Gibanje Serranov – Serra klub

Serra klub v Ilirski Bistrici deluje od leta 1997 in šteje okrog 25 članov. Pobudo za ustanovitev našega kluba je dal serra klub iz Ljubljane, ki je bil leta 1991 prvi ustanovljen na območju Slovenije. Ustanovljenih je 5 klubov in sicer: v Ljubljani, Mariboru, Ajdovščini in Postojni. Vsi so vključeni v mednarodno gibanje s sedežem v Chicagu. Dovoljenje za njegovo delovanje izda krajevni škof. Vsak klub mora imeti duhovno spremstvo t.j. duhovnika, ki predstavlja kaplana kluba. Člani se za svoje delo poslužujejo pravilnika in statuta. Ob sprejemu v mednarodno združenje smo iz Chicaga prejeli svoje simbole: Kip blaženega Junipera Serra, katerega ob srečanjih postavimo pred seboj na vidno mesto, zvonec z kladivcem, ki ga uporabljamo pri začetku in na koncu srečanj ter priponko (značko)v obliki logotipa kluba. Gibanje je dobilo ime Serra po Juniperu Serra, frančiškanskem misijonarju iz Španije, ki je v prejšnjem stoletju ogromno storil za krščansko kulturo in za duhovne poklice. Prvi klub so ustanovili štirje laiki leta 1933 v Seatlu z namenom pomagati duhovnikom. Sedaj so serra klubi razširjeni že po vsem svetu. Glavni cilji gibanja Serra so: 1. Pospeševati in podpirati poklice v katoliški cerkvi 2. Širiti katoliško vero z poglabljanjem verske izobrazbe lastnih članov 3. Pričevati za vero z besedo, molitvijo, zlasti pa življenjskim zgledom 4. Tiso, kar boš storil za duhovne poklice, ne pričakuj človeškega priznanja ampak samo Božje plačilo Dolžnost oz. obveznost vsakega člana (serrana) je da se udeležuje srečanj Serra kluba, ki potekajo dvakrat mesečno v obdobju šolskega leta in moli za duhovne poklice (Serranska molitev). V Ilirski Bistrici se serrani srečujemo v samostanu. Svoja srečanja pričnemo v mesecu oktobru. Pred pričetkom srečanj organiziramo tridnevne duhovne vaje, ki so odprtega značaja in so priložnost tudi za druge , ki želijo poglobiti svojo vero. Ob srečanjih se s pomočjo različnih predavateljev in ob duhovniškem spremstvu kaplan kluba g. dr. Cirila Sorča, v prijateljskem druženju versko izobražujemo. Pri tem vedno bolj spoznavamo veličino in pomen duhovniškega poklica, saj lahko rečemo, da nam je vse prišlo po duhovniku: vsa sreča, vse milosti, vsi nebeški darovi. Duhovniki so vedno tisti, ki nas povezujejo z Božjim kraljestvom , nam ga pomagajo najti in po njihovih rokah smo postali kristjani. Predavanja potekajo po letnem planu izobraževanja oz. koledarju srečanj, ki ga pripravimo skupaj v sodelovanju z kaplanom kluba. Teme so različne tudi glede na aktualnost časa. Medse povabimo tudi naše duhovnike in redovnice, da nam povedo kako je njih Jezus poklical v duhovniški poklic. Zelo smo bili veseli tudi obiska g. škofa Metoda Piriha in pomožnega škofa g. Jurija Bizjaka. Tako duhovno obogateni se po svojih močeh trudimo, da svoje znanje posredujemo drugim in pomagamo širiti ljubezen do duhovnikov in njihovega poklica. Na srečanji poleg duhovnega izobraževanja, zbiramo tudi denarni prispevek. Dosedanje celoletne prihranke smo namenili Vipavski gimnaziji. Poleg naših rednih srečanj se udeležujemo tudi srečanj z drugimi serra klubi v Sloveniji in Hrvaški ter smo tako povezani v edinosti razmišljanja, delovanja in molitve k nebeškemu Očetu, da prebudi klic v srcih mladih. Serransko leto zaključimo v mesecu juniju z romanjem na Kurešček, kjer se sestanejo predsedniki vseh klubov iz Slovenije in podajo poročila o svojem delu v preteklem letu. Sledi zahvalna sv. maša v tamkajšnji cerkvi, ki je posvečeni Mariji Kraljici Miru in družabni večer z pogostitvijo – agape. Serrani naj bi pričevali za vero z besedo zlasti pa z življenjskim zgledom, hranili svojo vero z molitvijo in verskim izobraževanjem, gojili pripravljenost delati tam, kjer je najbolj potrebno, podpirati duhovnike v materialnih in moralnih težavah. Zato vljudno vabimo in z veseljem bomo sprejeli vsakega novega člana, ki je pripravljen, da bi v medsebojnemu sodelovanju s skupnimi močmi storili nekaj dobrega za naše duhovnike in obenem tudi zase.
Vir

Serranska molitev za duhovne poklice Glasilo