Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

VIII. JEZA – USMILJENJE

Osma gora, s katere se moram spustiti, je gora jeze. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina usmiljenja – blagor usmiljenim.

“Gospod, v jezi se spominjaj usmiljenja” (Hab 3,2Hab 3,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Gospod, slišal sem tvojo besedo, Gospod, videl sem tvoje delo. Uresni?i ga v bližnjih letih, razodeni ga v našem ?asu, v jezi se spominjaj usmiljenja. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Ne govori: ‘Njegovo usmiljenje je veliko, mnoge moje grehe mi bo odpustil.’ Pri njem je sicer usmiljenje, a tudi jeza in na grešnikih leži njegov srd” (Sir 5,6Sir 5,6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 Ne govori: »Njegovo usmiljenje je veliko, mnoge moje grehe mi bo odpustil!« Pri njem je sicer usmiljenje, a tudi jeza, in na grešnikih leži njegov srd. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Sedemdesetkrat sedemkrat maščevanje (1 Mz 4,241 Mz 4,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 ?e bo Kajn sedemkrat maš?evan, bo Lameh sedemdesetkrat sedemkrat.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), sedemdesetkrat sedemkrat odpuščanje (Mt 18,22Mt 18,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 Jezus mu pravi: »Ne re?em ti: do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)!

Vmes je zlato pravilo: zob za zob (2 Mz 21,23-252 Mz 21,23-25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 Ako pa zaradi tega umre, daj življenje za življenje, 24 oko za oko, zob za zob, roko za roko, nogo za nogo, 25 opeklino za opeklino, rano za rano, modrico za modrico. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), ki še danes marsikdaj ni doseženo.

“Med katerimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v svojih mesenih strasteh in stregli poželenju mesa in mišljenja ter smo bili po naravi otroci jeze kakor drugi. Bog pa, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, … oživil s Kristusom” (Ef 2,3-5Ef 2,3-5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 med katerimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v svojih mesenih strasteh in stregli poželenju mesa in mišljenja ter smo bili po naravi otroci jeze kakor tudi drugi. – 4 Bog pa, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, 5 ?eprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom – po milosti ste rešeni – Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Sonce naj ne zaide v vaši jezi” (Ef 4,24Ef 4,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 in si oblecite novega ?loveka, ki je po Bogu ustvarjen v resni?ni pravi?nosti in svetosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Človekova jeza namreč ne uresničuje Božje pravičnosti” (Jak 1,20Jak 1,20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

20 Kajti ?lovekova jeza ne vrši božje pravice. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Ne delajte si, preljubi, sami pravice, ampak dajte prostora (Božji) jezi;

zakaj pisano je: ‘Meni gre maščevanje, jaz bom povrnil, govori Gospod’ (5 Mz 32,355 Mz 32,35
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

35 Moje je maš?evanje in povra?ilo ob ?asu, ko jim noga omahne; ker blizu je dan njih pogube in naglo pride njihova usoda. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Marveč: ‘Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti, če je žejen mu daj piti; kajti če to delaš, mu boš žerjavico zbiral na glavo'” (Rim 12,19-21Rim 12,19-21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 Ne delajte si, preljubi, sami pravice, ampak dajte prostora jezi; zakaj pisano je: »Meni gre maš?evanje, jaz bom povrnil, govori Gospod.« 20 Marve?, »ako je tvoj sovražnik la?en, mu daj jesti; ako je žejen, mu daj piti; kajti ?e to delaš, mu boš žerjavico zbiral na glavo«. 21 Ne daj se premagati hudemu, ampak premaguj hudo z dobrim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Prg 25,21-22Prg 25,21-22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Plemenito ravnaj s sovražnikom 21 ?e je tvoj sovražnik la?en, nasiti ga, ?e je žejen, napoji ga! 22 S tem mu žerjavico nakopi?iš na glavo, in Gospod ti bo povrnil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Ne daj se premagati hudemu, temveč premaguj hudo z dobrim” (Rim 12,19-21Rim 12,19-21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 Ne delajte si, preljubi, sami pravice, ampak dajte prostora jezi; zakaj pisano je: »Meni gre maš?evanje, jaz bom povrnil, govori Gospod.« 20 Marve?, »ako je tvoj sovražnik la?en, mu daj jesti; ako je žejen, mu daj piti; kajti ?e to delaš, mu boš žerjavico zbiral na glavo«. 21 Ne daj se premagati hudemu, ampak premaguj hudo z dobrim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)

Človek mora biti vedno pohleven kakor Hilel in ne razdražljiv kakor Šamaj.

Dva moža sta stavila: kdor bo uspel razdražiti Hilela, bo dobil štiristo denarjev.

Bil je večer pred soboto in Hilel si je umival glavo, ko pride eden izmed njiju in vpije:

“Ali je Hilel tu? Ali je Hilel tu?” in ga žali, ker ga kliče kar po imenu brez naziva.

Hilel se zavije v brisačo, stopi ven in vpraša: “Kaj hočeš, moj sin?”

“Imam vprašanje zate.” “Vprašaj, moj sin.” “Zakaj imajo Babilonci okrogle glave?”

“Postavil si mi zelo pomembno vprašanje. Razlog je, da nimajo spretnih babic.”

Mož odide, malo počaka, se vrne in vpije: “Ali je Hilel tu? Ali je Hilel tu?”

Hilel se zavije v brisačo, stopi ven in vpraša: “Kaj hočeš, moj sin?”

“Imam vprašanje zate.” “Vprašaj, moj sin.” “Zakaj so Palmirci krmežljavi?”

“Postavil si mi zelo pomembno vprašanje. Razlog je, da živijo v peščenih krajih.”

Mož odide, malo počaka, se vrne in vpije: “Ali je Hilel tu? Ali je Hilel tu?”

Hilel se zavije v brisačo, stopi ven in vpraša: “Kaj hočeš, moj sin?”

“Imam vprašanje zate.” “Vprašaj, moj sin.” “Zakaj imajo so Afričani širokih stopal?”

“Postavil si mi zelo pomembno vprašanje. Razlog je, da živijo v močvirnih krajih.”

Mož nadaljuje: “Imam še veliko vprašanj, a se bojim, da bi povzročil tvojo jezo.”

Hilel je ovil haljo okrog sebe, sedel in rekel: “Vprašaj vse, kar želiš!”

“Ali si ti Hilel, ki ga ljudstvo kliče princ v Izraelu?” “Jaz sem.”

“Če je tako, naj ne bo veliko takih v Izraelu!” “Zakaj, moj sin?”

“Ker sem zaradi tebe izgubil štiristo denarjev.”

Rabi mu je rekel: “Bodi previden. Hilel je vreden, da zaradi njega izgubiš še drugih štiristo denarjev, raje kakor da bi ga razdražil.” Amen.

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

VII. BOJEČNOST – SRAMOTA

Sedma gora, s katere se moram spustiti, je gora boječnosti. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina sramote – blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali.

“Kaj ste boječi, maloverni?” – in nastala je velika tišina (Mt 8,26Mt 8,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 In re?e jim: »Kaj ste boje?i, maloverni?« Tedaj vstane in zagrozi vetrovom in morju – in nastala je velika tišina. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kaj ste tako boječi? Kako, da še nimate vere?” (Mk 4,40Mk 4,40
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

40 In rekel jim je: »Kaj ste tako boje?i? Kako, da še nimate vere?« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Mir vam zapustim, svoj mir vam dam, a ne, kakor ga daje svet, vam ga jaz dam. Vaše srce naj se ne plaši in ne boji!” (Jn 14,27Jn 14,27
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

27 Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti” (2 Tim 1,72 Tim 1,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Zakaj Bog nam ni dal duha boje?nosti, ampak mo?i in ljubezni in razumnosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Bojazljivci pa in brezverci in ognušenci in morilci in pohotneži in čarovniki in malikovalci in vsi lažniki bodo imeli svoj delež v jezeru, kjer gori žveplen ogenj; to je druga smrt” (Raz 21,8Raz 21,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 Bojazljivci pa in neverniki in ognušenci in morivci in ne?istniki in ?arovniki in malikovavci in vsi lažniki bodo imeli svoj delež v jezeru, kjer gori žveplen ogenj; to je druga smrt.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Odvrni od mene sramoto, ki se je bojim, zakaj tvoji odloki so prijetni” (Ps 119,39).
“Sramotenje tvojih sramotilcev me je zadelo” (Ps 69,10Ps 69,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Zakaj gore?nost za tvojo hišo me razjeda, sramotenje tvojih sramotilcev me je zadelo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Rim 15,3Rim 15,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Zakaj tudi Kristus ni sebi ugodil, ampak kakor je pisano: »Sramotenje tvojih sramotilcev me je zadelo.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Naš Rešitelj se sramote ne samo ni bal, temveč jo je kot svojega nasprotnika preziral:
“In glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa, ki je namesto veselja, ki ga je čakalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sedel na desnico Božjega prestola” (Heb 12,2Heb 12,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. Ta je namesto veselja, ki ga je ?akalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sédel na desnico božjega prestola. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Pojdimo torej k njemu ven iz šotorišča in nosimo njegovo sramoto” (Heb 13,13Heb 13,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Pojdimo torej k njemu ven iz šotoriš?a in nosimo njegovo sramoto. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kdor vrže kamen med ptiče, jih razpodi, kdor zasramuje prijatelja, razdere prijateljstvo” (Sir 22,20Sir 22,20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

20 Kdor vrže kamen med pti?e, jih razpodi, kdor zasramuje prijatelja, razdere prijateljstvo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Če si proti prijatelju odprl usta, se ne boj, zakaj še je možna sprava; razen pri sramotitvi, prevzetnosti, izdaji skrivnosti in lokavosti: pri teh pobegne vsak prijatelj” (Sir 22,22Sir 22,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 ?e si proti prijatelju odprl usta, se ne boj, zakaj še je možna sprava; razen pri sramotitvi, prevzetnosti, izdaji skrivnosti in lokavosti; pri teh pobegne vsak prijatelj! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Dobro ime je boljše kakor dragoceno olje, dan smrti je boljši ko dan rojstva” (Prd 7,1Prd 7,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

DRUGI DEL Uvodna beseda 7 1 Dober glas je boljši ko dišavno mazilo, in dan smrti je boljši ko dan rojstva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)
“S sramotenjem in mučenjem ga preizkusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preverimo njegovo potrpežljivost; na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil” (Mdr 2,19-20Mdr 2,19-20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 S sramotenjem in mu?enjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preizkusimo njegovo potrpežljivost; 20 na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil!« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Vprašali so rabina Zeira, kako je dočakal tako visoko starost, in odgovoril jim je:
“Nikoli se nisem veselil sramote svojega bližnjega!”
“K tebi so klicali in so bili rešeni, v tebe so upali in niso bili osramočeni. Jaz pa sem črv in ne človek, sramotenje ljudi in zaničevanje ljudstva” (Ps 22,6-7Ps 22,6-7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 K tebi so klicali in so bili rešeni, v tebe so upali in niso bili osramo?eni. 7 Jaz pa sem ?rv in ne ?lovek, zasramovanje ljudi in zani?evanje ljudstva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Gospod, moj Bog, v tebe upam, naj ne bom osramočen, naj se moji sovražniki ne radujejo nad mano” (Ps 25,2Ps 25,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Gospod, moj Bog. V tebe zaupam; naj ne bom osramo?en, naj se moji sovražniki nad menoj ne radujejo! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Vsem svojim sovražnikom sem postal sramotitev, svojim sosedom posmeh in groza svojim znancem; kateri me vidijo zunaj, bežijo pred mano” (Ps 31,12Ps 31,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Vsem svojim sovražnikom sem postal sramota, svojim sosedom posmeh in groza svojim znancem; kateri me zunaj vidijo, pred mano beže. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Dal si nas v sramotenje našim sosedom, v roganje in posmeh našim okoličanom” (Ps 44,14).

“V Boga zaupam, ne bojim se, kaj mi more storiti človek?” (Ps 56,5.12Ps 56,5.12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 V Boga, ?igar obljubo slavim, v Boga zaupam, ne bom se bal: kaj mi more storiti meso? 12 kaj mi more storiti ?lovek? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Kdor javno spravi v zadrego svojega bližnjega, se mu to šteje, kakor da je prelil kri,  saj sramota povzroči, da človeku izgine kri z obraza” (Talmud).
Zelo nazorna in natančna je opredelitev sramote, ki jo prinaša Talmud:
“Če rečeš o rabinu, da nima lepega glasu, ali o pevcu, da ni strokovnjak, si obrekljivec. Če pa rečeš o rabinu, da ni strokovnjak, ali o pevcu, da nima lepega glasu, si morilec.” Amen.

Vir

Vera, upanje, ljubezen – novomašnikom na pot

Kako zelo bo praznično tvoje novomašno slavje. Venec sobratov duhovnikov in mašnih strežnikov te bo obdajal pri daritvenem oltarju, med občestvom vernih bodo tvoji najbližji, sorodniki, prijatelji, znanci. Ti boš opravil najsvetejšo daritev. Segel boš po kruhu in kelihu z vinom, ganjen boš izgovoril posvetilno molitev in spremenila se bosta v telo in kri Jezusa Kristusa. Zazvonili bodo zvonovi in ljudi spomnili na Najvišjega: priklonili se bodo, tiho molili, zadonela bo pesem hvalnica. Ob koncu mašne daritve boš stopil pred občestvo bratov in sester ter jim podelil svoj novomašni blagoslov, ponosen zaradi Gospodovega imena. Vsi se bodo priklonili, da bi po tebi prejeli blagoslov Najvišjega (prim. Sir 50, 11Sir 50, 11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 ko je nadel ?astno obla?ilo in si oblekel najvišji okras; ko je stopal k veli?astnemu oltarju in olepšal sveto ograjo; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V podobnem svetem ozračju je starozavezni veliki duhovnik Simeon obhajal daritev v templju. Modri Sirah je tako spregovoril o svetosti Boga, ki ga naj slavijo duhovniško dostojanstvo, sijaj svetišča in lepota bogoslužja.

Potem se bo začela tvoja duhovniška pot. Na to pot ti podarjam naslednjo zgodbo. V noči z 10. na 11. september 1881 je sv. Janez Bosko imel nenavadne sanje. Videl je moža veličastnega videza. Nosil je dragocen plašč, ki ga je krasilo deset diamantov. Trije diamanti so bili na prsih in so imeli napise: vera in upanje in ljubezen. Na diamantu na desni rami je bil napis delo, na petem diamantu, ki je bil na levi rami, pa zmernost. Drugih pet diamantov je bilo na hrbtni strani. Eden, ki je bil zelo velik in lep, je bil na sredini kakor središče trikotnika; na njem je pisalo pokorščina. Na desni zgoraj je bil diamant z napisom uboštvo, nekoliko niže pa diamant z napisom plačilo. Na levi zgoraj diamant z napisom čistost; iz njega se je širila prav posebna svetloba, ki je poglede privlačila kot magnet železo. Na isti strani spodaj je bil diamant z napisom post.

Iz teh desetih diamantov so prihajali žarki kakor plameni, ki pa so imeli napisane izreke. Na plamenu iz vere so bile besede: Vera brez del je mrtva; ne tisti, ki posluša, temveč tisti, ki spolnjuje postavo, bo prišel v božje kraljestvo. Na žarkih upanja: Upajte v Gospoda, ne v ljudi; vaša srca naj vedno hrepenijo po pravem veselju. Na žarkih ljubezni: Ljubite duše, tako svoje kakor drugih. Pobožno molite brevir, zbrano opravljajte sveto mašo, z ljubeznijo obiskujte Najsvetejše. Na žarkih delo je pisalo: Sredstvo proti poželjivosti, najmočnejše orožje proti vsem napadom hudega duha. Na žarkih zmernosti: Napravi pogodbo s svojimi očmi, z grlom, s spanjem, da te ne bodo oropali dušnega miru. Nezmernost in čistost ne moreta hoditi skupaj. Na žarkih pokorščine: To je temelj in krona stavbe svetosti. Na žarkih uboštva: Ubogim bo dano nebeško kraljestvo; bogastvo je kakor trnje; uboštva ne živimo z besedami, temveč z ljubeznijo in z dejanji; uboštvo nam odpre nebeška vrata. Na žarkih čistosti: Z njo vred nam pridejo vse kreposti; tisti, ki so čistega srca, gledajo Boga in prodirajo v njegove skrivnosti. Na žarkih plačila: Če vas vabi lepota plačila, naj vas ne strašijo napori, da ga dosežete; kdor z menoj trpi, se bo z menoj veselil. Malo časa traja trpljenje na zemlji, a večno bo veselje božjih prijateljev. Na žarkih posta: To je najmočnejše orožje proti satanovim zasedam in straža vseh kreposti; s postom se prežene vsaka vrsta sovražnikov.

Plašč je imel ob spodnjem robu širok trak rožnate barve; na njem je pisalo: Obračajte v svojo duhovno korist majhna krepostna dejanja in tako si boste postavili veliko stavbo svetosti. Gorje mu, kdor prezira majhne reči; polagoma se bo bližal propadu.

Svetnik Janez Bosko je iz teh sanj spoznal, da Bog obdaja z velikim usmiljenjem njegovo delo in ustanove, vendar pa vedno zahteva sodelovanje. Novomašnik, dragi brat v Jezusu Kristusu! Naj teh deset diamantov krasi tvoj novomašni plašč. Po njih žívi, brez zadrege jih priporočaj. Če boš tako ravnal, te bo spremljala pomoč Vsemogočnega. Tvoja slava bo tudi božja slava.

dr. Peter Štumpf
mariborski pomožni škof

Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

VI. POŽREŠNOST – LAKOTA IN ŽEJA PO PRAVIČNOSTI

Šesta gora, s katere se moram spustiti, je gora požrešnosti. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina lakote in žeje po pravičnosti.
“Kdo ima gorje? Kdo stisko? Kdo prepire? Kdo tarnanje?
Tisti, ki pozno sede pri vinu, ki hodijo pokušat dišavno vino.
Ne glej vina, kako se rdeči, kako se v kozarcu lesketa, gladko teče!
Naposled piči kakor kača, brizgne strup kakor gad!
Tvoje oči gledajo čudne reči tvoje srce govori bedarije.
Boš kakor človek, ki leži sredi morja, ali kakor tisti, ki sedi na vrhu jadrnika.
Bili so me, pa me ni bolelo, tepli so me, pa nisem čutil,
kadar se streznim, ga zopet poiščem” (Prg 23,29-35Prg 23,29-35
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Kdo ima gorje? Kdo stisko? Kdo prepire? Kdo tarnanje? Kdo rane brez vzroka? Kdo motne o?i? 30 Tisti, ki pozno sede pri vinu, ki hodijo pokušat dišavno vino. 31 Ne glej vina, kako se rde?kasto iskri, kako se v kozarcu lesketa, gladko te?e! 32 Naposled pi?i kakor ka?a, brizgne strup kakor gad! 33 Tvoje o?i gledajo ?udne re?i, tvoje srce govori neumnosti. 34 Boš kakor ?lovek, ki leži sredi morja, ali kakor tisti, ki sedi na vrhu jadrnika. 35 »Bili so me, pa me ni bolelo, tepli so me, pa nisem ?util; kadar se iztreznim, ga zopet poiš?em.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo” (Mt 5,20Mt 5,20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Nova pravi?nost 20 Kajti povem vam: Ako vaša pravi?nost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kakor ste bili namreč dali svoje ude, da so služili počutnosti in razbrzdanosti za hudobijo, tako dajte svoje ude, da bodo služili pravičnosti za posvečenje” (Rim 6,19Rim 6,19
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 Po ?loveško govorim zaradi slabosti vašega mesa: Kakor ste bili namre? dali svoje ude, da so služili ne?istosti in razbrzdanosti za hudobijo, tako dajte svoje ude, da bodo služili pravici za posve?enje. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“In si oblecite novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti” (Ef 4,24Ef 4,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 in si oblecite novega ?loveka, ki je po Bogu ustvarjen v resni?ni pravi?nosti in svetosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Pred mladostnim poželenjem beži, prizadevaj pa si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem” (2 Tim 2,222 Tim 2,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 Pred mladostnim poželenjem beži, prizadevaj si pa za pravi?nost, vero, ljubezen in mir z onimi, ki Gospoda kli?ejo s ?istim srcem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo” (Lk 21,34Lk 21,34
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Opomin k ?uje?nosti ; 34 Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in skrbmi tega življenja in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kakor podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v počutnosti in razuzdanosti, ne v prepiru in zavisti” (Rim 13,13Rim 13,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Kakor podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v ne?istosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoš?ljivosti, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Moja jed je, da izpolnim voljo tistega, ki me je poslal …” (Jn 4,34Jn 4,34
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

34 Jezus jim re?e: »Moja jed je, da izvršujem voljo tistega, ki me je poslal, in da dovršim njegovo delo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, temveč pravičnost in mir in veselje v Svetem Duhu” (Rim 14,17Rim 14,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 Kajti kraljestvo božje ni jed in pija?a, ampak pravi?nost in mir in veselje v Svetem Duhu; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Tisti pa, ki daje sejalcu seme in kruha za živež, bo dal in pomnožil vaše seme ter povečal sadove vaše pravičnosti” (2 Kor 9,102 Kor 9,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Oni pa, ki daje sejavcu seme in kruha za živež, bo dal in pomnožil vaše seme ter pove?al sadove vaše pravi?nosti, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje pravim, žive kot sovražniki Kristusovega križa, njih konec je pogubljenje. Njih bog je trebuh in slava v osramočenju, oni mislijo posvetno” (Flp 3,18-19).

“Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom poslal v deželo lakoto, ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju Božje besede” (Am 8,11Am 8,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Glad in žeja po božji besedi 11 Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom poslal v deželo glad, ne glad po kruhu in ne žejo po vodi, marve? glad, da bi slišali božjo besedo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe:
Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim Bogom” (Mih 6,8Mih 6,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 »Bilo ti je razodeto, o ?lovek, kaj je dobro, kaj Gospod ho?e od tebe: ni? drugega, kakor da pravi?no ravnaš, da ljubiš usmiljenje in da si ponižen pred svojim Bogom.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša, po tebi, o Bog” (Ps 42,2Ps 42,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo” (Mt 6,33Mt 6,33
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

33 Iš?ite najprej božjega kraljestva in njegove pravice in vse to vam bo navrženo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Amen.

Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

V. ZAVIST – MIROLJUBJE

Peta gora, s katere se moram spustiti, je gora zavisti. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina miroljubja – blagor miroljubnim.
“Njegovi bratje so ga zato zavidali, oče pa si je to zapomnil” (1 Mz 37,111 Mz 37,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Njegovi bratje so ga zato zavidali, o?e pa si je to zapomnil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Zdravo srce je telesu življenje, zavist pa je trohnoba v kosteh” (Prg 14,30Prg 14,30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

30 Mirno srce je življenje telesa, strast pa je gniloba v kosteh. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kajti bedaka ubija žalost, prostaka mori zavist” (Job 5,2Job 5,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Zakaj neumneža ubija nevolja in strast mori bedaka. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Videl sem ves trud in vso spretnost pri delu, kajti to je zavist enega človeka proti drugemu, tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra” (Prd 4,4).
“Po hudičevi zavisti pa je smrt prišla na svet in izkusijo jo, kateri so njegovi” (Mdr 2,24Mdr 2,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 po hudi?evi nevoš?ljivosti pa je prišla smrt na svet in izkusijo jo, kateri so njegovi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Seveda se ne bom odpravil na pot z razjedajočo zavistjo, zakaj ta nima nič skupnega z modrostjo” (Mdr 6,23Mdr 6,23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 Seveda se ne bom odpravil na pot z razjedajo?o zavistjo, zakaj ta nima ni? skupnega z modrostjo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Brez pretveze sem se je naučil, brez zavisti jo delim, njenega bogastva ne prikrivam” (Mdr 7,13).
“Ne posvetuj se z zavidljivim, pred zavistnim skrivaj svoj načrt” (Sir 37,10Sir 37,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Ne posvetuj se s sumljivcem in pred ljubosumnim skrivaj svoj na?rt; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?” (Mt 20,15Mt 20,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 Ali ne smem s svojim storiti, kar ho?em? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‘ Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Če pa imate zavist in grenko prepirljivost v srcu, se nikar ne hvalite in ne lažite zoper resnico!” (Jak 3,14Jak 3,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Ako pa imate grenko zavist in prepirljivost v srcu, se nikar ne hvalite in ne lažite zoper resnico. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Poželite, pa nimate. Ubijate in zavidate, pa ne morete dobiti. Bojujete se in se vojskujete, pa nimate, ker ne prosite. Prosite in ne prejemate, ker prosite s slabim namenom: da bi svoje poželenje utešili” (Jak 4,2Jak 4,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Poželite, pa nimate. Ubijate in zavidate, pa ne morete dobiti. Borite se in se vojskujete, pa nimate, ker ne prosite. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Če vidiš koga, ki mu vse lepo teče, mu nikar ne zavidaj!
Bog mu daje vse samo zato, da mu uravnoveša skrbi, ki jih ne poznaš!
Prerok Elija in dva moža na tržnici, ki sta tolažila in mirila in zaslužila zveličanje!

PISMO SVETEGA HIERONIMA JULIJANU, DIAKONU V AKVILEJI (I., 90):
“Četudi nisem kriv, bom prosil odpuščanja, ker se mi bolj prav zdi, da se vdam in prosim miru, kakor da se uprem in sprožim spor.”
Aron je vedno naredil vse, da bi se ljudje spravili med seboj. Ko je zvedel, da se dva prepirata, je šel k prvemu in sedel k njemu ter rekel:
“Sin moj, glej, kaj dela tvoj prijatelj! Bije se po prsih, trga svojo obleko in žaluje:
Gorje meni! Kako naj dvignem oči in pogledam mojemu tovarišu v obraz?
Sram me je pred njim, kajti jaz sem z njim ravnal noro!”
Aron je sedel pri njem, dokler ni odstranil vse jeze (ljubosumnosti) iz njegovega srca.
Potem je Aron šel in sedel k drugemu ter govoril podobno:
“Sin moj, glej, kaj dela tvoj prijatelj! Bije se po prsih, trga svojo obleko in žaluje:
Gorje meni! Kako naj dvignem oči in pogledam mojemu tovarišu v obraz?
Sram me je pred njim, kajti jaz sem z njim ravnal noro!”
Aron je sedel pri njem, dokler ni odstranil vse jeze (ljubosumnosti) iz njegovega srca.
Ko sta se pozneje srečala, sta se objela in poljubila drug drugega. Amen.

Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

IV. HINAVSTVO – ČISTOST

Četrta gora, s katere se moram spustiti, je gora hinavstva. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina čistosti – blagor čistim.
Najbolj znan spust z gore hinavstva v dolino žalovanja predstavlja svetopisemski Job.
Isto pot je prehodil tudi apostol Peter, ki je Jezusa trikrat zatajil in trikrat priznal.
Zelo podobno progo je prevozil tudi farizej Savel in postal apostol Pavel.
Vsi trije so bili prepričani, da so popolni, in Gospod jim je pokazal, koliko jim manjka.
Vsi trije so krenili na pot kesanja in spreobrnjenja in vsi so tudi veliki spokorniki.
“Povem vam: tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne,
kakor na devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja” (Lk 15,7Lk 15,7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Povem vam: tako bo v nebesih ve?je veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi pravi?nimi, ki ne potrebujejo pokore. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Rabini: “Velika je spokornost! Spokorniki imajo v nebesih posebno mesto!”

“Kdor vrže kamen kvišku, ga vrže na svojo glavo, zahrbten udarec rani tistega, ki udari” (Sir 27,25Sir 27,25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

25 Kdor vrže kamen kvišku, ga vrže na svojo glavo, zahrbten udarec rani tega, kdor udari. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kdor jamo koplje, sam vanjo pade, kdor nastavlja zanko, se ujame vanjo” (Sir 27,26Sir 27,26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 Kdor jamo koplje, sam vanjo pade; kdor nastavlja zanko, se ujame v njej. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Gorje ti, Korozain, gorje ti, Betsajda! Zakaj, ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu” (Mt 11,21Mt 11,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 »Gorjé ti, Korozáin, gorjé ti, Betsajda! Zakaj, ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili ?udeži, ki so se zgodili v vama, bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Hinavci! Prav je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel:
To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene …” (Mt 15,6-8Mt 15,6-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6  dar, – mu ni treba spoštovati o?eta ali matere!‘ Tako ste zaradi svojega izro?ila zavrgli božjo zapoved. Hinavci! 7 Prav je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: 8 ‚To ljudstvo me ?asti z ustnicami, a njih srce je dale? od mene; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“In ga bo presekal (malopridnega služabnika) in mu dal delež s hinavci” (Mt 24,51Mt 24,51
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

51 in ga bo presekal in mu dal delež s hinavci; tam bo jok in škripanje z zobmi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci …” (Mt 23; osemkrat!).
“Hinavec! Izderi najprej bruno iz svojega očesa …” (Lk 6,42Lk 6,42
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

42 Ali kako moreš rê?i svojemu bratu: ‚Brat, pústi, da vzamem iver, ki je v tvojem o?esu‘, sam pa ne vidiš bruna v svojem o?esu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega o?esa in potem boš videl vzeti iver, ki je v o?esu tvojega brata. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Hinavci! Obličje zemlje in neba znate presojati …” (Lk 12,56Lk 12,56
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

56 Hinavci! Obli?je zemlje in neba znate presojati; kako, da tega ?asa ne presodite? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Hinavci! Ali ne odvezuje vsak izmed vas v soboto svojega vola ali osla” (Lk 13,15Lk 13,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 Gospod pa mu je odgovoril: »Hinavci, ali ne odvezuje vsak izmed vas v soboto svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci: ker čistite čašo in skledo od zunaj, znotraj pa ste polni ropa in razbrzdanosti. Slepi farizej!
Najprej očisti čašo in skledo znotraj, da bo čista tudi zunaj!” (Mt 23,25-26Mt 23,25-26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

25 Gorjé vam, pismouki in farizeji, hinavci: ker ?istite ?ašo in skledo od zunaj, znotraj pa sta polni ropa in nezmernosti. Slepi farizej! 26 Najprej o?ísti ?ašo in skledo znotraj, da bo ?ista tudi zunaj. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Sedaj vi, farizeji, čistite čašo in skledo od zunaj, kar pa je znotraj v vas, je polno ropa in hudobije. Bedaki! Ali ni tisti, ki je naredil, to kar je zunaj, naredil tudi to, kar je znotraj? Dajte torej raje to, kar je znotraj v miloščino in, glejte, vse vam bo čisto!” (Lk 11,39-41Lk 11,39-41
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

39 Gospod pa mu je rekel: »Sedaj vi, farizeji, ?ašo in skledo ?istite od zunaj, kar pa je znotraj v vas, je polno ropa in hudobije. 40 Nespamteni! Ali ni oni, ki je naredil to, kar je zunaj, naredil tudi tega, kar je znotraj? 41 Dajte torej raje to, kar je znotraj, v miloš?ino in, glejte, vse vam bo ?isto. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očisti, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal …” (Jn 15,1-3Jn 15,1-3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Prava vinska trta 15 1 Jaz sem prava vinska trta in moj O?e je vinogradnik. 2 Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še ve? sadu. 3 Vi ste že ?isti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Bratje, jaz sem živel pred Bogom z dobro vestjo do tega dne -” (Apd 23,1Apd 23,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 1 Pavel je pa pogled uprl na veliki zbor in rekel: »Bratje, jaz sem živel pred Bogom z dobro vestjo do tega dne –.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Diakoni … naj hranijo skrivnost vere v čisti vesti” (1 Tim 3,91 Tim 3,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 naj hranijo skrivnost vere v ?isti vesti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Ljubosumen sem namreč na vas z Božjo ljubosumnostjo; kajti enemu možu sem vas zaročil, da vas privedem Kristusu kot čisto devico” (2 Kor 11,22 Kor 11,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Ljubosumen sem namre? na vas z božjo ljubosumnostjo; kajti enemu možu sem vas zaro?il, da vas privedem Kristusu kot ?isto devico. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

“Vse delajte brez godrnjanja in obotavljanja, da boste brez graje in čisti, Božji otroci, brez madeža sredi pokvarjenega in popačenega rodu, med katerim svetite kakor luči na svetu” (Flp 2,14-15Flp 2,14-15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Vse delajte brez godrnjanja in obotavljanja, 15 da boste brez graje in ?isti, božji otroci, brez madeža sredi pokvarjenega in popa?enega rodu, med katerim svetíte kakor lu?i na svetu, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Namen te zapovedi pa je ljubezen iz čistega srca in dobre vesti in vere, ki ni hinavska” (1 Tim 1,51 Tim 1,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Namen te zapovedi je pa ljubezen iz ?istega srca in dobre vesti in nehlinjene vere. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Sebe samega ohrani čistega!” (1 Tim 5,221 Tim 5,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

22 Rok na nikogar ne polagaj prenaglo, in se ne udeležuj tujih grehov. Sebe samega ohrani ?istega. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Čistim je vse čisto; umazanim pa, ki niso verni, ni nič čisto, temveč sta jim umazana pamet in vest” (Tit 1,15Tit 1,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 ?istim je vse ?isto; umazanim pa in nevernim ni ni? ?isto, ampak sta jim umazana pamet in vest. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, potem miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranskosti, brez hlinjenja” (Jak 3,17Jak 3,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej ?ista, potem miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranosti in brez hlimbe. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Jagnjetova zaročenka … se je oblekla v svetlo čisto tančico” (Raz 19,8Raz 19,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

8 in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo ?isto tan?ico.« Tan?ica so namre? pravi?na dela svetnikov. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
In še prošnja: “O Gospod, kot po mrzli studenčini žejni jelen hrepeni, tako naj moja žejna duša pije iz čistih virov tvoje milosti!” Amen.

RESNICA IN LAŽ STA ODVISNI OD NAMENA:
Če nekoga, ki ga ne ljubim, prijazno pozdravljam z namenom, da ga varam, lažem, če pa ga prijazno pozdravljam z namenom, da bi ga vzljubil, govorim resnico!
Človek namreč ni samo tisto, kar je, temveč je tudi tisto, kar bi rad bil!
Če te za mnenje o primernosti svoje obleke vpraša oseba, ki odhaja na srečanje, ji po pravici povej svoje mnenje o primernosti njene obleke – popravek je še možen!
Če te za mnenje o primernosti svoje obleke vpraša nekdo, ki je že na srečanju, mu njegovo obleko pohvali, tudi če ni primerna – ne spravljaj ga v zadrego in sramoto!
Amen.
Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

III. POČUTNOST – ČISTOST

Tretja gora, s katere se moram spustiti, je gora počutnosti ali uživaštva.
In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina čistih in prosojnih duš: blagor čistim.
Počutnost se v širšem pomenu nanaša na grešne razvade vseh petih človekovih čutil, to so: vid, sluh, tip, vonj, okus.
Pismo Hebrejcem, na primer, uporablja isti izraz počutnost za označitev Ezavove poželjivosti po hrani: “Pazite, … da ne bo kdo počuten (pornos!) ali posveten kakor Ezav, ki je za eno jed prodal pravice svojega prvorojenstva” (Heb 12,16Heb 12,16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

16 da ne bo kateri ne?ist ali posveten kakor Ezav, ki je za eno jed prodal pravice svojega prvorojenstva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V ožjem pomenu pa se izraz nanaša predvsem na področje človekove spolnosti.

Slišali smo, kako modri Sirah obravnava napuh in prevzetnost in pravi, da je izvor slehernega greha napuh (10,13), ki pokončuje posameznike in cele narode.
Slišali smo tudi, kako apostol Pavel daje nasvete svojemu učencu Timoteju in pravi, da je korenina vsega zla lakomnost (1 Tim 6,101 Tim 6,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Zakaj korenina vsega zla je lakomnost; njej so se nekateri vdali, pa so zašli od vere in sami sebe prebodli z mnogimi bole?inami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Modri Salomon pa v Knjigi modrosti obsoja malikovanje in pravi:
“Izumitev malikov je spočetje počutnosti, iznajdba teh je pokvarila življenje” (14,12).
Maliki so torej nekaj, kar je spočeto v počutnosti in ne v resnični ljubezni.
Pred poročilom o vesoljnem potopu poroča Mojzes o stanju med ljudmi na zemlji:
“Ko so se ljudje začeli na zemlji množiti in so se jim rodile hčere, so videli božji sinovi, da so človeške hčere lepe, in so si jih jemali za žene, katerekoli so hoteli” in Gospod je najprej skrajšal njihovo življenje na sto dvajset let, nato pa poslal vesoljni potop, iz katerega se je rešilo samo osem ljudi (1 Mz 6).
Vesoljni potop je prikazan kot posledica človeške počutnosti, razpuščenosti, uživaštva.
Podobni so bili razlogi tudi za naslednjo veliko kazen, ki je opisana v SZ in je postala trajno znamenje Božje pravičnosti, to je pokončanje Sodome in Gomore.

O pogubnosti tega nagnjenja govori veliko svetopisemskih besedil. Modri Sirah:
“Vneta poželjivost gori kakor ogenj, ne ugasne, dokler se ne použije” (Sir 23,17Sir 23,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 vneta poželjivost gori kakor ogenj, ne ugasne, dokler se ne použije; kdor ne?istuje na samem sebi, ne neha, dokler ogenj ne zgori; ne?istniku je vsak kruh slasten, ne neha, dokler ni mrtev. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Apostol Pavel svari Korinčane in Efežane pred takšno razvado: “Pisal sem vam v pismu, da ne občujte s pohotneži” (1 Kor 5,91 Kor 5,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Pisal sem vam bil v pismu, da ne ob?ujte z ne?istniki; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). “To namreč razumite in vedite, da noben pohotnež ali umazanec, kar pomeni malikovalec, nima deleža v kraljestvu Kristusovem in Božjem” (Ef 5,5Ef 5,5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 To namre? vedite in umevajte, da noben nesramnež ali ne?istnik ali lakomnik – kar pomeni malikovalec – nima deleža v kraljestvu Kristusovem in božjem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Kristus sicer pravi, da človeka omadežuje, kar prihaja iz njegovega srca (Mt 15,18Mt 15,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Kar pa prihaja iz ust, gre iz srca, in to omadežuje ?loveka. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Po drugi strani pa Kristus enako poudarja, kako strog naj bo človek do vseh svojih čutil, ki mu lahko zbujajo grešne misli in želje in so mu tako vir pohujšanja: “Če to tvoje desno oko pohujšuje, ga izderi in vrzi od sebe … In če te tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe …” (Mt 5,29-30Mt 5,29-30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Ako te tvoje desno oko pohujšuje, ga izderi in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, kakor da bi bilo célo telo vrženo v pekel. 30 In ako te tvoja desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe; zakaj bolje je zate, da je eden tvojih udov izgubljen, kakor da bi célo telo prišlo v pekel. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Nobenega dvoma ni, da se njegovih besed ne sme jemati dobesedno, prikazuje pa nazorno, kako je treba izdreti in odsekati vsako slabo željo.
Podobno opisuje zvestega človeka, ki sme stati v Božji bližini, prerok Izaija:
“Kdor otresa svojo roko, da ne sprejema podkupnine, kdor si maši uho, da ne sliši o prelivanju krvi, kdor zatiska svoje oči, da ne vidi hudega” (Iz 33,15Iz 33,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 Kdor je pravi?en in odkritosr?no govori, kdor zametuje dobi?ek iz izsiljevanja, kdor otresa svojo roko, da ne sprejme podkupnine, kdor si maši uho, da ne sliši o prelivanju krvi, kdor zatiska svoje o?i, da ne vidi hudega: Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Verni Jud si še danes dvakrat na dan zatiska oči in slovesno izjavlja: “Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini!” Njihovo pravilo: “Zatiskaj si oči!

Ne oziraj se na to, kar vidiš in kar ti posredujejo vsa tvoja čutila! Živi samo po resnici, ki jo slišiš o živem Bogu in njegovih zapovedih!”
In še prošnja: “O Gospod, kot po mrzli studenčini žejni jelen hrepeni, tako naj moja žejna duša pije iz čistih virov tvoje milosti!” Amen.

Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

II. LAKOMNOST – UBOŠTVO

Druga gora, s katere se moram spustiti, je gora lakomnosti.
In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina ubogih in prosečih: blagor ubogim.
Slišali smo, kako modri Sirah obravnava napuh in prevzetnost in pravi, da je izvor slehernega greha napuh (10,13), ki pokončuje posameznike in cele narode.

Apostol Pavel pa daje navodila svojemu učencu Timoteju, škofu v Efezu, ga svari pred lakomnostjo in pred dobičkarstvom in pravi takole:
“Zakaj korenina vsega zla je lakomnost; njej so se vdali nekateri, pa so zašli od vere in sami sebe prebodli z mnogimi bolečinami” (1 Tim 6,101 Tim 6,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Zakaj korenina vsega zla je lakomnost; njej so se nekateri vdali, pa so zašli od vere in sami sebe prebodli z mnogimi bole?inami. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ko je Jetro, Mojzesov tast, Mojzesu svetoval, naj si postavi pomočnike, mu je rekel:
“Izberi pa iz vsega ljudstva može, ki so zmožni, bogaboječi, zanesljivi in sovražijo dobiček, in jim jih postavi za načelnike čez tisoč, čez sto, čez petdeset in čez deset!” (2 Mz 18,212 Mz 18,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Izberi pa iz vsega ljudstva zmožne, bogaboje?e, zanesljive in nesebi?ne može in postavi jim jih za na?elnike ?ez tiso?, ?ez sto, ?ez petdeset in ?ez deset! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Med svetopisemskimi pregovori sta tudi ta dva o dobičkarstvu (Prg 15,27; 28,16Prg 15,27; 28,16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

27 Kdor si pridobiva nepravi?en dobi?ek, podira svojo hišo, kdor sovraži podkupnine, bo imel življenje. 16 Knez, ki mu manjka razumnosti, je velik izsiljevalec, kdor pa sovraži nepošten dobi?ek, bo dolgo živel. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Kdor grabi za dobičkom, ogroža svojo hišo, kdor sovraži podkupnino, bo živel.”
“Veljak brez razumnosti je velik izsiljevalec, kdor pa sovraži dobiček, bo dolgo živel.”
Prav tako je svoje učence svaril Jezus: “Glejte in varujte se vsake lakomnosti, zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja” (Lk 12,15Lk 12,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nih?e iz obilice svojega premoženja.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Vse to pa so slišali denarja lakomni farizeji in so ga zasmehovali” (Lk 16,14Lk 16,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Obsodba lakomnih farizejev 14 Denarja lakomni farizeji pa so vse to tudi slišali in so ga zasmehovali. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Apostol Pavel svari: “Ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo posedli Božjega kraljestva” (1 Kor 6,101 Kor 6,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo posedli božjega kraljestva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Marija je pri teti Elizabeti hvalila Gospoda, ki se ozira na uboge in proseče:
“Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne” (Lk 1,53Lk 1,53
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

53 La?ne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Tudi višino gore lakomnosti spoznam šele, ko se odločim za spust in se spustim.
Zanimivo je, kako tudi lakomnost skrivaj v meni spi in se potuhne, da je ne čutim.
Komaj pa naredim sam pri sebi kakšen sklep ali pa kakšno obljubo proti njej, se prebudi kakor velikan iz svojega spanja in skoči pokonci oborožen do zob.
Stokrat in tisočkrat sem že prodal vse, kar želim doseči in ohraniti in imeti, pa je moje skladišče še vedno visoko kakor gora in polno blaga.

Vsak dan znova mečem na pult in razglašam razprodajo in razdajam zastonj, a vse se po skrivnih poteh zopet vrača v mojo trgovino in mi jemlje prostor, kopiči se okrog mene in po meni, da nimam kam stopiti in nimam kam odložiti.
O kako visoka je ta gora moje lakomnosti in mojega dobičkarstva!
In tudi za spuščanje s te gore so uporabni in učinkoviti samo ene vrste klini – to so klini bolečih izgub in pekočih primanjkljajev, klini skromnosti in prosjačenja.
Kako malo človek potrebuje, da živi in da je srečen, samo če tako hočem in želim.
In ko se spomnim na tisto, kar imam, si vedno znova ponavljam apostolovo naročilo:
“Odslej naj bodo tudi tisti, … ki kupujejo, kakor bi bili brez posesti …” (1 Kor 7,311 Kor 7,31
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

31 in kateri kupujejo, kakor bi bili brez posesti; in kateri ta svet uživajo, kakor bi ga ne uživali – zakaj podoba tega sveta preide. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

In še moja prošnja: “O Gospod, daj mi pogum, da bom začutil prožnost uboštva in gibljivost ramen brez bremen!” Amen.
Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

I. NAPUH – KROTKOST

Najvišja gora, s katere se moram spustiti, je vsekakor gora napuha.
In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina krotkih in ponižnih: blagor krotkim.
Iz napuha sta grešila naša prva starša, ki sta hotela biti kakor Bog, in sta bila izgnana.
Iz napuha so grešili potomci našega očaka Noeta, ki so zidali babilonski stolp, to je mesto in stolp z vrhom do neba, in jim je Gospod zmešal jezik in jih razkropil.
Modri Sirah pravi dobesedno: “Začetek napuha je greh” (Sir 10,13Sir 10,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Zakaj za?etek prevzetnosti je greh, kdor se ga drži, po?enja gnusobe, zato pošilja Gospod pre?udne nadloge in jih ugonablja do uni?enja. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Čeprav je vrstico mogoče razumeti na dva načina, sem prepričan, da je pravi smisel ujel sveti Hieronim, ki pravi: “Začetek greha je napuh,”
ali pa malo bolj dobesedno: “Greh je spočetje napuha” (Sir 10,13Sir 10,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Zakaj za?etek prevzetnosti je greh, kdor se ga drži, po?enja gnusobe, zato pošilja Gospod pre?udne nadloge in jih ugonablja do uni?enja. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
V knjigi pregovorov imamo dva lepa pregovora v zvezi z napuhom in ponižnostjo:
“Pred zlomom hodi napuh, pred padcem ošabnost duha” (Prg 16,18Prg 16,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Napuh gre pred polomom, in prevzetnost duha pred padcem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
“Človekovo srce se povzdiguje pred padcem, ponižnost stopa pred častjo” (Prg 18,12Prg 18,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Pred padcem se povzdiguje ?loveško srce, ponižnost pa gre pred ?astjo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Ko sta se Mojzesov brat Aron in njegova sestra Mirjam pritoževala nad Mojzesom,
beremo o njem v 4 Mz besede, ki niso zapisane o nikomer drugem v STARI ZAVEZI:
“Mož Mojzes pa je bil zelo krotak, bolj ko vsi ljudje na zemlji” (4 Mz 12,34 Mz 12,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Mož Mojzes pa je bil zelo krotek, bolj kot vsi ljudje na zemlji. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli:
“Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?
Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel:
Resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža in postane kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu” (Mt 18,1-4Mt 18,1-4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

B. Govor u?encem Kdo je najve?ji? ; 18 1 V tistem ?asu so u?enci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je najve?ji v nebeškem kraljestvu?« 2 Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje 3 in rekel: »Resni?no, povem vam: Ako se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. 4 Kdor se torej poniža in postane kot ta otrok, tisti je v nebeškem kraljestvu najve?ji. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Naša nebeška mati Marija je na obisku pri teti Elizabeti slavila Gospoda:
“Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke” (Lk 1,52Lk 1,52
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

52 Mogo?ne je vrgel s prestola in nizke povišal. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Najbolj zanimivo pri tem spustu z gore napuha v dolino krotkosti pa je naslednje:
Samo ena vrsta klinov je, po katerih se morem spustiti – ti klini so ponižanja in porazi.
Nobene druge lestve ni in nobene druge vrvi – nobenih drugih stopnic in nobene steze.
Zato je zelo pravilno in razumljivo naročilo izkušenega in modrega Siraha:
“Kolikor večji si, toliko bolj se ponižuj in boš našel milost pri Gospodu” (Sir 3,18Sir 3,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Kolikor ve?ji si, toliko bolj se ponižuj in boš našel milost pri Gospodu! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Dokler se namreč ne začnem spuščati, sploh ne vem, kako visoka je ta gora.
Potrebno pa se je spuščati iz stene v steno, potrebno je padati iz prepada v prepad, drseti po ledenikih in meliščih, se zvijati skozi žlebove in toniti v grape.
Kdor se ni odločil za spust, nima niti približne predstave, kako umirajo trudna kolena.

Naš Gospod Jezus Kristus je očital trdovratnim in napuhnjenim mestom:
“Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim,” ki jih je hkrati povabil, naj bodo krotki in ponižni:
“Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen in našli boste počiek svojim dušam” (Mt 11,29Mt 11,29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 Vzemite moj jarem nase in u?ite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
In pesem pri večernicah v četrtek prvega tedna pravi med drugim:
“Obvaruj nas prevzetnosti, saj z njo začno se padci vsi …”
In vsaka vaja v tej kreposti je res spuščanje v dolino, saj ni treba delati nič drugega, kakor samo opustiti vse, kar delam zaradi svojega napuha in prevzetnosti.

In še moja prošnja: “O Gospod, razsvetli nam razum, da bomo spoznali lepoto in veličino krotkosti!” Amen.
Vir

Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

“IN JAZ VAM DAM POČITEK” (Mt 11,28Mt 11,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

28 Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ NASPROTI DEVETIM BLAGROM

Vsa grešna nagnjenja je mogoče razporediti v tri skupine:

grešna nagnjenja, ki se navezujejo na “biti”;

grešna nagnjenja, ki se navezujejo na “imeti”;

grešna nagnjenja, ki se navezujejo na “uživati”.

Zanimivo je, da predstavljajo Jezusove tri skušnjave isto trojko:

Skušnjava: “Reci, naj bodo ti kamni kruh …” se nanaša na “biti”;

skušnjava: “Vse to ti dam, če predme padeš in me moliš …” se nanaša na “imeti”;

skušnjava: “Vrzi se dol …” se nanaša na “uživati”.

Zanimivo je tudi, da apostol Janez na kratko navaja isto trojko, ko našteva, “kar je na tem svetu”: poželenje mesa (uživati), poželenje oči (imeti), napuh življenja (biti); (1 Jn 2,161 Jn 2,16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

16 Zakaj, kar koli je na svetu, poželenje mesa in poželenje o?i in napuh življenja, ni od O?eta, ampak od sveta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Če vseh devetero grešnih nagnjenj razporedimo pod vidikom “biti, imeti, uživati”, dobimo sledeče trojke:

Pod “biti” spadajo: napuh, hinavstvo, boječnost.

Pod “imeti” spadajo: lakomnost, zavist, jeza.

Pod “uživati” spadajo: počutnost, požrešnost, lenoba.

Grehi v zvezi z “biti” so predvsem grehi razuma proti resnici in veri.

Grehi v zvezi z “imeti” so predvsem grehi volje proti pravici in upanju.

Grehi v zvezi z “uživati” vključujejo vse in so grehi vesti proti svetosti in ljubezni.

Ni jih mogoče popolnoma ločiti, pa tudi vreči vse v en koš ni mogoče!

Če navedene trojke pretvorimo tako, da iz vsakega predala vzamemo po eno grešno nagnjenje, dobimo sledeče trojke: napuh, lakomnost, počutnost; hinavstvo, zavist, požrešnost; boječnost, jeza, lenoba.

Izredno zanimivo je sedaj postaviti devetero grešnih nagnjenj nasproti deveterim blagrom. Nekatere dvojice kar padejo skupaj in so takoj razvidne, druge pa je treba nekoliko poiskati. Vendar pa je zelo zanimivo, kako se dvojice med seboj tudi osvetljujejo in bogatijo: Napuh – krotkost; lakomnost – uboštvo; počutnost – čistost; hinavstvo – žalovanje; zavist – miroljubnost; požrešnost – lakota in žeja po pravičnosti; boječnost – preganjanost zaradi pravičnosti; jeza – usmiljenje; lenoba – sramota.

Sledovi istih grešnih nagnjenj so vidni tudi v mnogih drugih novozaveznih besedilih. Na primer: V Noetovih dneh so ljudje jedli in pili (požrešnost), se ženili in možile (počutnost), v Lotovih dneh pa so jedli in pili (požrešnost), kupovali in prodajali (lakomnost), sadili in zidali (napuh) (Lk 17,26-30Lk 17,26-30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

26 In kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sinu ?lovekovega: 27 jedli so in pili, se ženili in se možile do dne, ko je Noe šel v ladjo: in prišel je potop in vse pokon?al. 28 Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali; 29 tisti dan pa, ko je šel Lot iz Sodome, je izpod neba dežilo ogenj in žveplo in vse pokon?alo. 30 Prav tako bo tisti dan, ko se bo razodel Sin ?lovekov. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Apostol Pavel naroča Rimljanom: “Kakor podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v počutnosti in pohotnosti, ne v prepiru in zavisti” (Rim 13,13Rim 13,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Kakor podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v ne?istosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoš?ljivosti, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Predstavnike istih grešnih nagnjenj omenja apostol Pavel o Krečanih: “Krečani so večni lažnivci (napuh, hinavstvo, boječnost), hude zveri (lakomnost, zavist, jeza), leni trebuhi (počutnost, požrešnost, lenoba)” (Tit 1,12Tit 1,12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Eden izmed njih, njihov lastni prerok, je rekel: »Kre?ani so vedno lažnivi, hude zveri, leni trebuhi.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Amen.
Vir