Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

“IN JAZ VAM DAM POČITEK” (Mt 11,28Mt 11,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
)

1. – DUHOVNO ŽIVLJENJE KOT SPUST Z GORE

Duhovni pisatelji običajno prikazujejo notranje življenje kot dviganje in vzpenjanje, kot hojo navkreber in navzgor. V sedanjih napetih in navitih časih pa mi je prišla misel, da bi vse duhovno življenje prikazal kot spuščanje in lajšanje, kot spust in drsenje po bregu navzdol.

Prerok Izaija se spominja, kako je Gospod vodil izvoljeno ljudstvo skoz puščavo v obljubljeno deželo, kjer teče mleko in med, in pravi: “Kakor živino, ki stopa v dolino, jih je duh Gospodov vodil k počitku, tako si vodil svoje ljudstvo, da bi poveličal svoje ime” (Iz 63,14Iz 63,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Krščanska obljubljena dežela pa je nebeško kraljestvo in Gospod nas kakor živino, ki stopa v dolino, vodi v večno domovino.

Prerok Joel opisuje vesoljno sodbo in pravi: “Kajti, glejte, v tistih dneh in v tistem času, ko bom obrnil usodo Juda in Jeruzalema, bom zbral vse narode in jih spustil v dolino Jozafat. Tam jim bom sodil zaradi mojega ljudstva in moje dediščine Izraela, ki so jo razgnali med narode in si razdelili mojo deželo” (Jl 4,1-3Jl 4,1-3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Vesoljni svet in vsak človek se po svoji življenjski poti počasi spušča v dolino Jozafat, to je v dolino vesoljne sodbe.
Podlaga za duhovno življenje kot spuščanje in lajšanje je najprej resnica, da sem ustvarjen po Božji podobi in da me Bog ljubi takšnega, kakršen sem. Modri Salomon namreč pravi o Gospodu: “Ljubiš namreč vse, kar je, in ničesar ne sovražiš, kar si naredil, zakaj ko bi kaj sovražil, bi tega ne ustvaril” (Mdr 11,24Mdr 11,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Če se torej prepuščam Božjemu delovanju in mu ne postavljam ovir, se v meni uresničuje izrek apostola Pavla: “Bog je namreč, ki iz blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate” (Flp 2,13Flp 2,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Podlaga za duhovno življenje kot spuščanje in lajšanje pa je tudi dejstvo, da se Bogu ni mogoče približati z osvajanjem, kakor priča že zgodba o babilonskem stolpu (1 Mz 11,1-91 Mz 11,1-9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), temveč se mu je mogoče približati samo s popolno predanostjo, to je s spustom na dno doline. To potrjujejo tudi vse zgodbe o nomadu Abrahamu in vseh njegovih potomcih, ki so se popolnoma prepuščali in izročali Gospodu. Prispodoba je nazorna in zgovorna, hkrati pa tudi ustrezna in prepričljiva, saj je splošno znano in priznano, da je spuščanje in ustavljanje pogosto celo težje od vzpona. Celo pri poletih v vesolje predstavljata spust in pristanek več težav kakor odriv in vzlet.

Po drugi strani pa nas vera uči, da je osnovno počelo sveta eno in dobro. Moja temeljna usmeritev je torej teženje po popolnosti. Zato delam v skladu s svojo naravo, kadar delam dobro, kadar pa delam hudo, delam proti svoji naravi. S tega vidika pa je, vsaj dolgoročno, težje delati hudo, ker je proti moji naravi, in je lažje delati dobro, ker je v skladu z mojo naravo. V svojem jedru težim k svetosti, kakor kamen teži k središču zemlje. Dokaz za to je tudi človekova volja, ki se vedno odziva le na dobro.

Kadar zavestno grešim ali pa kadar se motim, se po gori grešnih nagnjenj vzpenjam vedno više, kadar pa zmagujem in skušnjavo obvladujem, se z gore grešnih nagnjenj spuščam vedno niže in sem vedno bolj prost in svoboden. Vzpenjanje na goro grešnih nagnjenj pelje vedno v izgubo, kakor pravi prerok Izaija: “Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj vaša duša uživa v sočni jedi” (Iz 55,2Iz 55,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Če pa ne delam narobe, če se ne upiram, napredujem po poti popolnosti. Življenje me samo pelje po tej poti, kakor smučarja sama težnost pelje v dolino. Čim bolj spretno se izogibam oviram, tem hitreje drsim proti dnu in proti cilju. Amen.

Vir