sveti Hieronim: “Pismo Kromaciju, Jovinu in Evzebiju” (7)

sveti HieronimUVOD V PISMO
To pismo skupaj s 6. pismom predstavlja Hieronimovo dopisovanje z oglejskimi prijatelji. Naslovljeno je na brata Kromacija in Jovina ter njunega prijatelja Evzebija. Poudarja, kako jih prijateljstvo dela eno z njim, veliki razdalji navkljub. Zato se njihovega pisma zelo veseli. Graja pa prijatelje, ker so mu pisali tako na kratko. V pismu se spominja tudi prijatelja iz otroških let Bonoza in hvali njegovo svetost. Kot se za antiko spodobi, tudi malce pretirava. Kar že ganljiva je njegova skrb za sestro. V tem pismu se nam bolje razjasni, kaj se je z njo sploh zgodilo; očitno jo je v krivoverstvo zapeljal duhovnik Lupicin. Pismo zaključi s pozdravi družini Kromacija in Jovina. Za današnji okus je pismo kar prenasičeno s svetopisemskimi referencami in metaforiko. Hieronim piše to pismo med svojim bivanjem v halkiški puščavi.1

BESEDILO PISMA

1.

 1. Tistih, ki jih je ljubezen povezala, pismo ne sme ločiti. Ne smem vas ločeno ogovarjati, saj se med seboj tako ljubite, da vas treh ljubezen nič manj ne spaja, kot jenarava dva združila.2 Dá, če bi se dalo, bi imena zapisal nedeljena, z eno samo črkico, saj me tudi vaše pismo poziva, naj imam enega za tri in tri za enega.
  2. Kajti, ko je po posredovanju svetega Evagrija3 prišlo k meni pismo v tisti del puščave, ki dela široko mejo med Sirci in Saraceni, sem se tako razveselil, da sem prekosil veselje tistega srečnega rimskega dneva, ko je po bitki pri Kanah Marcel v boju pri Noli prvič premagal ohole Hanibalove čete. In čeprav me imenovani brat4pogosto obišče in me neguje kakor svoje srce v Kristusu, mi je vendar pri slovesu, ker je šel daleč proč od mene, zapustil hrepenenje, nič manjše, kot je bilo veselje, ki ga je s prihodom prinesel.

2.

1. Zdaj kramljam z vašim pismom, ga objemam, ono pa z menoj govori; samo ono zna tukaj latinsko. Tukaj se moraš namreč naučiti barbarskega na pol jezika5 ali pa molčati. Kolikorkrat mi poteze znane roke prikličejo v spomin predrage obraze, tolikokrat ali mene ni tukaj ali ste vi tukaj. Verujte ljubezni, ki govori resnico: tudi ko tole pišem, ste mi vi pred očmi.
2. Naprej se pritožujem nad tem, da ste mi, četudi so med nami take daljave morja in zemlje, poslali tako kratko pismo, razen če sem si to zaslužil, ker vam nisem prej pisal, kakor pišete. Papirja vam, mislim, ni manjkalo, saj ga prinaša kupčija z Egiptom. In če bi bil Ptolomej zaprl morje, bi kralj Atal poslal kožice iz Pergama, da bi pomanjkanje papirja odtehtale kožice; zato se je v izročilu do danes ohranilo ime pergament.
3. Kaj torej? Ali naj torej mislim, da se je slu mudilo? Toda ena noč je dovolj za dolgo pismo. Ali da vas je zadrževalo kako delo? Toda ni večje nuje od one, ki jo nalaga ljubezen. Ostane dvoje: ali se vam ni ljubilo ali jaz nisem vreden. Izmed teh dveh možnosti raje vas obtožim, da ste bili malomarni, kot pa sebe, da nisem vreden; kajti laže je, popraviti malomarnost kot vneti ljubezen.

3.

1. Bonoz6 je, pišete, kot sin Ichthyos7 šel v vodnate kraje, mi pa, ki se nas drži staro blato, lazimo kakor kače in škorpijoni po suhem. On že tepta kači8 glavo, mi pa smo še za hrano kači, ki po božji sodbi žre prst. On se zmore povzpeti že do najvišjega psalma na stopnicah,9 za nas pa, ki jokamo še na prvi stopnici, ne vem, če bo kdaj mogoče reči: »Svoje oči dvigam h goram, od koder mi pride rešitev. On biva kakor Janez med pretečimi valovi sveta na varmem otoku, namreč v naročju cerkve, in morda že jé knjigo,10 jaz pa ležeč v grobu svojih hudobij in povezan z vezmi grehov pričakujem Gospodov klic iz evangelija: »Hieronim, pridi ven!« (prim. Jan 11, 43.44Jan 11, 43.44
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

43 In ko je to izrekel, je z mo?nim glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!« 44 In umrli je prišel ven, na nogah in rokah povezan s povoji, in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim re?e: »Razvežite ga in pustite, naj hodi.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)
2. Ker je po prerokovih besedah vsa moč hudiča v njegovih ledjih (prim. Job 40,11Job 40,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Izlij izbruhe svoje jeze, poglej vsakega prevzetneža in ga ponižaj! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), je Bonoz nesel svoj pas, ki ga je imel okoli ledij, nesel čez Jordan in ga tam v razpoki skale skril, pozneje pa našel strohnjenega (prim. Jer 13,4-7Jer 13,4-7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

4 »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš krog ledij; vstani, pojdi k Evfratu in ga ondi skrij v skalni razpoklini!« 5 Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je Gospod ukazal. 6 Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: »Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, ki sem ti ga ukazal ondi skriti!« 7 Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril. A glej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in zapel: »Gospod, ti imaš v oblasti moja ledvica; (prim. Ps 138,13Ps 138,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) raztrgal si moje vezi, tebi bom daroval hvalno daritev (Ps 115,7Ps 115,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Roke imajo, pa ne tipajo, noge imajo, pa ne hodijo; glasu ne dajo iz svojega grla. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
),” mene pa je pravi Nebukadnezar v verigah odvedel v Babilon, v potrtost mojega duha; tam mi je nadel jarem sužnosti, tam me je vkoval v železje in mi ukazal peti sionske pesmi (prim. Ps 136,3Ps 136,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Hvalite Gospoda gospodov, ker vekomaj traja njegovo usmiljenje! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), jaz pa sem mu odgovoril: »Gospod odklepa jetnike, Gospod razsvetljuje slepe« (Ps 145, 7-8Ps 145, 7-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Hvalo tvoje velike dobrote razglašajo in se radujejo tvoje pravi?nosti. 8 Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in silno milostljiv. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). In da začeto razliko na kratko končam: jaz prosim odpuščanja, on pričakuje venec.

4.

1. Moja sestra je v Kristusu sad svetega Julijana: on je sadil, vi zalivajte, Gospod bo dal rast (prim. 1Kor 3,6). Jezus mi jo je dal za rano, ki jo je hudič vsekal; potem mi jo je vrnil živo namesto mrtve. Glede nje se, kakor pravi poganski pesnik, vsega bojim, čeprav je varno.11 Sami veste, kako spolzka je pot mladosti, na kateri je tudi meni spodrsnilo in po kateri tudi vi niste brez strahu hodili.
2. Zlasti zdaj, ko je na tej poti, jo morajo vsi podpirati z nauki, ji vsi dajati poguma s spodbudnimi besedami, to je, vaša svetost jo mora pogosto krepiti s pismi. In ker ljubezen vse prenese, vas rotim, da prosite tudi škofa Valerijana,12 naj jo ohrabri s pismom. Saj veste, da dekliška srca utrdi predvsem to, da starejši skrbijo za njih.

5.

V mojem rojstnem mestu namreč, kjer je zarobljenost doma, je bog trebuh in se živi tja v dan: svetejši je, kdor je bogatejši. In na ta lonec je prišel, kakor pravi znani ljudski pregovor, primeren pokrov,13 duhovnik Lupicin. Zanj velja še drug rek, ki je, kakor pravi Lucilij,14 edini, ki se mu je Kras kdaj v življenju nasmejal: »Za oslovski gobec je osat prava solata.« Tako torej krmari nevešč krmar prevotljeno ladjo in vodi slepec slepce v jamo (prim. Mt 15,14Mt 15,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Pustite jih! Slepi so, vodniki slepih. ?e pa slepi slepega vodi, oba v jamo padeta.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) ter je predstojnik tak, kakršni so tisti, katerim je predstojnik.15

6.

1. Skupno mater,16 ki je glede svetosti vajina družica, a vaju s tem prekaša, ker vaju je taka rodila, da se njeno telo res lahko imenuje zlato, pozdravljamo z iskrenim spoštovanjem, prav tako tudi od vseh cenjene sestre, ki so premagale spol in svet, ki so za svetilke pripravile obilo olja in čakajo ženinovega prihoda (prim. Mt 25,1-4Mt 25,1-4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Prilika o pametnih in nespametnih devicah 25 1 Tedaj bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. 3 Nespametne so vzele svetilke, niso pa s seboj vzele olja; 4 pametne pa so s svetilkami vred vzele olja v posodicah. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
2. Blagor hiši, kjer prebivajo vdova Ana (prim. Lk 2,36Lk 2,36
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

36 In bila je neka prerokinja Ana, Fanuelova h?i iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem ko je z možem preživela sedem let od svojega devištva, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), hčere prerokinje (prim. Apd 21,9Apd 21,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Imel je štiri h?ere, device, ki so prerokovale. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in dva Samuela,17 v templju vzgojena! Srečna streha, kjer vidimo mater mučenico, ki jo venča venec makabejskih mučencev.18 Četudi vsak dan izpovedujete Kristusa, ko spolnjujete njegove zapovedi, se je vendar tej zasebni odliki pridružila še javna, vsem znana hvala, da ste vi nekdaj iz svojega rojstnega mesta izključili strup arijanskega nauka.
3. Pa se morda čudite, da sem na koncu svojega pisma zopet od kraja začel. Kaj naj storim? Ne morem srcu prepovedati, da govori. Kratkost pisma pravi: molči; hrepenenje po vas sili: govôri. Beseda prehiteva besedo; govor je ves zmeden: ljubezen ne pozna reda.

OPOMBE

 1. Hieronim se je po dolgem preudarjanju v Antiohiji l. 376 odločil za anahoretsko življenje in šel v halkiško puščavo, tako imenovano po mestu Halkis, ki leži jugovzhodno od Antiohije in jugozahodno od Bereje (Aleppo, Hereb). Tam se je pokoril in pridno študiral.
 2. Kromacij in Evzebij sta bila rodna brata, Jovin njun prijatelj.
 3. Evagrij iz ugledne antiohijske družine je prišel v Italijo z vercelskim škofom Evzebijem, ko se je ta l. 363 vrnil iz pregnanstva na Vzhodu. V Italiji je ostal celo desetletje in se kot duhovnik vrnil v Antiohijo. Po smrti Pavlina, škofa Evstatijevih pristašev, je postal njegov naslednik (388/89 – 393?). Hieronim se tam je z njim spoprijateljil. Evagrij je posredoval nekatera njegova pisma.
 4. Evagrij.
 5. Lekciji barbarus semisermo discendus, v rokopisih dobro izpričani, dajem prednost pred Hilbergovo konjekturo barbarus seni sermo discendus.
 6. Bonoz je bil sin uglednih in premožnih staršev, s Hieronimom sta skupaj odraščala in študirala ter se celo skupaj odpravila v Galijo. V pismu Rufinu (Pismo 3,4) izvemo, da je zapustil svet in odšel za puščavnika na samoten otok, verjetno nekje v Kvarnerskem zalivu.
 7. Ichthys (riba) – kriptogram za Jezusa Kristusa, ker je beseda sestavljena iz začetnih črk tehle grških besed: I[esus] Ch[ristosj th[eu] [h]y[ios] s[oter] = Jezus Kristus, božji Sin, Zveličar.
 8. Gre seveda za kačo – hudiča iz 1Mz 3,1.
 9. Ps 119 – 133 so »pesmi stopnic« (gradualni psalmi). Hieronim hoče ponazoriti razliko v duhovni stopnji. Prvi izmed teh psalmov, iz katerega navaja Hieronim 1. vrsto, je pesem upanja in zaupanja v božjo pomoč, zadnji, ki ga sme Bonoz prepevati, pa je hvalospev božji vsemogočnosti.
 10. Prim. Raz 10,10Raz 10,10
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  10 In vzel sem knjižico iz angelove roke ter jo snedel; in v mojih ustih je bila sladka ko med, a ko sem jo snedel, mi je v trebuhu zagrenelo. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  . Bonoz, ki biva na otoku kakor apostol Janez, prejema morda tudi božja razsvetljenja razodetja. Prim. pismo 3, 4 (na koncu).
 11. Vergilij, Eneida IV, 298: »omnia tuta timens«
 12. Valerijan, škof v Ogleju 369-388?, ki je okoli sebe zbral nekakšno meniško skupino asketov (prezbiter Kromacij, Evzebij, Jovin, menih Krizogon, diakon Julijan, subdiakon Niceas …).
 13. Ta pregovor navaja Hieronim tudi v pismu 127,9.
 14. Satirik Gaj Lucilij (180-102)
 15. Ta Lupicin je domnevno kriv zablode Hieronimove sestre. Hieronim sploh ne skriva svojih antipatij do njega.
 16. gl. op. k 1,1
 17. Brata Kromacij in Evzebij. Samuel je bil velik prerok Stare zaveze. Mazilil je kralja Savla in Davida. Rojen je bil nerodovitni materi po čudežu, zato je bil darovan v templju. Tam je doživel zelo znano poklicanje (1Sam 3). Tu Hieronim pač hoče polaskati naslovnikom.
 18. Makabejci so bili slavna judovska družina, ki je v času grške okupacije Palestine stopila na čelo odpora in v njem izgubila svoje življenje (1 Mkb 3 …).

Vir