sveti Hieronim: “Pismo Florentinu, o začetku prijateljstva” (4)

sveti Hieronimsveti Hieronim Florentinu, o začetku prijateljstva

UVOD V PISMO

V četrtem pismu so navzoče vse pomembne prvine prvih pisem. Omenja Rufina. Njegov jezik je nabit s pohvalami in prehaja v skoraj pesniško obliko, vsebuje pa tudi veliko svetopisemskih citatov in oblik.
Pozdravlja prijatelja Florentina, s katerim želi ohraniti prijateljske vezi. Spet se zelo pohvalno izrazi o Florentinovih delih. Očitno je, da si Hieronim zelo želi srečati Florentina in Rufina, a mu razmere tega ne dovoljujejo.
Govori tudi o svoji bolezni in grešnosti, čeprav se nam v tem zdi, da na trenutke zapade v leporečje.
BESEDILO PISMA

1.

1. Kako lepo razna ljudstva o tebi, blagi, govore, moreš po tem presoditi, da sem te prej vzljubil, kot spoznal. Kakor namreč apostol pravi: »Grehi nekaterih ljudi so že prej očitni in gredo pred njimi v sodbo« (1 Tim 5,241 Tim 5,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Grehi nekaterih ljudi so o?itni in gredo na sodbo pred njimi, pri nekaterih pa gredo za njimi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), tako se z druge strani o tebi, preljubi, širi dober glas, da ne zasluži hvale, kdor te ljubi, pač pa slabo ravna, kdor te ne ljubi.

2. Ne omenim brez števila takih, v katerih si Kristusa preživljal, nasičeval, oblačil, obiskoval; tvoja pomoč bratu Heliodoru, ki je zabredel v stisko, bi mogla razvezati celo neme jezike. S kakšno hvaležnostjo, s kakšno hvalo je pripovedoval, kako si mu olajšal težave na potu, tako da te tudi jaz, počasne, ker me muči neznosna hiravost, na krilatih nogah, kakor pravijo, s prijateljskim pismom in prisrčno željo pozdravljam in objemam. Želim ti torej srečo in prosim Gospoda, naj porajajoče prijateljstvo trdno zveže.

2.

1. Ker me je z bratom Rufinom, ki je baje s sveto Melanijo1 prišel iz Egipta v Jeruzalem, veže neločljiva bratska ljubezen, te prosim, naj ti ne bo nadležno, da mu izročiš moje pismo, ki je priloženo temu pismu.2 Nikar ne presojaj mene po njegovih krepostih. Na njem boš videl izrazita znamenja svetosti; jaz pa, prah in trohica navadne prsti in že pepel, ko sem še živ, sem zadovoljen, če morejo moje brljave oči prenesti svit njegovih čednosti.

2. On se je pravkar okopal, je čist in bel kakor sneg; jaz pa umazan in z vso grešno nesnago, noč in dan s strahom čakam, da bi povrnil zadnji novčič (prim. Mt 5,26Mt 5,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 Resni?no, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne popla?aš zadnjega nov?i?a. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ker pa Gospod rešuje jetnike (Ps 145,7Ps 145,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Hvalo tvoje velike dobrote razglašajo in se radujejo tvoje pravi?nosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), in se ozira na ponižnega in krotkega in takega, ki se njegovih besed boji (prim. Iz 66,2Iz 66,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Saj je vse to naredila moja roka. Tako je vse to postalo, govori Gospod. Jaz pa gledam na tega, ki je ponižen, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), bo morda tudi meni, ležečemu v grobu pregreh, rekel: »Hieronim, pridi ven!« Sveti prezbiter Evagrij ti pošilja mnogo pozdravov. Brata Martinijana pozdravljamo s skupno vdanostjo; rad bi ga videl, toda vklepa me veriga hiravosti.

OPOMBE
1. O Melaniji gl. pismo 3,3,2 (in njemu pripadajočo opombo 15) in 39,5,4.

2. To je 3. pismo.