Da bo veselje v vas…

»Vam, ki poslušate …« Pravi Jezus to zato, ker vidi, da nekateri (kakor šolarji) ne pazijo pri pouku? Ali pa reče to zato, ker hoče s tem povedati, da svoje poslušalce nagovarje kot tisti Izrael, ki ima za smernico svojega vedénja vsakodnevno molitev, ki se začenja z besedami »Poslušaj, Izrael!«? V tej molitvi daje Izraelec Bogu prednost pred vsem, in to iz ljubezni. S tem Jezus tudi pove, da po njem govori Bog sam, ki je za poslušnega vernika najvišja avtoriteta. Obojega nam je treba – najvišje avtoritete in ljubezni, ki ji daje prednost pred vsem –, če naj seme današnjega evangelija pade na rodovitna tla v našem srcu.

Čim bolj nam z božjo pomočjo uspeva današnji Jezusov nauk v ljubezni sprejemati in po njem živeti, tem bolj smo notranje svobodni, mirni in srečni. Tu je namreč podlaga za tisto veselje, ki ga svet ne more dati. Dvakrat blagor vsakemu, ki »posluša«. Tudi za ta Jezusov nauk velja, kar je Jezus rekel svojim učencem pri zadnji večerji: »Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni” (Jn 15,9-11Jn 15,9-11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Pogled na križ nad mojo pisalno mizo me opozarja: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil. Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji ko njegov gospod in poslanec ne večji ko tisti, ki ga je poslal. Ako to veste, blagor vam, če boste to delali!« (Jn 13,15-17Jn 13,15-17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
)

Vir: Valentin Gotthardt