Kateheza: “Božje zrno sem, zobje zveri me zmeljejo” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

IgnacijIz pisma Rimljanom sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca (4, 1-2; 6, 1- 8, 3)

Vsem cerkvam pišem in naročam vsem, da rad umrjem za Boga, če vi ne preprečite. Prosim vas, ne bodite mi neprimerno naklonjeni! Pustite me, da bom hrana zverem, po katerih lahko pridem k Bogu. Božje zrno sem in zobje zveri me zmeljejo, da bom čist Kristusov kruh. Rajši se dobrikajte zverem, da mi postanejo grob in ne puste niti koščka mojega telesa, da ne bom po smrti komu v nadlego. Tedaj bom v resnici učenec Jezusa Kristusa, ko ne bo videl svet niti mojega telesa. Prosite zame Kristusa, da bom po tem orodju žrtev Bogu.

Nič mi ne bo koristil ves svet, nič kraljestva tega sveta. Bolje je zame, da umrjem v Jezusu Kristusu, kakor da kraljujem nad vso zemljo. Njega iščem, ki je za nas umrl; njega hočem, ki je zaradi nas vstal. Rojstvo se mi bliža. Prizanesite mi, bratje! Ne branite mi priti v življenje, ne želite, da umrjem! Ko želim biti božja last, me ne izročajte svetu in ne varajte me s tvarjo! Pustite me, da dosežem čisto luč! Ko pridem tja, bom človek. Dovolite mi, da posnemam trpljenje svojega Boga! Kdor ima njega v sebi, umej, kaj hočem, in imej sočutje z menoj, vedoč, kaj me stiska.

Vladar tega sveta me hoče ugrabiti in uničiti moje teženje k Bogu. Nihče izmed vas naj ga torej ne podpira; rajši držite z menoj, to je, z Bogom! Ne imejte na jeziku Jezusa Kristusa, medtem ko v srcu hrepenite po svetu! Zavist naj ne prebiva v vas! Niti če bi sam prišel in vas prosil, mi ne verjemite, ampak verjemite rajši temu, kar vam pišem. Živ namreč pišem, želeč umreti. Moja ljubezen je križana in v meni ni ognja, ki ljubi tvar, ampak živa in goreča voda je v meni, ki mi od znotraj kliče: »Semkaj k Očetu!« Ne veselim se minljive hrane, ne naslad tega življenja. Kruha božjega hočem, ki je telo Jezusa Kristusa, iz Davidovega rodu; in za pijačo hočem njegove krvi, ki je neminljiva ljubezen.

Nič več nočem po človeško živeti. A to se mi bo zgodilo, ako vi hočete. Hotite, da boste tudi vi našli dobrohotnost! Kratko je pismo, s katerim vas prosim; verjemite mi! In Jezus Kristus vam bo razodel, da so te moje besede resnične, nelažniva usta, po katerih je Oče resnično govoril. Prosite zame, da to dosežem. Ne pišem vam po svojem mesenem nagnjenju, ampak po božji volji. Ako bom trpel, ste mi hoteli dobro; ako bom izvržen, ste me sovražili.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Udeležba pri Gospodovem telesu in krvi nas posvečuje” (sv. Fulgencij, škof iz Rusp)

sveti Fulgencij iz Rusp - škofIz razprave sv. Fulgencija, škofa iz Ruspe, Zoper Fabiana (28, 16-19)

Pri obhajanju svete daritve se vrši, kar je po pričevanju svetega apostola ukazal sam Zveličar: Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi, izročil: da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil ter ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki se za vas daje; to delajte v moj spomin. – Prav tako tudi kelih po večerji, govoreč: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi; to delajte, kolikorkrat boste pili, v moj spomin. Zakaj kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.

Daritev obhajamo torej zato, da oznanjamo Gospodovo smrt in se spominjamo njega, ki je za nas daroval svoje življenje. Sam pa pravi: Večje ljubezni nima nihče, kakor če kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Ker je torej za nas Kristus umrl iz ljubezni, prosimo, ko se v sveti daritvi spominjamo njegove smrti, da bi nam bila dana ljubezen s prihodom Svetega Duha. Vroče prosimo, da bi po ljubezni, v kateri se je Kristus dal križati za nas, milost Svetega Duha preobrazila tudi nas, tako da nam bo svet križan in mi njemu. S posnemanjem smrti našega Gospoda naj, kakor je Kristus sam, ki je grehu umrl, umrl enkrat za vselej; ko pa živi, živi Bogu, tudi mi živimo novo življenje. Po prejemu daru ljubezni, naj tudi mi grehu umrjemo in živimo Bogu.

Božja ljubezen je namreč izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Že sama udeležba na Gospodovem telesu in krvi, ko uživamo kruh in pijemo iz keliha, nas priganja, da umiramo svetu in živimo življenje, skrito v Bogu s Kristusom, da svoje meso s strastmi in poželenjem vred križamo.

Tako se zgodi, da verniki, ki ljubijo Boga in bližnjega, čeprav ne pijejo keliha telesnega trpljenja, pijejo vendarle kelih Gospodove ljubezni.

Napojeni z njo, naj bi mrtvičili svoje zemeljske ude in – oblečeni v Jezusa Kristusa – ne sledili mesenemu poželenju. Naj ne usmerjajo pozornosti na vidno, ampak na nevidno stvarnost. Gospodov kelih namreč pije, kdor neguje sveto ljubezen. Brez nje nič ne koristi, četudi bi kdo svoje telo dal, da zgori. Po daru ljubezni pa dosežemo, da smo v resnici to, kar skrivnostno obhajamo v daritvi.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Moje ime je veliko med narodi” (sv. Ciril Aleksandrijski, škof)

sveti Ciril AleksandrijskiIz razlage preroka Ageja sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (14. pogl.)

Ob prihodu našega Odrešenika nam je božji tempelj zablestel v neprimerno sijajnejši luči. Postal je toliko sijajnejši in odličnejši, kolikor se bogoslužje postave razlikuje od bogoslužja v Kristusu in evangeliju in resnica od sence. Menim, da je k temu mogoče dostaviti sledeče: Nekdanji tempelj je bil le eden in samo v Jeruzalemu; tudi je v njem daroval le izraelski narod. Ko pa je Edinorojeni postal eden izmed nas, on, Bog in Gospod, ki nas razsvetljuje, kot pravi pismo, se je ves svet napolnil s svetimi templji in neštetimi molivci, ki Boga vesoljstva častijo z duhovnimi žrtvami in vonjavami kadil. To je ravno Malahija, mislim, napovedal takorekoč v božjem imenu: Velik kralj sem, govori Gospod, in od sončnega vzhoda do zahoda je moje ime veliko med narodi, in na vseh krajih se bo mojemu imenu zažigalo kadilo in se bo darovala čista daritev.

Torej je res, da bo slava poslednjega templja, Cerkve, večja. Njim pa, ki skrbijo in se trudijo, da bi ga zgradili, je Bog obljubil Odrešenika kot zavetišče in dar iz nebes, vsem v mir, kajti po njem imamo v enem Duhu dostop k Očetu. Po preroku namreč pravi: Na tem kraju bom podelil mir, mir bom položil v srce vsakomur, ki bo sodeloval pri tem, da se zopet postavi ta tempelj. Na nekem mestu Kristus tudi pravi: Svoj mir vam dam. Kako to koristi tistemu, ki ljubi, te bo poučil Pavel, rekoč: Božji mir, ki vsak razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Tudi modri Izaija je molil, rekoč: Gospod, naš Bog, priskrbiš nam mir, zakaj karkoli se je z nami zgodilo, si ti izvršil. Kdor je namreč enkrat bil deležen Kristusovega miru, mu bo lahko rešiti dušo in jo izpopolnjevati z vajo v krepostih.

Zato vsakemu, ki gradi, obljublja mir. Če namreč kdo gradi Cerkev, ali če je postavljen, da v Cerkvi razlaga skrivnosti božjega kraljestva, vselej je to v korist njegovi lastni duši; daje se namreč na voljo kot živi in duhovni kamen v svet tempelj in za božje bivališče, s čimer bo gotovo dosegel, da mu ne bo težko doseči zveličanje svoje duše.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Služba naše dejavnosti” (sv. Gregor Veliki, papež)

sveti Gregor I., VelikiIz homilij sv. Gregorja Velikega, papeža, o evangelijih (17. homilija, 3, 14)

Poslušajmo, kaj pravi Gospod, ko pošilja oznanjevalce v svet: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Za obilno žetev je le malo delavcev, česar ne moremo izreči brez velike žalosti. Mnogo jih je namreč, ki bi radi slišali kaj dobrega, ni pa takih, ki bi to povedali. Glejte, svet je poln duhovnikov, vendar redko najdemo delavca na božji žetvi; sprejeli smo namreč duhovniško službo, ne izpolnjujemo pa svoje naloge.

Pomislite, dragi bratje, kaj pravi Gospod: Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev! Molite za nas, da bomo vredno vršili svojo službo, da ne bi zadrževali svojega jezika, ko je treba spodbujati, in nas ne bi pravični Sodnik obsojal zaradi molka, ko smo vendar prejeli dolžnost oznanjevanja. Pogosto jezik molči zaradi malomarnosti oznanjevalcev; pogosto pa se tudi po krivdi podložnih zgodi, da tisti, ki načeljujejo, ne oznanjajo besed.

Iz lastne krivde oznanjevalci zadržujejo svoj jezik, saj pravi psalmist: Grešniku pa pravi Bog: Zakaj ti oznanjaš mojo pravičnost? In spet zaradi krivde podložnih oznanjevalci ne govorijo, kakor je Gospod rekel Ezekijelu: Zadržal bom tvoj jezik in boš nem in ne kakor mož, ki graja, kajti uporen rod so.Naravnost bi ti povedal takole: »Zato ti ne dam oznanjevati, ker me hudobno ljudstvo žali s svojimi grehi in ne zasluži, da bi mu oznanjeval resnico. Zaradi grehov ljudstva mu jemljem besedo.« To lahko vsi spoznamo. Prav lahko vidimo, da molk pastirja večkrat škoduje njemu samemu, toda vedno podložnim.

Hudo pa me, dragi bratje, boli še nekaj drugega v življenju pastirjev. Obtožujem se tudi sam, da se moji očitki ne bi komu zdeli krivični.

Hudi in divji časi so nas zajeli in me prisilili k temu, zato močno trpim zaradi tega.

Spuščamo se namreč v čisto posvetne opravke in to, kar smo sprejeli kot čast, je drugačno kot to, kar izvršujemo dejansko.

Opuščamo dolžnost oznanjevanja in se v svojo obsodbo imenujemo pastirji. Prilaščamo si čast, ne izvršujemo pa dolžnih opravil. Tisti, ki zanje odgovarjamo, zapuščajo Boga, mi pa molčimo. Padajo v grehe, pa jim z opominom ne nudimo roke v pomoč.

Kdaj bomo sposobni poboljševati druge, ko zanemarjamo lastno poboljšanje? Prepuščamo se posvetnim skrbem in postajamo na znotraj toliko slabotnejši, kolikor se zdi, da smo bolj zavzeti za zunanja opravila.

Cerkev prav govori o svojih slabih udih: Postavili so me za čuvaja v vinograde, pa še lastnega nisem obvaroval. Postavljeni smo za čuvaja v božje vinograde, pa prav malo skrbimo za lastnega. Ko se zapletamo v posvetne opravke, zanemarjamo službo naše dejavnosti.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “O napredku v resnicah krščanskega nauka” (sveti Vincenc – duhovnik in opat)

sveti Vincenc - duhovnik in opatIz prve knjige opominov sv. Vincencija Lerinskega, duhovnika (23. pogl.)

Ali v Kristusovi Cerkvi in njenem nauku ne sme biti nobenega napredka? Seveda, in sicer vedno večji. Zelo bi se zameril Bogu, kdor bi ljudem ne privoščil napredka. Verski nauk mora napredovati, spreminjati pa se ne sme. Bistvo napredka je notranja obogatitev, a kar se spreminja, se prevrača v drugo.

Posamezniki vseh časov kakor Cerkev skoz stoletja morajo neprestano rasti in napredovati v umnosti, vednosti in modrosti. Toda krščanski nauk mora ostati v svojem redu nedotaknjen, namreč da verske resnice ostanejo iste po vsebini in pomenu.

Vera naj posnema zakonitost, ki velja v naravi. Telesni udje rastejo, se razvijajo in izpopolnjujejo, a ostanejo vedno isti. V človeku je velika razlika med cvetočo mladostjo in starostno zrelostjo. Toda oseba, ki se je postarala, je istovetna z nekdanjim mladostnikom. Spremenijo se življenjske razmere in okoliščine, človeška narava in oseba pa sta vedno isti.

Majhni so dojenčkovi udje, mladeničevi so mnogo večji, pa so vendar popolnoma isti. Kolikor jih ima otrok, toliko jih bo imel mož. Če se nekaj razvije šele v zrelejši dobi, je bilo v telesu kakor v kali že od začetka. Vse, kar imajo pozneje starčki, so že prej imeli tudi kot otroci.

Brez dvoma je napredek nekaj naravnega. Zakon rasti razodeva čudovito božjo modrost, ki je položila v otrokovo telo zametke, iz katerih naj se razvijejo vse oblike odraslega človeka.

Ko bi se ustroj človeškega telesa pozneje tako spremenil, da ne bi bil več podoben svoji vrsti, ako bi bil na primer kak ud dodan ali okrnjen, bi propadlo celo telo, se iznakazilo in pohabilo. Ista pravila veljajo tudi za razvoj resnic krščanskega nauka, ki se skoz stoletja poglablja, v teku časa oplaja in v vseh dobah znova in znova pomlaja.

»Naši predniki so že od začetka vsejali na njivi svete Cerkve seme krščanske vere. Bilo bi krivično in neprimerno, ako bi mi, njihovi sinovi, pobirali ljuljko podtaknjene zmote namesto pristne pšenice čiste resnice.

Rajši povsem pravilno in dosledno odklanjajmo neskladja med prvotnim in sedanjim naukom. Pobirajmo tisto zrnje čiste resnice, ki so ga vsejali in je dozorelo. V kolikor pa se je v teku časa razvilo in naraslo, ga z veseljem gojimo tudi danes.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “En škof s prezbiterji in diakoni” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

IgnacijIz pisma sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, Filadelfijcem (1, 1-2, 1; 3, 2-3)

Ignacij, tudi Teoforos imenovan, cerkvi Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa v Filadelfiji v Aziji, ki je dosegla milost, je utrjena v slogi z Bogom, se raduje nerazdeljivo v trpljenju našega Gospoda in je trdno prepričana o njegovem vstajenju v vsem usmiljenju; cerkvi, katero pozdravljam v krvi Jezusa Kristusa, katera je večno in stalno veselje, zlasti če so edini s škofom, njegovimi prezbiterji in diakoni, ki so izvoljeni po misli Jezusa Kristusa in ki jih je potrdil po lastni volji stalno po Svetem Duhu.

O tem škofu sem zvedel, da si te službe, ki služi skupnemu blagru, ni pridobil niti po sebi niti po ljudeh niti s prazno častihlepnostjo, ampak v ljubezni Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Strme občudujem njegovo prijazno milobo, ki more več s tem, da molči, kakor tisti, ki prazno govore. Soglaša namreč z božjimi zapovedmi kakor citre s strunami. Zato blagruje moja duša njegovo k Bogu obrnjeno mišljenje, ker sem spoznal, da je polno kreposti in popolno, spoznal njegovo neomahljivost in mirnost v vsej milobi živega Boga.

Otroci luči in resnice, varujte se torej ločitve in slabih naukov! Kjer je pastir, tja pojdite kakor ovce.

Kdor je namreč last Boga in Jezusa Kristusa, je s škofom; in kdor se skesa in se vrne k edinosti Cerkve, bo tudi božja last, da bo živel po Jezusu Kristusu. Ne motite se, bratje moji! Če kdo sledi tistemu, ki dela razkol, ne bo podedoval božjega kraljestva; če kdo hodi v tujem nauku, ni v soglasju z Gospodovim trpljenjem.

Prizadevajte si torej, da se udeležujete le ene evharistije. Kajti eno je telo našega Gospoda Jezusa Kristusa, en kelih, da se združujemo z njegovo krvjo, en oltar kakor en škof s prezbiterji in diakoni vred, mojimi sohlapci, da delate po božji volji vse, kar delate.

Bratje moji, prekipevam v svoji ljubezni do vas in krepim vas v neizmernem veselju, toda ne jaz, ampak Jezus Kristus. V njem sicer nosim vezi, a se tembolj bojim, ker še nisem popoln; toda vaša molitev k Bogu me bo spopolnila, da dosežem delež, ki mi ga je naklonilo božje usmiljenje, ko se zatekam k evangeliju kot k Jezusovemu telesu in k apostolom kot prezbiterjem Cerkve.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Prerodite se v veri in ljubezni” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

IgnacijIz pisma sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, Tralcem (8, 1- 9, 2; 11, 1-13, 3)

Postanite krotki in se prerodite v veri, ki je meso Gospodovo, in v ljubezni, ki je kri Jezusa Kristusa. Nihče izmed vas ne imej kaj proti svojemu bližnjemu! Ne dajajte priložnosti poganom, da ne bodo zaradi nekaterih nespametnežev grdili množice v Bogu! Kajti gorje tistemu, po katerem se moje ime pri kom lahkomiselno grdi.

Zatisnite torej ušesa, kadar vam kdo kaj govori brez Jezusa Kristusa, iz rodu Davidovega, iz Marije, ki se je resnično rodil, jedel in pil, bil resnično preganjan pod Poncijem Pilatom, bil resnično križan in je umrl, ko so ga gledala nebeška, zemeljska in podzemeljska bitja, ki je tudi resnično vstal od mrtvih, ko ga je njegov Oče obudil, kakor bo obudil tudi nas, ki vanj verujemo, njegov Oče v Jezusu Kristusu, brez katerega nimamo resničnega življenja.

Bežite torej pred slabimi poganjki, ki rode smrtonosen sad; kdor ga okusi, takoj umrje. Ti namreč niso nasad Očetov. Če bi namreč bili, bi se kazali kot veje križa in njihov sad bi bil neminljiv. Po tem križu vas Kristus kliče k sebi v svojem trpljenju, saj ste njegovi udje. Ne more se namreč roditi glava brez udov in Bog obljublja edinost, kar je tudi sam.

Pozdravljam vas iz Smirne hkrati z zastopniki božjih cerkva, ki so pri meni in so me v vsem poživili po telesu in duši. Opominjajo vas moje vezi, ki jih nosim zaradi Jezusa Kristusa, proseč, da bi prišel k Bogu: Ostanite složni med seboj in molite drug za drugega. Spodobi se namreč za vas vsakega posebej, zlasti pa za prezbiterje, da poživljate škofa v čast Očeta, Jezusa Kristusa in apostolov.

Prosim vas, da me poslušate v ljubezni, da ne bom s tem pismom priča zoper vas. Tudi za mene molite, ki potrebujem vaše ljubezni pred usmiljenjem božjim, da bom vreden doseči delež, ki ga želim, in da ne bom zavržen.

Pozdravlja vas ljubezen Smirnčanov in Efežanov. Spominjajte se v molitvah sirske cerkve. Nisem vreden, da se imenujem po njej, ker sem zadnji med njimi. Bodite pozdravljeni v Jezusu Kristusu, pokorni škofu kot zapovedi, podobno tudi prezbiterjem. Ljubite se vsi med seboj z nerazdeljenim srcem!

Moj duh se daruje za vas ne samo sedaj, ampak tudi, ko pridem k Bogu. Kajti še sem v nevarnosti, toda zvest je Oče v Jezusu Kristusu, da izpolni mojo in vašo prošnjo. Bodite v njem brez madeža!

Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Začetek pisma Tralcem” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

sveti Ignacij Antiohijski - škof in mučenecZačetek pisma sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, Tralcem (1,1 – 3,2; 4, 1-2; 6, 1; 7, 1-8, 1)

Vnaprej vas svarim, ker vas ljubim Ignacij, tudi Teoforos imenovan, od Boga, Očeta Jezusa Kristusa, ljubljeni sveti cerkvi v Tralah v Aziji, izvoljeni in Boga vredni, mir uživajoči v mesu in duhu po trpljenju Jezusa Kristusa, našega upanja po vstajenju k njemu: pozdravljam jo v polnosti milosti po apostolski navadi in ji želim mnogo radosti.

Zvedel sem, da imate brezgrajno in v potrpežljivosti neomajno mišljenje, ki pa ni priučeno, ampak prirojeno, kakor mi je povedal vaš škof Polibios, ki je prišel po volji Boga in Jezusa Kristusa v Smirno in se je tako razveselil z menoj vred, ki nosim vezi v Kristusu Jezusu, da sem gledal v njem vso vašo občino. Ko sem torej prejel po njem vašo ljubezen po Bogu, hvalim Boga, ker sem spoznal, da ga posnemate.

Ako ste namreč pokorni škofu kot Jezusu Kristusu, se mi zdi, da ne živite po človeško, ampak po Jezusu Kristusu, ki je zaradi nas umrl, da verujete v njegovo smrt in s tem uidete smrti. Vaša dolžnost je torej, kakor tudi delate, da brez škofa ničesar ne storite, ampak da ste pokorni tudi prezbiterjem kot apostolom Jezusa Kristusa, našega upanja, v katerem bomo živeli.

A tudi diakoni, ki so služabniki skrivnosti Jezusa Kristusa, morajo v vsakem oziru vsem ugajati. Niso namreč služabniki jedi in pijače, ampak pomočniki Cerkve božje. Varovati se morajo torej očitkov kot ognja.

Enako naj vsi časte diakone kot Jezusa Kristusa, kakor tudi škofa, ki je podoba Očetova, prezbiterje pa kot starešinstvo božje in kot zbor apostolov. Brez teh ni Cerkve. Prepričan sem, da vi o tem tako mislite. Kajti zgled vaše ljubezni sem prejel in ga imam pri sebi v vašem škofu; njegovo vedenje samo je velik nauk in njegova krotkost je moč.

Veliko božjih misli imam, a se brzdam, da se z bahanjem ne pogubim. Zdaj se moram namreč bolj bati in ne smem poslušati tistih, ki me zapeljujejo v napuh. Kdor mi namreč tako govori, me biča. Ljubim sicer trpljenje, toda ne vem, če sem vreden. Moje slepe gorečnosti namreč mnogi ne vidijo, mene pa tem bolj napada. Treba mi je torej krotkosti, ki uničuje vladarja tega sveta.

Opominjam vas torej, ne jaz, ampak ljubezen Jezusa Kristusa, da uživate samo krščansko hrano, zdržujte se pa tujega zelišča, to je krivoverstva.

To se bo pa zgodilo, če ne boste napuhnjeni in boste neločljivo združeni z Bogom Jezusom Kristusom, s škofom in zapovedmi apostolov. Kdor je znotraj oltarja, je čist; kdor je pa zunaj oltarja, ni čist. To se pravi: Kdor dela kaj brez škofa, prezbiterjev in diakonov, ta ni čist v vesti.

Ne pišem vam, kot da bi bil zvedel kaj takega o vas, ampak vnaprej vas svarim, ker vas ljubim.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Treba je zlasti moliti za vso Cerkev” (sveti Ambrož – škof in cerkveni učitelj)

sveti Ambrož - škof in cerkveni učiteljIz razprave sv. Ambroža, škofa, O Kajnu in Abelu (1, knjiga, 9, 34, 38-39)

Daruj Bogu hvalno daritev in izpolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube. Kdor Bogu kaj obljubi in to izpolni, hvali Boga. Zato je Gospod izmed vseh pohvalil Samarijana, ker se je, ko ga je Gospod očistil gobavosti skupno z drugimi devetimi, le on povrnil h Kristusu, poveličeval Boga in se mu zahvaljeval. O njem pravi Gospod: Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in dal čast Bogu, razen tega tujca? Rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila.

Gospod Jezus je na božji način pokazal Očetovo dobroto. Bodril je k pogosti in vneti molitvi, a ne, da bi nam postala dolgočasna, ampak, da bi večkrat in redno molili. Dejansko molitev, ki se predolgo vleče, postane prazna, kakor z druge strani molitev, ki je preporedka, vodi v brezbrižnost.

Kadar prosiš odpuščanje za sebe, je prav tedaj čas, da se spomniš odpuščati drugim. Tako z dejanji priporočaš svojo prošnjo. Tudi apostol pravi, da moramo moliti brez jeze in nestrpnosti, tako da molitev ni motena in neiskrena. Uči tudi, da moramo moliti povsod, kakor pravi Gospod: Stopi v svojo sobo.

Pri tem ne pojmuj sobe s stenami, v kateri biva tvoje telo, ampak sobo, ki je v tebi, kjer so tvoje misli in čustva. Hram tvoje molitve nosiš vedno s sabo, povsod je molitev skrivna in samo Bog je njen sodnik.

Uči se zlasti moliti za vse ljudi, to je za vse telo, za vse ude tvoje matere. V tem je znamenje vzajemne ljubezni. Ako prosiš le za sebe, moliš le za svoje koristi. In če vsakdo moli le zase, je milost uslišanja le v sorazmerju do več ali manj vrednega posameznika. Če pa posamezniki molijo za vse druge, tedaj vsi molijo za vsakega in korist je večja.

Naj končam: če moliš le zase, moliš sicer zase, toda sam. Če pa moliš za vse, bodo molili zate vsi, ker si ti v vseh. Povračilo bo torej veliko, ker prošnje vseh dosežejo za vsakega vse, kar prosi vse ljudstvo. Pri vsem tem pa ni nikake predrznosti v prošnji, temveč velika mera ponižnosti in obilnih sadov.
Vir= Bogoslužno branje

Kateheza: “Duhovni voditelj bodi previden v molku, koristen v besedi” (sveti Gregor I. Veliki – papež)

sveti Gregor I. Veliki - papežIz Pastoralnega vodila sv. Gregorja Velikega, papeža (2, 4)

Duhovni voditelj bodi previden v molku, koristen v besedi, da ne bo govoril, o čemer bi moral molčati, in ne molčal o rečeh, ki bi moral o njih govoriti. Kakor namreč zavaja neoprezna beseda v zmoto, tako pušča nepreviden molk v zmoti tiste, ki bi se dali poučiti. Malomodri duhovni voditelji se pogosto boje prostodušno spregovoriti pravo besedo, da ne bi zapravili človeške naklonjenosti, in čuvajo svojo čredo, kakor pravi Resnica, ne kakor skrbni pastirji, marveč kakor najemniki; zakaj ko pride volk, zbeže, ter se skrijejo za zagrinjalo molka.

Zato jih Bog po preroku graja in pravi: Nemi psi, ki ne znajo lajati. In zopet toži in govori: Niste vstali v bran in niste gradili obzidja okoli Izraelove hiše, da bi trdno stala v boju na Gospodov dan. Vstati v bran pomeni s prostodušno besedo se upreti oblastem tega sveta za obrambo črede. Na Gospodov dan v boju stati pomeni iz ljubezni do pravice se krivičnim nasprotnikom ustaviti. Če se namreč pastir boji povedati resnico, je to kaj drugega kot molče pobegniti? Kdor pa se za svojo čredo potegne, se postavi zoper sovražnike Izraelove hiše kakor zid. Zato je grešnemu ljudstvu rečeno: Tvoji preroki so ti prerokovali laž in prevaro. Niso ti odkrivali tvoje krivde, da bi obrnili tvojo usodo. Sveto pismo pravi namreč včasih učiteljem preroki, ker učijo, da so sedanje reči minljive, in odkrivajo, kar pride. Božja beseda jim očita, da prerokujejo laž, ker se bojijo grajati pregrehe, se grešnikom lažnivo dobrikajo, obetajoč jim varnost; hudobije grešnikov ne odkrivajo, ker ne zinejo svarilne besede.

Graja je ključ, ki odpira spoznanje, ker s svarilom odkriva greh, ki ga često celo grešnik sam ne pozna. Zato pravi Pavel, da bo zmožen z zdravim poukom opominjati in prepričevati tiste, ki ugovarjajo. Zato govori Malahija: Duhovnikove ustnice naj ohranijo spoznanje in iz njegovih ust se pričakuje pouk, ker je poslanec Gospoda nebesnih čet. Zategadelj opominja Gospod po Izaiju: Kliči na vse grlo, ne zadržuj se! Kakor trobenta povzdiguj svoj glas!

Kdor namreč stopi v duhovniški stan, vzame nase dolžnost glasnika, da hodi in kliče pred sodnikom, ki pride za njim s strašnim veličastvom. Če pa duhovnik ne zna pridigati, kako bo kot nem glasnik klical? Zato je tudi Sveti Duh prišel nad prve pastirje v podobi jezikov in je v hipu naredil zgovorne tiste, ki jih je napolnil.
Vir= Bogoslužno branje