Duhovna misel škofa dr. Jurija Bizjaka

DEVETERO GREŠNIH NAGNJENJ, NASPROTI DEVETIM BLAGROM

VI. POŽREŠNOST – LAKOTA IN ŽEJA PO PRAVIČNOSTI

Šesta gora, s katere se moram spustiti, je gora požrešnosti. In dolina, v katero se moram spustiti, je dolina lakote in žeje po pravičnosti.
“Kdo ima gorje? Kdo stisko? Kdo prepire? Kdo tarnanje?
Tisti, ki pozno sede pri vinu, ki hodijo pokušat dišavno vino.
Ne glej vina, kako se rdeči, kako se v kozarcu lesketa, gladko teče!
Naposled piči kakor kača, brizgne strup kakor gad!
Tvoje oči gledajo čudne reči tvoje srce govori bedarije.
Boš kakor človek, ki leži sredi morja, ali kakor tisti, ki sedi na vrhu jadrnika.
Bili so me, pa me ni bolelo, tepli so me, pa nisem čutil,
kadar se streznim, ga zopet poiščem” (Prg 23,29-35Prg 23,29-35
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo” (Mt 5,20Mt 5,20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Kakor ste bili namreč dali svoje ude, da so služili počutnosti in razbrzdanosti za hudobijo, tako dajte svoje ude, da bodo služili pravičnosti za posvečenje” (Rim 6,19Rim 6,19
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“In si oblecite novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti” (Ef 4,24Ef 4,24
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Pred mladostnim poželenjem beži, prizadevaj pa si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem” (2 Tim 2,222 Tim 2,22
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo” (Lk 21,34Lk 21,34
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Kakor podnevi hodimo pošteno, ne v požrešnosti in pijanosti, ne v počutnosti in razuzdanosti, ne v prepiru in zavisti” (Rim 13,13Rim 13,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Moja jed je, da izpolnim voljo tistega, ki me je poslal …” (Jn 4,34Jn 4,34
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, temveč pravičnost in mir in veselje v Svetem Duhu” (Rim 14,17Rim 14,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Tisti pa, ki daje sejalcu seme in kruha za živež, bo dal in pomnožil vaše seme ter povečal sadove vaše pravičnosti” (2 Kor 9,102 Kor 9,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje pravim, žive kot sovražniki Kristusovega križa, njih konec je pogubljenje. Njih bog je trebuh in slava v osramočenju, oni mislijo posvetno” (Flp 3,18-19).

“Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom poslal v deželo lakoto, ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju Božje besede” (Am 8,11Am 8,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

“Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe:
Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim Bogom” (Mih 6,8Mih 6,8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).

“Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša, po tebi, o Bog” (Ps 42,2Ps 42,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
).
“Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo” (Mt 6,33Mt 6,33
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Amen.

Vir