Kateheza: “Prerodite se v veri in ljubezni” (sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec)

IgnacijIz pisma sv. Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, Tralcem (8, 1- 9, 2; 11, 1-13, 3)

Postanite krotki in se prerodite v veri, ki je meso Gospodovo, in v ljubezni, ki je kri Jezusa Kristusa. Nihče izmed vas ne imej kaj proti svojemu bližnjemu! Ne dajajte priložnosti poganom, da ne bodo zaradi nekaterih nespametnežev grdili množice v Bogu! Kajti gorje tistemu, po katerem se moje ime pri kom lahkomiselno grdi.

Zatisnite torej ušesa, kadar vam kdo kaj govori brez Jezusa Kristusa, iz rodu Davidovega, iz Marije, ki se je resnično rodil, jedel in pil, bil resnično preganjan pod Poncijem Pilatom, bil resnično križan in je umrl, ko so ga gledala nebeška, zemeljska in podzemeljska bitja, ki je tudi resnično vstal od mrtvih, ko ga je njegov Oče obudil, kakor bo obudil tudi nas, ki vanj verujemo, njegov Oče v Jezusu Kristusu, brez katerega nimamo resničnega življenja.

Bežite torej pred slabimi poganjki, ki rode smrtonosen sad; kdor ga okusi, takoj umrje. Ti namreč niso nasad Očetov. Če bi namreč bili, bi se kazali kot veje križa in njihov sad bi bil neminljiv. Po tem križu vas Kristus kliče k sebi v svojem trpljenju, saj ste njegovi udje. Ne more se namreč roditi glava brez udov in Bog obljublja edinost, kar je tudi sam.

Pozdravljam vas iz Smirne hkrati z zastopniki božjih cerkva, ki so pri meni in so me v vsem poživili po telesu in duši. Opominjajo vas moje vezi, ki jih nosim zaradi Jezusa Kristusa, proseč, da bi prišel k Bogu: Ostanite složni med seboj in molite drug za drugega. Spodobi se namreč za vas vsakega posebej, zlasti pa za prezbiterje, da poživljate škofa v čast Očeta, Jezusa Kristusa in apostolov.

Prosim vas, da me poslušate v ljubezni, da ne bom s tem pismom priča zoper vas. Tudi za mene molite, ki potrebujem vaše ljubezni pred usmiljenjem božjim, da bom vreden doseči delež, ki ga želim, in da ne bom zavržen.

Pozdravlja vas ljubezen Smirnčanov in Efežanov. Spominjajte se v molitvah sirske cerkve. Nisem vreden, da se imenujem po njej, ker sem zadnji med njimi. Bodite pozdravljeni v Jezusu Kristusu, pokorni škofu kot zapovedi, podobno tudi prezbiterjem. Ljubite se vsi med seboj z nerazdeljenim srcem!

Moj duh se daruje za vas ne samo sedaj, ampak tudi, ko pridem k Bogu. Kajti še sem v nevarnosti, toda zvest je Oče v Jezusu Kristusu, da izpolni mojo in vašo prošnjo. Bodite v njem brez madeža!

Vir= Bogoslužno branje