sveti Hieronim: “Pismo Starcu Pavlu v Konkordiji” (10)

sveti HieronimUVOD V PISMO
Ob 10. pismu se moramo prisrčno nasmejati. Začetni hvalnici naslovniku, stoletniku Pavlu, ki je živel v Konkordiji, mestecu na Beneškem, sledi njen neizprosni razlog: Hieronim bi pač rad dobil od njega knjige. Vidimo, da kljub puščavniškemu življenju1 nikdar ni ločen od civilizacije in se vseskozi izobražuje. »Hvalnica« na začetku je resnično slikovita, polna svetopisemskih podob in pestrih izrazov. S pismom mu pošilja življenjepis (še starejšega) puščavnika Pavla in po tem spisu lahko pismo datiramo okrog l. 376. Pravi, da je življenjepis skušal napisati preprosto, a da mu ni prav uspelo. Pismo je odgovor na Pavlovo pismo, kjer prosi, naj reče Rufinu, da mu vrne sposojena Tertulijanova dela.2 Zanimivo bi bilo vedeti, katere so »druge okusne reči«, o katerih govori na koncu pisma; najbrž gre za njegove spise.

BESEDILO PISMA

1.

 1. Kratkost človeškega življenja je kazen za grehe in smrt, ki pogosto seže po novorojenčku, ko mu zasveti luč, in spričuje, da se svet vsak dan bolj pogreza v pregrehe. Kajti ko se je kača po gadje ovila okrog prvega rajskega prebivalca in ga potegnila k zemlji (prim. 1 Mz 3), je večno prekletstvo in obsodbo nad človekom še odložila, ker se je umrljivost spremenila v devetsto in še več let (prim. 1 Mz 5), skorajda v drugo neumrljivost. Ko pa je kasneje greh polagoma postal hujši in hujši, je brezbožnost velikanov prinesla pogin vesoljnega sveta (1 Mz 6; 7).
  2. Po tem, bi dejal, krstu za očiščenje sveta se je človeško življenje skrčilo na kratko dobo. Pa še to ped časa smo skoraj zapravili s svojimi grehi, ki se zmeraj vojskujejo z božjo voljo. Koliko pa jih je, ki žive nad sto let, ali pa jih tako učakajo, da jim ni žal, da so jih učakali, kakor pravi Sveto pismo v knjigi psalmov: »Dni našega življenja je sedemdeset let, če pa mnogo, osemdeset; kar jih je več, je težava in bolečina« (Ps 89, 10.11Ps 89, 10.11
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  10 Ti gospoduješ nad objestnostjo morja, bu?anje njegovih valov ti krotiš. 11 Ti si Rahaba prebodel in razbil, s svojo mogo?no roko svoje sovražnike razkropil. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  )?

2.

1. Čemu, meniš, segam tako visoko in začenjam s tako davno preteklostjo, da bi se utegnil kdo z menoj pošaliti s Horacijevo besedo:

»Vojsko trojansko začne že z dvojnim Ledinim jajcem.«(3)

Zato, da bi tvojo starost in tvojo kakor Kristusovo belo glavo (prim. Raz 1,14Raz 1,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna, kakor sneg, in njegove o?i kakor ognjen plamen Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) počastil z dostojno besedo.
2. Glej, že kolobari stoto življenjsko leto, ti pa še zmeraj spolnjuješ Gospodove zapovedi in v podobah sedanjosti premišljuješ blaženost prihodnjega življenja. Vidiš jasno, stopaš trdno in varno, slišiš tenko, zobje imaš bele, glas poln, telo krepko in sočno. Sivi lasje se ne ujemajo z rdečimi lici in moči ne soglašajo s starostjo. Leta ti niso vzela dobrega spomina, kakor vidimo pri premnogih, hladna kri ti ni otopila bistrega duha, nagubanega obraza ti ne dela še starejšega razorano čelo in tresoča se roka ne blodi s pisalom v krivih črtah po povoščeni tablici.
3. Gospod nam na tebi razodeva čilost prihodnjega vstajenja, da bi spoznali, da je od greha, če drugi že živi po mesu umirajo, in da je sad pravičnosti, če kažeš ti mladost, ki je tvojim letom tuja. In čeprav vidimo mnoge, tudi grešnike, da so tako zdravi, jim vendar to daje hudič, da greše, tebi pa podeljuje Gospod, da se raduješ.

4.

1. Najspretnejši med Grki, o katerih je Cicero v svojem govoru za Flaka4 sijajno rekel, da jim je »lahkomiselnost prirojena in nečimrnost privzgojena«, so svoje ‘kralje in prvake za plačilo hvalili. Prav tako terjam zdaj tudi jaz plačilo za hvalo.
2. In nikar ne misli, da zahtevam malo: želim od tebe evangeljski biser (prim. Mt 13,46Mt 13,46
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

46 Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), Gospodove besede, čiste besede, srebro, z ognjem preskušeno v prsteni posodi, sedemkrat očiščeno (Ps 11,7Ps 11,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Zakaj Gospod je pravi?en, ljubi pravi?nost; pravi?ni bodo gledali njegovo obli?je. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), namreč Fortunacijanove komentarje5 in, da spoznam preganjalce, zgodovino Avrelija Viktorja6 ter Novacijanova7 pisma, da bomo, če spoznamo razkolnikov strup, toliko rajši pili protistrup svetega mučenca Ciprijana.
3. Za zdaj pošiljamo tebi, starčku Pavlu, še starejšega Pavla,8 s katerim smo se mnogo trudili, da bi se zaradi preprostejših bralcev preprostejše izražali. Pa me vem, kako je to: četudi je vrč poln vode, vseeno ohrani duh, katerega se je navzel, ko je bil nov.9 Če ti bo to darilce všeč, imamo še druge okusne reči, ki bodo z množico vzhodnega blaga prijadrale k tebi, če bo Sveti Duh dal ugoden veter.

OPOMBE

 1. Gl. 6. pismo in komentar.
 2. Prim. Pismo 5, 2,2
 3. Horacij, Epist. II, 3, 147.
 4. Cicero, Pro Flacco fragm. 2.
 5. Fortunacijan, po rodu Afričan, je bil 337 – 361 škof v Ogleju. Sestavil je v slabi latinščini kratko razlago evangelijev.
 6. Avrelij Viktor, po rodu Afričan, 389 rimski perfekt, je napisal zgodovino rimskih cesarjev (Caesares) od Avgusta do l. 360.
 7. Novacijan, rimski prezbiter, ki je spomladi 251 po izvolitvi Kornelija za rimskega škofa nastopil kot protiškof. V svoji shizmi je bil zelo rigorozen in je zanikal možnost odpuščanja ne le greha odpada od vere ampak celo drugih težkih grehov.
 8. Življenjepis puščavnika Pavla, ki ga je Hieronim napisal okrog l. 376 v halkiški puščavi. S tem je podan »terminus post quem« našega pisma.
 9. Prim. Horacij, Epist. I, 2, 69.70: »Duh, ki se vrč navzel ga je nov, mu dolgo ostane.« Hieronim pravi, da mu je težko preprosto pisati.

sveti Hieronim: “Pismo Kromaciju, Jovinu in Evzebiju” (7)

sveti HieronimUVOD V PISMO
To pismo skupaj s 6. pismom predstavlja Hieronimovo dopisovanje z oglejskimi prijatelji. Naslovljeno je na brata Kromacija in Jovina ter njunega prijatelja Evzebija. Poudarja, kako jih prijateljstvo dela eno z njim, veliki razdalji navkljub. Zato se njihovega pisma zelo veseli. Graja pa prijatelje, ker so mu pisali tako na kratko. V pismu se spominja tudi prijatelja iz otroških let Bonoza in hvali njegovo svetost. Kot se za antiko spodobi, tudi malce pretirava. Kar že ganljiva je njegova skrb za sestro. V tem pismu se nam bolje razjasni, kaj se je z njo sploh zgodilo; očitno jo je v krivoverstvo zapeljal duhovnik Lupicin. Pismo zaključi s pozdravi družini Kromacija in Jovina. Za današnji okus je pismo kar prenasičeno s svetopisemskimi referencami in metaforiko. Hieronim piše to pismo med svojim bivanjem v halkiški puščavi.1

BESEDILO PISMA

1.

 1. Tistih, ki jih je ljubezen povezala, pismo ne sme ločiti. Ne smem vas ločeno ogovarjati, saj se med seboj tako ljubite, da vas treh ljubezen nič manj ne spaja, kot jenarava dva združila.2 Dá, če bi se dalo, bi imena zapisal nedeljena, z eno samo črkico, saj me tudi vaše pismo poziva, naj imam enega za tri in tri za enega.
  2. Kajti, ko je po posredovanju svetega Evagrija3 prišlo k meni pismo v tisti del puščave, ki dela široko mejo med Sirci in Saraceni, sem se tako razveselil, da sem prekosil veselje tistega srečnega rimskega dneva, ko je po bitki pri Kanah Marcel v boju pri Noli prvič premagal ohole Hanibalove čete. In čeprav me imenovani brat4pogosto obišče in me neguje kakor svoje srce v Kristusu, mi je vendar pri slovesu, ker je šel daleč proč od mene, zapustil hrepenenje, nič manjše, kot je bilo veselje, ki ga je s prihodom prinesel.

2.

1. Zdaj kramljam z vašim pismom, ga objemam, ono pa z menoj govori; samo ono zna tukaj latinsko. Tukaj se moraš namreč naučiti barbarskega na pol jezika5 ali pa molčati. Kolikorkrat mi poteze znane roke prikličejo v spomin predrage obraze, tolikokrat ali mene ni tukaj ali ste vi tukaj. Verujte ljubezni, ki govori resnico: tudi ko tole pišem, ste mi vi pred očmi.
2. Naprej se pritožujem nad tem, da ste mi, četudi so med nami take daljave morja in zemlje, poslali tako kratko pismo, razen če sem si to zaslužil, ker vam nisem prej pisal, kakor pišete. Papirja vam, mislim, ni manjkalo, saj ga prinaša kupčija z Egiptom. In če bi bil Ptolomej zaprl morje, bi kralj Atal poslal kožice iz Pergama, da bi pomanjkanje papirja odtehtale kožice; zato se je v izročilu do danes ohranilo ime pergament.
3. Kaj torej? Ali naj torej mislim, da se je slu mudilo? Toda ena noč je dovolj za dolgo pismo. Ali da vas je zadrževalo kako delo? Toda ni večje nuje od one, ki jo nalaga ljubezen. Ostane dvoje: ali se vam ni ljubilo ali jaz nisem vreden. Izmed teh dveh možnosti raje vas obtožim, da ste bili malomarni, kot pa sebe, da nisem vreden; kajti laže je, popraviti malomarnost kot vneti ljubezen.

3.

1. Bonoz6 je, pišete, kot sin Ichthyos7 šel v vodnate kraje, mi pa, ki se nas drži staro blato, lazimo kakor kače in škorpijoni po suhem. On že tepta kači8 glavo, mi pa smo še za hrano kači, ki po božji sodbi žre prst. On se zmore povzpeti že do najvišjega psalma na stopnicah,9 za nas pa, ki jokamo še na prvi stopnici, ne vem, če bo kdaj mogoče reči: »Svoje oči dvigam h goram, od koder mi pride rešitev. On biva kakor Janez med pretečimi valovi sveta na varmem otoku, namreč v naročju cerkve, in morda že jé knjigo,10 jaz pa ležeč v grobu svojih hudobij in povezan z vezmi grehov pričakujem Gospodov klic iz evangelija: »Hieronim, pridi ven!« (prim. Jan 11, 43.44Jan 11, 43.44
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

43 In ko je to izrekel, je z mo?nim glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!« 44 In umrli je prišel ven, na nogah in rokah povezan s povoji, in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim re?e: »Razvežite ga in pustite, naj hodi.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)
2. Ker je po prerokovih besedah vsa moč hudiča v njegovih ledjih (prim. Job 40,11Job 40,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Izlij izbruhe svoje jeze, poglej vsakega prevzetneža in ga ponižaj! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), je Bonoz nesel svoj pas, ki ga je imel okoli ledij, nesel čez Jordan in ga tam v razpoki skale skril, pozneje pa našel strohnjenega (prim. Jer 13,4-7Jer 13,4-7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

4 »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš krog ledij; vstani, pojdi k Evfratu in ga ondi skrij v skalni razpoklini!« 5 Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je Gospod ukazal. 6 Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: »Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, ki sem ti ga ukazal ondi skriti!« 7 Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril. A glej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in zapel: »Gospod, ti imaš v oblasti moja ledvica; (prim. Ps 138,13Ps 138,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) raztrgal si moje vezi, tebi bom daroval hvalno daritev (Ps 115,7Ps 115,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Roke imajo, pa ne tipajo, noge imajo, pa ne hodijo; glasu ne dajo iz svojega grla. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
),” mene pa je pravi Nebukadnezar v verigah odvedel v Babilon, v potrtost mojega duha; tam mi je nadel jarem sužnosti, tam me je vkoval v železje in mi ukazal peti sionske pesmi (prim. Ps 136,3Ps 136,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Hvalite Gospoda gospodov, ker vekomaj traja njegovo usmiljenje! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), jaz pa sem mu odgovoril: »Gospod odklepa jetnike, Gospod razsvetljuje slepe« (Ps 145, 7-8Ps 145, 7-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Hvalo tvoje velike dobrote razglašajo in se radujejo tvoje pravi?nosti. 8 Blag in usmiljen je Gospod, potrpežljiv in silno milostljiv. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). In da začeto razliko na kratko končam: jaz prosim odpuščanja, on pričakuje venec.

4.

1. Moja sestra je v Kristusu sad svetega Julijana: on je sadil, vi zalivajte, Gospod bo dal rast (prim. 1Kor 3,6). Jezus mi jo je dal za rano, ki jo je hudič vsekal; potem mi jo je vrnil živo namesto mrtve. Glede nje se, kakor pravi poganski pesnik, vsega bojim, čeprav je varno.11 Sami veste, kako spolzka je pot mladosti, na kateri je tudi meni spodrsnilo in po kateri tudi vi niste brez strahu hodili.
2. Zlasti zdaj, ko je na tej poti, jo morajo vsi podpirati z nauki, ji vsi dajati poguma s spodbudnimi besedami, to je, vaša svetost jo mora pogosto krepiti s pismi. In ker ljubezen vse prenese, vas rotim, da prosite tudi škofa Valerijana,12 naj jo ohrabri s pismom. Saj veste, da dekliška srca utrdi predvsem to, da starejši skrbijo za njih.

5.

V mojem rojstnem mestu namreč, kjer je zarobljenost doma, je bog trebuh in se živi tja v dan: svetejši je, kdor je bogatejši. In na ta lonec je prišel, kakor pravi znani ljudski pregovor, primeren pokrov,13 duhovnik Lupicin. Zanj velja še drug rek, ki je, kakor pravi Lucilij,14 edini, ki se mu je Kras kdaj v življenju nasmejal: »Za oslovski gobec je osat prava solata.« Tako torej krmari nevešč krmar prevotljeno ladjo in vodi slepec slepce v jamo (prim. Mt 15,14Mt 15,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Pustite jih! Slepi so, vodniki slepih. ?e pa slepi slepega vodi, oba v jamo padeta.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) ter je predstojnik tak, kakršni so tisti, katerim je predstojnik.15

6.

1. Skupno mater,16 ki je glede svetosti vajina družica, a vaju s tem prekaša, ker vaju je taka rodila, da se njeno telo res lahko imenuje zlato, pozdravljamo z iskrenim spoštovanjem, prav tako tudi od vseh cenjene sestre, ki so premagale spol in svet, ki so za svetilke pripravile obilo olja in čakajo ženinovega prihoda (prim. Mt 25,1-4Mt 25,1-4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Prilika o pametnih in nespametnih devicah 25 1 Tedaj bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. 3 Nespametne so vzele svetilke, niso pa s seboj vzele olja; 4 pametne pa so s svetilkami vred vzele olja v posodicah. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
2. Blagor hiši, kjer prebivajo vdova Ana (prim. Lk 2,36Lk 2,36
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

36 In bila je neka prerokinja Ana, Fanuelova h?i iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem ko je z možem preživela sedem let od svojega devištva, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), hčere prerokinje (prim. Apd 21,9Apd 21,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Imel je štiri h?ere, device, ki so prerokovale. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in dva Samuela,17 v templju vzgojena! Srečna streha, kjer vidimo mater mučenico, ki jo venča venec makabejskih mučencev.18 Četudi vsak dan izpovedujete Kristusa, ko spolnjujete njegove zapovedi, se je vendar tej zasebni odliki pridružila še javna, vsem znana hvala, da ste vi nekdaj iz svojega rojstnega mesta izključili strup arijanskega nauka.
3. Pa se morda čudite, da sem na koncu svojega pisma zopet od kraja začel. Kaj naj storim? Ne morem srcu prepovedati, da govori. Kratkost pisma pravi: molči; hrepenenje po vas sili: govôri. Beseda prehiteva besedo; govor je ves zmeden: ljubezen ne pozna reda.

OPOMBE

 1. Hieronim se je po dolgem preudarjanju v Antiohiji l. 376 odločil za anahoretsko življenje in šel v halkiško puščavo, tako imenovano po mestu Halkis, ki leži jugovzhodno od Antiohije in jugozahodno od Bereje (Aleppo, Hereb). Tam se je pokoril in pridno študiral.
 2. Kromacij in Evzebij sta bila rodna brata, Jovin njun prijatelj.
 3. Evagrij iz ugledne antiohijske družine je prišel v Italijo z vercelskim škofom Evzebijem, ko se je ta l. 363 vrnil iz pregnanstva na Vzhodu. V Italiji je ostal celo desetletje in se kot duhovnik vrnil v Antiohijo. Po smrti Pavlina, škofa Evstatijevih pristašev, je postal njegov naslednik (388/89 – 393?). Hieronim se tam je z njim spoprijateljil. Evagrij je posredoval nekatera njegova pisma.
 4. Evagrij.
 5. Lekciji barbarus semisermo discendus, v rokopisih dobro izpričani, dajem prednost pred Hilbergovo konjekturo barbarus seni sermo discendus.
 6. Bonoz je bil sin uglednih in premožnih staršev, s Hieronimom sta skupaj odraščala in študirala ter se celo skupaj odpravila v Galijo. V pismu Rufinu (Pismo 3,4) izvemo, da je zapustil svet in odšel za puščavnika na samoten otok, verjetno nekje v Kvarnerskem zalivu.
 7. Ichthys (riba) – kriptogram za Jezusa Kristusa, ker je beseda sestavljena iz začetnih črk tehle grških besed: I[esus] Ch[ristosj th[eu] [h]y[ios] s[oter] = Jezus Kristus, božji Sin, Zveličar.
 8. Gre seveda za kačo – hudiča iz 1Mz 3,1.
 9. Ps 119 – 133 so »pesmi stopnic« (gradualni psalmi). Hieronim hoče ponazoriti razliko v duhovni stopnji. Prvi izmed teh psalmov, iz katerega navaja Hieronim 1. vrsto, je pesem upanja in zaupanja v božjo pomoč, zadnji, ki ga sme Bonoz prepevati, pa je hvalospev božji vsemogočnosti.
 10. Prim. Raz 10,10Raz 10,10
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  10 In vzel sem knjižico iz angelove roke ter jo snedel; in v mojih ustih je bila sladka ko med, a ko sem jo snedel, mi je v trebuhu zagrenelo. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  . Bonoz, ki biva na otoku kakor apostol Janez, prejema morda tudi božja razsvetljenja razodetja. Prim. pismo 3, 4 (na koncu).
 11. Vergilij, Eneida IV, 298: »omnia tuta timens«
 12. Valerijan, škof v Ogleju 369-388?, ki je okoli sebe zbral nekakšno meniško skupino asketov (prezbiter Kromacij, Evzebij, Jovin, menih Krizogon, diakon Julijan, subdiakon Niceas …).
 13. Ta pregovor navaja Hieronim tudi v pismu 127,9.
 14. Satirik Gaj Lucilij (180-102)
 15. Ta Lupicin je domnevno kriv zablode Hieronimove sestre. Hieronim sploh ne skriva svojih antipatij do njega.
 16. gl. op. k 1,1
 17. Brata Kromacij in Evzebij. Samuel je bil velik prerok Stare zaveze. Mazilil je kralja Savla in Davida. Rojen je bil nerodovitni materi po čudežu, zato je bil darovan v templju. Tam je doživel zelo znano poklicanje (1Sam 3). Tu Hieronim pač hoče polaskati naslovnikom.
 18. Makabejci so bili slavna judovska družina, ki je v času grške okupacije Palestine stopila na čelo odpora in v njem izgubila svoje življenje (1 Mkb 3 …).

Vir

sveti Hieronim: “Pismo Julijanu Oglejskemu, diakonu” (6)

sveti HieronimUVOD V PISMO
Sveti Hieronim iz puščave1 piše diakonu Julijanu, svojemu prijatelju iz Ogleja. V sodobnem času elektronskih medijev je kar nekako nedojemljivo, kako pomembna so bila takšna dopisovanja za razširjanje novic. Zato Hieronim tudi posveča toliko pozornosti in se tako opravičuje, da dolgo ni pisal. To je pomenilo takorekoč temo, molk, pretrganje stikov.
V pismu Hieronim sprašuje po svoji sestri. Iz pisma lahko sklepamo,2 da je zapadla v neko krivoverstvo, a jo je diakon Julijan spametoval. Hieronim mu je bil za to prisrčno hvaležen.
6. in 7. pismo predstavljata Hieronimovo korespondenco s prijatelji iz Ogleja.

BESEDILO PISMA

1.

 1. Star pregovor pravi: »Lažnivcu se ne verjame, čeprav je res, kar pravi.« Vidim, da je to mene zadelo, ko me kregaš, da molčim in ti ne pišem. Ali naj rečem: »Pogosto sem pisal, toda pismonoše so bili malomarni?« Odgovoril mi boš: »Vsi, ki ne pišejo radi, se že od nekdaj tako izgovarjajo. Ali naj rečem: »Nikogar nisem našel, da bi nesel pismo?« Dejal boš, da jih je mnogo, mnogo sem in tja potovalo. Ali naj zatrjujem, da sem (pisma) tem izročil? Toda ti bodo tajili, ker jih niso oddali, midva, daleč vsaksebi, pa ne bova vedela, pri čem sva. Kaj naj torej storim?
  2. Četudi nisem kriv, bom prosil odpuščanja, ker se mi zdi bolj prav, da se vdam in prosim za mir, kot da se uprem in zanetim prepir. Vedi, da me je dolga telesna bolezen in duševna bol tako zdelala, da sem bil v smrtni nevarnosti komaj še pri zavesti.3 Da ne boš imel tega za zlagano, bom po navadi govornikov za dokaz poklical še priče.

2

1. Tukaj je bil sveti brat Heliodor,4 ki je hotel z menoj v puščavo, pa je odšel, ker so ga moje pregrehe odgnale. Toda moja sedanja gostobesednost bo popravila vso krivdo. Kajti, kakor pravi Flak v satiri:

Pevci imajo lastnost, da, kadar jih prosi prijatelj,
naj zapojo, ostane srce vsem prošnjam zaprto;
če jih ne prosi nihče, pa konca najti ne znajo.
(5)

Odslej te bom tako zasipal s svežnji pisem, da me boš začel prositi, naj ti več ne pišem. Veseli me, da je moja sestra, tvoja hči v Kristusu, stanovitna v tem, kar je začela,6 o čemer mi ti prvi poročaš.
2. Kajti tu, kjer sem zdaj, mi je neznano ne samo to, kaj se doma godi, marveč celo to, ali moje rodno mesto sploh še stoji.7 In čeprav me hiberska kača8 z grdim obrekovanjem trga, se ne bojim človeške sodbe, ker bom imel Boga za sodnika;

če svet se zruši in podere,
med razvalinami bal ne bom se.
(9)

Zato te prosim, imej v mislih apostolov ukaz, s katerim uči, da mora naše delo obstati (prim. 1Kor 3, 14), ter si zasluži Gospodovo plačilo s tem, da jo rešiš, in me pogosto razveseliš s poročili o najinem skupnem ponosu v Kristusu.10

 

OPOMBE

 1. Hieronim se je po dolgem preudarjanju v Antiohiji l. 376 odločil za anahoretsko življenje in šel v halkiško puščavo, tako imenovano po mestu Halkis, ki leži jugovzhodno od Antiohije in jugozahodno od Bereje (Aleppo, Hereb). Tam se je pokoril in pridno študiral.
 2. Gl. tudi 7. pismo in 13. pismo.
 3. Hieronim je v Antiohiji hudo zbolel. Evagrij je skrbel zanj.
 4. Heliodor je bil sin ugledne družine v Altinu, mestecu ob lagunah severno od Benetk. Obstajajo domneve, da se je s Hieronimom spoznal v času študija. Zagotovo pa se srečata v Ogleju, v krogih asketov, ki se zbirajo okrog škofa Valerijana (369-388?). S Hieronimom gre na Vzhod, skupaj obiščeta Jeruzalem, sta še nekaj časa skupaj v Antiohiji, a ne gre z njim v puščavo. Odpravi se domov, kjer skrbi za nečaka, osirotelega Nepotijana. V Altinu postane duhovnik in okoli l.380 tamkajšnji prvi škof. L. 381 se udeleži oglejske sinode, kjer je tudi sv. Ambrozij Milanski. Umre kmalu po l. 400. Njegov spomin se obhaja 3. julija.
 5. Horacij, Satur. I, 3,1-3
 6. Hieronimova sestra je sicer zabredla v zmoto, pa se po prizadevanju diakona Julijana spokorila in bila stanovitna – gl. tudi 7. pismo.
 7. Hieronim misli to popolnoma resno; komaj leto ali dve po tem pismu je njegovo rojstno mesto Stridon brez sledu izginilo.
 8. Kdo je ta hiberska (španska) kača? Nekateri mislijo na prezbiterja Lupicina, ki ga Hieronim zaničljivo omenja v pismu 7,5. Verjetneje se mi zdi, da pomeni excetra (kača) žensko s strupenim jezikom. Morda gre celo za njegovo teto Kastorino (gl. 13. pismo).
 9. Horacij, Carm. III, 3, 7.8
 10. Hieronimov in Julijanov »skupni ponos v Kristusu« je Hieronimova v dobrem stanovitna sestra.

Vir

sveti Hieronim: “Pismo Florentinu” (5)

sveti HieronimUVOD V PISMO
Peto pismo ima predvsem obliko prošnje. V njem izvemo več podatkov o Hieronimovem življenju in stanju, v katerem se nahaja. Je manj svetopisemsko, čeprav v njem razloži zelo pomembno načelo za preučevanje Svetega pisma.
Sveti Hieronim Florentina prosi za knjige. Njegova prošnja je kar velika, saj naslovov ne navaja v pismo, ampak priloži kar seznam. Sklepamo lahko, da je bil Florentin premožen, saj Hieronim pravi, kako mnogim ljudem večkrat kaj ustreže. Celo sklicuje se na to. Ker je Florentin dober do drugih, naj bi pomagal tudi njemu. Čeprav mu ne obljubi plačila, mu pa v zameno ponudi uslugo, da mu bo priskrbel prepise, če jih bo želel.
Iz pisma je razvidnih več podatkov. Približno izvemo za kraj, kjer Hieronim biva, in za sodelavce, ki jih ima. Na voljo ima namreč veliko prepisovalcev. To pomeni, da je imel Hieronim v tistem času že kar močan ugled.
Na koncu še navede, kako je rešil neko težavo. Izvemo nekaj malega o Cerkvi in okoliščinah, v katerih deluje.

BESEDILO PISMA

1.

Ko bivam v tistem delu puščave, ki ob Siriji meji na deželo Saracenov,1 so mi prinesli tvoje pismo, preljubi. Ko sem ga prebral, se mi je spet vnelo tako hrepenenje, da bi potoval v Jeruzalem, da bi to, kar bi bilo všeč prijateljski ljubezni, skoraj škodilo poklicu.2 Zdaj ti torej, kolikor morem, pošiljam pismo namesto sebe. Četudi odsoten po telesu prihajam z ljubeznijo in v duhu, prisrčno proseč, naj novega prijateljstva, ki ga veže Kristusova vez, razdalja kraja ali časa ne raztrga. Da, rajši ga tesneje poveživa s pismi; naj potujejo med nama, naj se srečujejo, naj z nama kramljajo. Ljubezen ne bo mnogo izgubila, če se bo tako s seboj pogovarjala.

2.

 1. Kakor pišeš, brat Rufin še ni prišel, in ko pride, mojemu hrepenenju ne bo Bog ve kaj pomagalo, ker ga ne bom videl. On je namreč tako daleč od mene, da ne more pohiteti sem, mene pa ovirajo meje samote, ki sem si jo izbral, da mi ni več dovoljeno, čemur sem se odrekel.
  2. Zatorej ga rotim in prav lepo prosim, da mu ti rečeš, naj ti da komentarje blaženega Reticija, avgustodunskega škofa,3 v katerih je z vzneseno besedo razložil Visoko pesem, da jih prepišeš. Pisal mi je tudi nekdo iz domovine imenovanega brata Rufina, stari Pavel,4 da je njegova knjiga Tertulijanovih spisov5 pri njem6 in jo krepko terja nazaj. In potem te prosim, pošlji mi knjige, o katerih ti priloženi seznam govori, da jih ne morem prepisati.
  3. Prav tako mi pošlji tudi razlago Davidovih psalmov in zelo obsežno knjigo o sinodah7 svetega Hilarija, ki sem jih zanj v Trevirih z lastno roko prepisal. Saj veš, da je to hrana krščanske duše, če Gospodovo postavo premišljuje noč in dan (Ps 1, 2Ps 1, 2
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  2 marve? se veseli Gospodove postave in jo premišljuje podnevi in pono?i. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Druge gostoljubno sprejemaš, tolažiš, z denarjem podpiraš; če boš meni storil, česar te prosim, me boš bogato obdaroval.
  4. In ker je Gospod dal, da imam premnogo svetih knjig, mi tudi ti povej, kaj hočeš; karkoli boš želel, ti pošljem. Ne misli, da mi bo nadležno, če kaj naročiš; imam ljudi, ki prepisujejo stare spise. Pa tudi za to, kar zahtevam, ne obetam nobenega plačila. Brat Heliodor mi je naznanil, da mnogo preiskuješ o Svetem pismu, pa nič pravega ne najdeš; seveda, če bi tudi vse imel, si bo spoštovanje (do Svetega pisma) osvojilo pravico, da bo še več terjalo.

3.

Učitelja tvojega dečka, o katerem si mi pisal in je bil nedvomno njegov zvodnik, je prezbiter Evagrij, ko sem bil še v Antiohiji, vpričo mene pogosto karal. On pa mu je odgovarjal: »Jaz se ničesar ne bojim.« Pravi, da ga je njegov gospodar odpustil, in glej, zdaj je tu; če vam je prav, ga pošljite, kamor hočete. Menim, da človeka, ki blodi okrog, ne pustim dalje bežati. Ker torej v tej puščavi tvojemu ukazu ne morem ustreči, sem naprosil dragega mi Evagrija, naj tako zaradi tebe, kakor zaradi mene na stvar dalje skrbno pazi.

OPOMBE

 1. Prim. F.K. Lukman, Hieronimova pisma, Celje 1941, 6-7lje 1941, 6-7
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrana zbirka EKU ne vsebuje vpisane knjigeMesto:

  WP-Bible plugin
  . Verjetno v puščavi Halkis, ki je jugovzhodno od Antiohije in jugozahodno od Bereje (Aleppo, Haleb, današnja Sirija), v kateri je živelo veliko število samotarjev. Puščava je bila prav ob meji saracenskega ozemlja.
 2. Puščavniškem življenju.
 3. Reticij je bil pod cesarjem Konstantinom škof v Avgustodunu (Autun, Francija. Po Hieronimovem poročilu (De viris illustribus 82) je poleg razlage Visoke pesmi napisal obsežno delo zoper Novaciana. O komentarju je Hieronim kasneje (Pismo 37,3,4) zelo slabo sodil, češ da so v njem neštevilne reči, ki se mu gabijo, da je več takega, kar mu ni všeč, kakor takega, kar mu je všeč.
 4. S tem izrazom bolj kot na ime te osebe namiguje na apostola Pavla, ki je v starih letih podobno zahteval nazaj pergamente. Prim. 2 Tim 4,132 Tim 4,13
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  13 Kadar prideš, prinesi plaš?, ki sem ga pustil v Troadi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ; Flm 1,9Flm 1,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 te rajši iz ljubezni prosim; tak, kakršen sem, stari Pavel, zdaj še ujetnik Jezusa Kristusa, Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  .
 5. Prim. A. Hamman, Korenine naše vere, Ljubljana 1993, 164na 1993, 164
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrano poglavje ne obstaja!

  WP-Bible plugin
  . Tertulijan (ok. 160 – ok. 220). Bil je sin centuriona. Spreobrnil se je v krščanstvo in postal duhovnik. Napisal je več pomembnih apologetskh spisov. Zelo ga je občudoval sv. Avguštin, v svojih delih pa ga omenja tudi sv. Hieronim. Tertulijan se je na koncu izgubil v montanizmu.
 6. Pri Rufinu.
 7. Za Rufina.

Vir

sveti Hieronim: “Pismo Florentinu, o začetku prijateljstva” (4)

sveti Hieronimsveti Hieronim Florentinu, o začetku prijateljstva

UVOD V PISMO

V četrtem pismu so navzoče vse pomembne prvine prvih pisem. Omenja Rufina. Njegov jezik je nabit s pohvalami in prehaja v skoraj pesniško obliko, vsebuje pa tudi veliko svetopisemskih citatov in oblik.
Pozdravlja prijatelja Florentina, s katerim želi ohraniti prijateljske vezi. Spet se zelo pohvalno izrazi o Florentinovih delih. Očitno je, da si Hieronim zelo želi srečati Florentina in Rufina, a mu razmere tega ne dovoljujejo.
Govori tudi o svoji bolezni in grešnosti, čeprav se nam v tem zdi, da na trenutke zapade v leporečje.
BESEDILO PISMA

1.

1. Kako lepo razna ljudstva o tebi, blagi, govore, moreš po tem presoditi, da sem te prej vzljubil, kot spoznal. Kakor namreč apostol pravi: »Grehi nekaterih ljudi so že prej očitni in gredo pred njimi v sodbo« (1 Tim 5,241 Tim 5,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Grehi nekaterih ljudi so o?itni in gredo na sodbo pred njimi, pri nekaterih pa gredo za njimi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), tako se z druge strani o tebi, preljubi, širi dober glas, da ne zasluži hvale, kdor te ljubi, pač pa slabo ravna, kdor te ne ljubi.

2. Ne omenim brez števila takih, v katerih si Kristusa preživljal, nasičeval, oblačil, obiskoval; tvoja pomoč bratu Heliodoru, ki je zabredel v stisko, bi mogla razvezati celo neme jezike. S kakšno hvaležnostjo, s kakšno hvalo je pripovedoval, kako si mu olajšal težave na potu, tako da te tudi jaz, počasne, ker me muči neznosna hiravost, na krilatih nogah, kakor pravijo, s prijateljskim pismom in prisrčno željo pozdravljam in objemam. Želim ti torej srečo in prosim Gospoda, naj porajajoče prijateljstvo trdno zveže.

2.

1. Ker me je z bratom Rufinom, ki je baje s sveto Melanijo1 prišel iz Egipta v Jeruzalem, veže neločljiva bratska ljubezen, te prosim, naj ti ne bo nadležno, da mu izročiš moje pismo, ki je priloženo temu pismu.2 Nikar ne presojaj mene po njegovih krepostih. Na njem boš videl izrazita znamenja svetosti; jaz pa, prah in trohica navadne prsti in že pepel, ko sem še živ, sem zadovoljen, če morejo moje brljave oči prenesti svit njegovih čednosti.

2. On se je pravkar okopal, je čist in bel kakor sneg; jaz pa umazan in z vso grešno nesnago, noč in dan s strahom čakam, da bi povrnil zadnji novčič (prim. Mt 5,26Mt 5,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 Resni?no, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne popla?aš zadnjega nov?i?a. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ker pa Gospod rešuje jetnike (Ps 145,7Ps 145,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Hvalo tvoje velike dobrote razglašajo in se radujejo tvoje pravi?nosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), in se ozira na ponižnega in krotkega in takega, ki se njegovih besed boji (prim. Iz 66,2Iz 66,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Saj je vse to naredila moja roka. Tako je vse to postalo, govori Gospod. Jaz pa gledam na tega, ki je ponižen, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), bo morda tudi meni, ležečemu v grobu pregreh, rekel: »Hieronim, pridi ven!« Sveti prezbiter Evagrij ti pošilja mnogo pozdravov. Brata Martinijana pozdravljamo s skupno vdanostjo; rad bi ga videl, toda vklepa me veriga hiravosti.

OPOMBE
1. O Melaniji gl. pismo 3,3,2 (in njemu pripadajočo opombo 15) in 39,5,4.

2. To je 3. pismo.

sveti Hieronim: “Pismo Rufinu” (3)

UVOD V PISMO
sveti Hieronim
Sveti Hieronim se v svojem tretjem pismu obrača na prijatelja Rufina. Njegovo pismo je zelo osebno, stil pa zelo gost. V njem je vse polno svetopisemskih navedkov. Tudi takrat, ko ne navaja Svetega pisma, Hieronim uporablja svetopisemsko besedišče.
Verjetno piše iz Halkidske puščave. Vidi se, kako občuduje prijatelja in življenjske odločitve, ki jih je naredil.
Rufin je bil doma iz Konkordije, nedaleč od Ogleja. Rodil je v premožni družini. Ko je šel študirat v Rim, se je tam srečal s Hieronimom. Takoj se je začelo njuno prijateljstvo. Po študiju se je Rufin vrnil v domače kraje in se blizu Ogleja pridružil skupnosti asketov. V času pisma pa je Rufin že v Egiptu, kjer živi asketsko življenje. Vemo, da je pismo nastalo pred letom 393, saj sta se do takrat dobra prijatelja razšla.
V prvem delu Hieronim izraža svojo ljubezen do Rufina. Pove mu, kaj je o njem izvedel. V drugem delu, ki je daljši, pa se z vso hvalo spominja Bonoza, s katerim je preživel prvi del svojega življenja. Hvali tudi njegove vrline.
Hieronim omenja tudi svojo bolezen.

BESEDILO PISMA

1.

 1. Čeprav sem že poprej iz nauka svetih knjig spoznal, da Bog več da, kot ga prosimo in pogosto podeli, “česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo (1 Kor 2,91 Kor 2,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 ampak, kakor je pisano: »Kar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v ?lovekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  )”, sem vendar zdaj to sam na sebi doživel, predragi Rufin.1 Kajti jaz, ki se mi je želja, da bi si z dopisovanjem čarala pred duha podobo pričujočnosti, zdela zelo drzna, slišim, da greš globlje in globlje v egiptovske samote,2 obiskuješ zbore menihov in hodiš med božjo družino na zemlji.
  2. Ko bi mi zdaj Gospod Jezus Kristus nepričakovano dal, da bi bil prenesen kakor Filip k dvorniku (prim. Apd 8,26-40Apd 8,26-40
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Filip krsti dvornika etiopske kraljice 26 Filipu je pa rekel Gospodov angel: »Vstani in pojdi proti jugu na pot, ki drži iz Jeruzalema v Gazo; samotna je.« 27 Vstal je in šel. In glej, neki Etiopec, dvornik, mogo?en služabnik etiopske kraljice kandáke, ki je bil nad vsemi njenimi zakladi in je bil prišel v Jeruzalem molit, 28 se je vra?al in na vozu sedé bral preroka Izaija. 29 Duh je pa rekel Filipu: »Stopi tja in se pridruži temu vozu!« 30 Filip je tedaj prihitel, slišal, da bere preroka Izaija, in rekel: »Ali razumeš, kar bereš?« 31 Ta je odgovoril: »Kako bi neki mogel, ?e me nih?e ne pou?i?« Povabil je torej Filipa, naj stopi na voz in prisede. 32 Mesto v pismu, ki ga je bral, je pa bilo tole: »Kakor ovca je bil peljan v klanje; in kakor je jagnje pred tistim, ki ga striže, brez glasu, tako ni odprl svojih ust. 33 Ker se je ponižal, je bila sodba nad njim odpravljena. Kdo bi opisal njegov rod? Zakaj njegovo življenje je vzeto z zemlje.« 34 Dvornik se je obrnil do Filipa in rekel: »Prosim te, o kom prerok to govori, o sebi ali o kom drugem?« 35 Filip je odprl usta, za?el s tem mestom v pismu in mu oznanil evangelij o Jezusu. 36 Ko sta tako nadaljevala pot, sta prišla do neke vode in dvornik je rekel: »Glej, voda! Kaj brani, da bi jaz ne bil krš?en?« 37  38 Ukazal je voz ustaviti in stopila sta v vodo oba, Filip in dovrnik, in ga je krstil. 39 Ko sta pa stopila iz vode, je Duh Gospodov vzel Filipa in dvornik ga ni ve? videl; in šel je veselo svojo pot. 40 Filip se je pa znašel v Azotu in je dalje gredo? vsem mestom oznanjal evangelij, dokler ni prišel v Cezarejo. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  )3 ali Habakuk k Danielu (prim. Dan 14,32 -38Dan 14,32 -38
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrano poglavje ne obstaja!

  WP-Bible plugin
  ),4 kako bi te objel in se tesno oklenil tvojega vratu, kako bi pritisnil svoje ustnice na obličje, ki je nekdaj z menoj zablodilo v zmote in se potem zmodrilo! Ker pa tega nisem vreden in so pogostne bolezni strle moje telo, slabotno, tudi ko je zdravo,5 ti namesto sebe pošiljam naproti to pismo, ki naj te ujame v zanko ljubezni in privede k meni.

2.

 1. Prvo srečno novico, ki me je nepričakovano razveselila, mi je poslal Heliodor. Nisem verjel, da je res, kar sem želel, da bi bilo res, ker je tudi on dejal, da je le od drugod slišal, in ker je bila stvar tako nova, da je novost novici jemala verjetnost. Da je neodločeni in omahujoči duh novico verno zaupljivo sprejel, ga je z zanesljivim poročilom prepričal neki aleksandrijski menih, ki ga je blago in vdano ljudstvo poslalo k egiptovskim izpovedovalcem in po volji že mučencem.6
  2. Priznavam, da še tudi s tem moja sodba ni bila trdna. Ker namreč ni poznal ne tvojega rojstnega mesta7 ne tvojega imena, se je zdelo, da je samo s tem nekaj več povedal, ker je isto trdil, kar so že drugi naznanili. Na koncu je prišla resnica z vso težo na dan. Potniki, ki so v velikem številu prihajali in odhajali, so namreč pogosto pravili, da je Rufin v Nitriji8 in da je odšel k blaženemu Makariju.9
  3. Tu pa bi vernosti skoraj popustil vajeti in takrat mi je bilo res žal, da sem bolan. In če me oslabele telesne moči ne bi kakor spona zadrževale, bi mi ne moglo zaustaviti pobožno hiteče korake ne sreda poletja s svojo pripeko ne morje, popotnikom nikoli varno. Verjemi mi, brat; mornar, ki ga vihar premetava, se ne ozira tako željno po pristanu, žejne poljane ne hrepene tako po dežju, mati ne pričakuje ob morskem zalivu sede s toliko skrbjo svojega sina.

3.

 1. Ko me je iznenada od tebe iztrgal vrtinec, ko me je tebi, ki sem ti bil v ljubezni zvest prijatelj, iztrgala hudobna ločitev,10

»mi nad glavo temačen oblak prignal je nevihto«11
»krog in krog bilo le morjé, bilo le nebo je.«12

Ko sem romal, ne da bi vedel kam, ko so me Trakija, Pont in Bitinija ter pot skoz vso Galatijo in Kapadokijo in dežela Kilikijcev strli s svojo pekočo vročino, se mi je, brodolomcu, naposled Sirija ponudila za varen pristan. Tam sem prebolel vse bolezni, kar jih je mogoče, in od dveh očes izgubil eno: Inocencija, kos mojega srca, je namreč ugrabila nagla vročica.
2. Zdaj imam še eno in edino oko, našega Evagrija,13 ki sem mu v nepotrebno nadlego, še zmeraj bolan. Spremljal nas je tudi Hilas,14 suženj svete Melanije,15 ki je s čistim življenjem izpral madež sužnosti. Tudi ta mi je na novo odprl še ne zaceljeno rano. Ker pa apostolova beseda prepoveduje žalovati za umrlimi (prim. 1 Tes 4,121 Tes 4,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 da bi tako spodobno živeli pred tistimi, ki so zunaj, in bi ne potrebovali nikogar. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in ker je vesela novica16 omilila prehudo žalost, ti to naznanjamo, da izveš, če še ne veš; če pa si že prej izvedel, se skupaj veseliva.

4.

 1. Tvoj Bonoz,17 pravzaprav moj ali bolje, najin, že stopa po lestvi, ki jo je Jakob videl v sanjah (prim. 1 Mz 28,121 Mz 28,12
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  12 Tedaj se mu je sanjalo: Glej, lestvica je bila postavljena na zemljo in njen vrh je segal do neba in angeli božji so hodili po njej gor in dol. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ): nosi svoj križ (prim. Mt 16,24Mt 16,24
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  ?e ho?e kdo priti za menoj 24 Takrat je Jezus rekel svojim u?encem: »?e ho?e kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter hodi za menoj! Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), ne skrbi za jutri (prim. Mt 6,34Mt 6,34
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  34 Ne bodite torej v skrbeh za jutri; kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; zadosti je dnevu njegova lastna težava. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) in se ne ozira nazaj (prim. Lk 9,62Lk 9,62
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  62 Jezus pa mu je rekel: »Nih?e, kdor roko položi na plug in se ozira nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo.« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Seje v solzah, da bo žel v veselju (prim. Ps 125,5Ps 125,5
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  5 Kateri pa krenejo na svoja kriva pota, nje naj Gospod zapodi z drugimi hudodelci. Mir bodi nad Izraelom! Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in je po Mojzesovem skrivnostnem zgledu v puščavi nasadil kačo na kol (prim. 4 Mz 21,94 Mz 21,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 Mojzes je napravil bronasto ka?o in jo obesil na drog. ?e je koga ka?a pi?ila in se je ozrl na bronasto ka?o, je ostal živ. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ; Jn 3,14Jn 3,14
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 In kakor je Mojzes povzdignil v puš?avi ka?o, tako mora biti povzdignjen Sin ?lovekov, Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Pred to resnico naj se skrijejo zlagane in čudežne zgodbe, ki jih je zapisalo grško ali rimsko pero!
  2. Glej, mladenič, z nami v svetnih svobodnih umetnostih izobražen, zelo bogat in med vrstniki zelo ugleden je zapustil mater, sestre in predragega rodnega brata in se kakor nov rajski prebivalec naselil na otoku, ob katerem bučeče morje razbija ladje in ki zbuja strah zaradi ostrih čeri in golih pečin in samote. Tam ni ne kmeta ne meniha. Tudi mali Onezim, ki ga poznaš in ga je kakor mlajšega brata ljubil, ni v široki pustinji njegov spremljevalec.
  3. Sam, pravzaprav ne več sam, ker je Kristus pri njem, gleda božje veličastvo, ki so ga tudi apostoli videli samo v samoti (prim. Mt 17,1-9Mt 17,1-9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Jezusovo spremenjenje ; ; 17 1 Po šestih dneh je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro. 2 Tedaj se je pred njimi spremenil: obraz se mu je zasvetil ko sonce in njegova obla?ila so postala bela ko lu?. 3 In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. 4 Oglasil pa se je Peter in Jezusu rekel: »Gospod, dobro je, da smo tukaj; ako ho?eš, naredim tu tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 5 Ko je še govoril, glej, jih je obsen?il svetal oblak in, glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« 6 Ko so u?enci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. 7 Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in se ne bojte!« 8 Ko pa so o?i povzdignili, niso videli nikogar razen Jezusa samega. 9 Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin ?lovekov ne vstane od mrtvih.« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Ne gleda mest z visokimi stolpi, pač pa se je zapisal v službo novega mesta. V grdi raševini tičijo njegovi otrpli udi, toda tako bo lažje odnesen na oblakih Kristusu nasproti (1 Tes 4,171 Tes 4,17
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  17 nato bomo mi žive?i, kateri bomo ostali, obenem z njimi odneseni na oblakih v višavo, Gospodu naproti, in tako bomo vedno z Gospodom. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Ne uživa ljubkih studencev, toda iz Gospodove strani pije vodo življenja (prim. Jn 19,34Jn 19,34
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  34 ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). To si postavi pred oči, preljubi moj prijatelj in k temu obrni srce in duha, kakor da je res pred teboj; ko boš spoznal bojevnikovo težko borbo, boš mogel hvaliti zmago.
  4. Okoli in okoli otoka buči divje morje in od izjedenih skal se odbija rjovenje valov. Na tleh ni zelene bilke in spomladi ni nikjer na polju goste sence. Strme pečine objemajo otok kakor strašno ječo. On je brez skrbi, brez strahu in ves oborožen po apostolovi besedi (Ef 6,14-17Ef 6,14-17
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 Stojte torej, opasani okoli svojega ledja z resnico in obdani z oklepom pravice 15 in na nogah obuti s pripravljenostjo za evangelij miru; 16 k vsemu si vzemite š?it vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puš?ice hudega duha; 17 vzemite tudi ?elado odrešenja in me? Duha, kar je božja beseda; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ); zdaj posluša Boga, ko prebira božjo besedo, zdaj se pogovarja z Bogom, ko Gospoda prosi, in morda ima na otoku tudi kako prikazen kakor Janez (prim. Raz 1,9-12Raz 1,9-12
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Uvodna vizija 9 Jaz, Janez, vaš brat in sodeležnik stiske, kraljestva in potrpljivosti v Jezusu, sem bil na otoku, ki se imenuje Patmos, zaradi božje besede in zaradi pri?evanja o Jezusu. 10 Na Gospodov dan sem se zamaknil in sem slišal za seboj mo?an glas kakor glas trombe, 11 ki je velel: »Kar vidiš, zapiši v knjigo in pošlji sedmerim cerkvam: v Efez, v Smirno, v Pergam, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in v Laodicejo.« 12 Obrnil sem se, da bi videl, kateri glas je govoril zmenoj; in zagledal sem sedem zlatih sve?nikov Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ).

5.

 1. Kaj meniš, kakšne zanke mu hudič zdaj spleta, kakšne zasede, misliš, mu pripravlja? Morda se bo spomnil nekdanje prevare in mu svetoval, naj se pokrepča. Toda odgovor je že dobil: »Človek ne živi samo od kruha« (Mt 4,4Mt 4,4
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  4 On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj ?lovek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz božjih ust.‘« Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Morda ga bo mamil z bogastvom in slavo. Toda rekel mu bo: »Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko« (1 Tim 6,91 Tim 6,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 Kateri pa ho?ejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanko in v mnoge nespametne in škodljive želje, ki pogrezajo ljudi v pogubo in pokon?anje. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in: »Meni pa je vsa hvala v Kristusu« (prim. Gal 6,14Gal 6,14
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  14 Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Od posta utrujene ude bo udaril z hudo boleznijo. Toda vrnil mu bo udarec z apostolsko besedo: »Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten« (2 Kor 12,102 Kor 12,10
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  10 Zato so mi vše? slabosti, zasramovanje, potrebe, preganjanje in sitske za Kristusa; kadar sem namre? slaboten, takrat sem mo?an. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), in: »Moč se dopolnjuje v slabotnosti« (2 Kor 12,92 Kor 12,9
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  9 ali rekel mi je: »Dovolj ti je moja milost, zakaj mo? se v slabosti spopolnjuje.« Z veseljem se bom torej rajši hvalil s svojimi slabostmi, da bi prišla name mo? Kristusova. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Pretil bo s smrtjo. Toda slišal bo: »Željo imam, biti razvezan in biti s Kristusom« (Flp 1,23Flp 1,23
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  23 Stiskan sem od obeh strani: željo imam, biti razvezan in biti s Kristusom, zakaj to je mnogo boljše; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). Streljal bo ognjene puščice, toda ščit vere jih bo prestregel (prim. Ef 6,16Ef 6,16
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  16 k vsemu si vzemite š?it vere, s katerim boste mogli ugasiti vse ognjene puš?ice hudega duha; Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ). In da ne bom mnogo ponavljal. Satan ga bo napadal, Kristus ga bo branil.
  2. Hvala ti, Gospod Jezus, da bom na tvoj (sodni) dan nekoga imel, ki te bo mogel prositi zame. Sam veš – pred teboj so odprta srca vseh ljudi, ki preiskuješ skrivnosti srca, ki si se ozrl na preroka v globini,18 zaprtega v trebuhu take pošasti (prim. Jon 2,1-11Jon 2,1-11
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Jona rešen 2 1 Gospod je poslal veliko ribo, da je Jona požrla. Jona je ostal v ribjem trebuhu tri dni in tri no?i. 2 Jona je molil h Gospodu, svojemu Bogu, v ribjem trebuhu, reko?: 3 V svoji stiski sem klical h Gospodu, in mi je odgovoril; iz osr?ja podzemlja sem vpil, ti si uslišal moj glas. 4 Vrgel si me v globino, v sredo morja, in obdalo me je vodovje. Vsi tvoji tokovi in tvoji valovi so se ?ezme razlili. 5 Že sem dejal: Zavržen sem izpred tvojih o?i. Kako bom še kdaj videl tvoj sveti tempelj? 6 Vode so me zagrnile do grla, brezno me je obdalo. Morska trava se mi je ovila okrog glave, 7 do temeljev gora sem se pogreznil, zemlja je za menoj zaprla svoje zapahe za vselej, A ti, o Gospod, moj Bog, si potegnil moje življenje iz jame. 8 Ko je moja duša v meni medlela, sem se spomnil Gospoda, in moja molitev je prišla k tebi v tvoj sveti tempelj. 9 Kateri ?aste ni?ne malike, zametujejo svojo milost. 10 Jaz pa ti bom opravljal daritve z glasnim zahvaljevanjem, izpolnil bom, kar sem obljubil. Pri Gospodu je rešitev. 11 Tedaj je Gospod ribi ukazal, in vrgla je Jona na kopno. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) – kako sva jaz in on od nežnih otroških let do cvetoče mladosti skupaj rasla, kako so naju iste dojilje v svojem naročju in isti varuhi s svojimi objemi ljubkovali, in ko sva, ko sva končevala študij v Rimu, na napol barbarskih renskih bregovih imela isto hrano in izbo, kako sem jaz prvi sklenil, da ti bom služil. Spomni se, prosim, da je bil ta tvoj borilec nekdaj z menoj novinec. Imam obljubo, ki jo je dalo tvoje veličastvo: »Kdor bo učil, pa ne spolnjeval, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.«19
  3. Naj on uživa venec kreposti in zaradi vsakodnevnega mučeništva naj v belem oblačilu hodi za jagnjetom (prim. Raz 14,4Raz 14,4
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  4 Ti so, ki se z ženskami niso omadeževali: so namre? deviški. Ti so, ki spremljajo Jagnje, kamor gre. Ti so bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in Jagnje Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), meni: »V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.« (Jn 14, 2Jn 14, 2
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  2 V hiši mojega O?eta je mnogo bivališ?. ?e bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, ker odhajam, da vam pripravim prostor. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ) in »zvezda se od zvezde ločuje po sijaju« (1 Kor 15, 411 Kor 15, 41
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  41 Drug je sijaj sonca in drug sijaj meseca in drug sijaj zvezd; kajti zvezda se od zvezde razlikuje po sijaju. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ), – meni pa podeli, da bom smel pod petami svetnikov dvigniti glavo; ker sem jaz hotel in je on izvršil, meni odpusti, ker nisem mogel spolniti, njemu pa daj plačilo, ki ga zasluži.

6.

Morda sem dolgo kramljanje bolj raztegnil, kot bi smel v kratkem pismu. To se mi zgodi velikokrat, kadar kaj povem v hvalo našega Bonoza. Toda, da se vrnem tja, kjer sem začel: prosim te, ne izgubi hkrati izpred oči in iz misli prijatelja, ki ga dolgo iščeš, komaj najdeš, a težko ohraniš. Naj se sveti od zlata, kdor želi, in lesketajoča se kovina naj se žari od njih, ki se dajo prenašati na razkošnih nosilnicah: ljubezen se ne da kupiti, ljubezen nima cene, prijateljstvo, ki se more nehati, nikoli ni bilo pravo.20

 

OPOMBE

 1. Prim. M. Mandac: Sveti Jeronim Dalmatinac, Makarska 1995, 185. Rufin Oglejski je na več načinov povezan z Hieronimom. Rodil se je med 340 in 345 v majhnem mestu nedaleč od Ogleja. Njegova družina je bila krščanska in bogata. V Rimu je obiskoval šole in je postal Hieronimov prijatelj. To prijateljstvo je trajalo do leta 393, ko sta se Hieronim in Rufin razšla zaradi spora o Origenu. Spreobrnil se je leta 370. Zelo je občudoval in branil Origenov nauk.
 2. Verjetno je mišljena sketska puščava.
 3. Hieronim tu namiguje na odlomek iz Apostolskih del, ko se je Filip iznenada pridružil dvorjanu etiopska kraljice, mu ozanil evangelij, ga krstil, potem pa » … je Gospodov Duh vzel Filipa. Evnuh ga ni več videl (Apd 8,39Apd 8,39
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  39 Ko sta pa stopila iz vode, je Duh Gospodov vzel Filipa in dvornik ga ni ve? videl; in šel je veselo svojo pot. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  ).«
 4. Prerok Habakuk je bil poslan s hrano k preroku Danielu, ki je bil zaprt v ječi.
 5. Prim. F.K. Lukman, Hiernimova pisma, Celje 1941, 6lje 1941, 6
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrana zbirka EKU ne vsebuje vpisane knjigeMesto:

  WP-Bible plugin
  . V Antiohiji je Hieronim zbolel »za vsemi boleznimi, kar jih utegne biti.«
 6. To so bili škofje, ki jih je cesar Valens (364-378), vnet arijanec, pregnal iz Egipta.
 7. Konkordija blizu Ogleja.
 8. Nitrijska puščava je okrog 50 km dolga in 15 km široka globel v libijski puščavi zahodno od Nila; južni del se je imenoval puščava Sketis. V 4. in 5. stoletju je tam prebivalo več tisoč asketov raznih vrst, anahoretov (samotarjev) in pol cenobitov (menihi, ki so občasno prihajali v skupnost).
 9. Makarij Mlajši ali Aleksandrijec je bil menih v Sketski in Nitrijski puščavi. Umrl je okoli leta 394 star sto let.
 10. Kaj je Hieronima pregnalo iz Ogleja, ne vemo. Iz teh besed se da povzeti, da so bile posredi sovražne spletke.
 11. Vergilij, Eneida III, 194.
 12. Vergilij, Eneida V, 9.
 13. Evagrija imenuje »našega«, ker ga Rufin dobro pozna. Prim. M. Mandac, Sveti Jeronim Dalmatinac, Makarska 1995, 174. Po rodu je Antiohijec. Gotovo je doma iz bogate družine. Bil je poznan po darežljivosti in širokogrudnosti. Okrog 362 se je v Italiji odlično naučil latinščine. Po smrti škofa Pavlina je prevzel škofovski sedež. Posvetil ga je Pavlin leta 388. Po njem je Hieronim pošiljal svoja pisma.
 14. Hilas je umrl nedolgo za Inocencijem.
 15. Melanija st., rojena 349-50 v Rimu, z 21 leti je ovdovela. Bila je zelo bogata. Svojemu sinu Publicolu je postavila varuha, sama pa odpotovala v Egipt, obiskala tam meniške naselbine, šla nato v Palestino, kjer je podpirala menihe in okoli 378 ustanovila ženski samostan na Oljski gori. Rufin iz Ogeja je bil njen duhovni svetovalec in voditelj. Umrla je okoli 410 v Jeruzalemu.
 16. Novica, da je Rufin pri menihih v Nitriji.
 17. Prim. F.K. Lukman, Celje 1941, 2lje 1941, 2
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  Izbrana zbirka EKU ne vsebuje vpisane knjigeMesto:

  WP-Bible plugin
  . Hieronim je odraščal skupaj z Bonozom, sinom uglednih in premožnih staršev.
 18. Mišljen je prerok Jona. Bog mu je zadal nalogo, da gre in posvari grešne Ninivljane pred uničenjem. Čeprav se je poslanstvu izmikal, ker je želel Ninivljanom nesrečo, ga je Bog na skrivnosten način privedel v Ninive.
 19. Mt 5,19Mt 5,19
  Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

  19 Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo ljudi tako u?il, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in u?il, bo v nebeškem kraljestvu velik. Ekumenska izdaja, © 1974

  WP-Bible plugin
  , Hilberg je v svoji izdaji v oklepaju dodal naslednje besede: »Kdor pa bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu.« Dodatek je po smislu gotovo pravilen – v teh besedah je šele obljuba, na katero se Hieronim opira – četudi ga v nobenem rokopisu ni.
 20. Čudno in žalostno obenem, da se je prav prijateljstvo med Hieronimom in Rufinom ne le ohladilo, temveč sprevrglo v nasprotje.

Vir

sveti Janez Krizostom: “Govori antiohijskemu ljudstvu o kipih 3,4-5”

sveti Janez Krizostomsveti Janez Krizostom
Govori antiohijskemu ljudstvu o kipih 3,4-5

4. Poglejmo si torej, kako so se postili Ninivljani in kako so se rešili tiste jeze. Ljudje in živina, drobnica in govedo naj ničesar ne okusijo (Jon 3,7Jon 3,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Na ukaz kralja in njegovih velikašev je bilo v Ninivah razglašeno: Ljudje in živali, goved in drobnica naj ni?esar ne uživajo, naj ne hodijo na pašo in ne pijejo vode! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), je rekel. Kaj praviš? Povej mi! Tudi nerazumna bitja se postijo, tudi konji, tudi mule so odete v raševino. Da, pravi. Tako tudi, ko umre kak bogataš, ne oblečejo v raševino samo služabnikov in dekel, ampak tudi konje, ki jih konjski hlapci vodijo h gospodarjevemu grobu, da tako pokažejo veličino nesreče in vse nagibajo k sočutju. Tako so tudi v tem mestu, ki mu je pretil propad, celo nerazumna bitja oblekli v raševino in jih podvrgli jarmu posta. Nerazumnih bitij ni mogoče z razlogi poučiti o božji jezi, poučijo pa naj se z lakoto, da jim preti uničenje. Če bo namreč mesto porušeno, pravi, bo tu en sam skupen grob ne le za nas, prebivalce, ampak tudi za njih. Tisti, ki jim grozi delež kazni, naj si naložijo tudi delež posta. Še nekaj so tedaj naredili, kar delajo tudi preroki. Ko ti vidijo, da z neba prihaja neznosna nadloga, tisti, ki bodo kaznovani, pa nimajo vere, so polni sramote in niso vredni usmiljenja niti opravičila, in zato nimajo preroki kaj storiti, nimajo od kod obsojenim ponuditi obrambo, tedaj se zatečejo k nerazumnim živalim, objokujejo njihovo smrt, prosijo zanje, kažejo na njihovo bedno in žalostno pogubo. Ko je torej nekoč Jude zagrabila lakota in je dolga suša stiskala deželo, da je bilo vse že požgano, je rekel eden od prerokov: Junice skačejo ob svojih jaslih, tožijo črede goveda, ker nimajo paše, vsa živina zemlje se ozira vate, ker so se posušili vodni izviri (Jl 1,18Jl 1,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Kako je?i živina! Klavrno tavajo ?rede govedi, ker ne najdejo paše; tudi tropi drobnice trpijo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Drug prerok, ki je objokoval nadloge, ki so se porodile iz suše, pa je znova nekako takole rekel: Košute so povrgle na polju in pustile mlade, ker ni bilo trave, osli so obstali v gozdu, hlastali so po zraku kot zmaji, oči so jim odpovedale, ker ni bilo sena (Jer 14,5Jer 14,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Da, celó košuta, ?e stori na polju, popusti mladi?a, ker ni trave. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Zato ste tudi danes slišali Joela, ki pravi: Naj pride ženin iz svoje spalnice in nevesta iz svoje postelje, zberite dojence, ki sesajo na prsih (Jl 2,16Jl 2,16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

16 zberite ljudstvo, o?istite srenjo, skli?ite star?ke, zberite otroke in dojen?ke na prsih; naj pride ženin iz svoje izbe in nevesta iz svoje spalnice! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Zakaj, povej mi, kliče nezrela leta k prošnji? Ali ni jasno, da zaradi prav istega vzroka? Ker so namreč vsi odrasli možje razjezili Boga in ga spravili do besa, pravi: Mladi, ki še nimajo greha, bodo pomirili jeznega. Toda, kot sem rekel, poglejmo, kaj je slednjič to, kar lahko razveže tisto neizogibno jezo. Mar zgolj post in raševina? Nikakor, ampak sprememba vsega življenja. Od kod je to jasno? Iz samih prerokovih besed. Ko je govoril o božji jezi in njihovem postu, je omenil tako spravo kot tudi razlog zanjo. Takole pravi: In Bog je videl njihova dela (Jon 3,10Jon 3,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Ko je Bog videl, kako si prizadevajo, da zapuste svojo hudobno pot, mu je bilo žal grožnje, s katero je zagrozil, in je ni izvršil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Kakšna dela? Da so se postili? Da so se oblekli v raševino? Nič od tega, pač pa je vse to molče vključil: Ker so se vsi obrnili od svojih slabih potov, je bilo Gospodu žal za hudo, o katerem je govoril, da jim ga bo naredil. Ali vidiš, da jih ni post rešil iz nevarnosti, temveč je spremenjeno življenje storilo, da je Bog postal naklonjen in blagohoten barbarom? Tega nisem rekel zato, da bi prezirali post, ampak da bi post počastili. Posta namreč ne počasti odpoved hrani, ampak beg pred grehi. Tako da tisti, ki post razume samo kot odpoved hrani, post pravzaprav zaničuje. Se postiš? Pokaži mi to s samimi deli. S kakšnimi deli, boš rekel? Če vidiš reveža, se ga usmili. Če vidiš sovražnika, se z njim spravi. Če vidiš prijatelja, ki mu gre dobro, mu ne zavidaj. Če vidiš lepo žensko, se ne ustavljaj. Naj se ne postijo samo usta, ampak tudi oko in sluh in noge in roke in vsi telesni udje naj se postijo. Naj se postijo roke, da bodo čiste od grabežljivosti in skopuštva. Naj se postijo noge in zadržijo tek k nedovoljenim predstavam. Naj se postijo oči in se naučijo, da ne bodo nikoli obračale nedostojnih pogledov in si ne bodo zvedavo ogledovale tujih lepot. Gledanje je namreč hrana za oči. Če je nekaj nedovoljeno in prepovedano, škodi postu in sesuje vse dušno zdravje. Če pa je nekaj dovoljeno in dopustno, okrasi post. Bilo bi namreč kar se da nesmiselno, če bi se pri hrani kdo s postom odpovedoval dovoljenim jedem, z očmi pa bi zajemal celo prepovedano. Ne ješ mesa? Tudi pohote ne zajemaj z očmi. Postijo naj se ti tudi ušesa. Post ušes ne sprejema ne natolcevanja ne obrekovanja. Praznih posluhov ne sprejemaj (2 Mz 23,12 Mz 23,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

O nepristranski sodbi 23 1 »‚Ne raznašaj lažnive govorice; ne podajaj svoje roke krivi?niku, da bi krivo pri?eval! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), je rekel.

5. Postijo naj se tudi usta od sramotnih besed in od žalitev. Kakšna korist je od tega, če se zdržimo od ptic in rib, brate pa grizemo in obžiramo? Opravljivec jé bratovo meso, grize meso bližnjega. Zato je tudi Pavel zagrozil in rekel: Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate (Gal 5,15Gal 5,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 ?e se pa med seboj grizete in ujedate, glejte, da se med seboj ne pokon?ate. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Nisi zasadil zob v meso, ampak kletev v dušo, vsadil si zlobni sum, ranil si, prizadejal neštevilne bolečine tako sebi kot njemu in mnogim drugim. Tudi poslušalca si pokvaril, ko si obrekoval bližnjega. Če je namreč grešnik, postane še hujši, ko najde nekoga, s katerim si bo podajal greh. Če je pravičen, se bo lahko prevzel in napihoval zaradi greha drugega, ker bo prepričan, da je sam silno pomemben. Poleg tega si prizadel vse občestvo Cerkve. Vsi, ki to slišijo, namreč ne obsojajo samo grešnika, ampak se sramota pripiše vsemu krščanskemu rodu. Ne boš slišal nevernikov govoriti, da je ta in ta prešuštnik in razvratnež, ampak so namesto grešnika vsi kristjani obmetavani s temi obtožbami. Ali se s tem ne daje priložnost, da se žali božja slava? Kakor se božje ime slavi, kadar pohvalno živimo, tako se po naših grehih žali in sramoti. Četrtič, si tistega, ki posluša slabe reči, osramotil in ga naredil za nesramnega, sovražnika. Petič, sam si si zaslužil kazen, ko si napletal reči, ki se te ne tičejo. Naj mi nihče ne pravi: Takrat natolcujem, kadar govorim neresnico; če govorim resnico, pa nikakor ne. Čeprav namreč govoriš resnico, ko govoriš slabo, je tudi to greh. Tudi oni farizej je cestninarja ogovarjal z resnico (Lk 18,11Lk 18,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Farizej se je postavil in je sam pri sebi tako molil: ‚Bog, zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: roparji, krivi?niki, prešuštniki, ali tudi kakor ta cestninar; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). In vendar mu to ni nič koristilo. Kaj ni bil cestninar, prosim lepo, cestninar in grešnik? Vsakemu je jasno, da je bil cestninar. Ker pa ga je farizej zmerjal, je sam izgubil vse svoje zasluženje. Hočeš opomniti brata? Jokaj se, moli Boga, na samem ga opomni, mu svetuj, ga spodbujaj. Tako je delal tudi Pavel: da bi me ob ponovnem prihodu moj Bog pred vami ne ponižal in bi moral žalovati zaradi mnogih, ki so prej grešili, pa se za nečistost in nečistovanje in razuzdanost, ki so jo zagrešili, niso skesali (2 Kor 12,212 Kor 12,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 da bi me, ko zopet pridem, pred vami Bog ne ponižal in bi moral obžalovati mnoge, ki so poprej grešili, pa se za ne?istost in nesramnost in razuzdanost, ki so jo po?eli, niso spokorili. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Pokaži ljubezen do grešnika, prepričaj ga, da ga opominjaš zaradi greha, ker mu želiš svetovati in si zanj v skrbeh, ne pa zato, da bi ga osramotil. Objemi mu noge, poljubi jih, naj te ne bo sram, samo da res hočeš, da bi ozdravel. Tudi zdravniki to pogosto delajo, ko imajo težke bolnike. Poljubijo jih, prosijo in prepričujejo, naj vzamejo rešilno zdravilo. Tako stori tudi ti: razodeni duhovniku svojo rano. To je naloga zdravilca, to je naloga skrbnika, to je naloga svetovalca. Opominjam, da si zamašite ušesa ne le pred obrekljivci, ampak tudi pred poslušanjem drugega natolcevanja. Posnemajte preroka, ki pravi: Tistega, ki na skrivnem svojega bližnjega obrekuje, bom preganjal (Ps 101,5Ps 101,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje, tega uni?im; kdor je prevzetnih o?i in nadutega srca. ga ne prenesem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Reci bližnjemu: Ali imaš koga, ki ga lahko pohvališ in priporočiš? Odprl bom ušesa, da prejmem mazilo. Če pa hočeš obrekovati, besedam zaprem dostop. Ne prenašam in nočem sprejemati govna in blata. Kaj bom imel od tega, če vem, da je ta in ta goljuf? Ali ne bo to zame prej nesreča, če zvem? Recite mu: Skrbimo za svoje reči, kako se bomo zagovarjali za svoje grehe; bodimo raje radovedni in se zgražajmo nad svojim življenjem.
Prevedel br. Miran Špelič OFM
Vir

sveti Avguštin: “Govori o Prvem Janezovem pismu” (Jn 7,9-11)

sveti Avguštinsveti Avguštin o Božji ljubezni

9. Ljubezen je v tem …  Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen pa je v tem, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga, ampak v tem, da nas je on vzljubil.  Nismo ga mi prvi vzljubili, kajti On nas je prav zato vzljubil, da bi ga mi ljubili. In poslal svojega Sina kot spravno daritev za naše grehe,  kot spravitelja, kot žrtvovalca. Žrtvoval je za naše grehe. Kje je našel žrtveno žival? Kje je našel žrtev, ki jo je hotel darovati kot čisto? Drugega ni našel, ponudil je sam sebe! Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti [diligere] med seboj.  »Peter,« ga je vprašal, »ali me ljubiš [amas]?« In on je odgovoril: »Ljubim [amo].« »Pasi moje ovce!«

10. Boga ni nikoli nihče videl.  Je pač resničnost, ki se ne vidi. Boga je treba iskati s srcem, ne z očmi! Toda če bi mi vendarle hoteli videti sonce, bi morali prej očistiti telesno oko, da bi z njim lahko zrli v svetlobo; tako bi podobno morali, če bi hoteli videti Boga, očistiti svoje oko, brez katerega ne moremo videti Boga. Kje je to oko? Poslušaj evangelij: »Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.« Toda nihče naj si ne predstavlja Boga s pomočjo poželenja svojih oči! Tako bi si namreč kdo predstavljal ali silno veliko podobo ali bi raztegnil prek krajev neko neizmerno velikost [magnitudinem aliquam inaestimabilem], kakor to svetlobo, ki jo vidi z očmi, razširja po poljih, kolikor more, ali bi si predstavljal nekoga, ki je podoben častitljivemu starcu. Nič od tega si ne predstavljaj! Če hočeš videti Boga, moraš misliti na to, kar on je: Bog je ljubezen.  Kakšen obraz ima ljubezen? Kakšno podobo nosi? Kakšno postavo ima? Kakšne noge ima? Kakšne roke ima? Nihče ne more tega povedati. Vendar ljubezen ima noge, kajti one vodijo k Cerkvi; ima roke, kajti njene roke dajejo ubogim; ima oči, kajti te opazijo tistega, ki je v pomanjkanju. Psalmist pravi: »Blagor tistemu, ki misli na reveža in na tistega, ki je v pomanjkanju.« Ljubezen ima tudi ušesa, o katerih pravi Gospod: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« Ti udje niso krajevno ločeni, ampak jih more tisti, ki nosi v sebi ljubezen, s pomočjo svojega uma videti kot celoto. Prebivaj v ljubezni in ona bo prebivala v tebi, ostani v njej in ona bo ostala v tebi! Toda kako, bratje moji? Kdo ima rad tisto, česar ne vidi? Zakaj pa vstajate, navdušeno vzklikate in odobravate, kadar se poje hvalnica ljubezni? Kaj sem vam pokazal? Sem mar postavil pred vas neke barve? Ali sem vam dal na izbiro zlato in srebro? Ali sem iz zakladnic izkopal dragocene kamne? Kaj sem takšnega pokazal vašim očem? Mar se je moj obraz spremenil med govorjenjem? Telo imam, prav isto podobo imam, s katero sem nastopil, tudi vi imate isto podobo, s katero ste vstopili. Kadar se poje hvalnica ljubezni, navdušeno vzklikate. Gotovo ničesar ne vidite. Toda kakor vam je po godu, kadar hvalite (ljubezen), tako naj vam bo po godu, da jo boste ohranili v srcu. Bodite namreč pozorni na to, kaj pravim, bratje! Jaz vas spodbujam, kolikor mi daje Gospod, da bi odkrili velik zaklad. Če bi vam pokazali neko posodico z reliefi, pozlačeno, skrbno izdelano, in bi ta pritegnila vaš pogled in zapeljala pozornost vašega srca in bi vam ugajala umetnikova roka in z njo teža srebra in sij kovine, ali ne bi vsak izmed vas rekel: ‘Oh, če bi jaz imel to posodico?’ In ne bi imeli vzroka, da tako govorite, saj ni bilo v vaši moči, da bi jo imeli. Ali če bi jo kdo hotel imeti, bi pomislil celo na krajo v tuji hiši. Od vas prihaja hvalnica ljubezni! Če vam ugaja, jo imejte, jo posedujte! Ni potrebno, da jo komu ukradete, ni potrebno, da bi mislili na nakup! Jasno je, da je zastonj. Ohranite jo, oklenite se je; nič ni od nje slajšega! Če je ljubezen takšna že zdaj, ko se omenja, kakšna je šele takrat, ko se poseduje?

11. Bratje, če hočete morda ohraniti ljubezen, predvsem ne mislite, da je ljubezen nekaj nizkotnega in brezdelnega, in da se ohranja z nekakšno pohlevnostjo, ne, ne mislim s pohlevnostjo, ampak s popustljivostjo in brezbrižnostjo. Ljubezen se ne ohranja na tak način! Ne misli, da imaš rad svojega sužnja takrat, ko ga ne pretepaš, ali da ljubiš svojega sina takrat, ko mu ne daješ naukov, ali da ljubiš svojega bližnjega takrat, ko ga ne pograjaš. To ni ljubezen, to je mehkužnost! Ljubezen naj bo vneta za popravljanje, za poboljševanje: toda če so navade dobre, naj te veselijo, če pa so slabe, jih je potrebno poboljšati, pograjati. Ne ljubi napake v človeku, ampak človeka; kajti človeka je naredil Bog, napako pa človek sam. Ljubi tisto, kar je naredil Bog, ne ljubi tega, kar je človek sam naredil. Kadar imaš rad tisto, (kar je naredil Bog,) to tudi vzameš nase; kadar to ljubiš, to tudi napravljaš boljše. Toda četudi si kdaj strog [saevis], naj se to zgodi iz ljubezni, da bi koga poboljšal. Zaradi tega je ljubezen predstavljal golob, ki je prišel nad Gospoda. V tej podobi goloba je prišel Sveti Duh, da bi se v nas izlila ljubezen. Zakaj to? Golob nima žolča, a se vendar s kljunom in perutmi bori za svoje gnezdo, brez grenkobe se besno zaganja. To dela tudi oče. Kadar kaznuje svojega sina, ga kaznuje zato, da bi ga vzgajal. Kakor sem rekel, goljuf se dela prijaznega, da bi prodal svoje, čeprav z grenkobo, oče pa, da bi poboljšal sina, ga kaznuje brez žolčnosti. Takšni bodite tudi vi do vseh! Poglejte, bratje, to je velik zgled, veliko pravilo! Kdor koli ima sinove ali jih namerava imeti, ali če se je odločil, da jih sploh ne bo imel po telesu [carnaliter], jih pa želi imeti po duhu: kakšen oče ti je to, ki svojega sina ne graja? In kakšen sin ti je to, ki ga oče ne vzgaja? In vendar se zdi, da strogo ravna. Ljubezen [amor] strogo ravna, dobrota [caritas] strogo ravna: strogo ravna na nek način, brez zagrenjenosti, tako kot golob, ne kot vran.
Prevedel Miran Sajovic SDB
Vir

Molitev ob devetdnevnici k sv. Gerardu

Presveta Trojica, mi, tvoji otroci, se Ti zahvaljujemo za vse darove in milosti, ki si jih dodelila sv. Gerardu, zlasti za vse kreposti, s katerimi si ga krasila na zemlji in za slavo, s katero ga sedaj venčaš v nebesih. Dopolni svoje delo, Gospod, tako da bo Tvoje kraljestvo prišlo na zemljo. Po zaslugah sv. Gerarda, združenih z Jezusovimi in Marijinimi, nam daj milost, za katero Te prosimo… (navedite vašo prošnjo). Ti pa, naš mogočni priprošnjik, sv. Gerard, vedno tako pripravljen pomagati tistim, ki se obračajo nate, prosi za nas. Pojdi pred prestol Božje milosti in ne zapusti ga, dokler ne boš uslišan. Tebi izročamo to pomembno in perečo zadevo. Vzemi jo milostno v svoje roke in ne pusti, da končamo to devetdnevnico, ne da bi na neki način izkusili učinke tvoje priprošnje. Amen.

Molitve ob daljši devetdnevnici k sv. Gerardu, priprošnjiku za srečen porod

 1. dan: Sv. Gerard, vedno poln vere, izprosi nam, da bomo po trdni veri v vse, kar Božja Cerkev določa, s svetim življenjem zanesljivo težili k radostim večne sreče. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del ter zaključna molitev kot sledi spodaj.)
 1. dan: Sv. Gerard, nadvse radodarni svetnik, ki si vse od najnežnejših let tako malo skrbel za zemeljske dobrine, izprosi nam, da bomo položili vse svoje zaupanje le v Jezusa Kristusa, ki je naš pravi zaklad in je edini, ki nas lahko naredi srečne v tem času in v večnosti. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, svetli seraf ljubezni, ki si v preziru do vse zemeljske ljubezni posvetil svoje življenje službi Bogu in bližnjemu, si pospeševal Božjo slavo v svojem nizkem stanu ter si bil vedno pripravljen pomagati pomoči potrebnim in tolažiti žalostne, izprosi nam, da bomo po ljubezni do Boga, ki je naše edino Dobro, in našega bližnjega zaradi Boga, vekomaj združeni z Bogom v slavi. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, brezmadežna lilija čistosti, ki si po angelski kreposti in čudoviti nedolžnosti življenja prejel od Deteta Jezusa in Njegove Brezmadežne Matere čudovite naklonjenosti najnežnejše ljubezni; izprosi nam, da se bomo vselej možato obnašali v našem doživljenjskem boju in bomo tako dosegli krono, ki čaka pogumne in resnicoljubne. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, vzor svete pokorščine, ki si se skozi vse svoje življenje junaško podrejal sodbam tistih, ki so zate predstavljali Jezusa Kristusa, in si na ta način posvečeval najponižnejša dela, izprosi nam od Boga, da se bomo radovoljno podrejali Njegovi sveti Volji, kakor nam nakloni tudi krepost popolne pokorščine, da bomo tako postali podobni Jezusu, našemu vzoru, ki je bil pokoren vse do smrti. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, popolni posnemovalec našega Odrešenika Jezusa, ki ti je bila največja čast biti ponižen in majhen, izprosi nam, da bomo tudi mi, spoznavajoč našo majhnost v Božjih očeh, spoznani za vredne, da vstopimo v kraljestvo, ki je obljubljeno majhnim in v srcu ponižnim. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, nepremagani junak, nadvse potrpežljiv v trpljenju, ki si se hvalil le s križem in ki si se v preganjanju in krutem zasmehovanju radoval, da smeš trpeti s Kristusom, izprosi nam potrpežljivosti in predanosti v naših nadlogah, da bomo pogumno nosili križ, ki nam bo prislužil krono večne slave. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, pravi častilec Jezusa v Najsvetejšem oltarnem zakramentu, ki si okušal nebeške radosti, izprosi nam duha molitve in nesmrtno ljubezen do Najsvetejšega zakramenta ter da bomo skozi pogosto prejemanje Jezusovega Telesa in Krvi dnevno rasli v Njegovi ljubezni in tako zaslužili neprecenljivo milost, da Ga bomo ljubili vse do konca. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)
 1. dan: Sv. Gerard, nadvse ljubljeni otrok nebes, ki ti je Marija izročila Dete Jezusa v dneh tvojega otroštva in ki je nežno pristopila, preden si zaprl svoje oči v smrti, izprosi nam, da bomo tako iskali in ljubili Božjo Mater v našem življenju, da nam bo Ona naša radost in tolažba v tej solzni dolini, dokler ne bomo prišli pred Božji prestol, kjer jo bomo vso večnost slavili za Njeno dobroto. Amen. (Rožni venec ali kakršenkoli njegov del…)

Zaključna molitev za vsak dan devetdnevnice:

Prosi za nas, sv. Gerard.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.

Vsemogočni večni Bog, ki si pritegnil k sebi sv. Gerarda in si ga vse od njegovih najnežnejših let napravil za popolnoma podobnega svojemu križanemu Sinu, daj nam, Te prosimo, da bomo po njegovem vzoru postali tudi mi skladni tej isti Božji podobi, po Kristusu našem Gospodu. Amen.

(Prev. po: Rev. Fr William Frean, C.SS.R., Gerardo, DWF Press, 2009, str. 77-78)
Vir