Oznaka: Bog

Kateheza: “Izbira prijatelja” (sveti Aelred iz Rievauxa)

Izbira prijatelja Tretji del spisa je morda najbolj zanimiv in najbolj aktualen, ker sveti Aelred v njem razpravlja o pravilni izbiri preizkušanja prijateljev. Sveti Aelred razlikuje štiri stopnje v procesu nastajanja prijateljstva: izbira, preizkušanje, sprejem in dovršena harmonija. Te Aelredove…

Kateheza: O Mojzesovem življenju (sv. Gregor iz Nise)

Iz razprave svetega Gregorja, škofa iz Nise Prijateljstvo z Bogom se v človekovem življenju stopnjuje Veliki  Mojzes  se  je  začel  tako  vzpenjati  po lestvi, na vrhu katere stoji Bog, da se ni nikoli ustavil, temveč se je vzpenjal s klina…

Pismo Diognetu

1. Zelo si prizadevaš, kakor vidim, spoštovani Diognet, da bi spoznal krščansko vero, in zelo natančno in marljivo izprašuješ o kristjanih: na kakšnega Boga zaupajo in kako ga časte; zakaj vsi nič ne cenijo sveta in prezirajo smrt; zakaj ne…

Teden družine 2007

V Svetem pismu je velikokrat ponovljena ta misel: Veselite se, radujte se… več kot tristošestdesetkrat se ta stavek ponavlja, torej skoraj toliko krat kolikor je dni v letu. Skušajmo pod tem vidikom tudi premišljevati ob današnji Božji besedi, ki je polna veselja, ne razposajenosti, ampak tistega veselja, ki prihaja iz zavesti, da Bog skrbi za človeka, za vsakega človeka, družino, za vse njegove skupnosti.

Na svet se je rodil naš Odrešenik!

Kar je božični angel rekel tedaj pastirjem, ki so taborili na betlehemskem griču, ponavlja danes nam, vsem prebivalcem tega našega sveta: »Rodil se je Odrešenik; za vas se je rodil! Pridite, pridite ga počastit!«

Duhovni poklic stoji na nekaterih temeljnih izhodiščih

Glavne misli za razumevanje in usmerjanje, ko govorimo o duhovnem poklicu in temeljnih izhodiščih na katerih poklic stoji ali pade (tu bo govora predvsem o antropoloških ozadjih, ki pripomorejo, da nek poklic zraste – teološki razlogi se predpostavljajo)