čudovitega in čudovito enkratnega rojstva ne smemo razumeti, kakor da je zaradi novosti stvarjenja bilo odstranjeno to, kar je značilno za (človeški) rod.
Rodovitnost je sicer Devici podelil Sveti Duh, resničnost telesa pa je bila vzeta iz telesa; saj si je Modrost sezidala hišo (Prg 9,1Prg 9,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
): »Beseda je človek postala in se naselila med nami« (Jn 1,14Jn 1,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), in to v tistem mesu, ki ga je privzel iz človeka in ga z duhom razumnega življenja oživil.

3. Ker je torej ohranjena lastnost ene in druge narave in substance ter se zlivata v eno osebo,4 je veličastvo privzelo ponižnost, moč šibkost, večnost umrljivost; in da bi odplačal dolg našega stanja, se je nedotakljiva narava združila s trpljivo, da bi skladno z našimi zdravili eden in isti srednik med Bogom in ljudmi (1 Tim 2,51 Tim 2,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), človek Jezus Kristus po eni strani mogel umreti, in po drugi ne mogel umreti.
V celotni in popolni naravi pravega človeka se je zatorej rodil pravi Bog, ves v svojem, ves v našem. Naše pa pravimo temu, kar je stvarnik v nas od začetka ustvaril in česar se je lotil obnoviti. Kajti o tistem, kar je zapeljivec podtaknil in prevarani človek sprejel, ni bilo niti sledu v Odrešeniku. Ker se je podvrgel občestvu človeških slabosti, zato še ni bil sodeležen naših grehov. Privzel si je podobo sužnja brez madeža greha; človeško je povišal, božjega ni zmanjšal. To izničenje namreč, s katerim se je nevidni pokazal kot vidni in je stvarnik ter Gospod vseh stvari hotel biti eden od smrtnikov, je bilo vzgib usmiljenja in ne pomanjkanje moči.
Zatorej je on, ki je v podobi Boga in ki je naredil človeka, v podobi sužnja postal človek. Brez umanjkanja namreč ohranja svojo značilnost ena in druga narava. In kakor božja podoba ni odstranila podobe sužnja, tako tudi podoba sužnja ni zmanjšala podobe Boga. Kajti hudi duh se je hvalil, da človeku po njegovi zaslugi primanjkuje božjih darov in da je, prikrajšan za dar nesmrtnosti, podvržen kruti sodbi smrti, tako da je našel v svoji nesreči nekakšno tolažbo. Tudi Bog je, ker je pravičnost zahtevala povračilo, spremenil svoj odnos do človeka, ki ga je bil ustvaril v toliki časti. Zato je bil potreben skrivni odrešenjski sklep, da je nespremenljivi Bog, čigar volja ne more biti brez dobrotljivosti, izvršil prvoten namen svoje naklonjenosti do nas v skriti skrivnosti, da bi človek, priveden pred obsodbo zaradi prevejanosti hudobčeve pregrehe, ne preminil proti božjemu sklepu.

4. V nižine tega sveta torej prihaja Božji Sin, ko sestopa z nebeškega prestola in ne odstopa od očetove slave; rojen je v novem redu in z novim rojstvom. V novem redu, ker je po svojih lastnostih nevidni postal viden v naših; nedojemljivi je hotel biti dojet; on, ki je pred vsemi časi, je začel bivati v času; gospodar vesoljstva si je privzel podobo sužnja, ko je prikril neizmernost svojega veličastva; netrpljivemu Bogu ni bilo za malo, da je postal trpljiv človek in da je se neumrljivi podvrgel zakonom smrti. Rodil se je z novim rojstvom, ker neomadeževano devištvo ni poznalo poželenja, a je priskrbelo snov za meso. Iz matere je Gospod privzel naravo, ne pa krivde; in v Gospodu Jezusu Kristusu, ki se je rodil iz deviškega telesa, narava ni tuja naši zato, ker je njegovo rojstvo čudežno.
On, ki je pravi Bog, je tudi pravi človek; v tem zedinjenju ni laži, ko se soočata nizkost človeka in veličina božanstva. Vsaka podoba namreč v občestvu z drugo opravlja, kar ji je lastno, in sicer: Beseda deluje, kar je lastno Besedi, in meso opravlja, kar je lastno mesu. Eno se blešči od čudežev, drugo podlega krivicam. In kakor se Beseda ne odmakne od Očetove slave, tako meso 5 ne zapusti narave našega rodu.
Pogosto moramo reči, da je eden in isti resnični Božji Sin in resnični Sin človekov. Bog je v skladu z besedami: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda« (Jn 1,1Jn 1,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
); in človek v skladu z besedami: »In Beseda je človek postala in se naselila med nami« (Jn 1,14Jn 1,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Bog v skladu z besedami: »Vse je po njej nastalo in nič ni brez nje nastalo.« (Jn 1,2 3Jn 1,2 3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
); človek v skladu z besedami: »… rojen iz žene, podrejen postavi« (Gal 4,4Gal 4,4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
Rojstvo mesa pokaže človeško naravo; deviško rojstvo pa kaže na božjo moč. Malčkovo otroštvo kaže ponižna zibka; veličino najvišjega oznanjajo angelski glasovi. On, ki ga Herod brezbožno skuša pobiti, je podoben ljudem od njihovem začetku; toda Gospod vseh je on, ki ga Modri z veseljem ponižno častijo. In ko pride h krstu svojega predhodnika Janeza, je zadonel Očetov glas iz nebes, da ne bi ostalo skrito, kako tančica mesa prekriva božanstvo, in rekel: »To je moj ljubljeni Sin, zelo sem ga vesel« (Mt 3,17Mt 3,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Njemu, ki ga kot človeka hudič prekanjeno skuša, so kot Bogu v pomoč in službo angeli. Biti lačen, žejen, utrujen in zaspan je očitno človeško. Toda nasititi tisoče ljudi s petimi hlebi; Samarijanki dati žive vode, katere že požirek stori, da tisti, ki jo pije, ne bo več žejen; hoditi po morski gladini, ne da bi se stopala udirala; in v grozeči nevihti pomiriti divjanje valov, je gotovo božansko. Kakor torej, če preskočim mnogo drugega, ne pripada isti naravi objokovati, prevzet od ginjenosti, prijateljevo smrt in istega, ko je odvaljena peza štiridnevnega pokopa, oživljenega prebuditi z ukazom besede; ali pa viseti na križu in storiti, da vztrepetajo elementi, ko se luč spremeni v temo; ali biti pribit z žeblji in razbojniku odpreti nebeška vrata; tako tudi ne pripada isti naravi reči: »Jaz in Oče sva eno« (Jn 10,30Jn 10,30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
) in reči: »Oče je večji od mene« (Jn 14,28Jn 14,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).6 čeprav je v Gospodu Jezusu Kristusu ena oseba Boga in človeka, je vendar drug izvor skupne žalitve obojega, drug izvor skupne slave. Iz našega mu izvira človeškost, ki je manjša od Očeta; od Očeta ima božanstvo, ki je enako Očetu.