Kateheza: “Začetek pisma Tralcem” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

sveti Ignacij Antiohijski - škof in mučenecZačetek pisma sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, Tralcem (1,1 – 3,2; 4, 1-2; 6, 1; 7, 1-8, 1)

Vnaprej vas svarim, ker vas ljubim Ignacij, tudi Teoforos imenovan, od Boga, Očeta Jezusa Kristusa, ljubljeni sveti cerkvi v Tralah v Aziji, izvoljeni in Boga vredni, mir uživajoči v mesu in duhu po trpljenju Jezusa Kristusa, našega upanja po vstajenju k njemu: pozdravljam jo v polnosti milosti po apostolski navadi in ji želim mnogo radosti.

Zvedel sem, da imate brezgrajno in v potrpežljivosti neomajno mišljenje, ki pa ni priučeno, ampak prirojeno, kakor mi je povedal vaš škof Polibios, ki je prišel po volji Boga in Jezusa Kristusa v Smirno in se je tako razveselil z menoj vred, ki nosim vezi v Kristusu Jezusu, da sem gledal v njem vso vašo občino. Ko sem torej prejel po njem vašo ljubezen po Bogu, hvalim Boga, ker sem spoznal, da ga posnemate.

Ako ste namreč pokorni škofu kot Jezusu Kristusu, se mi zdi, da ne živite po človeško, ampak po Jezusu Kristusu, ki je zaradi nas umrl, da verujete v njegovo smrt in s tem uidete smrti. Vaša dolžnost je torej, kakor tudi delate, da brez škofa ničesar ne storite, ampak da ste pokorni tudi prezbiterjem kot apostolom Jezusa Kristusa, našega upanja, v katerem bomo živeli.

A tudi diakoni, ki so služabniki skrivnosti Jezusa Kristusa, morajo v vsakem oziru vsem ugajati. Niso namreč služabniki jedi in pijače, ampak pomočniki Cerkve božje. Varovati se morajo torej očitkov kot ognja.

Enako naj vsi časte diakone kot Jezusa Kristusa, kakor tudi škofa, ki je podoba Očetova, prezbiterje pa kot starešinstvo božje in kot zbor apostolov. Brez teh ni Cerkve. Prepričan sem, da vi o tem tako mislite. Kajti zgled vaše ljubezni sem prejel in ga imam pri sebi v vašem škofu; njegovo vedenje samo je velik nauk in njegova krotkost je moč.

Veliko božjih misli imam, a se brzdam, da se z bahanjem ne pogubim. Zdaj se moram namreč bolj bati in ne smem poslušati tistih, ki me zapeljujejo v napuh. Kdor mi namreč tako govori, me biča. Ljubim sicer trpljenje, toda ne vem, če sem vreden. Moje slepe gorečnosti namreč mnogi ne vidijo, mene pa tem bolj napada. Treba mi je torej krotkosti, ki uničuje vladarja tega sveta.

Opominjam vas torej, ne jaz, ampak ljubezen Jezusa Kristusa, da uživate samo krščansko hrano, zdržujte se pa tujega zelišča, to je krivoverstva.

To se bo pa zgodilo, če ne boste napuhnjeni in boste neločljivo združeni z Bogom Jezusom Kristusom, s škofom in zapovedmi apostolov. Kdor je znotraj oltarja, je čist; kdor je pa zunaj oltarja, ni čist. To se pravi: Kdor dela kaj brez škofa, prezbiterjev in diakonov, ta ni čist v vesti.

Ne pišem vam, kot da bi bil zvedel kaj takega o vas, ampak vnaprej vas svarim, ker vas ljubim.
Vir= Bogoslužno branje