Oznaka: svetost

Marijino delo – Gibanje fokolarov

Med njimi so družine, ki si prizadevajo za prenovo današnje družine kot osnovne celice družbe, mladi s svojo svežino in navdušenjem želijo dati svoj prispevek k bolj zedinjenemu svetu, ljudje v različnih poklicih se zavzemajo za to, da bi družbo prekvasili z evangeljskimi vrednotami. Duh Gibanja pa povezuje tudi mnoge duhovnike in redovnike.

Nadškof in metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar

V krščanskem življenju in zato v škofovskem in duhovniškem služenju mora biti na prvem mestu skrb za poglobitev in poživitev vere, upanja in ljubezni. Oznanjevanje Božje besede in njena razlaga, meditacija in uporaba za življenje je prvi sestavni del tega prizadevanja. Drugi pa je obhajanje zakramentov, zlasti evharistije. Bistvenega pomena je tudi osebna in skupna molitev, gojitev ljudske pobožnosti in verskih navad ter pristno in živo Marijino češčenje.

Evharistija – vrhunec vsakega dne

Če je moje preteklo in sedanje življenje mogoče označiti kot aktivno, ne pozabimo, da je dejanje par excellence vsakega dneva sveta maša, ki je najboljša sinteza molitve, srce srečanja z Bogom v Kristusu.

p. Raniero Cantalamessa – pridiga med mašo v cerkvi sv. Štefana

Poznamo izjemno pomembnost Božje besede, ki smo ravnokar slišali: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« Jezus na tem mestu prvič jasno razlikuje Božje kraljestvo od človeških kraljestev. Jasno razglasi avtonomijo cesarstva in hkrati poudari Božje pravice. V današnjem svetu, v katerem živimo, se veliko govori o tem, kaj se zgodi, kadar ni jasnega razlikovanja med politiko in religijo.

Nagovor kardinala Kasperja ob pogrebu brata Rogerja

Predanost Božji volji in ponižen dar samega sebe sta pri bratu Rogerju postala vir notranjega miru, upanja in celo sreče. Kdo bi si mislil, da bo tako ponižen dar samega sebe nekega dne končal v takšnih okoliščinah? Pa vendar, celo in še posebej v tem času lahko ponovimo besede, ki jih je brat Roger rad dejal: “Ti nas ljubiš; tvoje odpuščanje in tvoja prisotnost v nas porodita veselje poveličevanja”.

Moč vere

Evropa nima več opore v krščanskem upanju, utaplja se v globalnem rivalizmu in grobem nihilizmu.. Strah v ljudeh poraja že rast podjetja v megalomanske razsežnosti, proces globalizacije ali možnosti v računalništvu, ki ne povezujejo ljudi, ampak jih še bolj osamijo.