Namen portala “Živa voda”

Spletni portal »Varno zavetje« je nastal leta 2006 kot odziv na vse večjo pojavnost New age miselnosti na RKC forumih, pa tudi da bi zapolnil praznino na področju internetnega povezovanja in udejstvovanja krščanskih družin. Osnovno načelo je, da je dobrodošel vsak, ki ljubi Boga in njegovo skrivnostno telo, ki je Cerkev. Laiki želimo biti duhovnikom v pomoč pri pastoralnem delu, hkrati pa od njih pričakujemo pomoč pri našem vsak dan težjem poslanstvu. Vzgoji za svetost.

Začetki portala »Varno zavetje« segajo v februar 2006, ko je nastal kot forum. Prvotno vsebino je ob prenosu na varnejše, plačano gostovanje sicer izgubil, vendar je aprila 2006 že dobil bolj določeno obliko, maja 2006 pa se mu je pridružil še Gospodinjski forum, namenjen bolj ženam in materam.

Ker so forumi bolj kraj pogovorov, ki pa dandanes bolj raztresajo kot zbirajo, je v avgustu 2010 to vlogo prevzel portal »Živa voda«. Namenjen je prebiranju duhovnega branja, ki ga dandanes bolj težko najdemo in ga pogovorno imenujemo živa voda (prim. Jn 4,10-16Jn 4,10-16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Jezus ji je odgovoril: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in bi ti dal žive vode.« 11 Žena mu re?e: »Gospod, nimaš s ?im zajeti in vodnjak je globok; odkod imaš torej živo vodo? 12 Si mar ti ve?ji ko naš o?e Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je sam iz njega pil in njegovi sinovi in njegova živina?« 13 Jezus ji odgovori: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen; 14 kdor koli pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikdar žejen, marve? bo voda, ki mu jo bom dal, v njem postala studenec vode, teko?e v ve?no življenje.« 15 Žena mu re?e: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila semkaj zajemat.« 16 Jezus ji re?e: »Pojdi, pokli?i svojega moža in pridi semkaj!« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in osebnem razmišljanju o aktualnih dogodkih, vse to pa v luči prave krščanske ljubezni do bližnjega.

Prav je, da povem, česa ni v »Varnem zavetju«. Novodobne duhovnosti, komercializma in zlonamernega govora čez bližnjega in institucije. Poudarjamo pa spoštovanje in dobronamernost. Zato ni možnosti komentiranja prispevkov. Trudimo se objavljati besedila, ki so raztresena po različnih portalih, prinašajo pa »Živo vodo«, ki jo v teh časih vsi še kako potrebujemo. Portal »Živa voda« ima široko zastavljene cilje in želi biti res to, kar že ime nakazuje.