KATEHEZA: “Iz poznanja Jezusa Kristusa izvira pravilno umevanje vsega Sv. pisma” – (sv. Bonaventura)

Iz Kratkih govorov sv. Bonaventura, škofa (Uvod)sv. Bonaventura
To, kar je v Sv. pismu, ni sad človeškega proučevanja, marveč je nastalo po božjem razodetju, ki prihaja od Očeta luči, iz katerega je sleherno očetovstvo v nebesih in na zemlji.
Od Očeta se po Sinu Jezusu Kristusu v nas razliva Sveti Duh. Po Svetem Duhu, ki deli in porazdeljuje svoje darove vsakomur, kakor hoče, se nam daje vera in po veri v naših srcih prebiva Kristus.
To je pravo gledanje na Jezusa Kristusa, iz katerega kot iz vira prihaja trdnost in umevanje celotnega Sv. pisma. Zato je tudi nemogoče, da bi kdo prišel do njegovega umevanja, če mu ni bila poprej vlita vera v Kristusa, ki je luč in vrata in tudi temelj vsega Sv. pisma. Vera je namreč temelj, ki daje podlago, je luč, ki usmerja, in vrata, skozi katera vstopamo v spoznanje vseh nadnaravnih razodetij v času našega potovanja Bogu naproti. Vera je tudi merilo modrosti, ki nam je dana od Boga, da bi kdo ne mislil več, kakor se sme misliti, temveč kakor je prav, vsak po meri vere, ki mu jo je Bog dodelil.
Dobrina ali sad razmišljanja Sv. pisma ni karkoli, ampak polnost večne blaženosti. V Sv. pismu so namreč besede večnega življenja; napisano je bilo ne le, da bi vanj verovali, temveč da bi tudi dosegli večno življenje, v katerem bomo gledali in ljubili in se bodo v njem spolnile vse naše želje. Ko se bo to zgodilo, bodo zares spoznali vse spoznanje presegajočo vednost ljubezni in bomo tako napolnjeni z vso božjo polnostjo. In v to polnost nas hoče uvajati Sv. pismo, kakor je omenil pravkar apostol Pavel. S tem ciljem torej, s tem namenom je treba raziskovati Sv. pismo, ga razlagati in tudi poslušati. Da pa dospemo do tega sadu in dosežemo ta smoter po pravi poti, ki jo kaže Sv. pismo, je treba začeti s tem, kar smo omenili. S preprosto vero moramo pristopiti k Očetu luči in pripogniti kolena našega srca, naj nam po svojem Sinu v Svetem Duhu podeli pravo spoznanje Jezusa Kristusa in s spoznanjem ljubezen. Tako bomo mogli, ko ga bomo spoznali in ljubili, utrjeni v veri in zakoreninjeni v ljubezni, razumeti, kakšna je širokost in dolgost in visočina in globočina Sv. pisma, ter po tem spoznanju priti do najpopolnejše vednosti in brezmejne ljubezni presvete Trojice, po kateri hrepenijo vsi sveti, in v kateri je in se dopolnjuje vsa resnica in dobrota.
Vir