Marijino delo – Gibanje fokolarov

Mariapoli v Bohinju: »En teden drugače«

Od nedelje, 8. julija, do sobote, 14. julija, je bilo v Bohinju tradicionalno poletno srečanje, ki ga že od leta 1984 prireja Marijino delo – Gibanje fokolarov. Letošnjega »Mariapoli Bohinj 2007« se je udeležilo več kot 360 članov, in to v starostnem razponu od dojenčkov do častitljivih let. Udeleženci so bili različnih poklicev, stanov; bodisi verni ali pa brez izrazitega verskega prepričanja. Odločili so se, da skupaj preživijo teden dni v prizadevanju za pristne medsebojne odnose, ki temeljijo na evangeliju, in obenem poiščejo odgovore na številna življenjska in družbena vprašanja, ki jih pred vsakega posameznika postavlja današnji čas. Udejanjanje gesla dneva, ki so z evangeljskega zornega kota osvetljevala posamezne vidike življenja, so dajala vsakemu dnevu nov barvni ton, ki naj bi postal stalnica v vsakdanjem življenju. Enotedensko mesto »Mariapoli Bohinj 2007« je zažarelo v svežih barvah, ki se izražajo v sreči dajanja ali pa v celostnem gledanju na vsakega bližnjega in s poglobljenim odnosom z Bogom, še posebno ob srečanju z bolečino in zaprekami; v tej luči je nov pomen dobilo pojmovanje lastnega in družbenega zdravja, kot tudi razvedrilo in odnos do vse narave. Urejenost doma in okolja, v katerem živimo, kot tudi dostojen in sodoben način oblačenja, so še drugi vidiki, ki navzven izžarevajo notranjo osebno in družbeno skladnost. Ker smo v letu Svetega pisma, je bil gost Mariapolija škof Jurij Bizjak, ki je s predstavitvijo pomena »Knjige« v judovstvu, krščanstvu in islamu domiselno osvetlil pomembnost Svetega pisma v življenju posameznika, sleherne skupnosti, naroda in civilizacije. Mladi, ki jih je bilo za dobro polovico, so z njim lastnim poletom in prisrčnostjo dali enotedenskemu mestecu »Mariapoli« pečat vedrine in optimizma, ki se je zlil na vse udeležence in jih opogumil, da bo vsak v svojem kraju poskušal v vsakdanjem življenju dajati nov »ton« svojemu mestu…

Vir