Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

“IN JAZ VAM DAM POČITEK” (Mt 11,28Mt 11,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

28 Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)

1. – DUHOVNO ŽIVLJENJE KOT SPUST Z GORE

Duhovni pisatelji običajno prikazujejo notranje življenje kot dviganje in vzpenjanje, kot hojo navkreber in navzgor. V sedanjih napetih in navitih časih pa mi je prišla misel, da bi vse duhovno življenje prikazal kot spuščanje in lajšanje, kot spust in drsenje po bregu navzdol.

Prerok Izaija se spominja, kako je Gospod vodil izvoljeno ljudstvo skoz puščavo v obljubljeno deželo, kjer teče mleko in med, in pravi: “Kakor živino, ki stopa v dolino, jih je duh Gospodov vodil k počitku, tako si vodil svoje ljudstvo, da bi poveličal svoje ime” (Iz 63,14Iz 63,14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

14 Kakor živino, ki stopa v dolino, jih je vodil duh Gospodov k po?itku. Tako si vodil svoje ljudstvo, da si napraviš slavno ime. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Krščanska obljubljena dežela pa je nebeško kraljestvo in Gospod nas kakor živino, ki stopa v dolino, vodi v večno domovino.

Prerok Joel opisuje vesoljno sodbo in pravi: “Kajti, glejte, v tistih dneh in v tistem času, ko bom obrnil usodo Juda in Jeruzalema, bom zbral vse narode in jih spustil v dolino Jozafat. Tam jim bom sodil zaradi mojega ljudstva in moje dediščine Izraela, ki so jo razgnali med narode in si razdelili mojo deželo” (Jl 4,1-3Jl 4,1-3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

III. SODBA NAD NARODI Sodba nad sovražniki 4 1 Zakaj glej, v tistih dneh in v tistem ?asu, ko bom spremenil usodo Juda in Jeruzalema, 2 bom zbral vse narode in jih bom peljal v dolino Josafat. Tam se bom z njimi pravdal za Izraela, moje ljudstvo in mojo dediš?ino, ki so ga raztepli med narode in si razdelili mojo deželo. 3 Za moje ljudstvo so vadljali, z de?ki so barantali za vla?uge, in deklice so prodajali za vino, da so ga pili. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Vesoljni svet in vsak človek se po svoji življenjski poti počasi spušča v dolino Jozafat, to je v dolino vesoljne sodbe.
Podlaga za duhovno življenje kot spuščanje in lajšanje je najprej resnica, da sem ustvarjen po Božji podobi in da me Bog ljubi takšnega, kakršen sem. Modri Salomon namreč pravi o Gospodu: “Ljubiš namreč vse, kar je, in ničesar ne sovražiš, kar si naredil, zakaj ko bi kaj sovražil, bi tega ne ustvaril” (Mdr 11,24Mdr 11,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

24 Ljubiš namre? vse, kar je, in ni?esar ne sovražiš, kar si naredil; zakaj ko bi kaj sovražil, bi tega ne ustvaril. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Če se torej prepuščam Božjemu delovanju in mu ne postavljam ovir, se v meni uresničuje izrek apostola Pavla: “Bog je namreč, ki iz blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate” (Flp 2,13Flp 2,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Bog je namre?, ki iz blagohotnosti v vas dela, da ho?ete in delate. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Podlaga za duhovno življenje kot spuščanje in lajšanje pa je tudi dejstvo, da se Bogu ni mogoče približati z osvajanjem, kakor priča že zgodba o babilonskem stolpu (1 Mz 11,1-91 Mz 11,1-9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Babilonski stolp 11 1 Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. 2 Ko so odšli od vzhoda, so našli ravnino v senaarski deželi in se tam naselili. 3 Tedaj so rekli drug drugemu: »Dajte, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeka jim je služila za kamen in zemeljska smola za malto. 4 Potem so rekli: »Dajte, sezidajmo si mesto in stolp z vrhom do neba in si naredimo ime, da se ne razkropimo po vsej zemlji!« 5 Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga postavili ?loveški sinovi. 6 In rekel je Gospod: »Glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik in to je za?etek njihovega po?etja; zdaj jih ne bo ni? zadrževalo, da ne bi storili, kar koli jim pride na um. 7 Dajmo, stopimo dol in zmešajmo tam njih jezik, zato da drug drugega govorice ne bodo razumeli!« 8 In razkropil jih je Gospod od ondod po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. 9 Zato se je imenovalo njegovo ime Babel, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in jih je od ondod Gospod razkropil po vsej zemlji. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), temveč se mu je mogoče približati samo s popolno predanostjo, to je s spustom na dno doline. To potrjujejo tudi vse zgodbe o nomadu Abrahamu in vseh njegovih potomcih, ki so se popolnoma prepuščali in izročali Gospodu. Prispodoba je nazorna in zgovorna, hkrati pa tudi ustrezna in prepričljiva, saj je splošno znano in priznano, da je spuščanje in ustavljanje pogosto celo težje od vzpona. Celo pri poletih v vesolje predstavljata spust in pristanek več težav kakor odriv in vzlet.

Po drugi strani pa nas vera uči, da je osnovno počelo sveta eno in dobro. Moja temeljna usmeritev je torej teženje po popolnosti. Zato delam v skladu s svojo naravo, kadar delam dobro, kadar pa delam hudo, delam proti svoji naravi. S tega vidika pa je, vsaj dolgoročno, težje delati hudo, ker je proti moji naravi, in je lažje delati dobro, ker je v skladu z mojo naravo. V svojem jedru težim k svetosti, kakor kamen teži k središču zemlje. Dokaz za to je tudi človekova volja, ki se vedno odziva le na dobro.

Kadar zavestno grešim ali pa kadar se motim, se po gori grešnih nagnjenj vzpenjam vedno više, kadar pa zmagujem in skušnjavo obvladujem, se z gore grešnih nagnjenj spuščam vedno niže in sem vedno bolj prost in svoboden. Vzpenjanje na goro grešnih nagnjenj pelje vedno v izgubo, kakor pravi prerok Izaija: “Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj vaša duša uživa v sočni jedi” (Iz 55,2Iz 55,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me vendar in boste dobro jedli, in s tolš?o se boste krepili. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Če pa ne delam narobe, če se ne upiram, napredujem po poti popolnosti. Življenje me samo pelje po tej poti, kakor smučarja sama težnost pelje v dolino. Čim bolj spretno se izogibam oviram, tem hitreje drsim proti dnu in proti cilju. Amen.

Vir