DIDAHE: Nauk dvanajsterih apostolov III.

III. Disciplinski predpisi

Če kdo pride med vas in uči vsega tega, kar je bilo doslej povedano, ga sprejmite. Če pa je tisti, ki uči, sam pokvarjen in podaja drugačne nauke zato, da bi podiral, ga ne poslušajte. Če pa pride, da bi pomnožil pravičnost in spoznanje Gospoda, ga sprejmite kakor Gospoda.

Kar zadeva apostole in preroke, se ravnajte po zapovedi evangelija. Vsak apostol, ki pride k vam, naj bo sprejet kakor Gospod. Vendar naj ne ostane več kot en dan, če pa je potrebno še naslednji dan. Če ostane tri dni, je lažniv prerok. Pri svojem odhodu naj apostol vzame s seboj samo kruh, da pride do tja, kjer se bo nastanil. Če prosi za denar, je lažniv prerok.

Ne postavljajte na preizkušnjo in ne sodite drzno nobenega preroka, ki govori po božjem navdihnjenju; zakaj vsak greh bo odpuščen, ta greh pa ne bo odpuščen.

Vendar pa ni prerok vsakdo, ki govori po navdihnjenju, ampak samo tisti, ki ima Gospodov način ravnanja. Po načinu življenja boste torej razločili krivega preroka od pravega. Razen tega noben prerok, ki po navdihnjenju odredi pripravo mize (za siromake), ne bo od nje jedel; drugače je to krivi prerok. Vsak prerok, ki uči resnico, ne da bi izpolnjeval tisto, kar uči, je kriv prerok.

Nasprotno pa ne sodite vsakega preizkušenega in pristnega preroka, ki deluje za vesoljstveno skrivnost Cerkve, a ne uči delati vse tisto, kar sam dela – ne sodite ga, kajti sojen bo pred Bogom. Tako so namreč delali tudi stari preroki.

A če kdo reče po navdihnjenju: Daj mi denar, ali kaj drugega, ne poslušajte ga. Toda če prosi za druge, ki so v stiski, naj ga nihče ne sodi.

Kdorkoli pride k vam v Gospodovem imenu, naj bo sprejet. Potem ga dajte na preizkušnjo in ga boste prepoznali. Saj ste sposobni razlikovati desnico od levice.

Če je tisti, ki pride k vam, na potovanju, mu pomagajte po svojih močeh. Vendar naj ne ostane pri vas več ko dva ali tri dni, če je to potrebno. Če pa se namerava nastaniti pri vas in je rokodelec, naj dela in si služi živež. Če ne zna nobenega rokodelstva, poskrbite po svoji razsodnosti, da med vami kristjan ne bo živel brezdelno. Če se noče ravnati po tem, je barantač s Kristusom. Varujte se takih.

Vsak pravi prerok, ki se želi nastaniti pri vas, je vreden, da prejme svojo hrano. Prav tako je tudi pravi učitelj – kot delavec – vreden svoje hrane. Zato vzemi prvine vseh pridelkov stiskalnice in gumna, goved in ovac ter jih daj prerokom; zakaj oni so vaši veliki duhovniki. In če nimate preroka, dajte ubogim. Če pripravljaš peko kruha, vzemi prvino in daj jo v skladu z zapovedjo. Prav tako, kadar načneš vrč vina ali olja, vzemi prvino in jo daj prerokom. Od denarja, od obleke in od vsega svojega imetja vzemi prvino, kakor se ti bo zdelo primerno in daj jo v skladu z zapovedjo.

Na Gospodov dan se zbirajte za lomljenje kruha in za zahvalo. Pri tem najprej priznajte svoje grehe, da bo vaša daritev čista. In kdor koli je v prepiru s svojim tovarišem, naj se ne pridruži vašemu zboru, dokler se ni spravil, da bi vaša daritev ne bila onečaščena. Zakaj ta daritev je tista, o kateri je Gospod govoril: »Na vsakem kraju in ob vsakem času naj se mi daruje čista daritev, kajti velik kralj sem, pravi Gospod, in čudovito je moje ime med narodi«.

Izberite si škofe in diakone, vredne Gospoda, može, ki so krotki, brez navezanosti na denar, resnicoljubni in preizkušeni; kajti tudi oni opravljajo (leitourgousi) pri vas nalogo prerokov in učiteljev. Zatorej jih ne omalovažujte, saj spadajo med vaše odličnike, kakor preroki in učitelji.

Opominjajte se med seboj ne z jezo, temveč z miroljubnostjo, kakor imate to v evangeliju; in nihče naj ne govori s takim, ki je žalil svojega bližnjega in naj ga ne posluša, dokler se ni spokoril. Svoje molitve in miloščine in vsa svoja dejanja izvršujete tako, kakor imate v evangeliju našega Gospoda.
Vir