Nagovor msgr. Alojza Urana na škofijskem pastoralnem dnevu v Stični

Nagovor ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. Alojza Urana na škofijskem pastoralnem dnevu v Stični

Obhajamo vrhunec evharističnega leta v nadškofiji, saj smo predstavniki Božjega ljudstva iz celotne krajevne Cerkve zbrani okrog svojega nadškofa, drugih škofov, duhovnikov, diakonov, redovnikov in redovnic, kar pomeni tudi ponavzočenje vesoljne Cerkve (C 28).

Kakor Mojzes v svojem času (prim. 5Mz 30, 15), tako tudi jaz danes polagam pred vas: – življenje in srečo, smrt in nesrečo.

Če boš ljubil Gospoda, svojega Boga in hodil po njegovih potih, izpolnjeval zapovedi in naredbe, boš živel in se množil in Tvoj Bog te bo blagoslavljal.

Če pa ga ne boš poslušal in se dal zapeljati drugim bogovom in jim služil, vam danes naznanjam, da boste gotovo uničeni. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod.

Danes smo lahko v različnih delavnicah spoznali, da nas je duh okolja (potrošništvo in liberalizem) odpeljal proč od Boga: nimamo časa za molitev, za nedeljsko mašo, za zakramente, posebej za sv. spoved. Zato se počasi prazni akumulator notranje moči, ki ga nujno potrebujemo, kadar se življenje ustavi in ga je potrebno znova zagnati. Dokler smo mladi, zdravi, uspešni, … gre vse gladko. Vendar v vsakem življenju pridejo ovire, ki presegajo človeške moči. Posledice so hude: beg od življenja v omamo, v alkoholizem, v pretirani aktivizem ali pa v popoln obup, samomor (v Sloveniji kar 600 v letu 2004). Posledice se kažejo tudi v zakonskih brodolomih, saj se pri nas vsaka tretja zakonska zveza razdre. Taki neuspešni zakoni pa imajo strašne posledice tudi na otrocih, ki se jim popači podoba očeta, matere, smisla zakona in družine … Mladi pa iščejo življenje in če ga ne najdejo v pravih vrednotah, iščejo nadomestke.

K negativnemu odnosu do življenja pripomorejo v veliki meri tudi negativno obarvane dnevne informacije, ki puščajo v nas podzavestni strah, nezadovoljstvo … Materialno blagostanje ne more zapolniti notranje praznine in duhovne revščine.

Posledica kulture smrti, ki nas obdaja, je tudi demografska kriza: ni dovolj rojstev za obstoj naroda. Namesto 2,1 otrok na eno ženo, kar je še veljalo v letu 1980, se je v zadnjem času številka zasukala na 1,2na 1,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
. Človeško gledano smo v brezizhodnem položaju. Tega se moramo zavedati.

Vendar rešitev obstaja! Pri Bogu ni nič nemogoče. On, ki je iz ostarelega Abrahama in nerodovitne Sare priklical novo življenje – Izaka; On, ki je iz umirajočega naroda, ki so mu v Egiptu pobijali otroke, naredil velik narod; On, ki je iz Jezusove smrti priklical novo življenje. On more tudi iz zasužnjenega in umirajočega slovenskega naroda priklicati novo pomlad. Naša zemlja je napojena z znojem in krvjo tolikih mučencev, obenem pa zaznamovana z vero naših prednikov, ki so šli skozi vse mogoče stiske, vendar niso izumili kletve proti Bogu in Materi Božji. Nasprotno: bolj, ko so doživljali nemoč in slabotnost, bolj so sklepali roke in postavljali cerkve in znamenja, ki so jih opominjala, kje je rešitev, kje je moč. To ni hlapčevstvo ali opij za ljudstvo. To je junaštvo in veličina. Človek je najmočnejši takrat, ko moli.

Takšno pričevanje nam daje fant – študent, Božji služabnik Lojze Grozde, ki nam je podaril geslo današnjega srečanja. Kot sedmošolec je med duhovnimi vajami, julija 1942, za program svojega življenja zapisal geslo: Evharistija, sonce mojega življenja! Iz tega zakramenta je tudi živel vsak dan, ga častil in prejemal pri obhajilu. Kar mu je pomenilo sonce za njegovo naravno življenje, to je bila Evharistija za njegovo nadnaravno zorenje. 1. januarja 1943, bil je prvi petek v mesecu, je tukaj v stiški baziliki, kot sveto popotnico prejel obhajilo, v noči na prvo soboto, pa je v strašnih mukah izpričal popolno zvestobo Jezusu v mučeništvu v Mirni na Dolenjskem. Z ljubeznijo do Svetega Rešnjega Telesa je bila najtesneje povezana tudi njegova pobožnost do Marije. Dve leti pred mučeniško smrtjo je zapisal: »Marija, moja mati, jaz tvoj otrok!« Zvesto je molil tudi rožni venec, kakor ga je Marija goreče priporočala v Lurdu in v Fatimi. Kljub globoki pobožnosti pa Lojze ni bil odtujen čudak in samotar. Nasprotno, bil je izredno družaben, vesel in živahen, šaljivec, športnik, telovadec, v šoli pa odličen dijak in prijatelj.

V sonce ne moremo gledati, zato se nam približa v evharistiji, v soncu našega življenja, ki ga ne samo gledamo, ampak tudi jemo. V simbolu našega srečanja je skrito sonce in kruh, v žarkih lahko opazimo tudi klasje in zrnje, ki mora iti skozi temni rob trpljenja in smrti, da bo postalo kruh življenja in bo dalo žlahtno belo sredico.

Marija je to Božje sonce gledala in ga nosila v svojem srcu, od deteta-brezdomca v revščini hleva, do begunca v Egiptu in 12-letnega mladeniča, ki je začudeno vprašal: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« (Lk 2, 49Lk 2, 49
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Nista razumela, kot mnogi starši ne morete razumeti otroka, ki začenja iskati svojo pot. Marija pa je vse to, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu in dozorevala v razumevanju vere v navidezni zavrnitvi v Kani ali ob bežnem obisku, ko je bil Jezus sredi nove družine tistih, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. Dozorevalo pa je Marijino brezmadežno srce, ko je ponosno pokazala svojo materinsko zvestobo do konca in s križa sprejela v varstvo Janeza in s tem vse nas. »Žena, glej tvoj sin! Sin, glej tvoja mati!« (Jn 19, 26Jn 19, 26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
–27).

V najpopolnejši evharistiji sta se povezali obe Srci v neločljivo zvezo ljubezni, ki se daje za nas. Po Marijinem Brezmadežnem Srcu se bližamo Presvetemu Jezusovemu Srcu. Iz njegovega Srca pritekajo zakramenti Cerkve, da bi znova in znova zajemali iz studencev odrešenja. Prvi kristjani so uresničili sadove odrešenja v skupnosti dobrin in jih delili drug drugemu (prim. Apd 2, 42Apd 2, 42
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), kakor je kdo česa potreboval. To pa so zmogli, ker

* so bili stanovitni v nauku apostolov – v oznanjevanju Božje besede,
* so bili zvesti v lomljenju kruha in v molitvi – bogoslužju
* in ker so bili povezani z občestvom – v služenju.

Sveto Rešnje Telo in Kri najpopolneje razodevata ljubezen Jezusovega Srca, tega Božjega sonca, do nas. Kakor brez naravnega sonca ni naravnega življenja, tako ni Božjega življenja brez Božjega sonca.

Zato še enkrat kličem z Mojzesom: »IZBERI ŽIVLJENJE, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi!« (5 Mz 10, 205 Mz 10, 20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Preden se bomo posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu, izpovejmo vero.

msgr. Alojz Uran
ljubljanski nadškof in metropolit

Vir