Oznaka: pesem

Molitev: Lauda Sion (Hvali, Sion)

Hvali, Síon, Rešenika, nam pastirja in vodnika s himnami in pesmimi. Naj ga hvali, kar ga hoče, ni prehvaliti mogoče ga v nobenih hvalnicah. Dar posebnega češčenja: živi kruh in vir življenja danes nam je predložen. Pri večerji v živi…

Hvalnica svetemu Hieronimu

Zapojmo hvalnico zdaj Hieronimu, rojaku našemu svetemu, slavnemu; zaslug obilje si z naukom pridóbil je, s trdo, bridko spokornostjo. Besedo vere je s študijsko vztrajnostjo spoznaval, širil jo modro z razlagami, nasprotne nauke pa ostro zavrnil je kakor lev neusmiljeno.…