sveti Hieronim: “Pismo Rufinu” (3)

UVOD V PISMO
sveti Hieronim
Sveti Hieronim se v svojem tretjem pismu obrača na prijatelja Rufina. Njegovo pismo je zelo osebno, stil pa zelo gost. V njem je vse polno svetopisemskih navedkov. Tudi takrat, ko ne navaja Svetega pisma, Hieronim uporablja svetopisemsko besedišče.
Verjetno piše iz Halkidske puščave. Vidi se, kako občuduje prijatelja in življenjske odločitve, ki jih je naredil.
Rufin je bil doma iz Konkordije, nedaleč od Ogleja. Rodil je v premožni družini. Ko je šel študirat v Rim, se je tam srečal s Hieronimom. Takoj se je začelo njuno prijateljstvo. Po študiju se je Rufin vrnil v domače kraje in se blizu Ogleja pridružil skupnosti asketov. V času pisma pa je Rufin že v Egiptu, kjer živi asketsko življenje. Vemo, da je pismo nastalo pred letom 393, saj sta se do takrat dobra prijatelja razšla.
V prvem delu Hieronim izraža svojo ljubezen do Rufina. Pove mu, kaj je o njem izvedel. V drugem delu, ki je daljši, pa se z vso hvalo spominja Bonoza, s katerim je preživel prvi del svojega življenja. Hvali tudi njegove vrline.
Hieronim omenja tudi svojo bolezen.

BESEDILO PISMA

1.

 1. Čeprav sem že poprej iz nauka svetih knjig spoznal, da Bog več da, kot ga prosimo in pogosto podeli, “česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo (1 Kor 2,91 Kor 2,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 ampak, kakor je pisano: »Kar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v ?lovekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  )”, sem vendar zdaj to sam na sebi doživel, predragi Rufin.1 Kajti jaz, ki se mi je želja, da bi si z dopisovanjem čarala pred duha podobo pričujočnosti, zdela zelo drzna, slišim, da greš globlje in globlje v egiptovske samote,2 obiskuješ zbore menihov in hodiš med božjo družino na zemlji.
  2. Ko bi mi zdaj Gospod Jezus Kristus nepričakovano dal, da bi bil prenesen kakor Filip k dvorniku (prim. Apd 8,26-40Apd 8,26-40
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Filip krsti dvornika etiopske kraljice 26 Filipu je pa rekel Gospodov angel: »Vstani in pojdi proti jugu na pot, ki drži iz Jeruzalema v Gazo; samotna je.« 27 Vstal je in šel. In glej, neki Etiopec, dvornik, mogo?en služabnik etiopske kraljice kandáke, ki je bil nad vsemi njenimi zakladi in je bil prišel v Jeruzalem molit, 28 se je vra?al in na vozu sedé bral preroka Izaija. 29 Duh je pa rekel Filipu: »Stopi tja in se pridruži temu vozu!« 30 Filip je tedaj prihitel, slišal, da bere preroka Izaija, in rekel: »Ali razumeš, kar bereš?« 31 Ta je odgovoril: »Kako bi neki mogel, ?e me nih?e ne pou?i?« Povabil je torej Filipa, naj stopi na voz in prisede. 32 Mesto v pismu, ki ga je bral, je pa bilo tole: »Kakor ovca je bil peljan v klanje; in kakor je jagnje pred tistim, ki ga striže, brez glasu, tako ni odprl svojih ust. 33 Ker se je ponižal, je bila sodba nad njim odpravljena. Kdo bi opisal njegov rod? Zakaj njegovo življenje je vzeto z zemlje.« 34 Dvornik se je obrnil do Filipa in rekel: »Prosim te, o kom prerok to govori, o sebi ali o kom drugem?« 35 Filip je odprl usta, za?el s tem mestom v pismu in mu oznanil evangelij o Jezusu. 36 Ko sta tako nadaljevala pot, sta prišla do neke vode in dvornik je rekel: »Glej, voda! Kaj brani, da bi jaz ne bil krš?en?« 37  38 Ukazal je voz ustaviti in stopila sta v vodo oba, Filip in dovrnik, in ga je krstil. 39 Ko sta pa stopila iz vode, je Duh Gospodov vzel Filipa in dvornik ga ni ve? videl; in šel je veselo svojo pot. 40 Filip se je pa znašel v Azotu in je dalje gredo? vsem mestom oznanjal evangelij, dokler ni prišel v Cezarejo. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  )3 ali Habakuk k Danielu (prim. Dan 14,32 -38Dan 14,32 -38
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrano poglavje ne obstaja!

  WP-Bible plugin
  ),4 kako bi te objel in se tesno oklenil tvojega vratu, kako bi pritisnil svoje ustnice na obličje, ki je nekdaj z menoj zablodilo v zmote in se potem zmodrilo! Ker pa tega nisem vreden in so pogostne bolezni strle moje telo, slabotno, tudi ko je zdravo,5 ti namesto sebe pošiljam naproti to pismo, ki naj te ujame v zanko ljubezni in privede k meni.

2.

 1. Prvo srečno novico, ki me je nepričakovano razveselila, mi je poslal Heliodor. Nisem verjel, da je res, kar sem želel, da bi bilo res, ker je tudi on dejal, da je le od drugod slišal, in ker je bila stvar tako nova, da je novost novici jemala verjetnost. Da je neodločeni in omahujoči duh novico verno zaupljivo sprejel, ga je z zanesljivim poročilom prepričal neki aleksandrijski menih, ki ga je blago in vdano ljudstvo poslalo k egiptovskim izpovedovalcem in po volji že mučencem.6
  2. Priznavam, da še tudi s tem moja sodba ni bila trdna. Ker namreč ni poznal ne tvojega rojstnega mesta7 ne tvojega imena, se je zdelo, da je samo s tem nekaj več povedal, ker je isto trdil, kar so že drugi naznanili. Na koncu je prišla resnica z vso težo na dan. Potniki, ki so v velikem številu prihajali in odhajali, so namreč pogosto pravili, da je Rufin v Nitriji8 in da je odšel k blaženemu Makariju.9
  3. Tu pa bi vernosti skoraj popustil vajeti in takrat mi je bilo res žal, da sem bolan. In če me oslabele telesne moči ne bi kakor spona zadrževale, bi mi ne moglo zaustaviti pobožno hiteče korake ne sreda poletja s svojo pripeko ne morje, popotnikom nikoli varno. Verjemi mi, brat; mornar, ki ga vihar premetava, se ne ozira tako željno po pristanu, žejne poljane ne hrepene tako po dežju, mati ne pričakuje ob morskem zalivu sede s toliko skrbjo svojega sina.

3.

 1. Ko me je iznenada od tebe iztrgal vrtinec, ko me je tebi, ki sem ti bil v ljubezni zvest prijatelj, iztrgala hudobna ločitev,10

»mi nad glavo temačen oblak prignal je nevihto«11
»krog in krog bilo le morjé, bilo le nebo je.«12

Ko sem romal, ne da bi vedel kam, ko so me Trakija, Pont in Bitinija ter pot skoz vso Galatijo in Kapadokijo in dežela Kilikijcev strli s svojo pekočo vročino, se mi je, brodolomcu, naposled Sirija ponudila za varen pristan. Tam sem prebolel vse bolezni, kar jih je mogoče, in od dveh očes izgubil eno: Inocencija, kos mojega srca, je namreč ugrabila nagla vročica.
2. Zdaj imam še eno in edino oko, našega Evagrija,13 ki sem mu v nepotrebno nadlego, še zmeraj bolan. Spremljal nas je tudi Hilas,14 suženj svete Melanije,15 ki je s čistim življenjem izpral madež sužnosti. Tudi ta mi je na novo odprl še ne zaceljeno rano. Ker pa apostolova beseda prepoveduje žalovati za umrlimi (prim. 1 Tes 4,121 Tes 4,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 da bi tako spodobno živeli pred tistimi, ki so zunaj, in bi ne potrebovali nikogar. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in ker je vesela novica16 omilila prehudo žalost, ti to naznanjamo, da izveš, če še ne veš; če pa si že prej izvedel, se skupaj veseliva.

4.

 1. Tvoj Bonoz,17 pravzaprav moj ali bolje, najin, že stopa po lestvi, ki jo je Jakob videl v sanjah (prim. 1 Mz 28,121 Mz 28,12
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  12 Tedaj se mu je sanjalo: Glej, lestvica je bila postavljena na zemljo in njen vrh je segal do neba in angeli božji so hodili po njej gor in dol. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ): nosi svoj križ (prim. Mt 16,24Mt 16,24
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  ?e ho?e kdo priti za menoj 24 Takrat je Jezus rekel svojim u?encem: »?e ho?e kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj! Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), ne skrbi za jutri (prim. Mt 6,34Mt 6,34
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  34 Ne bodite torej v skrbeh za jutri; kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; zadosti je dnevu njegova lastna težava. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) in se ne ozira nazaj (prim. Lk 9,62Lk 9,62
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  62 Jezus pa mu je rekel: »Nih?e, kdor roko položi na plug in se ozira nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo.« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Seje v solzah, da bo žel v veselju (prim. Ps 125,5Ps 125,5
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  5 Kateri pa krenejo na svoja kriva pota, nje naj Gospod zapodi z drugimi hudodelci. Mir bodi nad Izraelom! Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in je po Mojzesovem skrivnostnem zgledu v puščavi nasadil kačo na kol (prim. 4 Mz 21,94 Mz 21,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 Mojzes je napravil bronasto ka?o in jo obesil na drog. ?e je koga ka?a pi?ila in se je ozrl na bronasto ka?o, je ostal živ. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ; Jn 3,14Jn 3,14
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 In kakor je Mojzes povzdignil v puš?avi ka?o, tako mora biti povzdignjen Sin ?lovekov, Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Pred to resnico naj se skrijejo zlagane in čudežne zgodbe, ki jih je zapisalo grško ali rimsko pero!
  2. Glej, mladenič, z nami v svetnih svobodnih umetnostih izobražen, zelo bogat in med vrstniki zelo ugleden je zapustil mater, sestre in predragega rodnega brata in se kakor nov rajski prebivalec naselil na otoku, ob katerem bučeče morje razbija ladje in ki zbuja strah zaradi ostrih čeri in golih pečin in samote. Tam ni ne kmeta ne meniha. Tudi mali Onezim, ki ga poznaš in ga je kakor mlajšega brata ljubil, ni v široki pustinji njegov spremljevalec.
  3. Sam, pravzaprav ne več sam, ker je Kristus pri njem, gleda božje veličastvo, ki so ga tudi apostoli videli samo v samoti (prim. Mt 17,1-9Mt 17,1-9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Jezusovo spremenjenje ; ; 17 1 Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro. 2 Tedaj se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil ko sonce in njegova obla?ila so postala bela ko lu?. 3 In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. 4 Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Gospod, dobro je, da smo tukaj; ako ho?eš, naredim tu tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 5 Ko je še govoril, glej, jih je obsen?il svetal oblak in, glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« 6 Ko so u?enci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. 7 Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in se ne bojte!« 8 Ko pa so o?i povzdignili, niso videli nikogar razen Jezusa samega. 9 Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin ?lovekov ne vstane od mrtvih.« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Ne gleda mest z visokimi stolpi, pač pa se je zapisal v službo novega mesta. V grdi raševini tičijo njegovi otrpli udi, toda tako bo lažje odnesen na oblakih Kristusu nasproti (1 Tes 4,171 Tes 4,17
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  17 nato bomo mi žive?i, kateri bomo ostali, obenem z njimi odneseni na oblakih v višavo, Gospodu naproti, in tako bomo vedno z Gospodom. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Ne uživa ljubkih studencev, toda iz Gospodove strani pije vodo življenja (prim. Jn 19,34Jn 19,34
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  34 ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). To si postavi pred oči, preljubi moj prijatelj in k temu obrni srce in duha, kakor da je res pred teboj; ko boš spoznal bojevnikovo težko borbo, boš mogel hvaliti zmago.
  4. Okoli in okoli otoka buči divje morje in od izjedenih skal se odbija rjovenje valov. Na tleh ni zelene bilke in spomladi ni nikjer na polju goste sence. Strme pečine objemajo otok kakor strašno ječo. On je brez skrbi, brez strahu in ves oborožen po apostolovi besedi (Ef 6,14-17Ef 6,14-17
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 Stojte torej, opasani okoli svojega ledja z resnico in obdani z oklepom pravice 15 in na nogah obuti s pripravljenostjo za evangelij miru; 16 k vsemu si vzemite š?it vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puš?ice hudega duha; 17 vzemite tudi ?elado odrešenja in me? Duha, kar je božja beseda; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ); zdaj posluša Boga, ko prebira božjo besedo, zdaj se pogovarja z Bogom, ko Gospoda prosi, in morda ima na otoku tudi kako prikazen kakor Janez (prim. Raz 1,9-12Raz 1,9-12
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Uvodna vizija 9 Jaz, Janez, vaš brat in sodeležnik stiske, kraljestva in potrpljivosti v Jezusu, sem bil na otoku, ki se imenuje Patmos, zaradi božje besede in zaradi pri?evanja o Jezusu. 10 Na Gospodov dan sem se zamaknil in sem slišal za seboj mo?an glas kakor glas trombe, 11 ki je velel: »Kar vidiš, zapiši v knjigo in pošlji sedmerim cerkvam: v Efez, v Smirno, v Pergam, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in v Laodicejo.« 12 Obrnil sem se, da bi videl, kateri glas je govoril zmenoj; in zagledal sem sedem zlatih sve?nikov Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ).

5.

 1. Kaj meniš, kakšne zanke mu hudič zdaj spleta, kakšne zasede, misliš, mu pripravlja? Morda se bo spomnil nekdanje prevare in mu svetoval, naj se pokrepča. Toda odgovor je že dobil: »Človek ne živi samo od kruha« (Mt 4,4Mt 4,4
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  4 On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj ?lovek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust.‘« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Morda ga bo mamil z bogastvom in slavo. Toda rekel mu bo: »Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko« (1 Tim 6,91 Tim 6,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 Kateri pa ho?ejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanko in v mnoge nespametne in škodljive želje, ki pogrezajo ljudi v pogubo in pokon?anje. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in: »Meni pa je vsa hvala v Kristusu« (prim. Gal 6,14Gal 6,14
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Od posta utrujene ude bo udaril z hudo boleznijo. Toda vrnil mu bo udarec z apostolsko besedo: »Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten« (2 Kor 12,102 Kor 12,10
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  10 Zato so mi vše? slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in sitske za Kristusa; kadar sem namre? slaboten, takrat sem mo?an. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in: »Moč se dopolnjuje v slabotnosti« (2 Kor 12,92 Kor 12,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 ali rekel mi je: »Dovolj ti je moja milost, zakaj mo? se v slabosti spopolnjuje.« Z veseljem se bom torej rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name mo? Kristusova. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Pretil bo s smrtjo. Toda slišal bo: »Željo imam, biti razvezan in biti s Kristusom« (Flp 1,23Flp 1,23
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  23 Stiskan sem od obeh strani: željo imam, biti razvezan in biti s Kristusom, zakaj to je mnogo boljše; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Streljal bo ognjene puščice, toda ščit vere jih bo prestregel (prim. Ef 6,16Ef 6,16
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  16 k vsemu si vzemite š?it vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puš?ice hudega duha; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). In da ne bom mnogo ponavljal. Satan ga bo napadal, Kristus ga bo branil.
  2. Hvala ti, Gospod Jezus, da bom na tvoj (sodni) dan nekoga imel, ki te bo mogel prositi zame. Sam veš – pred teboj so odprta srca vseh ljudi, ki preiskuješ skrivnosti srca, ki si se ozrl na preroka v globini,18 zaprtega v trebuhu take pošasti (prim. Jon 2,1-11Jon 2,1-11
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Jona rešen 2 1 Gospod je poslal veliko ribo, da je Jona požrla. Jona je ostal v ribjem trebuhu tri dni in tri no?i. 2 Jona je molil h Gospodu, svojemu Bogu, v ribjem trebuhu, reko?: 3 V svoji stiski sem klical h Gospodu, in mi je odgovoril; iz osr?ja podzemlja sem vpil, ti si uslišal moj glas. 4 Vrgel si me v globino, v sredo morja, in obdalo me je vodovje. Vsi tvoji tokovi in tvoji valovi so se ?ezme razlili. 5 Že sem dejal: Zavržen sem izpred tvojih o?i. Kako bom še kdaj videl tvoj sveti tempelj? 6 Vode so me zagrnile do grla, brezno me je obdalo. Morska trava se mi je ovila okrog glave, 7 do temeljev gora sem se pogreznil, zemlja je za menoj zaprla svoje zapahe za vselej, A ti, o Gospod, moj Bog, si potegnil moje življenje iz jame. 8 Ko je moja duša v meni medlela, sem se spomnil Gospoda, in moja molitev je prišla k tebi v tvoj sveti tempelj. 9 Kateri ?aste ni?ne malike, zametujejo svojo milost. 10 Jaz pa ti bom opravljal daritve z glasnim zahvaljevanjem, izpolnil bom, kar sem obljubil. Pri Gospodu je rešitev. 11 Tedaj je Gospod ribi ukazal, in vrgla je Jona na kopno. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) – kako sva jaz in on od nežnih otroških let do cvetoče mladosti skupaj rasla, kako so naju iste dojilje v svojem naročju in isti varuhi s svojimi objemi ljubkovali, in ko sva, ko sva končevala študij v Rimu, na napol barbarskih renskih bregovih imela isto hrano in izbo, kako sem jaz prvi sklenil, da ti bom služil. Spomni se, prosim, da je bil ta tvoj borilec nekdaj z menoj novinec. Imam obljubo, ki jo je dalo tvoje veličastvo: »Kdor bo učil, pa ne spolnjeval, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.«19
  3. Naj on uživa venec kreposti in zaradi vsakodnevnega mučeništva naj v belem oblačilu hodi za jagnjetom (prim. Raz 14,4Raz 14,4
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  4 Ti so, ki se z ženskami niso omadeževali: so namre? deviški. Ti so, ki spremljajo Jagnje, kamor gre. Ti so bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in Jagnje Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), meni: »V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.« (Jn 14, 2Jn 14, 2
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  2 V hiši mojega O?eta je mnogo bivališ?. ?e bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam pripravim prostor. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) in »zvezda se od zvezde ločuje po sijaju« (1 Kor 15, 411 Kor 15, 41
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  41 Drug je sijaj sonca in drug sijaj meseca in drug sijaj zvezd; kajti zvezda se od zvezde razlikuje po sijaju. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), – meni pa podeli, da bom smel pod petami svetnikov dvigniti glavo; ker sem jaz hotel in je on izvršil, meni odpusti, ker nisem mogel spolniti, njemu pa daj plačilo, ki ga zasluži.

6.

Morda sem dolgo kramljanje bolj raztegnil, kot bi smel v kratkem pismu. To se mi zgodi velikokrat, kadar kaj povem v hvalo našega Bonoza. Toda, da se vrnem tja, kjer sem začel: prosim te, ne izgubi hkrati izpred oči in iz misli prijatelja, ki ga dolgo iščeš, komaj najdeš, a težko ohraniš. Naj se sveti od zlata, kdor želi, in lesketajoča se kovina naj se žari od njih, ki se dajo prenašati na razkošnih nosilnicah: ljubezen se ne da kupiti, ljubezen nima cene, prijateljstvo, ki se more nehati, nikoli ni bilo pravo.20

 

OPOMBE

 1. Prim. M. Mandac: Sveti Jeronim Dalmatinac, Makarska 1995, 185. Rufin Oglejski je na več načinov povezan z Hieronimom. Rodil se je med 340 in 345 v majhnem mestu nedaleč od Ogleja. Njegova družina je bila krščanska in bogata. V Rimu je obiskoval šole in je postal Hieronimov prijatelj. To prijateljstvo je trajalo do leta 393, ko sta se Hieronim in Rufin razšla zaradi spora o Origenu. Spreobrnil se je leta 370. Zelo je občudoval in branil Origenov nauk.
 2. Verjetno je mišljena sketska puščava.
 3. Hieronim tu namiguje na odlomek iz Apostolskih del, ko se je Filip iznenada pridružil dvorjanu etiopska kraljice, mu ozanil evangelij, ga krstil, potem pa » … je Gospodov Duh vzel Filipa. Evnuh ga ni več videl (Apd 8,39Apd 8,39
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  39 Ko sta pa stopila iz vode, je Duh Gospodov vzel Filipa in dvornik ga ni ve? videl; in šel je veselo svojo pot. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ).«
 4. Prerok Habakuk je bil poslan s hrano k preroku Danielu, ki je bil zaprt v ječi.
 5. Prim. F.K. Lukman, Hiernimova pisma, Celje 1941, 6lje 1941, 6
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrana zbirka EKU ne vsebuje vpisane knjigeMesto:

  WP-Bible plugin
  . V Antiohiji je Hieronim zbolel »za vsemi boleznimi, kar jih utegne biti.«
 6. To so bili škofje, ki jih je cesar Valens (364-378), vnet arijanec, pregnal iz Egipta.
 7. Konkordija blizu Ogleja.
 8. Nitrijska puščava je okrog 50 km dolga in 15 km široka globel v libijski puščavi zahodno od Nila; južni del se je imenoval puščava Sketis. V 4. in 5. stoletju je tam prebivalo več tisoč asketov raznih vrst, anahoretov (samotarjev) in pol cenobitov (menihi, ki so občasno prihajali v skupnost).
 9. Makarij Mlajši ali Aleksandrijec je bil menih v Sketski in Nitrijski puščavi. Umrl je okoli leta 394 star sto let.
 10. Kaj je Hieronima pregnalo iz Ogleja, ne vemo. Iz teh besed se da povzeti, da so bile posredi sovražne spletke.
 11. Vergilij, Eneida III, 194.
 12. Vergilij, Eneida V, 9.
 13. Evagrija imenuje »našega«, ker ga Rufin dobro pozna. Prim. M. Mandac, Sveti Jeronim Dalmatinac, Makarska 1995, 174. Po rodu je Antiohijec. Gotovo je doma iz bogate družine. Bil je poznan po darežljivosti in širokogrudnosti. Okrog 362 se je v Italiji odlično naučil latinščine. Po smrti škofa Pavlina je prevzel škofovski sedež. Posvetil ga je Pavlin leta 388. Po njem je Hieronim pošiljal svoja pisma.
 14. Hilas je umrl nedolgo za Inocencijem.
 15. Melanija st., rojena 349-50 v Rimu, z 21 leti je ovdovela. Bila je zelo bogata. Svojemu sinu Publicolu je postavila varuha, sama pa odpotovala v Egipt, obiskala tam meniške naselbine, šla nato v Palestino, kjer je podpirala menihe in okoli 378 ustanovila ženski samostan na Oljski gori. Rufin iz Ogeja je bil njen duhovni svetovalec in voditelj. Umrla je okoli 410 v Jeruzalemu.
 16. Novica, da je Rufin pri menihih v Nitriji.
 17. Prim. F.K. Lukman, Celje 1941, 2lje 1941, 2
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrana zbirka EKU ne vsebuje vpisane knjigeMesto:

  WP-Bible plugin
  . Hieronim je odraščal skupaj z Bonozom, sinom uglednih in premožnih staršev.
 18. Mišljen je prerok Jona. Bog mu je zadal nalogo, da gre in posvari grešne Ninivljane pred uničenjem. Čeprav se je poslanstvu izmikal, ker je želel Ninivljanom nesrečo, ga je Bog na skrivnosten način privedel v Ninive.
 19. Mt 5,19Mt 5,19
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  19 Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo ljudi tako u?il, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in u?il, bo v nebeškem kraljestvu velik. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  , Hilberg je v svoji izdaji v oklepaju dodal naslednje besede: »Kdor pa bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu.« Dodatek je po smislu gotovo pravilen – v teh besedah je šele obljuba, na katero se Hieronim opira – četudi ga v nobenem rokopisu ni.
 20. Čudno in žalostno obenem, da se je prav prijateljstvo med Hieronimom in Rufinom ne le ohladilo, temveč sprevrglo v nasprotje.

Vir