DIDAHE: Nauk dvanajsterih apostolov II.

II. Obredna določila

Kar zadeva jed, vzemi, kar moreš. Kar pa je darovano malikom, tega se povsem varuj; s tem se namreč služi mrtvim bogovom.

Kar zadeva krst, krščuj takole: Ko ste poklicali v spomin vse te nauke, krstite v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha v živi vodi. Če nimaš žive vodi, krsti v kaki drugi vodi; če ni mrzle, pa v topli. Če nimaš ne te ne one (toliko, da bi krščenca potopil), izlij vodo na glavo trikrat v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pred krstom naj se krstitelj in krščenec postita, pa tudi drugi naj se, če morejo. Odredi, naj se krščenec posti en dan ali dva (pred krstom).

Vaši posti naj ne bodo istočasno s posti hinavcev. Ti se namreč postijo drugi in peti dan tedna; vi pa se postite četrti in šesti dan. Ne molite kakor hinavci, ampak, kakor je zapovedal Gospod v svojem evangeliju.

Molite takole:

Oče naš, ki si v nebesih!
Posvečeno bodi tvoje ime;
pridi tvoje kraljestvo;
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh;
in odpusti nam naš dolg,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom;
in ne daj nam priti v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Zakaj tvoja je moč in slava na veke.

Tako molite trikrat na dan!

Kar zadeva zahvalo (eucharistia), se zahvaljujte (eucharistesate) takole. Najprej pri čaši: Hvalimo te, naš Oče, za sveto vinsko trto Davida, tvojega služabnika, ki si nam jo dal spoznati po Jezusu, svojem služabniku (pais). Tebi slava na veke! Amen. Nato za zlomljeni kruh: Hvalimo te, naš Oče, za življenje in spoznanje, ki si nam ga dal odkriti po Jezusu, svojem služabniku. Tebi slava na veke! Amen. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, raztresen po gorah in je zgneten postal eden, tako naj se zbere tvoja Cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo; zakaj tvoja je slava in moč na veke! Amen. Naj nihče ne je in ne pije od vaše zahvale (eucharistia) razen tistih, ki so sprejeli krst v Gospodovo ime. Kajti o tem je rekel Gospod: »Ne dajajte svetega psom!«

Ko ste se nasitili, se zahvaljujte (eucharistesate) takole: Zahvalimo se ti, sveti Oče, za tvoje sveto ime, ki ga daš prebivati v naših srcih in za spoznanje, vero in nesmrtnost, ki si nam jo dal razodeti po Jezusu, tvojem služabniku. Tebi slava na veke! Amen.

Ti, vladar vsemogočni, si ustvaril vse v slavo tvojega imena in si dal hrano in pijačo v uživanje človeškim otrokom, da bi te hvalili (eucharistesosin); nam pa si podaril duhovno hrano in duhovno pijačo, ter večno življenje po Jezusu, tvojem služabniku. Predvsem te hvalimo, ker si mogočen. Tebi slava na veke. Amen.

Spomni se, Gospod, svoje Cerkve in reši jo vsega zla in napravi jo popolno v tvoji ljubezni. Posveti jo in zberi jo od štirih vetrov v tvoje kraljestvo, ki si ji ga pripravil. Tvoja je moč in slava na veke! Amen.

Naj pride milost in preide naj ta svet! Amen. Hozana Davidovi hiši! Kdor je svet, naj se približa; kdor ni, naj se spokori; Maranatha! Amen!

Prerokom pa dovolite, naj izrekajo zahvalo, kakor hočejo.
Vir