Kateheza: “Gospod spremlja svoje oznanjevalce” (sveti Gregor I. Veliki – papež)

sveti Gregor I. Veliki - papežIz homilij o evangelijih sv. Gregorja Velikega, papeža (17. homil., 1-3)

Naš Gospod in Zveličar, predragi bratje, nas uči zdaj z besedo zdaj z deli, kajti tudi njegova dela so za nas zapoved; s tem, kar je molče naredil, je pokazal, kaj je nam storiti. Poglejte, učence pošilja oznanjat po dva in dva, kajti dvojna je zapoved ljubezni: do Boga in do bližnjega.

Gospod pošilja učence oznanjat po dva in dva. Tako nas molče opominja, da se oznanjevalna služba sploh ne sme dati tistemu, ki nima ljubezni do bližnjega.

Lepo pravi, da jih je poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Gospod namreč spremlja svoje oznanjevalce, kajti le po predhodnem oznanjevanju prihaja, da prebiva v nas. Božjo besedo najprej poslušamo, šele potem jo sprejmemo. Zato Izaija govori oznanjevalcem: V puščavi pripravite pot Gospodu, poravnajte v pustinji stezo našemu Bogu!Tudi psalmist jim naroča: Pripravite pot njemu, ki biva v oblaku. Gospod biva v oblaku, ker se je s svojim trpljenjem in smrtjo zakril, da po svojem vstajenju razodene toliko večjo slavo. V oblaku biva, ker je s svojim vstajenjem premagal smrt, ki jo je pretrpel. Njemu torej, ki biva v oblaku, pripravljamo pot, ko vam oznanjamo njegovo slavo. Nato pride on sam, da vas razveseli z navzočnostjo svoje ljubezni.

Poslušajmo, kaj pravi, ko pošilja oznanjevalce: Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Za veliko žetev je premalo delavcev. O tem ne moremo govoriti brez velike žalosti. Kajti mnogo jih je, ki bi radi poslušali božjo besedo, malo pa takih, ki bi jo oznanjali. Svet je sicer poln duhovnikov, toda v Gospodovi žetvi se najde zelo malo delavcev. Prejeli smo duhovniško službo, delo službe pa zanemarjamo.

Toda pomislite, dragi bratje, pomislite, kaj pravi: Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Prosite za nas, da postanemo vredni delati za vas. Naj se ne naveličamo opominjati vas, da nas potem, ko smo prejeli oznanjevalno službo, pravični sodnik ne obsodi zaradi naše molčečnosti.
Vir= Bogoslužno branje