Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

“IN JAZ VAM DAM POČITEK” (Mt 11,28Mt 11,28
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
)

2. – DUHOVNO ŽIVLJENJE KOT SPUST Z GORE

Kako potrebno je opraviti ta spust, priča prerok Izaija: “Prevzetne smrtnikove oči se bodo povesile, človekova ošabnost bo klonila, samo Gospod bo vzvišen tisti dan. Kajti dan Gospoda nad vojskami pride nad vse ošabne in visoke in nad vse mogočne, da bodo ponižani, nad vse libanonske cedre, visoke in mogočne, in nad vse bašanske hraste, nad vse visoke gore in nad vse vzvišene griče, nad vse visoke stolpe in nad vsa utrjena obzidja, nad vse taršiške ladje in nad vsa zaželena pristanišča” (Iz 2,11-16Iz 2,11-16
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Kakor se vztrajno bližam svoji smrti, tako se vztrajno bližam tudi svojemu cilju. In kakor s svojo skrbjo lahko pospešujem ali pa zaviram svoj telesni razvoj, tako s svojim ravnanjem lahko pospešujem ali pa zaviram svoje duhovno zorenje. Podoben sem čolnu z majhno luknjo na dnu, ki se po naravnem zakonu počasi a zagotovo potaplja. Temu se ne morem izogniti. Moja naloga je predvsem, da se ne upiram in da ne delam narobe, da se odpiram in prepuščam Božjemu delovanju. Vzhodni duhovni učitelji govorijo o apátheji – brezstrastju. Brezstrastje je stanje, v katerem kdo v sebi vse strasti umiri do takšne mere, da ga ne motijo več. Končni sad brezstrastja je trajno premišljevanje in zrenje Boga, je zedinjenje z Bogom.

Sleherna potešena in sladka utrujenost je namreč dokaz, da sem se trudil za Gospoda in njegovo kraljestvo. Sleherna zamorjena in trpka utrujenost pa je dokaz, da sem se trudil zase in za svoja grešna nagnjenja, ki ne poznajo mere in hočejo imeti vedno več. Pred takšno utrujenostjo svari Gospod svoje izvoljeno ljudstvo po preroku Jeremiju: “Varuj svojo nogo, da se ne zbosi, in svoje grlo, da se ne užeja!” (Jer 2,25Jer 2,25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Takšna utrujenost namreč zahteva poživilo in se zaradi tega zateka v omamo.

Dolina, v katero se moram spustiti, je dolina (prim. Lk 6,17-26Lk 6,17-26
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
) osmerih blagrov, gora s katere se moram spustiti, pa je gora sedmerih grešnih nagnjenj. Če pa pri blagrih upoštevamo tudi zadnji blagor pri Mateju, to je “blagor vam, kadar vas bodo zasramovali”, dobimo devet blagrov, in če znanim sedmerim grešnim nagnjenjem dodamo še “boječnost in hinavstvo”, dobimo devet grešnih nagnjenj, v obeh seznamih pa po devet primerov, to je v vsakem po tri trojke. Takšna postavitev je zelo ugodna, ker omogoča in olajšuje povezave in primerjave s številnimi drugimi trojkami, ki so pomembne v duhovnem življenju: tri božanske kreposti, trije evangeljski sveti, tri človekove sposobnosti (razum in volja in vest), tri temeljne vrednote (resnica in pravica in svetost), tri duhovne dejavnosti (molitev in miloščina in post) in druge podobne trojke.

Seznami grešnih nagnjenj in grehov, bolj ali manj obsežni, obstajajo tudi v evangelijih in v pismih. Na primer: Mt 15,19Mt 15,19
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
(7 primerov); Mk 7,21-22Mk 7,21-22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
(14 primerov); Rim 1,29-31Rim 1,29-31
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
(21 primerov); 1 Kor 6,9-101 Kor 6,9-10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
(10 primerov); Gal 5,19-21Gal 5,19-21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
(16 primerov).

KKC navaja sedem grešnih nagnjenj v sledečem vrstnem redu:

napuh, lakomnost, zavist, jeza, počutnost, požrešnost, lenoba ali zanikrnost – akedia;

v gr. kedos: skrb, žalost, tuga, nadloga, stiska, beda; a-kedos: brezskrben, zanikrn.

Vzhodni cerkveni očetje naštevajo osem grešnih nagnjenj: sedmerim, ki so tudi v KKC, dodajajo še “žalost”.

Zelo znan pa je tudi seznam devetih grešnih nagnjenj, po razporeditvi značajev v eneagramu, v katerem sta sedmerim dodani še dve: “hinavstvo in boječnost”. Amen.
Vir