Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

“IN JAZ VAM DAM POČITEK” (Mt 11,28Mt 11,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

28 Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)

2. – DUHOVNO ŽIVLJENJE KOT SPUST Z GORE

Kako potrebno je opraviti ta spust, priča prerok Izaija: “Prevzetne smrtnikove oči se bodo povesile, človekova ošabnost bo klonila, samo Gospod bo vzvišen tisti dan. Kajti dan Gospoda nad vojskami pride nad vse ošabne in visoke in nad vse mogočne, da bodo ponižani, nad vse libanonske cedre, visoke in mogočne, in nad vse bašanske hraste, nad vse visoke gore in nad vse vzvišene griče, nad vse visoke stolpe in nad vsa utrjena obzidja, nad vse taršiške ladje in nad vsa zaželena pristanišča” (Iz 2,11-16Iz 2,11-16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Uklonila se bo ošabnost ljudi, ponižan bo napuh mož. Samo Gospod bo vzvišen tisti dan. 12 Zakaj sodni dan Gospoda nad vojskami pride nad vse ošabne in visoke in nad vse vzvišene, da bodo ponižani; 13 nad vse cedre Libanona, visoke in vzvišene, in nad vse hraste basanske, 14 nad vse visoke gore in nad vse vzvišene gri?e; 15 nad vse visoke stolpe in nad vse utrjene zidove; 16 nad vse tarsiške ladje in nad vse dragocene re?i. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).

Kakor se vztrajno bližam svoji smrti, tako se vztrajno bližam tudi svojemu cilju. In kakor s svojo skrbjo lahko pospešujem ali pa zaviram svoj telesni razvoj, tako s svojim ravnanjem lahko pospešujem ali pa zaviram svoje duhovno zorenje. Podoben sem čolnu z majhno luknjo na dnu, ki se po naravnem zakonu počasi a zagotovo potaplja. Temu se ne morem izogniti. Moja naloga je predvsem, da se ne upiram in da ne delam narobe, da se odpiram in prepuščam Božjemu delovanju. Vzhodni duhovni učitelji govorijo o apátheji – brezstrastju. Brezstrastje je stanje, v katerem kdo v sebi vse strasti umiri do takšne mere, da ga ne motijo več. Končni sad brezstrastja je trajno premišljevanje in zrenje Boga, je zedinjenje z Bogom.

Sleherna potešena in sladka utrujenost je namreč dokaz, da sem se trudil za Gospoda in njegovo kraljestvo. Sleherna zamorjena in trpka utrujenost pa je dokaz, da sem se trudil zase in za svoja grešna nagnjenja, ki ne poznajo mere in hočejo imeti vedno več. Pred takšno utrujenostjo svari Gospod svoje izvoljeno ljudstvo po preroku Jeremiju: “Varuj svojo nogo, da se ne zbosi, in svoje grlo, da se ne užeja!” (Jer 2,25Jer 2,25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

25 Varuj svojo nogo, da se ne zbosi, in svoje grlo, da se ne užeja! Ti pa praviš: »Nemogo?e! Ne! Zakaj tujce ljubim in pojdem za njimi!« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Takšna utrujenost namreč zahteva poživilo in se zaradi tega zateka v omamo.

Dolina, v katero se moram spustiti, je dolina (prim. Lk 6,17-26Lk 6,17-26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Velika množica gre za Jezusom ; 17 In stopil je z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju, z njim pa velika množica njegovih u?encev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema in od tirskega in sidonskega primorja, 18 ki so prišli, da bi ga slišali in da bi bili od svojih bolezni ozdravljeni; tudi tisti, ki so jih nadlegovali ne?isti duhovi, so dobivali zdravje. 19 Vse ljudstvo se ga je hotelo dotikati, zakaj od njega je izhajala mo? in je vse ozdravljala. Govor na gori. Blagri 20 Nato se je ozrl na svoje u?ence in govoril: »Blagor ubogim, zakaj vaše je božje kraljestvo. 21 Blagor vam, ki ste zdaj la?ni, zakaj nasi?eni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, zakaj smejali se boste. 22 Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili in kadar vas bodo izob?evali in zasramovali in vaše ime kot zlo zavrgli zaradi Sinu ?lovekovega. 23 Razveselite se tisti dan in radujte se, zakaj glejte, vaše pla?ilo v nebesih je veliko. 24 Toda gorjé vam bogatinom, zakaj dobili ste svojo tolažbo. 25 Gorjé vam, kateri ste zdaj nasi?eni, zakaj stradali boste. Gorjé vam, kateri se zdaj smejete, zakaj žalovali in jokali boste. 26 Gorjé, kadar bodo vsi ljudje o vas lepo govorili, zakaj prav tako so njih o?etje delali z lažnivimi preroki. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) osmerih blagrov, gora s katere se moram spustiti, pa je gora sedmerih grešnih nagnjenj. Če pa pri blagrih upoštevamo tudi zadnji blagor pri Mateju, to je “blagor vam, kadar vas bodo zasramovali”, dobimo devet blagrov, in če znanim sedmerim grešnim nagnjenjem dodamo še “boječnost in hinavstvo”, dobimo devet grešnih nagnjenj, v obeh seznamih pa po devet primerov, to je v vsakem po tri trojke. Takšna postavitev je zelo ugodna, ker omogoča in olajšuje povezave in primerjave s številnimi drugimi trojkami, ki so pomembne v duhovnem življenju: tri božanske kreposti, trije evangeljski sveti, tri človekove sposobnosti (razum in volja in vest), tri temeljne vrednote (resnica in pravica in svetost), tri duhovne dejavnosti (molitev in miloščina in post) in druge podobne trojke.

Seznami grešnih nagnjenj in grehov, bolj ali manj obsežni, obstajajo tudi v evangelijih in v pismih. Na primer: Mt 15,19Mt 15,19
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 Iz srca namre? prihajajo hudobne misli, uboji, prešuštva, ne?istovanja, tatvine, kriva pri?evanja, bogokletstva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
(7 primerov); Mk 7,21-22Mk 7,21-22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, ne?istovanja, 22 tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvija?nost, razuzdanost, zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
(14 primerov); Rim 1,29-31Rim 1,29-31
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

29 polni vsakršne krivi?nosti, hudobnosti, lakomnosti, zlobnosti, polni zavisti, ubijanja, prepira, zvija?e, malopridnosti; podpihovalci, 30 klevetniki, Bogu sovražni, nasilniki, ošabneži, baha?i, izmišljevalci hudobij, staršem nepokorni; 31 brez pameti, brez zvestobe, brez ljubezni, brez usmiljenja; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
(21 primerov); 1 Kor 6,9-101 Kor 6,9-10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Ali mar ne veste, da krivi?niki božjega kraljestva ne bodo deležni? Ne motite se: ne ne?istniki ne malikovalci ne prešuštniki ne mehkužneži ne hotniki moških 10 ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo posedli božjega kraljestva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
(10 primerov); Gal 5,19-21Gal 5,19-21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

19 O?itna so pa dela mesa; in taka so: ne?istovanje, nesramnost, razuzdanost, 20 malikovanje, ?aranje, sovraštvo, zdražba, zavist, jeza, prepirljivost, razprtije, lo?ine, 21 nevoš?ljivost, uboji, pijan?evanje, požrešnost in kar je temu podobnega. O tem vam napovedujem, kakor sem napovedal: tisti, ki take re?i po?enjajo, ne bodo podedovali božjega kraljestva. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
(16 primerov).

KKC navaja sedem grešnih nagnjenj v sledečem vrstnem redu:

napuh, lakomnost, zavist, jeza, počutnost, požrešnost, lenoba ali zanikrnost – akedia;

v gr. kedos: skrb, žalost, tuga, nadloga, stiska, beda; a-kedos: brezskrben, zanikrn.

Vzhodni cerkveni očetje naštevajo osem grešnih nagnjenj: sedmerim, ki so tudi v KKC, dodajajo še “žalost”.

Zelo znan pa je tudi seznam devetih grešnih nagnjenj, po razporeditvi značajev v eneagramu, v katerem sta sedmerim dodani še dve: “hinavstvo in boječnost”. Amen.
Vir